sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Onostranom (Uređenje duhovnog svijeta
i sudbina ljudi u svijetu duhova,
rajevima i paklovima):
Čovjek je nakon smrti u potpunosti
isti čovjek
   
   
Sudbina duše u onostranom korespondira
sa zemaljskim životom
   
     
  Vječno Prokletstvo ne postoji - Na koji način
i koliko brzo se odvija proces poboljšavanja
dušâ u paklu
   
     
  Ponovni susret u onostranom    
  Molitva za duše u onostranom - posredovanje    
  Re-inkarnacija: Da li se, i u kojim slučajevima,
duše iz onostranog (ponovno) utjelovljuju na
Zemlji?
   
     
  Uređenje duhovnog svijeta – nebesa, paklova
i svijeta duhova