<<< nazad

Kako se odnositi prema Križu – duhovna vježba?!

Na sam prvi dodir uvrede/napada ili ‘iskušenja’ (= križa), štogod bilo, odmah se pokrenite, i uzdignite vaše srce ka Bogu (ili ‘do Boga’), reflektirajući o/kontemplirajući Njegovu neopisivu dobrotu i ljubav, Koji vam šalje ovu nedaću, tako da se pri tom, podnašajući/trpeći iz ljubavi prema Njemu, možete više pročistiti, te Mu se približiti i ujediniti sa Njime.

I, znajući kako je On vrlo zadovoljan time da ju vi (is)trpite/iskušavate (= nevolju/patnju/križ), okrenite se nakon toga k sebi i oštro se prekoravajući recite: 'Oh, zašto ćeš odbiti nositi ovaj križ, koji ti je poslan ne od strane čovjeka, već od strane tvog Oca Koji je na nebu!' Onda se okrenite ka križu, i prigrlite ga sa svim mogućim strpljenjem i radošću, govoreći: 'Oh križu, koji si od strane Božje Providnosti bio oblikovan prije nego sam bio rođen; Oh križu, ti kojeg mi je omilila mila ljubav mojeg raspetog Gospodina, prikucaj me sada k sebi, da se tako mogu predati Onome Koji je na tebi umro za moje iskupljenje!'

Otac Lorenzo Scupoli 'Duhovna borba – XVIII'

<<< nazad