<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7841, 4 Ožujak 1961

PROTIVNIKOVO PRERUŠAVANJE U ANĐELA SVJETLA... ČUDESA?

(2 Korinćanima 11:14)

Vaše je razmišljanje potpuno pogrešno ako gledate na spletke protivnika (Sotone) kao Božanska čudesa, budući one mogu biti prepoznate čim ste vi ljudi dobre volje i naknadno također žudite razmišljati ispravno... Jer znak Mojeg djelovanja se sastoji od činjenice da sve svjedoči o Ljubavi, mudrosti i sili; posljedično tome, vi jedino trebate istražiti da li se Ljubav, mudrost i sila mogu prepoznati kada ste obaviješteni o takvim navodnim čudesima... Moj protivnik također sebe maskira u obliku svjetla, on se pojavljuje kao duh svjetlosti i zbunjuje lakovjerne ljude koji traže senzacije i prema tome također prihvaćaju sve neprovjereno. Vi ne bi trebali vjerovati slijepo, svaki od vas bi trebao ispitati i zadržati ono što vam izgleda prihvatljivo nakon ozbiljnog pregledavanja (1 Solunjanima 5:21, 22). Zato ako ste obaviješteni o fenomenima koji su navodno Moja ‘božanska’ aktivnost, vi bi trebali znati da Ja ne djelujem na neobične načine kako bi ljude vodio do vjere, budući živa vjera može biti stečena jedino kroz dobrodušnu aktivnost i bilo koja druga vjera nije preda Mnom od nikakve vrijednosti. Zašto bi vam Ja prema tome nudio neobične fenomene i koja bi bila Moja svrha za to? Vi možete otkriti sve što želite znati iz Moje Riječi, njezino prenošenje je zasigurno jedan izvanredan dar milosti ali ona ne obavezuje vjerovati nikoga tko ne živi život Ljubavi... Ali vas ona treba stimulirati na dobrodušnu aktivnost, i onda će vaša vjera postati čvrsta i živa. Duhovno visoko zrela osoba će povremeno biti sposobna doživjeti duhovne vizije, ali on će naći vrlo teškim opisati njegovim bližnjim ljudskim bićima što je bio vidio... U tom slučaju čovjek ne može govoriti o ‘neobičnim fenomenima’ koji potječu od Mene... Ipak Moj protivnik često djeluje tako da zasljepljuje ljude i time stvara jedan privid stvari koje su jedino percipirane od strane ljudi koji su njemu srodni, koji nisu u srdačnom kontaktu sa Mnom, njihovim Bogom i Ocem od vječnosti... Ovo se može jedino dogoditi ako ljudi razmišljaju na pogrešan način i na taj način pripreme njihov vlastiti temelj za pogrešne slike... ako su oni sami voljni potvrditi netočnosti tako što svjedoče za njih... Njihov nedostatak iskrenog zahtijevanja Istine ih ostavlja otvorene za bilo kakvu pogrešku, i onda će biti lagano za Mojeg protivnika izgraditi na toj pogrešci te rastuće pobrkati ljudsko razmišljanje sve više i više tako da će oni vidjeti i čuti što im on krivotvori budući oni to žele vidjeti i čuti. Ne vjerujte da Ja pokušavam Sebe otkriti onima koji sebe ne oblikuju tako da im Ja mogu sebe otkriti (Ivan 14:21)... ali čak i onda se to ne događa tako očigledno da bi to prisililo nekog na vjerovanje tko još nije dosegao specifičan stupanj zrelosti... I zapitajte sebe da li se ljudima koji zagovaraju takva neobična iskustva ili fenomene može priznati takva zrelost... budući će jedino mase dozvoliti sebi biti obmanutima ali potpuno sazrele duše neće nikada doživjeti očiglednu aktivnost Mojeg protivnika... Svatko tko vjeruje slijepo biva sve više i više uhvaćen u Sotoninu mrežu laži, jer on sa njima ima lagan posao... Ali ako ozbiljno žudite Istinu, on vas neće biti u stanju obmanuti, onda ćete ga prepoznati bez obzira što činio... Jer njegova aktivnost potječe iz tame i jedino povećava tamu... Međutim, gdje Sam Ja na djelu tamo je svjetlo... i tamo jedino može biti svjetlo gdje je Ljubav prisutna. I ovo svjetlo Ljubavi može jedino zračiti od Mene, ali ono će također osvijetliti i probiti tamu... Prema tome, tražite svjetlo, pokušajte izbjeći tami i okrenite se Meni kao svjetlu od vječnosti... I vi ćete lagano prepoznati gdje je Moj protivnik intervenirao, jer niti Moja Ljubav niti Moja mudrost niti sila ne mogu biti tamo prepoznati... Njegova aktivnost će biti jasno prepoznatljiva, budući će se on uvijek boriti protiv svjetla i stoga također i Istine.

AMEN

<<< nazad