sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Učenjima Ostalih Religija i Crkava: Naša je dužnost suprotstaviti se neistini
('Jedino istina vodi ka Meni!')
   
     
  Protiv neistinitosti u doktrinama Kršćanskim Crkava ('Ja sam svjetlo i ne podnosim tamu!')    
     
  Protiv neistinitosti u doktrinama ostalih
Religija ('Samo čista istina još može donijeti spasenje')