<<< nazad

Izvanjski križevi…

'...Zaboravila sam spomenuti kako me pred kraj mojeg mizernog stanja siromaštva/oskudice (= ovo se odnosi na period njezine duhovne suhoće, praznoće, odsustva Boga, koji je trajao 7 godina!), kad samo što nisam bila spremna ući u novi život, naš Gospod tako jasno prosvjetlio da mogu vidjeti kako izvanjski križevi (= 'zlo' koje nam čine drugi 'ljudi' sa kojima dolazimo u susret tijekom dana!) dolaze od Njega, tako da nisam mogla u sebi imati nikakve srdžbe spram osoba koji su mi ih priskrbljivali. Štoviše, osjećala sam nježnost sažaljenja/milosrđa spram njih, i više su mi boli nanosile one nevine nevolje koje sam im nevino/nenamjerno prouzročila, nego išta od onog što su oni nagomilali na mene. Vidjela sam kako su se te osobe isuviše bojale Boga da bi me tlačile kao što jesu, da su toga bile svjesne. Vidjela sam Njegovu ruku u tome, i osjećala sam bol koju su oni trpjeli, kroz proturječnost njihovih raspoloženja. Teško je zamisliti nježnost koju mi je Gospod dao spram njih, i žudnju koju sam imala da im, sa najvećom iskrenošću,  priskrbim svaku vrstu blagodati...'

Madame Jeanne de la Mothe Guyon 'Autobiografija – 2/5'