<<< nazad

Trajanje iskušenja...

'... Njihova su iskušenja više ili manje teška/žestoka, velika, i duga, kako Bog ima više planova sa njima – a također poradi njihovog 'vlasništva', što je, pored izvjesna zadovoljstva kojeg imaju u njihovoj pravednosti, žilava i ograničena/uskogrudna kvaliteta, nevoljnost sebi dozvoliti da se bude ogoljelim i sebe potpuno izgubiti – iz kojeg razloga oni nisu dovoljno pripremljeni biti najzad uništeni (= što će reći, čovjek otporom spram Božjih djelovanja u svom životu, samo produžuje svoju agoniju! J).' 

Madame Jeanne de la Mothe Guyon 'Komentar na Knjigu o Jobu (Predgovor autora)'

<<< nazad