<<< nazad

49

Dvadeset treća Nedjelja nakon Trojstva

Oživljavanje Jairove kćeri

Sv. Matej 9:18-19, 23-25: 'Dok im On to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni Mu se do zemlje i reče: "Kći mi, evo, umrije, ali dođi, stavi ruku na nju, i oživjet će." Isus usta te s učenicima pođe za njim. I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo pa reče: "Odstupite! Djevojka nije umrla, nego spava." Oni  Mu se podsmjehivahu. A kad je svijet bio izbačen, uđe On, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena.'

(30 Travanj, 1872)

1.  Ovo poglavlje se isto tako bavi sa djelima iscjeljenja, dijelom učinjenih polaganjem Mojih ruku a dijelom kroz snažno vjerovanje patnika. Naš tekst obrađuje oživljavanje mrtve kćeri izvjesnog vladara koji je položio toliko puno povjerenja i vjerovanja u Moju moć da Me – kao što je rečeno u Evanđelju – on preklinjao da dođem u njegovu kuću kako bi njegova kćer mogla opet oživjeti kroz polaganje Mojih ruku.

2. Vjerujte Mi, gdje ima toliko puno povjerenja Ja ne mogu nego uslišiti zahtjev molitelja kako bi pokazao svim ljudima što može biti stečeno kroz bezuvjetno povjerenje u Mene. Kada dijete gorljivo moli njegova oca da ispuni njegove želje, otac će ga sasvim izvjesno poslušati. Što Sam već rekao ranije u svezi istinskog vjerovanja može također biti primjenjeno na ovaj čin oživljavanja mrtve, i bilo bi, prema tome, suvišno to ponavljati. Ovi primjeri vam otkrivaju vrlo jasno kojom bi se stazom ljudi trebali zaputiti kako bi bili sigurni da će im želje biti uslišene, pod uvjetom da su pravedni.

3. Iako Sam u tim vremenima kada Sam izvršio ovaj čin Ja bio u Mojem vidljivom tijelu, isto može biti postignuto također u ove dane; jer ovdje nije tijelo ono koje je bitno, nego Moj Duh. Moj Duh je također sa vama (Matej 28:20; Ivan 14:18), baš kao što je bio u onim danima sa Mojim učenicima i onima koji su poštovali Moju Riječ. Sada Ja vama nisam vidljiv kao osoba, što je bolje, jer vidjeti Me bi moglo za vas biti ometajuće – znajući Tko Sam Ja u stvarnosti. Bila je drugačija situacija sa Mojim učenicima i ljudima koji su Me slijedili, budući su oni u Meni vidjeli, možda, moćnog proroka ili čak Mesiju kojeg su očekivali, ali zasigurno ne Gospodara Stvaranja Koji je doveo u postojanje sve što postoji.

4. Što se tiče oživljavanja vladareve kćeri, to je bila nagrada za neograničeno vjerovanje njezina oca i istovremeno vodilja i putokaz za nju.

5. Fizičko oživljavanje u onim danima se podudara sa duhovnim buđenjem u sadašnje vrijeme; jer što se dogodilo i što je onda bilo sprovedeno i izgovoreno od strane Mene se također odvija sada – duhovno. U onim danima Ja Sam putovao iz grada u grad, iz sela u selo, propovijedao, iscjeljivao i činio dobra djela. Stimulirao Sam one koji su bili napola usnuli, i probudio fizički i duhovno mrtve. A sada, već jedno duže vrijeme, isto se događa. Svugdje Ja budim najunutarnije kvalitete duša kroz nesvjestan impuls; Probudio Sam ljude kroz splet okolnosti, kroz svakojake vrste nesreća i patnji, tako da oni ne bi sasvim zaboravili kako su oblikovani od više nego jedne supstance i da kompletno ne zaniječu ono što pripada duhu i duši. Svugdje, kao što je također bilo u kući tog izvjesnog vladara, Ja najprije istjerujem iz kuće glazbenike i goste na ručku koji žele dati privid radosne scene čak sprovodu. Život i njegova svrha su isuviše ozbiljni; čovjek se ne bi trebao igrati sa njegovim promjenama i nestalnostima kao sa dječjim igračkama.

6. Prije stjecanja istinskog uvida, unutarnja kuća mora biti postavljena u red kako bi dala duši vrijeme da sebe prilagodi, tako da joj postepeno može biti ukazano koliko malo supstance i trajnosti se može pronaći u svjetovnim stvarima, da je se učini naklonjenom duhovnome te da se ne boji uložiti napor ili žrtvovati da bi duhovno učinila svojim vlastitim.

7. Na takav način Sam Ja probudio (podigao) mnoge iz njihova duhovnog sna. Položio Sam na njih Moju ruku ili ih dodirnuo samo sa prstom, tako da oni ne bi bili potpuno izgubljeni ili pak propali duhovno u materijalizmu. Iz takve noći duše osoba može biti probuđena jedino jako polako.

8. Kao što Sam jednom rekao ljudima koji su stajali uokolo: 'Djevojka nije mrtva, nego spava!', tako također u ove dane Ja često pokazujem kako su ljudi koji ponekad izgledaju kao da su najizopačeniji samo utonuli u duhovni san i da je jedino ispravan poziv potreban da bi protjerao ovu letargiju i učinio od ljenčine jednog aktivnog radnika u Mojem vinogradu.

9. Mnoge Sam već probudio koji Mi se sada tisuću puta zahvaljuju, premda način putem kojeg dolaze do prepoznavanja nije bio sasvim po njihovom ukusu. Međutim, zavisno o njihovoj duhovnoj individualnosti, stimulansi su bili često potrebni putem kojih jedino se konačna svrha mogla unaprijediti. Svi vi ste bili isto tako uljuljani u udoban duhovni san čineći vašu religijsku vjeru onoliko prikladnom koliko je to bilo moguće. Ja Sam vas probudio koristeći različita sredstva kako bi iznova probudio unutarnje kvalitete vaše duše. Na mnoge od vas Sam položio Moju ruku a druge sam dodirnuo jedino sa Svojim prstom sukladno potrebi, jedan je potrebovao nježan dodir a drugi pak snažniji, više uvjerljiv poticaj kako bi ga nagnao prepoznati gdje je on u stvari stajao i koliko puno još mora napraviti kako bi postigao cilj, ili bar postao njega svjestan. Pošto cilj kojeg Sam postavio za vas nije tako blizu i nije tako lako ostvariv, u vašem slučaju Sam najprije morao iskorijeniti vaše stare tradicionalne predrasude na isti način na koji Sam jednom istjerao glazbenike u slučaju smrti prije nego je priroda Mojeg učenja mogla biti shvaćena.

10. Što Sam postigao sa vama na toliko mnogo različitih načina se i dalje događa danas sa cijelim narodima. Tamo, također, Ja protjerujem bučne glazbenike, svirače i bubnjare, koji su naklonjeni udariti na veselje čak nad grobovima. Otrijeznio Sam narode kroz nedaće. Oslobodio Sam ih od obmane da je svjetovna žudnja, koja traži jedino užitak, čovjekova glavna težnja. Kroz vrlo neugodne događaje, ne nesreću, Ja ih učim nestabilnosti svjetovnog ponosa, svjetovne slave i svjetovnih vlasništava, i dokazujem im vječnu trajnost duhovnih bogatstava.

11. Na ovaj način prolaze pojedinci, cijeli narodi, vladari i svećenici. Svima njima Ja ukazujem kako postoji još Jedan iznad njih, Koji, premda im pušta činiti ono što sami odaberu, jedini u Njegovim rukama drži konce povezivanja okolnosti i odnosa, i Koji zna kako iskoristiti sve – čak ljudska najopakija djela – da donese najbolje čovječanstvu kao cjelini, i pojedincu kao takvome.

12. Stoga, proces evolucije napreduje vrlo polako, ipak neodoljivo se približava njegovu cilju. Ja probuđujem sve ljude, sve narode, sve kraljeve i svećenike. Svi oni će doći do shvaćanja kako su bili usnuli, i oni će također razumjeti kako čovjek ne može uvijek spavati, da je san dobar i koristan jedino kada služi za obnavljanje potrošenih energija. Gdje se ovo ne događa, san je beskoristan, štetan, i jedino pogoršava stvar. Otud, duhovni san u kojeg su mnogi bili uljuljani, ili su sebe uljuljali, mora biti smatran jedino za veliki zastoj na cesti duhovne evolucije. Prema tome, buđenje je nužno utoliko više u ovim danima kada je riješenje pitanja sudbine čovječanstva neminovno, i kada većina ljudi nalazi sebe toliko ogrezlima u svjetovne, sebične aktivnosti da se teško itko može više probuditi samo sa dodirom prsta. Naprotiv, u većini slučajeva žestoka sredstva moraju biti iskorištena kako bi ih se izvuklo iz blata ovog svijeta u kojeg su potonuli tako duboko.

12. Ljudi su sada zastranili toliko daleko od njihova stvarnog cilja da ni jedna ljudska sila ne bi bila ikada sposobna probuditi ih iz njihovih snova i maknuti (osloboditi) ih od njihove hajke na zadovoljstva. Više nego ikada Ja moram intervenirati, budući također vladari žive u istoj zabludi kao i njihovi ljudi. Iz tog razloga, svugdje, i na različite načine, poziv na buđenje odzvanja i za pojedince i za cijele narode.

13. Do sada niti pojedinci niti narodi ne znaju što doista žele. Ali samo čekajte! Pustite da najprije zabavljači budu istjerani van, onda će više iskrena sklonost i veća svjesnost uslijediti. Uvjeti će se urediti i neprirodno, nezakonsko i preopterećeno će morati napraviti mjesta za stvarno i neuništivo. Biti će puno otpora na strani mnogih, ipak lijek najprije mora biti uzet i gorka čaša se mora ispiti do samog dna.

14. Budući je čovječanstvo toliko daleko skrenulo sa prave staze, put nazad mora, naravno, biti dugačak, - ali ono se mora povratiti!

15. Nužno je za njega da razumije kako postoji samo jedan Bog i jedno carstvo duhova, i sve drugo je tu da služi kao podnožak; i da materijalne stvari, koliko god odano bile obožavane, nemaju nikakve trajnosti i ne mogu pružiti trajnog zadovoljstva.

16. Tisuće zabludjelih hitaju duž pogrešne staze ka preranoj smrti. Nezreli, oni ostavljaju ovaj svijet i pristižu u onostranom to (nezreli) još više. Što će od njih postati? Ovdje oni nisu mogli ostati, a tamo se njima isto tako ne sviđa. Oh, vi ne znate agoniju takvih duša koje tumaraju uokolo neodlučno! Zemaljski svijet, sada za njih izgubljen, više im nije pristupačan, a duhovan se ne uklapa u njihove ideje ili pak njihovu prirodu.

17. Ovako se stvari odvajaju, kada ljudi, čak cijeli narodi, potpuno zanemare njihovu duhovnu sreću, priljube se uz materijalne stvari i, konačno, izgubivši materijalno, nisu sposobni učiniti duhovno njihovim vlastitim. To je njihova vlastita pogreška – To je razlog za Moje probuđujuće pozive. Nisam beznačajno rekao: 'Ako vas oko sablažnjava, izvadite ga, jer korisnije je za vas da pristignete sa jednim okom u bolji svijet nego da sebe izložite najvećoj duhovnoj agoniji sa dva oka!' (Matej 5:29)

18. Prihvatite sve događaje kao dar Ljubavi, kakogod i kadgod mogli doći; jer Ja znam najbolje kako, kada i kojim sredstvima mogu iskvarene i zabludjele narode izvesti na pravu stazu i time ih još spasiti na vrijeme od totalne propasti.

19. Vi ste bili podučeni o čistilištu za kojeg se kaže da se duše tamo čiste od njihovih zlih strasti prije nego mogu biti primljene u raj ili nebo. Ali Ja vam kažem: Način na koji vam je čistilište bilo opisano je potpuna besmislica; duhovno, međutim, ono doista postoji u samom čovjeku. Tamo, sve što je zlo mora najprije biti očišćeno prije nego se čovjek može osjećati kao kod kuće u boljim okolnostima; i ovom čišćenju Ja puno doprinosim šaljući svakojake vrste sukoba i patnje. Time Ja budim uspavane dobre kvalitete u ljudskoj duši kako bi mogla sebe sabrati da se sukobi sa zlom energično i počisti sve što bi za nju moglo biti štetno.

20. Kada Sam jednom rekao: 'Djevojka nije mrtva, već spava!', oni su Mi se smijali. Na isti način, također danas, samo nekolicina ljudi Me razumije kada ih želim probuditi, premda je to u njihovom najboljem interesu. Prema tome, stremite razumjeti Moje znakove i opominjanja, tako da možete zamjetiti kada vas dodirnem jedino sa Mojim prstom za vaše vlastito dobro! Ljubavi pun otac koji jako puno brine za dobrobit njegove djece može jedino popraviti (obnoviti), ali nikada kazniti. Ovo uvijek imajte na pameti! Amen.

Od Gospoda Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, pisar Gottfried Mayerhofer, i zapisao u 'Gospodnje Propovijedi - 49'

<<< nazad