sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Molitvi: O Molitvi općenito    
  Molitva duha... u Istini (Unutarnja Molitva)    
  Molitva (ili prakticiranje) Božjeg Prisustva    
  Molitva Gospodnja    
  Molitva u patnji (pod Križom)    
  Molitva za oboljele    
  Molitva za umrle duše    
  Molitva zauzimanja za nevjernike    
  Iz Novog Testamenta    
  Djetetova molitva Ocu    
  Kompilacije