<<< nazad

Svrha zemaljskog postojanja... 'Drugi bogovi'... Zašto trebamo služiti?! (Napomol nove dvije Tematske Knjižice 'O Prvom Božjem Stvaranju, Padu Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela i Božjem vječnom Planu Spasenja')

"Ja Sam Jehova, Bog tvoj, Koji Sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz Mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi.'          Izlazak 20:2-5

 

Ekipica moja draga, braćo i sestre u Kristu Isusu, pozdravljam vas iz svog malog Mista, gdje sam se vrnuo nakon, cijelo biće mi to klikće, izuzetno uspješne i plodne 9-dnevne misije J.

Tijekom ovog malog Apostolskog 'blitz kriega' se dogodilo stvarno puno lipih stvari, recimo, upoznao sam neke nove braću i sestre u Kristu, kao što sam konačno susreo i neke već 'stare' ovčice, pri čemu sam također održao mnoge (rekli su) zanimljive propovijedi, od kojih bi eto bar neke (na zamolbu prisutnih koji su to zatražili od mene) htio staviti na papir poradi daljnjeg napretka vas koji ste silom prilika propustili ta naša druženja J!

Trenutno radim na nove dvije Knjižice o 'Prvom Stvaranju, Padu Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela i Božjem Vječnom Planu Spasenja', koje ću pokušati usmjeriti tako da naglase važnost ovog kratkog zemaljskog života, u poredbi sa nama neizračunljivo dugim periodima vremena koje je pali prvobitni anđeo, rastavljen na sićušne duševne čestice, proveo u djelima stvaranja mineralnog, biljnog i životinjskog carstva, prije nego mu je, ponovno sakupljenom i utjelovljenom kao duša u ljudskom biću, bila vraćena slobodna volja i time mogućnost da ispravi jednom davno počinjenu katastrofalnu pogrešku krivog odabira (za Lucifera a protiv Boga Stvoritelja) koja je prouzročila njegovo propadanje u bezdan.

Premda o tome dosta često govorim i pišem, opet sam stekao dojam po putu kako o ovoj izuzetno važnoj zemaljskoj pustolovini, što će reći, o svrsi iste, i dalje nema potpune svjesnosti u onih sa kojima sam se susretao (ne moram 'čuti' to od njih, dovoljno mi je vidjeti njihov dnevni raspored), što je stanje stvari koje dovodi u opasnost cijeli taj beskrajno dugi put bolnog uspona kroz djela stvaranja, i to iz prostog razloga što se u tom slučaju može dogoditi da biće, koje zemaljski život nije iskoristilo na pravilan način, proćerda taj svoj zemaljski život, tj. propusti tu skoro jedinstvenu priliku za oslobađanjem od forme i ograničenja, te naknadno sebe dovede u opasnost da pri kraju ovog perioda iskupljenja, koji će uključivati potpunu transformaciju planete Zemlje i svega na, iznad i u njoj, bude, opet u rastavljenom stanju, u agoniji poslano na novi eonima dug popravni put kroz tvorevine Nove Zemlje, da bi opet negdje u nama neshvatljivo dalekoj budućnosti, eventualno dobilo priliku da ponovno ispravi ovu istu već dva-tri puta počinjenu pogrešku.

Ovaj uvod je bio napisan da bi vas svih potaknuo dobro razmisliti o razlogu i svrsi vašeg zemaljskog postojanja, jer ako vam ovi nisu poznati (čovjek koji se ne pita zašto je ovdje, tj. koja je svrha njegovog zemaljskog postojanja, živi svoj život tako reći 'kao muha bez glave', i teško da se može nazvati čovjekom u pravom smislu te riječi), nemoguće je za vas uspješno ostvariti tu svrhu (ovo nas pak čista i zdrava logika uči!).

U to ime, kao Objavu Mjeseca Listopada sam stavio jednu Objavu koja govori o ovoj temi, a u 'novostima na Stranici' još nekoliko koje daju potrebno znanje da bi se data tema mogla pravilno razumjeti.

Jučer sam pak preveo sljedeću Objavu za potrebe novih Knjižica, koju vam ovdje dajem na uvid:

Bertha Dudde, br. 7871, 13 Travanj 1961

SVRHA ZEMALJSKOG POSTOJANJA...

Vi sami ste bili uzrokom vašeg postojanja na Zemlji kada ste odbili ostati u krugu Mojeg priliva ljubavi. Vi ste bili neovisna bića koja Sam eksternalizirao iz Moje ljubavi ali koja su uvijek bila u najsrdačnijem kontaktu sa Mnom i bila su prema tome uvijek prožeta od strane Moje snage ljubavi. Sve dok ste prihvaćali ovo zračenje ljubavi vi ste bili blaženo sretni. Ali kada ste dobrovoljno napustili krug Moje ljubavi, Moja snaga ljubavi je postala neučinkovita, što je značilo da ste postali nesposobni biti aktivnima pošto je za to uvijek bila nužna snaga Moje ljubavi. Neaktivnost je stvrdnjavanje, neaktivnost je nepomičnost... to je stanje smrti, potpune beživotnosti... Vi ste dobrovoljno ušli u ovo stanje kroz vaše prošlo buntovništvo protiv Mene i ostat ćete u ovom stanju dok dobrovoljno opet ne uđete u krug Moje ljubavi. Sva bića koja su jednom otpala od Mene moraju proći kroz ovaj proces: ustajanja iz smrti u život. Time, pali duhovi, koji su se stvrdnuli kao rezultat odbijanja Moje snage ljubavi, su bili postali nesposobni za svu aktivnost i bili su razloženi od strane Moje volje u bezbrojne sićušne čestice, koje su bile od strane Moje snage ljubavi u-čahuru/ovojnicu-postavljene i oblikovane u tvorevine najrazličitije vrste... Ove su, zauzvrat, pomogle duhovnim supstancama da ponovno postanu aktivne, premda samo minimalno, u skladu sa Mojom voljom... Aktivnost je život... Mrtva substanca se postepeno probudila u život i stupanj aktivnost se neprestano povećavao kroz nove formacije zarobljenih duhova unutar tih djela stvaranja... Vi ljudska bića sada okupirate konačnu formu u kojoj će jednom palo biće postići najviši stupanj aktivnosti i to je sposobno napraviti ako iskoristi svoju obnovljenu slobodnu volju na ispravan način... Vaša izvanjska forma je također djelo stvaranja Moje ljubavi koje treba zaključiti ovaj proces: da rezultira u vječnom životu za vas kojeg vi više ne možete izgubiti kada ste ostvarili vaš povratak k Meni.

Međutim, vaš život kao ljudsko biće također uključuje veliku opasnost da ćete vi zloupotrebiti vašu slobodnu volju po drugi puta i na taj način cijeli prethodni proces razvoja učiniti potpuno beskorisnim.... da ćete ponovno sići u bezdan, da ćete još jednom odbaciti Moju ljubav i otvrdnuti u vašoj duhovnoj supstanci... da ćete ponovno postati plijenom smrti... Vaše postojanje kao ljudsko biće je nezamisliva milost, jer sve što vas može voditi do konačnog savršenstva vam je ponuđeno... Međutim, kako vi koristite tu milost je odlučeno od strane vaše slobodne volje, a ova uvijek jedino može biti stimulirana ili se na nju može vršiti utjecaj ali nikad prisiljena da smjera u ispravnom pravcu. Unatoč tome, vi ljudi trebate znati kako je izvanredno značajan vaš život na Zemlji: posljedično tome, opet i iznova će vam biti objašnjeni međuodnosi, znanje vam je priopćeno/dostavljeno ili direktno ili kroz Moje glasnike koje je naumljeno probuditi vaš osjećaj odgovornosti. Opet i iznova vi ste podučeni kroz Moju Riječ, i vi također čujete glas savjesti unutar vas. Pa ipak, na vama je što ćete napraviti sa ovim znanjem... na vama je da li vi želite prihvatiti Moja direktna otkrovenja. Ipak čak Moja veća od najveće ljubavi ne može učiniti ništa više nego dostaviti vam takva otkrovenja koja vas obaviještavaju o posljedicama ispravnog načina života, o razlogu i svrsi vašeg života na Zemlji i o Mojoj volji, ispunjenje koje će vam doista garantirati život blažene sreće... Ali Ja vas ne mogu natjerati da vjerujete Mojim otkrovenjima, jer baš kao što ste Me jednom napustili dobrovoljno, baš kao što ste jednom dobrovoljno odbili Moju ljubav, vi se također morate k Meni vratiti dobrovoljno, vi morate opet dobrovoljno ući u krug/kolanje Moje ljubavi... vi morate htjeti opet biti blisko sjedinjeni sa Mnom i doista ćete ući u vječni život, vi ćete se opet vratiti vašem Ocu i biti vječno sretni.  AMEN

'Kolanje ljubavi'... 'snaga ljubavi'... 'aktivnost'...  ‘pravilno usmjerena/iskorištena slobodna volja’... dobro obratite pažnju na ove riječi... svaka od njih naime zaslužuje duboku meditaciju!

***

Jedno od tumačenja za koje sam vidio kako je posebno dojmilo slušatelje tijekom ove kratke misije, je tumačenje Prve Zapovijedi Božje kako ju je sa Sinaja, živim glasom, narodu Izraela, objavio Sam Gospod Bog, za koje su mi prisutni otvoreno priznali kako prije nisu imali potrebno razumijevanje ovih svima poznatih riječi (od jedne sam osobe čuo kako je do sada mislila da 'drugi bogovi' naznačavaju Budu, Krišnu, Allaha itd., znači nešto izvan nas samih):

"Ja Sam Jehova, Bog tvoj, Koji Sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz Mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na  nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi.'    Izlazak 20:2-5

Taj Jehova Bog je za nas danas, kako smo već više puta rekli, Gospod Bog Isus Krist, budući je Jehova Bog i Stvoritelj, Duh Svemogući, uzeo ljudsko tijelo poradi spasenja ljudske rase kojeg je pri tome proslavio ili deificirao (Ivan 12:28) i od tada je za vijeke vjekova za nas vidljiv i pristupačan jedino u tom proslavljenom ili deificiranom tijelu i liku Isusa Krista (ovo potvrđuju sva mjesta u Svetom Pismu gdje se u Novom Zavjetu citiraju odlomci iz Starog Zavjeta, a na kojima je izvršena ova zamjena, tj. umjesto Jehova Bog, nalazimo Gospod Bog, za Kojeg svi znamo kako je On jedan jedini, Isus Krist = Ivan 13:13: 20:28).

E sad, u Novom Zavjetu, u Evanđelju po Marku 12:29, 30, mi čitamo sljedeće riječi:

[Često sam vam spominjao, a sada također i našoj An., kako pravilno razumijevanje ovih riječi, i njihova primjena, ruši cijeli temelj vladajućeg ne-Kršćanstva, koji je utemeljen na sljedećoj besmislici = Katoličko vjerovanje po Atanasiju na kojem su također ustanovljene i ostale Kršćanske Crkve: 'Kao što je Otac Bog, tako je Sin Bog, i Sveti Duh je Bog; a ipak nisu tri Boga, već jedan Bog. Mada je Otac Gospod, i Sin je Gospod, i Sveti Duh je Gospod; ipak nisu tri Gospoda, već jedan Gospod. Jer kako smo mi Kršćanskom istinom obavezni priznati svaku Osobu pona-Osob kao Boga i Gospoda, ipak nam Katolička religija zabranjuje reći da su (postoje) tri Boga ili tri Gospoda.Oca nitko nije učinio, niti stvorio niti porodio; Sin je od Oca jedino, niti učinjen niti stvoren, već rođen; Sveti Duh je od (proizlazi iz) Oca i Sina, niti učinjen, niti stvoren, niti rođen, već proizlaz(eć)i.’ Iz ovih se riječi vidi kako su ne-Kršćani obavezni priznati tri Gospoda i Boga, tj. kako se to smatra Kršćanskom istinom, no kako im Katolička religija zabranjuje izjaviti ono što misle, pa izgovaraju kako je samo jedan Bog i Gospod; drugim riječima, jedno misle drugo govore; onima koji o ovoj ‘bolesti’ žele znati više, mogu dati na uvid što se zbiva sa takvim ne-Kršćanima kada dođu na nebo gdje čovjeku nije dozvoljeno jedno misliti a drugo govoriti, već on mora biti i unutra i vani ‘usklađen’ L; An. me onda bila oduševila dok smo išli na aerodrom, kada mi je rekla, onako iz vedra neba dok smo šutjeli: ‘Pa meni je dosta vršiti kako treba Prvu Zapovijed, i onda neću moći prekršiti ni jednu koja slijedi!’ Ja sam tu odmah počeo zahvaljivati Isusu Kristu, Voljenome i Najvećemu, i hvaliti Ga u duhu i istini, budući je to točno ono što mislim postići kada ne-Kršćane koji se klanjaju drugim bogovima naučavam Kršćanstvu, naime, onaj koji ljubi jednog jedinog Gospoda i vidljivog Boga, Isusa Krista, svom dušom, svim srcem, svom pameću i svim silama svoga tijela, u svjesnosti da On ima svu vlast na nebu i na Zemlji (Matej 28:18), i također vlast nad svakim tijelom (Ivan 17:2), tj. kako je On Alfa i Omega, Početak i Kraj, Bog Svemogući (Otkrovenje 1:8), on sigurno nema mjesta tamo u svom biću, a niti razloga, klanjati se ili upućivati molitve Mariji, ili pak svecima, ili bilo kome drugome; ovo vam ovdje dajem na uvid kao taktiku kojoj se nitko ne može suprotstaviti (sjetite se što sam nedavno govorio glede ona dva Evanđelista, od kojih je jedan nakon ovog učenja rekao ‘Amen’, a drugi pak, ‘Ovo je Evanđeoska Istina’J)… a pri tom nećete direktno napadati krivo vjerovanje takvih ne-Kršćanina, i time stvoriti ‘neprijateljstvo’, budući nećete govoriti ‘protiv njega’, već ‘za Krista’ J]

"Prva je: Slušaj, Izraele! Gospod Bog naš je Gospod jedini (ili 'jedan je Gospod')Zato ljubi Gospoda Boga svojega (znači, nakon što smo spoznali da je taj jedan jedini Bog i Gospod, Isus Krist, mi Njemu onda moramo usmjeravati svo naše obožavanje, sve naše molitve, jer uostalom to je i svrha sve religije!) iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!"

E sad, a ovo sa 'svrhom našeg života' na pameti, zapitajte se molim vas, ako već niste, zašto je taj Bog i naš Voljeni Otac nebeski, Isus Krist (Izaija 9:6; 63:16), Koji je ujedno Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), tražio od nas, Svoje izgubljene i pale djece, da Ga tako ljubimo, znači svim našim bićem, tj. cijelim našim postojanjem?!

Mislite li da je to zbog toga što Njemu Samome, Koji je Ljubav, nedostaje ljubavi?! J

Ne prijatelji moji dragi, braćo i sestre, jer to što se naziva 'zapovjeđu' je u stvari blagonakloni Očinski savjet našeg dragog Oca Isusa Krista Koji žudi jedino za našim boljitkom, Koji žudi za našim povratkom u to izvorno stanje savršenstva i blaženstva iz kojeg smo otpali našom vlastitom krivicom!

Prije nego prevedem još jednu Objavu za potrebe ovog učenja, skrećem pažnju na sljedeće: Jedan je izvor Života, tj. Ljubavi, jer Ljubav jeste Život, a to je Bog!

Mi, ljudi na Zemlji, baš kao i duhovi i anđeli na nebu, te arhanđeli i Božja djeca, bez obzira do kojeg nivoa razvoja došli i koliko savršeni bili, mi smo uvijek jedino organi života, tj. posude spremne primiti taj Život i Ljubav od Boga Stvoritelja i našeg Oca... i primali smo ga jedno vrijeme u SVOJ PUNINI dok smo bili sa Njime ujedinjeni u ljubavi ... dok se nismo pobunili i slijedili Njegovog protivnika u pobuni i tako sebe 'zatvorili' za pritok Njegove Ljubavi-Života... nakon čega smo propali u mrak ... u slabost ... u nesvjesnost ... i postali beživotni!

Mi smo dakle jednom davno donijeli tu krivu, štoviše, katastrofalnu odluku, za Lucifera a protiv našeg Voljenog Nebeskog Oca, i tako sami prouzročili naš pad u bezdan... izbavljenje iz kojeg je razlog našeg zemaljskog postojanja ... jer sada imamo ponovno priliku ispraviti tu golemu pogrešku... i povratiti to izvorno stanje savršenstva i blaženstva (Matej 5:48)... u svrhu čega mi moramo odlučiti, što nam je sada još i olakšano budući je ovaj puta taj naš Nebeski Otac, za razliku od prije dok nije imao tijela, vidljiv u liku Isusa Krista, za Krista a protiv Sotone ... i tako se osloboditi svih tih naših negativnih i mučnih stanja ne-svjesti i slabosti ...

... drugim riječima, mi tom svom Stvoritelju i Ocu moramo uzvratiti našu ljubav ... koju smo Mu jednom zanijekali!

Eto, to je razlog zašto nam je On dao tu 'zapovijed'... i zašto je njezino ispunjavanje od iznimne važnosti za nas dok živimo na Zemlji... jer u onoj proporciji koliko smo mi Njega priznali za Onog Koji jeste, znači za našeg Boga Stvoritelja i Oca Nebeskog, i kao takvome Mu, kako i zaslužuje, dali svoju dušu, srce, um i tijelo, u istoj toj mjeri mi možemo od Njega primiti Život Ljubavi, i sa njime svjetlost, snagu i blaženstvo... što će reći kako je baš to 'pre-davanje Njemu', u stvari 'otvaranje' i mogućnost za primanje (ovo naravno radi proporcionalno, koliko se otvaramo pre-davanjem Njemu, isto toliko smo sposobni od Njega primiti, tj. primiti Njega J)!

Praktično značenje 'bogova' ili 'idola' na koje nas Sveto Pismo upozorava je sljedeće: 'bogovi' ili 'idoli', prijatelji moji dragi, braćo i sestre, jeste sve ono što smo postavili između Njega i nas ... što nas tako odvlači od Njega... oni su sve ono što mi ljubimo... sve ono što nam zaokuplja um, osjećaje i misli, u što upošljavamo naše tijelo, a da nije Krist i Kristovo ... ili još gore, što je anti-Kristovo... što nas tako udaljuje od Njega... 'drugi bogovi' i 'idoli' su ono što mi sami stavljamo kao prepreku među nama... čime 'zakračunavamo' vrata našeg srca... i tako onemogućavamo Njegovom Duhu Ljubavi i svjetla da se izlije u nas ... i prožme nas skroz na skroz ...

... mi tako, proporcionalno našoj ne-ljubavi spram Njega, u stvari sami sebe zakidamo za život ... za svjetlo... za snagu... za blaženstvo (oni 'talenti' o kojima govori Pismo, koji su jednom čovjeku dani u većoj a drugom u manjoj mjeri, su dani proporcionalno ovom otporu ili anti-Kristovoj ljubavi u našim srcima; premda se to sve pripisuje Njemu, uostalom kao i sve ostalo u Pismu, količinu onog što primamo od Njega Koji nam svima želi dati sve što posjeduje, ODREĐUJEMO SAMI!)...

Sa ovim idejama na pameti ... predlažem pomno čitanje i meditaciju nad sljedećom Objavom (ova je Objava dio moje Audio Knjige 'Living and preaching the Gospel of Love – 2', i možete ju pogledati, pročitati i poslušati na youtube-u J):

Bertha Dudde, br. 6796, 1 Travanj 1957

‘TKOGOD OSTANE U LJUBAVI’... STRANI BOGOVI...

Štogod vam uzrokuje formirati vezu sa Mnom je blagoslov za vas ljude, budući je cilj vašeg zemaljskog života opozvati vašu razdvojenost od Mene kojoj ste vi jednom dobrovoljno sami stremili... stoga ponovno se sa Mnom ujediniti vašom slobodnom voljom. I štogod vam pomogne to napraviti je prema tome dobro.... Otud je volja da Me se dosegne odlučujuća za ostvarivanje vašeg cilja na Zemlji, i ova odlučnost također uključuje da vi živite način života koji je Meni ugodan, jer ako ste iskrene volje vi nikada nećete htjeti ponovno Me rastužiti, vi nikada nećete uživati u grijehu ako su vaša volja i vaša ljubav namijenjeni Meni. Ali veza sa Mnom može jedino biti postignuta prakticiranjem ljubavi, budući gdje ljubav postoji Ja Osobno Sam prisutan. ‘Tkogod ostaje u ljubavi ostaje u Bogu i Bog u njemu...’ (1 Ivanova 4:16). Bez ljubavi sa Mnom ne može biti nikakve veze, bez obzira koliko glasno i gorljivo bi usta htjela posvjedočiti njihovu volju za Mene. Jedino ljubav je dokaz ovoga, jer ljubav i Ja smo isto, i priznavati Mene i ispuniti Moju volju je isto kao djelovati sa ljubavlju.... Vi ljudi trebate znati kako Mi nitko ne može i neće pristupiti ako on živi bez ljubavi... Jedino ljubav nas povezuje, i ljubav demonstrira odbacivanje Mojega neprijatelja i povratak k Meni... Sa vašim padom u bezdan vi ste se okrenuli od Mene i odbacili Moju ljubav, stoga ste vi također postali potpuno bezosjećajni. Vaša promjena volje na Zemlji se prema tome treba sastojati od vaše žudnje da opet budete osvijetljeni od strane Mene i od potpaljivanja ljubavi u vama samima opet koja će vas ujediniti sa Mnom još jednom. Što je iskrenija vaša odlučnost, to ćete više vi misliti o Meni, o vašem Bogu i Stvoritelju od vječnosti, Koji želi biti prepoznat i ljubljen od strane vas kao Otac. I čim će vaše misli biti uronjene u Mene, jer onda vas Ja neću ponovno napustiti, Ja vas više neću otpustiti, Ja ću se neprestano ulagivati vašoj ljubavi budući je ljubav najčvršća veza između nas koja ne može biti opet opovrgnuta od strane ni jedne neprijateljske sile.

Ja želim posjedovati svu vašu ljubav... vi ne smijete imati nikakvih drugih bogova pored Mene... vi ne trebate stremiti za ničime drugim sa istom ljubavlju, jer čemu god vi težite ili ljubite u vašem najunutarnijem biću to je vaš Bog... bez obzira da li se to tiče vaše slave ili ugleda, zemaljskih vlasništava ili čak ljudi koje ljubite... Vi ne smijete cijeniti ništa više nego Mene, Ja vam želim biti najviše i najpoželjnije Biće na nebu i na Zemlji. Ja želim cijelo vaše srce, i sve dok ga vi i dalje dijelite, veza sa Mnom još nije uspostavljena, jer štogod ispunjava vaše srce stoji između Mene i vas (Izlazak 20:3-5)....

Volja svakog bića je slobodna, on se može okrenuti gdje god želi, ali cilj na Zemlji će jedino biti ostvaren kada se on okrene prema Meni. Ali postoji velika opasnost u činjenici da ljudsko biće smatra mnoge stvari poželjnima i da Moj neprijatelj postavlja sve pred njegovim očima da bi ga spriječio formirati ovu iskrenu vezu sa Mnom... i da on također dovodi dodatne bogove blizu osobi samo da bi njegove misli odvratio od Mene, jer oni su svi tuđi/strani/nepoznati bogovi koji prožimlju/ispunjavaju čovjekove misli ako Ja Osobno nisam suština njegovih najunutarnijih misli.... Prema tome vi ljudi trebate ozbiljno pomno ispitati tko ili što vas najviše pokreće, vi trebate sebe zapitati da li ste mi tako blizu kao dijete njegovu ocu, da li je veza sa Mnom vaš prvi i jedini cilj... i vi trebate odgurnuti sve iz vaših misli što stoji između Mene i vas, vi Mi trebate dati prvo mjesto u vašem srcu i ne davati nikakvih ustupaka. Jer vaš povratak k Meni se može jedino dogoditi kroz sjedinjenje sa Mnom, i vi trebate tražiti i pronaći ovo vašom slobodnom voljom, budući ju nitko drugi ne može ostvariti namjesto vas. AMEN

***

Nakon posjete Zagrebu me jedan braco u Kristu, koji jedno kraće vrijeme prolazi kroz 'nižu fazu' vjere, pitao sljedeće pitanje:

'Sječaš se amplituda o kojima smo razgovarali? Kako sam sad u doljnjoj fazi i da pokorno trpim Božju volju. Ali isto tako znam da si sam uzrokujem ta stanja iako nisam skroz siguran kako. Da li je to dio procesa gdje mi se stara zla čiste pa to uzrokuje „lošu“ fazu ili moji sadašnji postupci direktno uzrokuju moje uspone i padove?'

Dakle, ako zamislimo Krista kao Sunce na nebu... a nas kao planetu Zemlju... i ako znamo kako sva toplina (ljubav/dobrota/milosrđe/dobro-činstvo) i svo svjetlo (mudrost/istina/vjera/razumijevanje/percepcija) na Zemlji dolaze od Sunca (Ivan 3:27)... jasno je da su 'noć i dan', te 'ljeto i zima' na Zemlji, uvjetovani našim 'okretanjem u stranu ili licem prema', te 'naginjanjem unazad od ili naprijed prema' tom izvoru topline i svjetla, Isusu Kristu.

'Naginjanje unazad od' (Sunca znači prema za-padu!) su svi osjećaji ne-ljubavi prema Njemu, tj. ljubavi prema nečemu što nije On, a svako 'Okretanje u stranu', su lažne misli koje su protivne Njegovim istinama vjere.

Proporcionalno ovim dvjema odmicanjima su sva naša stanja 'zime' i 'mraka'.

Odgovor je: Tvoji ljubavni postupci, tj. drugi bogovi ili idoli kojima si se klanjao u međuvremenu (priča o 'zlatnom teletu' kojeg su Izraelci napravili kada je Mojsije otišao popričati sa Jehovom na Sinaj, tj. kada se njegov silazak otegnio, govori baš o ovome! Izlazak 32), kakvi god oni bili i koje god veličine, koje si postavio ispred (tj. između sebe i) Krista, su proporcionalno uzrokovali tvoj pad u vjeri, tj. 'oskudicu svjetla mudrosti ljubavi' (jer 'vjera' je u sebi 'percepcija Istine').

[Recimo, čim smo se vidjeli sada u Zg-u... jedna od prvih tvojih rečenica koje su mi 'zazvonile' u duhovnom uhu je bila, 'moja obitelj'... pri čemu nije bilo govora o istinskoj duhovnoj Kristovoj obitelji,

'Dok On još govoraše mnoštvu, eto majke i braće Njegove.  Stajahu vani tražeći da s Njime govore. Reče Mu netko: "Evo majke Tvoje i braće Tvoje, vani stoje i traže da s Tobom govore." Tomu koji Mu to javi On odgovori: "Tko je majka Moja, tko li braća Moja?" I pruži ruku prema učenicima: "Evo, reče, majke Moje i braće Moje! Doista, tko god vrši volju Oca Mojega, koji je na nebesima, taj Mi je brat i sestra i majka."  Matej 12:46-50

... već onoj prirodnoj... i još kada sam primjetio 'zaštitnički' osjećaj prisutan u tim riječima (osjećaj utjelovljen u tonu pri izgovaranju riječi 'moja' je bio ne-Kristov, odmah mi je rekao duševni skener)... bio mi je jasan jedan od razloga zašto se dogodio taj 'pad' u vjeri! Krist nije bez-veze izgovorio ove riječi: "Tko ljubi oca ili majku više nego Mene, nije Mene dostojan.  Tko ljubi sina ili kćer više nego Mene, nije Mene dostojan.'  Matej 10:37; Uvijek je zanimljivo gledati na koji se način odvija ova zabluda u prirodnom čovjeku, kada on pretpostavlja bilo što Kristu, tj. Bogu u Kojem je izvor svega što on prima, nema veze da li je to obitelj, da li je to vlastito zdravlje, da li je to materijalna situacija, prirodni čovjek ne percipira kako ni jednu od ovih ljubavnih akcija on ne može sprovoditi sam od sebe, već da su sve one sprovođene uz posudbu Kristove snage Ljubavi, i da on pretpostavljanjem bilo koje od njih Kristu, sebe zatvara za priliv, tj. zakida za snagu koja mu onda nedostaje da uspješno vrši bilo koju od tih sada ne-Kristovskih akcija (Ivan 3:27); on onda, kada vidi da mu biva narušen odnos u obitelji, da mu je zdravlje sve lošije, tj. da se on duševno ne osjeća dobro, i da mu poslovi sve slabije idu, onda to nastoji popraviti tako što se još više 'posveti' popravljanju stanja u obitelji, još više misli na sebe i svoje zdravlje, i skroz se posveti 'problemima na poslu', i tako se još više 'zatvori' za priliv snage Ljubavi i tako 'udalji' od Krista, čime se sve ove situacije opet progresivno pogoršavaju J]

E sad, Krist je to dozvolio, da bi još prisutno zlo, ili otpor drevnog otpadništva, izbio i da bi ga se onda mogao riješiti... a to jeste dio procesa preporoda... kroz kojeg te On pomno vodi svojom Božanskom Providnošću J (važno je ovdje, između ove dvije stvari, znati gdje je 'glava' a gdje 'rep').

Sve dalje je jednostavna igra uzroka i posljedice ... manje ljubavi za Krista, tj. više ljubavi za sebe samoga, i svoje, pa onda za svijet, smanjen priliv Kristove snage ljubavi, i time svjetla vjere ... jer vjera nije ništa drugo nego svjetlo Mudrosti i Istine koje izbija iz vatre naše ljubavi spram Krista, tj. Kristove ljubavi u nama...

... posljedica toga je naravno i zamračena percepcija ... tj. dvojba o stvarima koje je čovjek donedavno čvrsto zastupao (2 Korinćanima 13:3, 5, 7)... zatim stanja slabosti ili ne-voljnost ka milosrdnom djelovanju ... letargije po duhovnom pitanju rada na sebi samome...

... a sve to nas dovodi do druge važne teme na koju bi htio skrenuti pažnju sa novim Knjižicama, naime, 'Zašto moramo služiti?!'

Isti je braco, u svom mailu nakon moje posjete Zg-u, izjavio, potvrđujući sve do sada rečeno:

'...jedna stvar koja mi je sve jasnija u poslijednje vrijeme, a to je kako me jedino djela ljubavi mogu izvući iz tih „loših“ stanja, u smislu da kad se aktivno uključim (= ovo 'aktivno uključivanje' je u stvari 'okretanje od sebe samoga i stvari ovog svijeta ka Kristu') u pomaganju svome bližnjem (= što biva aktualizirano jedino kroz ljubav spram bližnjega), a pogotovo kad mi se otvori prilika da mu približim Radosnu vijest, Krist, kao što je i obečao, odmah na mene izlije blagoslove i kao da položi ruku na moju duše koja bi tada od radosti najradije zaplakala...

Jučer sam se ujutro molio da mi Krist da priliku da govorim o Njegovom Kraljevstvu i molitva mi se ostvarila u roku od svega par sati. Sreo sam jednu kolegicu sa faksa dok smo čekali u redu na upise na faks. Cijeli sistem oko tih upisa je štekao i trajao jako jako dugo (s razlogom hehe) i jedna mala vrata su se otvorila za jednu veliku temu  „Ma meni je to sve isto, Isus, Buda, ,..“ – jooooj miliiineee kad sam joj objasnio zašto nije isto… ajmeeee… jedno sat vremena me toliko pozorno slušala, oči su joj tako sjajile, nije se mogla prestati smijati ( u smislu da joj je duša bila toliko radosna što je konačno „to“ našla, da joj tijelo jednostavno nije moglo suzdržati emocije na van  ), stalno se pokrivala papirima po licu! Ja sam joj rekao da ja to ne znam baš dobro prepričati, no da joj mogu poslati Objave gdje to sam Krist objašnjava. Mislim da me podjestila jedno 5 puta da joj pošaljem mail 

I vidim, dok sam joj to pričao, ja sam se topio, ja skoro pa nisam doticao pod koliko sam bio high ..

Evo aktivno svaki dan čitam O Vinogradu 1 i svi oni blagoslovi koji su obečani kad distribuiramo Riječ su istiniti i djeluju kako je i obečano  Slava Isusu našemu!

Svi mislim znate kako je Krist rekao:

'I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga." "Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."    Matej 20:27-28

... no, pitanje je da li se ovim riječima posvećuje dovoljna pažnja, i kao posljedica toga, da li znate zašto je On to rekao!

Kao malu pripomoć na putu, odmah ubacujem nešto iz pripremljenih materijala za nove Knjižice:

Bertha Dudde, br. 6336, 19 Kolovoz 1955

PLAN DEIFIKACIJE BIĆA...

Moj plan Spasenja pokriva beskonačno duge vremenske periode... plan iskupljenja palih duhova, deifikacije stvorenih bića koja su jednom donijela pogrešnu odluku volje i koja prema tome potrebuju beskonačno dugo vrijeme kako bi njihovu volju ispravno stavili u red budući su potpuno promijenili njihovu prirodu u nešto potpuno protivno Meni a ipak će unatoč tome jednog dana postati Moja slika... Proces ove transformacije ili regeneracije potrebuje jedno beskonačno dugo vrijeme, budući se mora dogoditi u zakonskom redu, inače bi to rezultiralo u neizbježnom kaosu i konačni cilj ne bi nikada bio ostvaren. Temeljni zakon Mojeg vječnog reda jeste i ostati će ljubav... Otud, povratak k Meni može jedino biti ostvaren ako dam svim palim duhovima, svima onima koji su postali nesavršeni, priliku prakticirati ljubav... A prakticirati ljubav znači služiti... Posljedično tome, Ja Sam najprije bio morao stvoriti mogućnosti u kojima su pali duhovi bili sposobni aktivno služiti... Ja Sam bio morao stvoriti nešto što je omogućilo tim palim duhovima doprinijeti spram njezinog pojavljivanja i održavanja... na svaki mogući način... I tako Sam začeo Stvaranje kako prikladno za ovu svrhu... Tako reći, dozvolio sam duhovnim supstancama da aktivno sudjeluju u njegovu nastajanju, međutim, to Sam bio morao silom provesti, u skladu sa Mojom voljom oni su bili morali ući u specifične izvanjske oblike i vršiti njihovu dodijeljenu im aktivnost... Cijelo Stvaranje je rukovođeno principom služenja, budući Moja volja rukovodi, koja je uvijek jedino izražaj Moje veće od najveće ljubavi. Prisilno služenje je prema tome bilo nužno na početku, budući ni jedno biće ne bi bilo odabralo služiti... izraziti ljubav... samo od sebe, ali povratak ili ponovna transformacija palog bića jeste i ostati će Moj cilj.

Usprkos tome, čak je služba u stanju prisile ostvarila promjenu, premda je bilo potrebno jedno beskonačno dugo vrijeme... Ali jednom kada je ponovna transformacija napredovala do točke da je izvorno protivljenje Meni oslabilo, biće iznova može primiti izvjesnu količinu slobode tako da ono više nije prisiljeno biti aktivno već namjesto toga dobrovoljno nastavlja činiti isto: služiti, za što, međutim, ono najprije mora zapaliti ljubav u sebi. Svrha i cilj cijelog procesa razvoja je... da će njegova volja sada krenuti u ispravnom pravcu, da su njegove misli, namjere i djelovanja jedino odlučeni principom ljubavi... da je ponovna transformacija u ljubav dokazana i tako se odvija deifikacija bića... da je cilj kojeg Sam postavio eksternaliziranom duhovnom biću bio ostvaren... da je stvoreno biće sebe dobrovoljno oblikovalo u Moju sliku, u Moje dijete... Ipak tijekom ovog beskonačno dugog perioda razvoja biće prolazi kroz bezbrojne faze koje će ono jednog dana biti sposobno razmotriti kada, u stanju svjetla, bude sposobno dokučiti potpunu veličinu Mojeg djela Spasenja... I svaka pojedinačna faza će mu razotkriti patnje i agonije, što/koje će jedino tada ukazati ogroman opseg njegova pada u bezdan, razdaljinu od Onoga Koji ga je, u početku, bio stvorio u svom savršenstvu... Jedino onda će Moja ljubav, mudrost i svemoć biti otkriveni bićima, i jedino onda će uzavrelost njihove ljubavi spram Mene njih preplaviti i ono će postati potpuno uronjeni u Moj dotok ljubavi... Oni će Me slaviti i veličati bez kraja i neće imati nikakve druge žudnje nego služiti i pomagati Mi ostvariti Moj cilj jednog dana... deifikaciju svih stvorenih bića... Oni su neprestano aktivni sa ljubavlju i udovoljavaju njihovoj prvobitnoj svrsi: raditi i stvarati u skladu sa Mojom voljom koja je sada njihova vlastita volja također budući su oni savršeni.               AMEN

U zadnje vrijeme se baš nekako često govori o tim mojim nebeskim stanjima… prijateljica mi je sada u Zg-u recimo rekla, nakon našeg dvo i po satnog razgovora… ‘Ja ti Lorenzo moj zavidim na tvojoj tako čvrstoj vjeri!’

Ali što je u stvari ta moja ‘nepokolebljiva vjera’, što čini njezinu suštinu (izdvojio sam ovdje ‘nepokolebljivu vjeru’, no svejedno je o kojem nebeskom stanju pričamo, svima je isti uzrok, tj. izvor!), tko je u nama taj ‘Petar’ kojem su dani ključevi nebesa ili direktni prolaz do Krista i zajedništvo sa anđelima nebeskim (Matej 16:19)?! Odakle snaga toj ‘vjeri’ da od nje bježe pakleni duhovi, ‘da ju vrata pakla neće nadvladati’ (Matej 16:18)?! Vjerujte mi, to vam nije zbog članske iskaznice u ni jednoj Crkvi, to nikako ne! J

Ta vjera, ta nepokolebljiva sigurnost koja će nam svima biti itekako potrebna u vremenima koja dolaze, je ona ista ‘vjera Božja’ o kojoj govori Marko 11:22, i u sebi je Svjetlo Mudrosti i Istine koja izvire iz Božanske Kristove Ljubavi!

Ako čovjek hoće imati tu nepokolebljivu vjeru … i posljedično takvu jasnoću… sigurnost… snagu djelovanja u Ljubavi… u vašim se dušama najprije mora zapaliti bezuvjetna ljubav spram Isusa Krista … vi svoje srce najprije morate isprazniti od svega što nije On… vi Njemu ne smijete ništa drugo pretpostaviti ni na nebu ni na Zemlji (Matej 28:18)… vi morate širom otvoriti vrata vašeg srca da tamo uz sve dužne počasti uđe Kralj Slave, da vas skroz zaposjedne (Psalmi 24:7-10).

E sad, pitat će se neki, ‘A kako se postiže ta vjera?!’

Ona se postiže tako da čovjek živi po objavljenoj mu i spoznatoj Kristovoj volji!

A koja je to Njegova volja, pitat će se oni manje upućeni ili lijeni pročitati Sveto Pismo? A ja im odgovaram onako kako sam odgovorio prisutnima u Zg-u:

'Ovo je Moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što Sam Ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji Moji ako činite što vam zapovijedam.'   Ivan 15:12-14 +

'Po ovom smo upoznali Ljubav: On je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.'  1 Ivanova 3:16 + gore citirano iz Mateja 20:27-28 čini 'trokut' mojeg svakodnevnog djelovanja.

Volja je našeg Oca Nebeskog, Isusa Krista, i to opet iz istog razloga, zbog naše vlastite dobrobiti, da služimo bližnjima u Njegovoj ljubavi, tj. da dobro drugih ljudi pretpostavimo našim vlastitim potrebama i užicima, baš onako kako je to Krist ukazao Svojim primjerom!

'Pustite vi kojoj vjeroispovijesti pripadate', govorio sam, 'samo vi sebe pomno ispitujte jeste li Kristovi, da li u vama vlada Isus Krist, tj. NJEGOVA LJUBAV?!'

No, da bi još bolje razumjeli zašto je važno služiti na ovoj Zemlji da bi ispunili naš zemaljski zadatak, tj. zašto je nužno neprestano biti aktivan u nesebičnoj ljubavi, i što takva jedna aktivnost postiže, prevest ću još jednu Objavu iz svoje kompilacije 'Living and Preaching the Gospel of Love – 2' (nisam skoro gledao, no mislim da će i ova već biti na youtube-u):

Bertha Dudde, br. 8032, 4 Studeni, 1961

ŠTO JE LJUBAV?... MIJENJANJE SEBIČNE LJUBAVI U LJUBAV SPRAM BLIŽNJEGA...

I opet i iznova vas se podsjeća da živite život Ljubavi. Jer Ljubav je snaga koja vas iskupljuje, Ljubav je staza koja vodi ka Meni, Ljubav je Moj  temeljni element, i prema tome svatko tko živi u Ljubavi je intimno povezan sa Mnom, budući on neizbježno privlači Mene, Koji jesam Sama Ljubav, blizu sebi... Ali što znači živjeti život Ljubavi u skladu sa Mojom voljom?...

Vi trebate promijeniti vašu sebičnu ljubav, koja je vaša priroda na početku vašeg utjelovljenja kao ljudsko biće, u nesebičnu Ljubav spram bližnjega, to jest, vi trebate promjeniti zahtjevnu, što hoće posjedovati Ljubav u nesebičnu, koja daje, koja želi ugoditi Ljubav, koja se jedina može nazvati ‘Božanskom Ljubavlju’. Jer Moj je neprijatelj znao kako promijeniti ovu Božansku ljubav unutar vas u protivno, kako usaditi žudnju za anti-božanske stvari, on je znao kako potaknuti čežnje u vama ljudima koje vi nastojite ispuniti; on je spustio sebičnu ljubav u vaše srce, i vi ju trebate pokušati ponovno promijeniti tijekom vremena vašeg zemaljskog života u božansku, nesebičnu Ljubav.

I stoga vi trebate prakticirati nesebičnu Ljubav spram bližnjega; vi trebate manje misliti o vama samima i namjesto toga se osobno zainteresirati za sudbinu vašeg bližnjega... Vi trebate učiniti ljude sretnima i zračiti iskrenu Ljubav, jer jedino Ljubav je Božanska; Ljubav je ta koja nas ponovno povezuje u vremenu i vječnosti. Iz ovog razloga ljudska pažnja treba biti opetovano skrenuta na njihov zemaljski zadatak oblikovanja sebe samih u Ljubav; opet i iznova njih treba podsjetiti na Moje zapovijedi Ljubavi, i istovremeno njih treba obavijestiti o učinku kojeg život Ljubavi ima na dušu ljudskog bića, njima također treba biti dan razlog zašto Ja zahtjevam Ljubav od ljudi... treba im biti objašnjeno da su oni pali u bezdan budući su odbacili Moju Ljubav, budući su napustili Moj red, budući su sebe postavili izvan dotoka Moje ljubavi i tako su također preokrenuli svoju prirodu u suprotno. Ljudi moraju biti podučeni o činjenici kako snaga Ljubavi također garantira ‘život’, dok je bez Ljubavi biće mrtvo iako ono živi iluzoran život kao ljudsko biće... Oni trebaju znati kako žive na Zemlji da bi za sebe postigli vječni život, i da vječni život također zahtjeva stupanj Ljubavi koji potrebuje svjesnu borbu protiv sebične ljubavi. Ljudsko biće treba znati kako ‘Ljubav’ koju Ja želim treba uvijek jedino biti shvaćena kao nesebična, davajuća i želi-ugoditi Ljubav. I ako on sada nastoji promijeniti njegovu prirodu u Ljubav on će također uskoro doživjeti učinkovitost Božanske Ljubavi... on će naučiti razumjeti sve, on će postati prosvjetljen, on će izroniti iz duhovne tame, on će doći do ‘razumijevanja’, on će biti prožet od strane Mojeg duha i biti sposoban podučavati, jer njegova unutarnja realizacija će mu dati sposobnost prenijeti ga na bližnja ljudska bića, premda će on, također, najprije morati postići ovo prosvjetljeno duhovno stanje usljed djela ljubavi kako bi za njega prikupio razumijevanje... kako bi dostavljeno znanje prepoznao kao Istinu.

Ljubav mora rezultirati u jasnom duhovnom stanju, inače će ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi biti jedino uvijek simulirano pomoću riječi ali će se dokaz sebe zakazati materijalizirati. Ljubav dolazi prvo, ljubav je Božanska, Ljubav je vatra koja će neopozivo također zračiti svjetlo... Time mudrost treba biti prepoznata gdje se prakticira istinska Ljubav, tako da je čovjekovo razmišljanje ispravno, tako da je unutarnje svjetlo zapaljeno unutar njega i onda će on također govoriti sa mudrošću, budući duh u njemu sebe izražava, budući Sam Ja sposoban govoriti kroz Njega Osobno i Moje Riječi su doista svjetlo i život i osiguravaju dokaz najdubokoumnije mudrosti. I time učinak života Ljubavi mora biti prepoznatljiv, jer ‘tkogod ostane u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu...’ (1 Ivanova 4:16) i stoga Moj duh djeluje gdjegod Ja mogu biti, i ovaj sebe izražava tako da vi više uistinu nećete dvojbiti Moje prisustvo. AMEN

Ono što ja radim već godinama, a vrlo pomno i detaljno zadnjih 6 godina od kako sam primio Dar Milosti Čiste Istine, jeste služim 100% po uputama za Rad u Vinogradu kako sam ih sada vama predočio u ove 3 nove Tematske Knjižice, drugim riječima, ono što je mene samoga unaprijedilo, promijenilo, prosvijetlilo, i najbolje, - približilo Kristu, ja sada nastojim dati svim ljudima:

                   ‘Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!’  Marko 12:31

                   "Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.'  Matej 7:12

‘Vi ne možete ostvariti veće djelo ljubavi prema bližnjem od nesebičnog dijeljenja/distribuiranja Moje Riječi, Evanđelja, kojeg vaši bližnji moraju (po)zna(va)ti sa ciljem da bi uspješno putovali svojim zemaljskim putem. Duhovni rad nije cijenjen od strane vaših bližnjih pošto ne stvara zemaljski uspjeh, ipak čim ste duhovno aktivni, ne očekujte nikakvu zemaljsku nagradu i jedino pružajte vašim bližnjima što vam Ja Osobno nudim od gore… vi uistinu vršite djela ljubavi prema bližnjem koja se protežu u vječnost, jer ona pomažu dušama da sazriju, ona ih mogu pripremiti za ulazak u kraljevstvo svjetla kada duša odbaci svoje zemaljsko tijelo i mora sve ostaviti iza sebe… Onda će imati duhovna vlasništva za ponijeti preko u vječnost. Vi trebate osigurati i obdariti druge (ili ‘pobrinuti se za druge i darivati ih’) baš kao što sam Ja obdario Moje učenike sa nebeskim kruhom, vodom života… To je najveći dar ljubavi kojeg možete dati vašim bližnjima… to je istinska ljubav prema bližnjem ako nesebično vršite/sprovodite zadatke koji su nužni za dalje predavanje/širenje Moje Riječi, jer Ja Osobno želim kroz vas adresirati ljude, pošto oni nisu sposobni čuti Moj glas direktno.’   BD 7708

***

I još, jedna od stvari koje su sunovratile Lucifera u bezdan, i također povukle vojsku prvobitnih anđela za njime, je bila oholost, koja je i dalje jedna od najopasnijih karakteristika za palu dušu, a sebe među ostalim izražava u ljenosti za svako dobro djelo, u želji da svi drugi služe i poslužuju duši, da joj udovoljavaju, tj. da vlada nad drugima i kontrolira ih.

Služenje u ljubavi dakle, direktno napada tu najjaču sotonsku zlu karakteristiku duše, i tako je nužno da bi se čovjek od nje oslobodio, te namjesto nje usvojio Božansku karakteristiku poniznosti, koja je pak prijeko nužna da bi čovjek mogao u sebe primiti Kristove darove Milosti, znači snagu ljubavi, svjetlo mudrosti i silu djelovanja (Jakovljeva 4:6; Mudre Izreke 3:34):

4/95:01] (Gospod): ‘Poniznost je prije svega promovirana služenjem, često što služenje izgleda više potčinjeno, to je više prikladno za istinski razvoj života. Sama poniznost nije ništa drugo nego povećavajuće i snažnije kondenziranje života u sebi samome, dok je oholost labava formacija i rasipanje u beskonačnost i konačno potpuni gubitak života (Matej 12:30 = Tko sa Kristom služi, sve više sakuplja i snaži svoj duhovni život; s druge strane, tko služi sebi samome i svijetu, to više rasipa svoj duhovni život), što mi možemo nazvati drugom ili duhovnom smrću.

02] U oholosti svo služenje dokončava i prema tome također sav daljnji razvoj života. Ako bi sa razvojem života oholo vladanje nad drugima bilo zahtjevano, sigurno bi takav red bio stvoren od strane Mene, da svaki čovjek ima neograničeno pravo vladati; ali pošto je to protiv Mojega vječnog reda, svaka osoba i anđeo se mora prihvatiti šegrtovanja služenja i konačno pronaći u vječnom i uvijek povećavajućem i širećem načinu služenja najveću radost i blaženstvo.

03] Bez služenja u stvari ne postoji nikakvog života, nikakva njegova trajnog nastavka, nikakve sreće, nikakve blaženosti i nikakve ljubavi, nikakve mudrosti i nikakve radosti života, niti ovdje niti u onostranom; a tko misli o nebu punom ne-služenja, punom ljenosti i punom gotovanske raspojasanosti, taj je u teškoj zabludi!

04] U stvari, zbog njega, najblaženiji duhovi najvišeg neba zadobijaju snagu i moć koja nalikuje Mojoj, da bi osigurali Meni i svim ljudima već ovdje na ovom probnom-svijetu za život službu dobre kvalitete. Jer za kakvu bi drugu svrhu posjedovanje jedne jednake kreativne snage i moći bilo korisno?! Da li čovjek treba snagu i mudrost da bi činio ništa?! Ako su njihov rad i korisnost već jedne za vas neopisive važnosti za ovaj svijet, kako li velika mora biti njihova važnost za duhovni svijet i iz njega za cijelu beskonačnost!

05] Ja zasigurno nisam došao k vama da bi od vas napravio ljenčine, ili da bi vas podučio jedino da se bavite agrikulturom ili stočarstvom ili sličnim, nego da od vas napravim sposobne radnike za veliki nebeski vinograd. Moje učenje za vas je naumljeno najprije istinski vas usavršiti na polju vašeg unutarnjeg života, i drugo, da vi kao sami životno-usavršeni možete postati već ovdje a posebice jednog dana u onostranom u Mojem Kraljevstvu, najsposobniji i najsnažniji radnici za Mene.’  

Od Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u 'Veliko Ivanovo Evanđelje'

Eto Ekipica moja draga ...

                   ... ovdje ću prekinuti ovo izlaganje ...

                   ... mogli bi naravno o ovome još razglabati ...

                   ... ali onda priči nikada ne bi došao kraj J!

'Čujmo svemu završnu riječ: "Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer - to je sav čovjek." Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.' Propovjednik 12:13, 14

 

Ljubim vas i grlim u Kristu Isusu

                                               Voljenome, Jedinome, i Najvećemu!

                   Lorens J

 

(Blato – 4-6 Listopad, 2010)

<<< nazad