<<< nazad

Što se tiče dužnosti roditelja prema njihovoj djeci, iznutra postoji razlika…

Sljedeću stvar treba posebice napomenuti što se tiče dužnosti roditelja prema njihovoj djeci. Iznutra postoji razlika kod onih koji su u dobročinstvu i kod onih koji nisu, iako se izvani dužnosti pričinjavaju istima. Oni koji su u dobročinstvu sjedinjuju svoju ljubav sa ljubavlju prema bližnjemu i sa ljubavlju prema Bogu, i ljube svoju djecu zbog njihove moralnosti, njihovih vrlina, njihove gorljivosti, i talenata za javne službe. Kod onih, međutim, koji nisu u dobročinstvu nema takve unije dobročinstva sa roditeljskom ljubavlju; tako da mnogi od njih ljube opaku, nemoralnu i podmuklu djecu više od one koja su dobra, moralna i razborita, i tako onu koja je beskorisna za javnost više nego onu koja je korisna.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 431:3’

<<< nazad