<<< nazad

Do sada objavljene Tematske Knjižice:

 1. O obožavanju Marije, majke Gospodovog zemaljskog tijela   --> Skini u PDF formatu
 2. O kanonizaciji, klanjanju svecima i njihovom posredovanju   --> Skini u PDF formatu
 3. Isusov zivot na Zemlji - Gospodnje Propovijedi (I)   --> Skini u PDF formatu
 4. Sveto Trojstvo    --> Skini u PDF formatu
 5. Uzrok, svrha i cilj ljudske patnje, nesreće i boli    --> Skini u PDF formatu
 6. Znaci pred Kraj    --> Skini u PDF formatu
 7. Evanđelje ljubavi (I)   --> Skini u PDF formatu
 8. Molitva Gospodnja (I)   --> Skini u PDF formatu
 9. Uloga bolesti u Božjem Planju spasenja dušaSkini u PDF formatu
 10. 'Slovo ubija a Duh oživljava' (2 Korinćanima 3:6)Skini u PDF formatu
 11. Uništenje Zemlje    --> Skini u PDF formatu
 12. Evanđelje ljubavi (II)   --> Skini u PDF formatu
 13. Kako neprestano prebivati u Božjem prisustvu (Razgovori i Pisma Fratra Lorensa)   --> Skini u PDF formatu
 14. Obmanjujuća doktrina o re-inkarnaciji    --> Skini u PDF formatu
 15. Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja... Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela... Božji Plan Spasenja od vječnosti (I)   --> Skini u PDF formatu
 16. Isus JEST Krist    --> Skini u PDF formatu
 17. Kristova Crkva (I)    --> Skini u PDF formatu
 18. O opasnostima formalnog i običajnog Kršćanstva; protiv Dogmatizma    --> Skini u PDF formatu
 19. Sedam 'sakramenata' na Svjetlu Čiste Istine    --> Skini u PDF formatu NOVO!!!
 20. Gospod Isus Krist razotkriva i ispravlja zablude i neistine u Kršćanskoj Crkvi (III) - O istinskom Značenju, Primjeni i Koristi Sakramenta Svete Večere (1)    --> Skini u PDF formatu
 21. Evanđelje ljubavi (III)    --> Skini u PDF formatu
 22. Isusovo čudesno djelovanje na Zemlji - Gospodnje Propovijedi (II)    --> Skini u PDF formatu
 23. Gospod Isus Krist razotkriva i ispravlja zablude i neistine u Kršćanskoj Crkvi (IV) - O istinskom Značenju, Primjeni i Koristi Sakramenta Svete Večere (2)    --> Skini u PDF formatu
 24. Bog, naš Nebeski Otac, neprestano govori Svojoj djeci (I) - Razgovor sa Bogom u i putem misli; pitanja i odgovori; što je misaona aktivnost?    --> Skini u PDF formatu
 25. Vizije iz Duhovnog Svijeta (Sadhu Sundar Singh)    --> Skini u PDF formatu
 26. O Smrti i Umiranju - I    --> Skini u PDF formatu
 27. O Smrti i Umiranju - II    --> Skini u PDF formatu
 28. O Smrti i Umiranju - III    --> Skini u PDF formatu
 29. Kolika je njezina snaga i koliko puno može napraviti Ljudska molitva za neiskupljene duše u onostranom    --> Skini u PDF formatu
 30. Isus Krist, Pobjednik i Gospodar nad smrću i Sotonom ('Gdje je, smrti, žalac tvoj?!')    --> Skini u PDF formatu
 31. 7 Riječi Isusa Krista sa Križa    --> Skini u PDF formatu
 32. Molitva Gospodnja - II (U svakodnevnoj praksi)    --> Skini u PDF formatu
 33. Moja Molitva Života (Lorens N.)    --> Skini u PDF formatu
 34. Mesija - Spasitelj čovječanstva ('Poslao Sam Svoga Sina..')    --> Skini u PDF formatu
 35. Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima - 1 (Božji poziv na marljivo služenje; Obaveza širenja Čiste Istine)    --> Skini u PDF formatu
 36. Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima - 2 (Pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine; Borba protiv zablude)    --> Skini u PDF formatu
 37. Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima - 3 (Rad u Vinogradu napomol velike prirodne katastrofe i u kaosu nakon nje; rad u doba Antikrista i posljednje vjerske borbe)    --> Skini u PDF formatu
 38. Čin Spasenja Isusa Krista (I) ('Svojom nas je krvlju iskupio')    --> Skini u PDF formatu
 39. Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja... Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela... Božji Plan Spasenja od vječnosti (II)    --> Skini u PDF formatu
 40. Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja... Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela... Božji Plan Spasenja od vječnosti - stadij 'ljudsko biće' (III)    --> Skini u PDF formatu
 41. 'Oče naš...' ('Vi doista imate Oca na nebesima!')    --> Skini u PDF formatu
 42. Nova Zemlja    --> Skini u PDF formatu
 43. Dolazak Gospodnji na oblacima i Uznešenje Njegovih vlastitih    --> Skini u PDF formatu
 44. Obnovljeno Prognanstvo (Dan Suda; Kraj jednog Perioda Iskupljenja i početak novog)    --> Skini u PDF formatu
 45. Predvjesnik Isusa Krista ('Glas u divljini')    --> Skini u PDF formatu
 46. Bog, naš Nebeski Otac, neprestano govori Svojoj djeci - (II) (Djelovanje Božanskog Duha u čovjeku; Zvučna Riječ; u svezi primanja)    --> Skini u PDF formatu
 47. Antikrist    --> Skini u PDF formatu
 48. Posljednja Vjerska Borba    --> Skini u PDF formatu
 49. Božja intervencija (I)    --> Skini u PDF formatu
 50. Božja intervencija (II)    --> Skini u PDF formatu
 51. Mir po Isusu Kristu    --> Skini u PDF formatu
 52. Nevjerovanje u Kraj    --> Skini u PDF formatu
 53. Gospod Isus Krist razotkriva i ispravlja zablude i neistine u Kršćanskoj Crkvi (V) - Protiv obmanjujuće doktrine o vječnom prokletstvu i sramotne doktrine o predodređenju    --> Skini u PDF formatu
 54. Čin Spasenja Isusa Krista (II) ('On dokine grijeh žrtvom Svojom')    --> Skini u PDF formatu
 55. Isus kao Sin Čovječji    --> Skini u PDF formatu
 56. Kristova Crkva (II)    --> Skini u PDF formatu
 57. Bračno zajedništvo    --> Skini u PDF formatu
 58. Ozdravljenje za svo naše tijelo    --> Skini u PDF formatu
 59. 'To Sam vam govorio u poredbama...' - Gospodnje Propovijedi III -    --> Skini u PDF formatu
 60. Bujice svjetla i milosti (Gospodnje propovijedi 4)    --> Skini u PDF formatu
 61. Konačni Cilj (Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja... Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela... Božji Plan Spasenja od vječnosti - stadij 'ljudsko biće' - IV)    --> Skini u PDF formatu
 62. O porijeklu zla (Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja... Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela... Božji Plan Spasenja od vječnosti - V)    --> Skini u PDF formatu
 63. Vjera oživljena kroz Ljubav    --> Skini u PDF formatu
 64. 'Nauči nas moliti…'    --> Skini u PDF formatu
 65. Ateisti    --> Skini u PDF formatu
 66. Slobodna odluka volje    --> Skini u PDF formatu
 67. Glas srca    --> Skini u PDF formatu
 68. 'Tražite prije svega Kraljevstvo Božje...' (Isusove Riječi - 1)    --> Skini u PDF formatu
 69. Preodgajanje u Božju djecu    --> Skini u PDF formatu
 70. Zato Čista Istina    --> Skini u PDF formatu
 71. 'Ja svoju milost darujem poniznima'    --> Skini u PDF formatu
 72. Da li je Biblija zaključena Knjiga    --> Skini u PDF formatu
 73. Ljubav se ohladila    --> Skini u PDF formatu
 74. 'Ja Sam Put, Isitna i Život...'    --> Skini u PDF formatu
 75. Poredba o Dobrom Pastiru    --> Skini u PDF formatu
 76. 'Uzmite na sebe vaš križ i slijedite_Me...'    --> Skini u PDF formatu
 77. 'Ustat će lažni kristi i lažni proroci'    --> Skini u PDF formatu
 78. Evanđelje ljubavi (IV)    --> Skini u PDF formatu
 79. Naše srce kao Hram Božji    --> Skini u PDF formatu
 80. Duhovna Zajednica    --> Skini u PDF formatu
 81. Božji blagoslov se MORA zatražiti    --> Skini u PDF formatu
 82. Rad na vlastitoj duši    --> Skini u PDF formatu
 83. Evanđelje ljubavi (V)    --> Skini u PDF formatu
 84. Cijelo naše biće - duh, duša i tijelo    --> Skini u PDF formatu
 85. Molitva za snagu i milost    --> Skini u PDF formatu
 86. Molitva u Duhu i u Istini    --> Skini u PDF formatu
 87. Buđenje Božanske iskre i nanovo-rođenje    --> Skini u PDF formatu
 88. Kršćanin i svjetovna vlast    --> Skini u PDF formatu NOVO!!!
 89. Podlaganje naše volje Božjoj volji    --> Skini u PDF formatu NOVO!!!
 90. Učitelji i/kao vođe    --> Skini u PDF formatu NOVO!!!
 91. Demoni i njihov utjecaj na ljude    --> Skini u PDF formatu NOVO!!!

U pripremi:

*

 

***

 

Besplatan primjerak bilo koje od ovih tematskih knjižica možete naručiti na:

lorens.novosel@gmail.com

(dovoljno je poslati e-mail s imenom, prezimenom, adresom i naslovom knjižice/a koju/e želite naručiti)

***

‘Opet i iznova vas Ja pozivam da dođete na izvor odakle teče živa voda, opet i iznova Ja želim da uđete u more Moje ljubavi, da sebe potopite, da sebi dozvolite biti ‘kršteni’ od Mene Osobno sa Mojom Riječju, koja jedina ima snage da u vama sprovede/učini promjenu, koja pročišćava i oživljava vašu dušu i daje joj istinski život…

Stoga kada sam rekao Svojim učenicima, ‘Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga’ (Matej 28:19)… to je značilo da su trebali donijeti Moju Riječ ljudima u Moje ime, živu vodu koja izvire iz Mene… da ljudi moraju ići na izvor. Ljubav Osobno… Otac… nudi vama ljudima Riječ koja vam omogućava da postignete vrlo duboku mudrost ako živite sukladno i na taj način probudite duh u vama koji će vam dati potpuno prosvjetljenje… Vaša duša treba ovu Riječ koja jedina ima isti efekt kao i čista voda na vaše tijelo: da ono napušta kupku osnaženo i prikladno za svaki zadatak koji će se od njega potraživati…

I stoga su Moji učenici trebali nositi Moju Riječ svim ljudima, koji su trebali primiti nešto dragocjeno sa ljubavlju koja je zauzvrat trebala zapaliti njihovu ljubav i oživjeti duh u njima…. Živa voda, međutim, ima porijeklo jedino u Meni. Ja Osobno Sam izvor odakle teče živa voda, i svako ljudsko biće se mora spustiti do izvora Moje ljubavi da bi primilo Božansku mudrost i da ju prepozna kroz svoj duh.’ 

(od Gospoda Isusa Krista primila Bertha Dudde, dna. 1 Kolovoza 1956, br. 6611)

<<< nazad