sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Smrti i Umiranju: Prikaz scena sa kreveta umirućih (J. Lorber)    
  Ponovno oživljavanje čovjeka iz mrtvih (E.Swedenborg)    
  Čovjekovo buđenje iz smrti, i njegov ulazak u vječni život (E.Swedenborg)    
  Razmišljajte često o trenutku umiranja
(B. Dudde)
   
  Razmišljajte o smrti (B. Dudde)    
  Razmišljajte o smrti... (B.Dudde)    
  Razmišljajte o onome što vas očekuje
nakon smrti (B. Dudde)
   
  Razjašnjenje mnogih slučajeva smrti... Zatvaranje kapija onostranog (B.Dudde)    
  Prerana smrt (J.Lorber)    
  Prerani odlazak iz/sa ovog svijeta (B. Dudde)    
  Dug ili kratak životni vijek (B.Dudde)    
  Prerana smrt - Milost Božja - Starost
(B. Dudde)
   
  Prerana smrt djece (B.Dudde)    
  Čovjekova sudbina na drugoj strani
korespondira sa njegovim ciljem i
nastojanjima na zemlji (B. Dudde)
   
  Sudbina duše nakon fizičke smrti (B. Dudde)    
  Promjena dušina prebivališta... Smrt tijela (B.Dudde)    
 

Volja za životom... Strah od smrti (B.Dudde)

   
  Strah od smrti... Gledanje u duhovno kraljevstvo prije smrti (B. Dudde)    
  Čas smrti bez straha... Spremnost (B.Dudde)    
  Strah od smrti kao posljedica ukorijenjene lijenosti duše... (J.Lorber)    
  Kako će se smrti bojati onaj... (J.Lorber)    
  O zadobijanju svjesnosti o dušinoj egzistenciji nakon smrti... Tko se boji smrti... i zašto?! (J.Lorber)    
  Čas smrti (B. Dudde)    
  Čovjekova smrt i Uzroci bola koji
prethodi smrti (J. Lorber)
   
  Zašto su teške patnje i bol pri umiranju od dobrobiti za materijalističnu dušu jednog nevjernika? (J.Lorber)    
  Čas umiranja… Objašnjenje patnje
(B. Dudde)
   
  Zašto se mrtva tijela polako raspadaju?... Spaljivanje i balzamiranje tijela (J.Lorber)    
  Kremiranje... Ubrz(av)anje postupka raspadanja (B.Dudde)    
  Kako mi je dozvoljeno objelodaniti...
(E. Swedenborg)
   
  Ljubite grešnike kako sam ih Ja ljubio
(M. Valtorta)
   
  Lazar opisuje svoje iskustvo smrti...
Krist najavljuje agoniju Svoga umiranja
(M. Valtorta)
   
  Sretna smrt (M. Valtorta)    
  Smrt oskvrnitelja Sakramenta uvijek je
smrt jednog očajnika (M. Valtorta)
   
  Besmrtnost... Vječnost... Samoubojstvo (a)
(B. Dudde)
   
  Besmrtnost... Vječnost... Samoubojstvo (b) (B.Dudde)    
  Samoubojstvo... Sudbina u onostranom
(B. Dudde)
   
  Bahato okončavanje života (B. Dudde)    
  Protraćene mogućnosti (Sadhu Sundar Singh)    
  U svezi jednog koji je počinio samoubojstvo
(E. Swedenborg)
   
  Samoubojice... neprijatelji vlastitog života
(J. Lorber)
   
  Različite vrste samoubojstava i njihove
posljedice u onostranom (J. Lorber)
   
  Zašto se mnogi ljudi boje trenutka
umiranja?! (B. Dudde)
   
  Gdje je, smrti, žalac tvoj?! (B.Dudde)    
Odbijanje ideje o životu nakon smrti (B.Dudde)
  Isusovo Uskrsnuće je smrti uklonlo žalac (B.Dudde)    
  Uskrsnuće... Raspadanje tijela... (B.Dudde)    
  Nastavak dušinog života nakon smrti (B.Dudde)    
  Tugovanje za umrlima... (B.Dudde)    
  Upozorenje, iskoristite vrijeme kraja za spas duše... (B.Dudde)    
  Smrt ne treba brinuti ljude jer je Isus Krist nad njom prevladao... (B.Dudde)