<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8464, 11 Travanj 1963

BOŽJA INSTRUKCIJA DA SE BLIŽNJI PODUČE O ISUSU...

(1 Timoteju 2:5-7)


Gdje god vam se ukaže prilika spomenuti Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, vi trebate govoriti o Njemu i naglasiti Njegov veliki značaj za svakog pojedinačnog čovjeka... Gdjegod je to moguće, vi trebate motivirati ljude da Ga pamte (ili ‘da Ga se prisjete’), jer svatko Ga zna, svatko je čuo za Njega, pa ipak samo nekolicina imaju živu vjeru u Njega, i jedino oni mogu sudjelovati u blagoslovima djela Spasenja... Ali baš oni su ti koji bi trebali pokušati osnažiti vjeru njihovih bližnjih ljudskih bića u Njega, Koji ih jedini može spasiti od duhovne nevolje, koja će se perceptibilno osjetiti tek nakon što njihovo tijelo umre. Vi ne bi smjeli podbaciti u tome da iskoristite svaki prilaz kako bi razgovor usmjerili spram Isusa Krista, čak ako se druga osoba po tom pitanju osjeća nelagodno... vi bi ga jednostavno trebali pitati što mu Isus Krist predstavlja, da li je on već razmišljao o doktrinama u svezi Njega i do kakvih je zaključaka došao...
Pa čak ako ga oni žele prihvatiti jedino kao čovjeka, Koji je zastupao/branio Njegove vlastite životne filozofije te za ta stajališta žrtvovao Svoj život, vi im unatoč toga možete objasniti kako je On zasigurno bio čovjek Koji je živio među ljudima, ali da je On trebao ispuniti duhovnu misiju i da svaki čovjek može iz te misije izvući koristi ako to želi... Doista, većina ljudi smatra život na Zemlji kao sam cilj (svrhu postojanja) i ne vjeruju u nastavak života njihove duše... Usprkos tome, vi također trebate pokušati pokolebati ta mišljenja i doista, Ja ću postaviti ispravne riječi u vaša usta ako je sve što pokušavate napraviti potpaliti malo svjetlo tim slijepim ljudima, ako im želite pomoći ispuniti njihovu svrhu zemaljskog života. Ako ste prožeti/nadahnuti sa znanjem koje korespondira sa istinom, vi ćete se opet i iznova osjećati nagnani prenijeti ovo znanje ljudima i onda će se pojaviti mogućnosti gdje vam je to moguće, i Ja doista blagoslivljam svakoga tko pokušava uvjeriti njegova bližnja ljudska bića da povjeruju u Isusa, jer Isus se ne smije zaobići ako duša želi ostvariti blaženstvo jednog dana kada nakon fizičke smrti uđe u duhovno carstvo. Ova vjera u nastavak dušinog života isto tako nedostaje u većine ljudi, posljedično tome, teško ih je podučiti, pa ipak ni jedan kamen ne smije ostati neprevrnut, jer mizerija kojoj se takve duše približavaju je neopisiva i ako im vi možete pomoći da budu pošteđeni takve nesreće/bijede one će vam vječno biti zahvalne, jer jednog dana će svaka duša steći realizaciju, čak ako do tada prođu vječnosti...

Sve što se odnosi spram Isusa, Njegova života na Zemlji, Njegovog raspeća i Njegovog uznešenja, je za ljude mit kojeg oni zasigurno poznaju, ali ne mogu vjerovati da su ti događaji, koji su od ogromne važnosti za svaku pojedinačnu i dalje neprosvjetljenu dušu, i istiniti. Kakogod, vi ljudi živite na ovoj Zemlji da bi postigli cilj vlastitog oslobađanja od svake forme i da bi ušli u kraljevstvo onostranog u produhovljenom stanju. Ali da bi to napravili od ključne je važnosti da pronađete iskupljenje kroz Isusa Krista, da vam On pomogne ostvariti slobodu, jer jedino On može osloboditi okove koji vas i dalje vežu za Božjeg neprijatelja (= Sotonu). On jedini vam može pomoći postići vječni život, jer jedini On može osloboditi lance koji vas i dalje vežu za Božjeg neprijatelja. On jedini vam može pomoći postići vječni život, i zbog toga Ga morate priznati i predati Mu sebe tako da On uzme vašu ogromnu krivnju na Sebe i tako da je On i za vas također mogao dati Svoju krv, koju je prolio na križu za sve ljude, prošle, sadašnje i buduće. Ako Ga prihvatite i apelirate Mu da odnese vašu ogromnu krivnju, vi ćete također iznenada biti sposobni razmišljati drugačije... mnoge stvari koje prethodno niste bili sposobni razumjeti će vam postati razumljive. Iz tog razloga vi trebate bar prihvatiti informaciju u svezi Njega kada vam je dostavljena, jer nitko ne treba zalutati, ali je na samom ljudskom biću da li želi dopustiti sebi da bude spašen... Dozvolite sebi biti podučeni u svezi Isusa i Njegovog djela Spasenja, o duhovnom razlogu za njega i o vašem prošlom izvornom grijehu, kojeg vi ne možete okajati sami već od njega možete biti oslobođeni jedino kroz Božanskog Iskupitelja Isusa Krista... I ne zaobilazite Ga u zemaljskom životu, pokušajte sakupiti/namaknuti razumijevanje za vrstu misije koju je On bio trebao ispuniti na Zemlji i vjerujte kako se svaki čovjek mora zaputiti putem ka križu... vjerujte da svako ljudsko biće mora donijeti njegovu krivnju grijeha pod križ, što znači, da on mora priznati Isusa Krista za Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, u Kojem je Bog Osobno postao čovjekom kako bi iskupio čovječanstvo od grijeha i smrti.

AMEN

<<< nazad