sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O preporodu (ponovnom rođenju čovjekova duha): Čovjek, trojedinstvo duha, duše i tijela    
Općenito o preporodu    
  O samo-ispitivanju    
  O pokajanju    
  O kušnjama: Kušnje su borbe između unutarnjeg i vanjskog
čovjeka... i koji god pobjedi u toj borbi, vlada
nad onim drugim... (E. Swedenborg)
 
Cilj ljudskog preporoda
(svrha ljudskog života na Zemlji)
= postajanje Božjom Djecom = Deifikacija
'Kušnje koriste...' (E.Swedenborg)
    U kušnjama je Gospod Koji se bori za čovjeka (E.Swedenborg)  
'Bdijte i molite da ne upadnete u kušnju' (B.Dudde)
    Sotonina moć... 'Bdijte i molite...' (B.Dudde)  
    'Izbavi nas od zloga' (B.Dudde)  
    Srce kao Božje prebivalište (B.Dudde)  
    Molitva i djela ljubavi su oružja protiv kušnji
(B. Dudde)
 
    Iskušenja (B. Dudde)  
    Trajanje iskušenja (M.Guyon)  
    'Oluja na moru' (Lorens N.)  
    'Razne kušnje' (Lorens N.)  
    Pokušaji protivnika da se potajno ušulja (B.Dudde)  
    ''Bdijte i molite se...' Kušnje'  
    'Bdijte i molite...' (B.Dudde)  
    'Bdijte i molite...' Neprestane kušnje (B.Dudde)  
    Oče, budi volja Tvoja... Borbe (B.Dudde)  
    Demoni... Kušnje... Ljubav prema materiji (B.Dudde)  
    Vršenje pritiska na svjetlonoše od strane neprijatelja... Božja pomoć (B.Dudde)  
    Duhovni napredak - Stalna borba i nastojanje (B.Dudde)  
    Molitva u ime Isusa... Kušnje su potrebne za rast vjere i jačanje snage volje (B.Dudde)  
    Duhovna ometanja... Iskušenja... Strpljenje (B.Dudde)  
    'Duh je voljan, ali tijelo je slabo...' (B.Dudde)  
    Kušnje, unutarnje borbe... Ispiti volje (B.Dudde)  
    Zaštitni zid... Duhovna borba... Kušnje... (B.Dudde)  
    Duševni potresi ... Kušnje ... Božja Ljubav ... (B.Dudde)  
    Ispiti kao mjerač stupnja Ljubavi... (B.Dudde)  
    Opasnost postajanja mlakim... Nazadovanje... Ekstremna borba duše... (B.Dudde)  
    Zemaljski događaji... Fenomeni vremena... Lijenost duha... (B.Dudde)  
    Kušnje neprijatelja... Isusovi strahovi na Maslinskoj gori ... (B.Dudde)