<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5547 & 5548, 4-5 Prosinac 1952

ISTINSKO KRŠĆANSTVO… PRATITI ISUSA

Vjeran/istinit Kršćanin mora također živjeti u skladu sa svojim vjerovanjem, to jest, on mora slijediti Isusa Krista, Koji je ilustrirao (= ukazao primjerom) ljudima pravi(lan) način života na Zemlji i prema tome (on) potrebuje vjeru (ili ‘od njega se zahtjeva vjera’) u Njegov čin Spasenja kako bi od strane Njega bio priznat kao Kršćanin. Kršćanska doktrina se mora slijediti iz srca, pošto Krist od ljudi zahtjeva ljubav, ljubav kojoj nedostaje vlastitog (sebičnog) interesa i time ima iskupljujući efekt, ljubav koja je voljna napraviti žrtve, ljubav koju je Isus Krist demonstrirao kroz Svoju smrt na križu. Stoga, biti istinskim Kršćaninom znači oblikovati svoju unutarnju pririodu u ljubav po vjeri u Isusa Krista, jer ljudsko biće nije sposobno za ovu promjenu karaktera bez vjere u Njega. On doista može vjerovati u Njega, a ipak ne živjeti u ljubavi… U tom slučaju, međutim, to je samo konvencionalna vjera, intelektualna vjera, koja itekako može imati pouzdanje u postojanje Isusa, čovjeka, i možda čak Njegovo raspeće, ali koja nema ideju o značenju žrtve koju je čovjek Isus napravio umjesto svojih bližnjih ljudskih bića. Jer razumijevanje ovog mu dolazi jedino kada prakticira ljubav, pošto će mu jedino onda njegov duh dati pravo razumijevanje kroz njegovo srce… Iz tog razloga ‘biti Kršćaninom’ prije svega znači živjeti život ljubavi, onda će ljudsko biće također svjedočiti o Isusu Kristu kao Iskupitelju svijeta. Međutim, čovjek kome nedostaje nesebične ljubavi neće nikad biti Kršćaninom, čak ako sebe kao takvog proglasi pred svijetom… Jer koncept Kršćanstva nije pitanje vjerovanja kako je Isus postojao, stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na Zemlji kako bi sebe sa pravom mogao zvati Kršćaninom (Matej 10:38). Zbog toga na ovom svijetu više nema istinskog Kršćanstva, usprkos crkvama i doktrinama, jer duh Isusa Krista nedostaje. Ljudi su neiskupljeni pošto Isus Krist više ne može biti djelotvoran gdje ljubav ne postoji… A ljubav se u potpunosti ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Bilo siromašni ili bogati, bilo uzvišeni ili prizemni (= na visokim ili niskim položajima), svima njima nedostaje ljubavi, najvažnijeg aspekta Kršćanstva…

Ljudi više ne koriste Isusov čin Spasenja; oni stoje izvan kruga onih namjesto kojih je umro Isus Krist. Oni zasigurno vide križ pošto ne mogu negirati Isusa Krista, čovjeka, i Njegovo raspeće, ali to im je postalo u potpunosti nevažno, oni samo govore riječi bez značenja i snage, pošto na prvom mjestu jedino ljubav otkriva razumijevanje, ali ljubav je nestala/umrla. Za takve ljude je Isus Krist uzalud umro na križu a ipak oni sebe nazivaju Kršćanima… Ni jedan od njih ne shvaća značenje, ni jedan od njih ne ulaže trud da bi postao istinski Kršćanin, i mnogi ljudi sa prezirom gledaju dolje na one koji su, u njihovim očima bezbožnici ili nevjernici pošto nisu dio službene crkve ili zajednice… A ti svi će jednog dana imati strašno buđenje ako sa ove zemlje odu u neiskupljenom stanju i od njih se zahtjeva predati (ob)račun njihova načina života, ako je njihov stupanj ljubavi tako nizak da ne emitira nikakvu zraku svjetla pri ulasku u kraljevstvo onostranog… Onda će najprije morati tražiti Iskupitelja čovječanstva ali će Ga teško pronaći, pošto će im nedostajati ispravna vjera u Njega a ipak, bez nje oni nikad neće biti u stanju postati sretni… Oh, samo kada bi vi ljudska bića znali što gubite (= čega se odričete) na ovoj Zemlji zbog vašeg mlakog stava prema najvažnijim stvarima… ako bi samo znali kako ćete to gorko zažaliti jednog dana… Vi nikad nećete biti u stanju postati blaženo sretni bez ljubavi… Vi morate putovati vašim putem na Zemlji kao istinski Kršćani, morate slijediti Njega, to jest, vršiti Njegove zapovijedi, jedino onda će vaša vjera u Njega biti živ(uć)a, jedino onda ćete Isusa Krista ispovijediti pred svijetom… Jedino onda ćete Ga braniti/zastupati i, pošto ste Njime iskupljeni, također biti u stanju pružiti vašim bližnjima ispravno objašnjenje u svezi činjenice da, i zašto, On treba biti priznat, u svezi činjenice da, i zašto, vječni život nije moguć bez iskupljenja kroz Isusa Krista i da će jedino ispravan način života u duhu Isusa Krista biti cijenjen pred Bogom a ne izvanjski prikazano Kršćanstvo koje, u svoj istini, uopće i nije Kršćanstvo… Amen.

(Br. 5548, 5 Prosinac 1952) Želim vam d(ost)a(vi)ti nadopunu tako da bi shvatili koliko je izvanredno važno da priznate Isusa, Sina Čovječjeg, kao Boga i Iskupitelja ljudske rase… Moja ljubav prema vama ljudima nije željela da ostanete u grijehu, izolirani od Mene, što je prouzročilo vaš/u jad/nesreću. Ja Osobno vam nisam bio u stanju prići pošto ste u vašem stanju bili nesposobni izdržati Moje prisustvo ili bi morali zginuti u vatri Moje ljubavi. Usprkos tome, bez Mene je za vas bilo nemoguće spasiti se, i prema tome Sam vam morao prići na skriveni način, zasigurno utjecati na vas sa Mojom snagom ljubavi pa ipak u odijelu koje vas ne bi uplašilo, od kojeg ne bi morali pobjeći… u odijelu sličnom vašem vlastitom… Ja sam vam morao prići kao ljudsko biće… Najprije, vi trebate razumijeti kako je razlog zašto Sam vam morao prići bio da bi vam pomogao. Onda ćete također razumjeti zašto sam došao u formi sličnoj vašoj… Ipak čak i ovaj boravak Moga Božanstva u ljudskom biću se morao odvijati u skladu sa redom, što je zasigurno bilo moguće ali je vama bilo nepoznato… da je Moj Duh ljubavi sebe mogao manifestirati bilo gdje sve dok su osnovni uvjeti za to bili ispunjeni… gdje je ljubav bila prisutna. Tako Mi je Isus, ljudsko biće, ponudio mogućnost manifestirati Sebe u Njemu time što je živio život ljubavi, jer Ja jedino mogu biti u Mojoj supstanci tamo gdje postoji ljubav… Božanska ljubav vam je željela pomoći i prema tome je odabrala formu u kojoj je bila sposobna boraviti bez ogriješenja o zakon (ili ‘kršenja zakona’) vječnosti što bi se, međutim, bilo dogodilo da Sam Se(be) utjelovio u grešnom čovjeku čija su ljubav i volja bili protivni Meni. Ljubav vam je željela pomoći i pošto je Isus, ljudsko biće, bio pun ljubavi On je ostvario ono što vam je bilo od pomoći… On je okajao vašu krivnju/grijeh. Kako Sam Ja Bog pravde nisam bio u stanju jednostavno izbrisati vašu uvredu koja još nije bila okajana, ali Sam bio u stanju prihvatiti okajanje ostvareno namjesto vas samo ako je bilo dobrovoljno izvršeno i za ljubav. To je ono što je Isus, čovjek, učinio i time je postao vašim Iskupiteljem… Ja, vječna Ljubav Osobno, Sam bio u Njemu i prema tome je ljubav napravila spomenutu žrtvu… Ja Osobno Sam umro za vas na križu, jer Ja Osobno Sam bio u ljudskom biću Isusu (1 Korinćanima 5:18-20).

Vi trebate gledati na čin Spasenja sa ovog stajališta, onda ćete također razumjeti da spasenje možete primiti jedino ako vjerujete u Isusa Krista kao Spasitelja, ali to od vas zahtjeva da se držite/udovoljavate Njegovom učenju, da Ga slijedite, inače je vaša vjera samo igra riječima, jer istinska vjera će biti oživljena jedino kroz ljubav… Ako želite biti znani kao Kršćani onda se morate potruditi živjeti život ljubavi; vi ne možete sebi prisvojiti to ime ako živite u potpunoj suprotnosti sa Njegovim učenjem, a Njegovo učenje zahtjeva ljubav prema Bogu i prema drugoj osobi (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31). Stoga, biti Kršćaninom znači ponašati se (ili ‘sebe rukovoditi’) u Kršćanskom duhu, kao što je ljudsko biće Isus učinio na Zemlji, prakticirati nesebičnu ljubav prema bližnjemu i uvijek imati na umu da vi jedino možete biti iskupljeni ako Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… i time što ćete to demonstrirati kroz život ljubavi praćenja Isusa.

AMEN

<<< nazad