sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O preporodu (ponovnom rođenju čovjekova duha): Čovjek, trojedinstvo duha, duše i tijela    
Općenito o preporodu    
  O samo-ispitivanju: S/u-poznaj sebe! (J. Lorber)  
  O pokajanju Duševni rad (B. Dudde)  
  O kušnjama Rad na duši (B. Dudde)  
  Cilj ljudskog preporoda
(svrha ljudskog života na Zemlji)
= postajanje Božjom Djecom = Deifikacija
Unutarnje samo-razmatranje (B. Dudde)  
  Čovjek od ničeg nema veće koristi kao od
povremene introspekcije/samo-ispitivanja
(J. Lorber)
 
     
    Ispitivanje duševnog stanja s obzirom na
našeg bližnjeg (Sv. Franjo Saleški)
 
    Ispitivanje duševnog stanja s obzirom na
sebe samog (Sv. Franjo Saleški)
 
    Istinsko (po)kajanje ne znači jedino
ispit(iv)ati ono što čovjek čini u svom
životu, već također što čovjek u svojoj
volji namjerava učiniti (E. Swedenborg)
 
    Nije tako teško živjeti nebeski život
kako se vjeruje (E. Swedenborg)
 
    Istinsko pokajanje se sastoji u tome da
čovjek ispita ne samo djela u svom životu,
već također i namjere svoje volje
(E. Swedenborg)
 
    Pročišćavanje duše kroz Ljubav (B.Dudde)  
    Često samoispitivanje je nužno (B. Dudde)  
    Svjesni rad na duši... (B. Dudde)  
    Ozbiljna opomena na rad na duši... (B.Dudde)  
    Ozbiljna opomena na rad na duši... (B.Dudde)  
    Promjena bića zahtijeva rad na duši... (B.Dudde)  
    Promjena samoljublja... Rad preobrazbe... (B.Dudde)  
    Rad na duši... Samonadvladavanje... (B.Dudde)  
    Rad na duši: promjena samoljublja u Ljubav prema bližnjemu... (B.Dudde)  
    Svjesni rad na duši ... (B.Dudde)  
    Hitna opomena na rad na duši  
    Samokritika - misli - Ljubav... (B.Dudde)  
    Samo-kritika i samo-spoznaja... (B.Dudde)  
    Taština... Samospoznavanje .... (B.Dudde)  
    Udaljenost od Boga... Samospoznaja... Sjedinjenje... (BD 1477)  
    Ocjenjuje se samo volja, ne djelo... Rad na duši ... (B.Dudde)  
    Najstroža samokritika po pitanju toga da li se žude duhovne ili zemaljske misli ... Vidjeoci ... (B.Dudde)  
    Iskorištavanje vremena Kraja... Rad na duši... (B.Dudde)  
    Slabost ljudi... Grijeh... Ljubav... (B.Dudde)  
    Čas unutarnjeg promišljanja... (B.Dudde)  
    Nadvladavanje mana i nedostataka... Borba i pobjeda... (B.Dudde)  
    Spoznaja samog sebe... Ljubav... (B.Dudde)  
    Nedostatak samospoznaje... Samoljublje... Tvrdoglavost... (B.Dudde)