<<< nazad

Ispitivanje duševnog stanja s obzirom na našeg bližnjeg

Muž i žena su obavezni voljeti jedno drugo sa nježnom, poslušnom, spokojnom ljubavlju, i ta veza po Božjem redu i volji važi kao najistaknutija/prva. A ja kažem isto što se tiče djece i sve bliže rodbine, kao i prijatelja također u njihovim odgovarajućim stupnjevima. Ali, generalno govoreći, kako je sa tobom što se tiče tvog bližnjeg? Da li ga voliš srdačno/iskreno, i poradi Boga? Sa ciljem da bi na ovo odgovorila pošteno/iskreno, moraš u um prizvati raznovrsne neugodne, mrske ljude, jer u takvim slučajevima mi stvarno prakticiramo Božju ljubav što se tiče naših bližnjih, a još više prema onima koji nam čine nepravdu, ili u riječi ili djelu. Istraži da li je tvoje srce skroz čisto u svezi svih takvih, i da li te košta velikog napora voljeti ih. Da li si brza na jeziku govoriti loše o svojim bližnjima, posebice o onima koji te ne vole? Da li se prema njima na bilo koji način ponašaš neljubazno, direktno ili indirektno? Jako malo poštenog bavljenja sa sobom će ti omogućiti da to otkriješ.

Sv. Franjo Saleški 'Uvođenje u pobožan život –  5:6'

<<< nazad