sunce
Unutrašnjosti Božanske Riječi

'Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.'  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8' J.Lorber

mjesec
Stari Zavjet Knjiga Postanka      
Novi Zavjet Knjiga Izlaska      
Čuda, poredbe, zgode
i znaci bremeniti značenjem
Levitski Zakonik      
Knjiga Brojeva      
  Ponovljeni Zakon      
  Jošua      
  Suci      
  Prva Knjiga o Samuelu      
  Druga Knjiga o Samuelu      
  Prva Knjiga o Kraljevima      
  Druga Knjiga o Kraljevima      
  Psalmi      
  Knjiga Proroka Izaije      
  Knjiga Proroka Jeremije      
  Tužaljke      
  Knjiga Proroka Ezekiela      
  Knjiga Proroka Daniela      
  Knjiga Proroka Hošea      
  Knjiga Proroka Joela 2:11    
Knjiga Proroka Amosa 3:17,18,20    
  Knjiga Proroka Obadije      
  Knjiga Proroka Jone      
  Knjiga Proroka Miheja      
  Knjiga Proroka Nahuma      
  Knjiga Proroka Habakuka      
  Knjiga Proroka Sefanije      
  Knjiga Proroka Hagaja      
Knjiga Proroka Zaharije      
  Knjiga Proroka Malahije