sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Ljubavi... ...prema Gospodinu Bogu i Ocu našemu
(i Njegovoj ljubavi prema nama)
   
     
  ...Boga u Kristu prema nama    
  ...prema Gospodinu Bogu i Bližnjem    
  ...prema Bližnjem (Milosrdnosti)    
  ...prema Bližnjem u ova Poslednja Vremena    
  ...prema Roditeljima (i roditeljskoj ljubavi
prema djeci)
   
  ...prema sebi i svijetu    
  ...prema sebi    
  ...prema svijetu    
  ...razbludnoj