<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7265, 25 Siječanj 1959

DUŠA ULAZI SVJESNO U SVOJ ZEMALJSKI ŽIVOT… SJEĆANJE...


Na početku vašeg utjelovljenja kao ljudsko biće, bila vam je izložena vaša životna sudbina, i vi ste ušli u ovo posljednje utjelovljenje u punoj svjesnosti onoga što vam je dodijeljeno u zemaljskom životu, jer vam je istovremeno bio jasan (očigledan) konačni cilj kojeg vi možete postići, i zato jer je također bila vaša volja da se oslobodite vaše posljednje forme kroz ovaj zemaljski put.

Ali, potom vam je oduzeto sjećanje, i sada se odvija vaš život, bez da ste svjesni uspjeha kojeg bi mogli postići. Ovo nije drugačije moguće, inače slobodna volja ne bi došla do značaja, koja jedina mora ostvariti vaše konačno savršenstvo. Ali, jedno je izvjesno, da vam je moguće prevladati sve ono što na vas dolazi u teškim udarcima sudbine, jer ni jednoj osobi nije nametnuto nositi više nego što može svladati, ali sa Božjom snagom, koja mu je uvijek na raspolaganju…

Međutim, ako se čovjek oslanja samo na svoju vlastitu snagu, onda on može biti potpuno uništen onim što je život pripremio za njega. No, u svakom trenutku on ima mogućnost da zatraži snagu od Boga… on ima mogućnost moliti… Ali ovo podrazumijeva njegovu vjeru u Boga i Oca od vječnosti, inače čovjek ne bi nikada zazvao Boga za snagu i pomoć. Ipak, svaki čovjek koji još nema vjeru, može ju pronaći ako promišlja o svom životu, svojoj sudbini i svemu što ga okružuje. Razumnom čovjeku zaista neće biti teškim postići vjeru u moćnog i mudrog Stvoritelja, on samo često ne želi priznati da je njegova veza sa tim Stvoriteljem tako bliska, da mu je On čak voljan pomoći u najmanjoj i najvećoj (svakoj) nevolji, kada Mu se za to prilazi. Vjera u povezanost Stvoritelja sa Svojim stvorenjem nedostaje takvim ljudima, pa je „Bog Ljubavi“ njima manje vjerodostojan, i to je razlog zašto oni sebe drže izoliranima od Onoga, Koji međutim želi biti pozivan od Svojih stvorenja, tako da ona podnesu dokaz svoje veze s Njim. Zbog toga će ljudi uvijek iznova biti pogođeni udarcima sudbine, koji trebaju, ne samo afektirane ljude, nego i bližnje, navesti na razmišljanje o njihovom stavu prema Bogu i Stvoritelju, Koji također želi biti Otac svojoj djeci kojoj je On dao život. Svaki čovjek je u stanju, uz Božju snagu, nadvladati najozbiljnije udarce sudbine.

A on je prije svog utjelovljenja kao čovjek, također dao svoje dopuštenje za to, jer on nije postavljen u ovo ili ono utjelovljenje protiv njegove volje, on je dobrovoljno započeo svoj zemaljski put, s pogledom na potpuno oslobođenje od svake forme i također sa čvrstim pouzdanjem da će on savladati život na pravi način. Ali, ljudsko biće često podbacuje i prepreke mu izgledaju nepremostive, dok god on ne zatraži pomoć svog Boga i Stvoritelja, Kojeg on mora bezuvjetno priznati, tako da njegov zemaljski put ne treba biti pređen uzaludno, bez ikakvog uspjeha za njegovu dušu. Stoga je prva i najvažnija vjera u Boga, Koji je u Sebi Ljubav, mudrost i svemoć… A da bi dobio ovu vjeru, čovjek prvo mora zapaliti Ljubav unutar sebe…

Ljubav je, međutim, također u Sebi snaga, i tako će se svaki čovjek koji živi život Ljubavi, neopozivo nositi čak i sa najtežom životnom sudbinom, jer on već prima snagu od Boga, stoga će također i njegova vjera biti živa, tako da će u svakoj zemaljskoj ili duhovnoj nedaći, pozvati Boga kao svog 'Oca', i zaista biti sproveden kroz nju, jer Bog Osobno je Ljubav i On ima moć da sve što je ispalo van reda, iznova vrati u red… jer On Svojom snagom pomaže ljudima da svladaju čak i najozbiljnije životne situacije. I On će uvijek biti spreman njemu pomoći u svakoj nedaći.

AMEN

<<< nazad