<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7080, 1 Travanj 1958

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… ISUSOVI UČENICI TIJEKOM NJEGOVOG VREMENA NA ZEMLJI…


Vi, također, pripadate onima koji će, kao Moji istinski učenici/sljedbenici, proglasiti Evanđelje ljubavi u posljednjim danima, koji su bili okupljeni oko Mene dok Sam živio na Zemlji i kojima Sam dao obećanje kako će im biti dozvoljeno služiti Mi u vrijeme Mojeg povratka. Jedino/tek kada čujete ove Riječi ćete razumjeti važnost misije koju vam određujem… Ja jedino mogu koristiti ljude koji su entuzijastično posvećeni njihovom radu u njihovoj voljnosti da budu od koristi iz ljubavi spram Mene. Takva savjesnost se više ne može pronaći među ljudima ove zemlje… time Sam Ja morao poslati vas na Zemlju ali nisam vam mogao dopustiti da zadržite sijećanje na vašu prošlu aktivnost. Vi morate putovati zemaljski put poput svih ostalih ljudi, u svjesnosti o vašim ljudskim slabostima i boreći se za snažnu vjeru… Međutim, Moj duh može djelovati kroz vas…

Vi ste u stanju primiti istinu od gore i razumjeti ju (vidi također Matej 13:11!!)… i prema tome vi ju također možete širiti diljem svijeta, kao što je to bio vaš zadatak u prošlosti. Ja vam dajem ovu napomenu vašeg porijekla pošto ćete iz ovog shvatiti kako ćete jedino kratko vrijeme obavljati ovu službu koju također obavljate u duhovnom kraljevstvu, i da je ta služba izuzetno značajna, za ono što Sam ranije započeo… popločavanje puta koji vodi nazad u Očevu kuću… vi ćete još jednom odlučno utjecati na ljude i također im ukazati put prije nego dođe kraj, prije nego period potpuno novog reda započne. Vi ste uvijek bili voljni obavijestiti ljude o Meni i Mojem djelu Spasenja u Moje ime. Ali tijekom posljednjih dana prije kraja je posebice nužno za ljude da Me se prisjete, jer Ja jedini Sam njihovo spasenje, Ja jedini ih mogu povući nazad iz bezdana kojem se oni približavaju u svojoj sljepoći… Međutim, oni Me moraju priznati, baš kao što su to napravili dok Sam živio na Zemlji oni Mi moraju uputiti poziv: ‘Gospode, pomozi Mi…’ Ali ljudi nastavljaju hodati bez znanja, jer štogod znaju o Meni i Mojem djelu Spasenja je za njih samo mit…. Iz tog razloga vi Me morate proglasiti u svijetu sa potpunim uvjerenjem. A pošto vi, kao ljudska bića, niste drugačiji, premda ste došli iz kraljevstva svjetla, vi morate najprije primiti kroz Moj duh istinsko znanje o Meni (tj. Božjoj Prirodi) i Mojem djelu Spasenja (u Isusu Kristu) tako da ćete biti u stanju zastupati Me sa uvjerenjem…

Vaša duša omogućava djelovanje duha u vama… proces koji je samo rijetko demonstriran od strane današnjih ljudi i koji iz tog razloga također nalaze teškim povjerovati u njega. A pošto je vaš zadatak tako važan Ja Sam vas opet podučio kao u prošlosti… to jest vaša ljudska priroda mora najprije prihvatiti nebesku mudrost kako bi naknadno bili sposobni opet propovijedati među ljudima, kao što se to učinili u prošlosti. U tim je danima broj Mojih učenika bio velik i mnogi su sebe ponudili da krenu ovim putem kroz Zemlju u posljednjim danima prije kraja napomol ogromne duhovne nevolje koja zahtjeva hitnu pomoć… Ali svaka svjetlosna duša na Zemlji je također trebala dobrovoljno ponovno ostvariti stupanj ljubavi koji omogućava ‘djelovanje duha’… Borba takve osobe nije manje naporna od one u bilo koje druge osobe, radi se jedino o tome (tj. razlika je ta) da će duša uvijek imati volju i vezu sa Mnom i prema tome živjeti život ljubavi, što će onda također garantirati djelovanje duha (= to je djelovanje nemoguće aktivirati bez života ljubavi u skladu sa Kristovim Primjerom, tj. Njegovim Evanđeljem Ljubavi). Ovo (djelovanje duha u čovjeku, tj. takvo jedno čovjekovo stanje) čini mogućim opet saopćiti/prenijeti Moju Riječ na Zemlju, Ja Osobno ću još jednom biti u stanju propovijedati Evanđelje ljubavi svakome tko neće zatvoriti svoje uši i srce… Vi ste opet postali Moji prethodnici/glasnici (= aluzija na Ivana Krstitelja!), vi jedino (raz)nosite Moje Evanđelje svijetom, vi ne govorite vaše vlastite riječi već dozvoljavate Meni Osobno govoriti kroz vas, baš kao što je bila vaša misija nakon Mojeg uznešenja kada ste postali prijemčive posude za Mene Osobno što je Meni Osobno omogućilo biti sa vama u duhu (Matej 28:20). I tako ću Ja uvijek biti prisutan (sa) ljudima u duhu sve do kraja svijeta… Jer bez Mene nitko neće postići blaženstvo, bez Mene se put do Očeve kuće ne može pronaći (Ivan 14:6), bez Mene će čovječanstvo živjeti u krivnji i grijehu i vi ćete se kretati putem nadolje. Pa ipak Moji Vlastiti će gorljivo sudjelovati u iskupiteljskom radu, Moji Vlastiti će sebe postaviti Meni na raspolaganje kad god ih budem trebao… I svi oni od vas koji Mi želite služiti pripadate Mojim vlastitima i biti ćete doista sposobni ostvariti vaš rad uspješno, je vi ćete jedino uvijek raditi u Moje ime… a ako vam Gospod odredi službu, On će vam također dati i snagu da ju obavljate… On Osobno će biti sa vama sa Njegovom snagom i Njegovim blagoslovom i, jednom kada, kada vaša misija bude završena, odnijet će vas opet u Njegovo kraljevstvo.

AMEN

<<< nazad