<<< nazad

Kako izgledaju brakovi ugovoreni na nebu…

 

 

LAMECH I GHEMELA SU SJEDINJENI OD STRANE GOSPODA

1. ‘Nakon ovog govora uzvišeni Abedam je pozvao Lamecha da dođe preda Nje i, nakon što ga je upoznao sa Ghemelom, zapitao je:

2. ‘Ljubljena Moja Ghemela, vidi ovog čovjeka; njegovo ime je Lamech i, poput tebe, on je prepun živuće, vatrene Ljubavi za Mene. Gle, dat ću ti ovog čovjeka; jer Ja znam da te on neće dodirnuti sve dok ga Ja ne dovedem k tebi.

3. ‘Prema tome, ti se ničega ne trebaš bojati; jer on je baš onoliko čist u njegovu srcu i pun čednosti kao i ti. Ti ne čezneš za njime u svom srcu nego jedino za Mnom, i on je baš poput tebe. Vidi, baš kao što bi ti htjela pobjeći od njega on bi želio pobjeći od tebe.

4. ‘Gle, on je u svemu u potpunosti kao ti; poput tebe, on je lio suze najvatrenije Ljubavi na Mojim grudima.

5. I gle, premda je on još vrlo mlad, on je prepun najuzvišenije Mudrosti za koju je slobodan čovjek ikada sposoban, te je sada, zahvaljujući njegovoj ogromnoj Ljubavi za Mene, u posjedu velike moći i snage.

6. ‘Ako ti sebe želiš uvjeriti u njegovu Ljubav i Mudrost iz Mene, dozvoljavam ti da ga zapitaš ama baš kojegod pitanje koje će ti on onda odgovoriti iz njegova vlastita srca.

7. ‘I zbog toga zapitaj ga, baš kao da si Mene zapitala.’

8. Ali Ghemela je stajala u velikom strahopoštovanju od Lamecha i, ne usuđujući se gledati u njega, rekla Abedamu:

9. ‘O Ti moj najvoljeniji Jehova, vidi ja ne mogu izgovoriti ni riječ, jer sam u velikom strahu od njega.

10. ‘Ako ću Te poslušati, moj jedini, najvoljeniji Jehova, oslobodi moje srce ovog velikog straha!

11. ‘Ja, Ghemela, koja ljubim Tebe jedinoga, zaklinjem te; ali jedino ako će to biti Tvoja volja.’

12. ‘Ghemela, ti neokaljana jedna, neka ti bude u skladu sa tvojom Ljubavlju spram Mene. Amen’

13. I Ghemelino srce je smjesta osjetilo nježan trepet; bila je oslobođena od njezina straha i, podižući pogled odvažno, smjesta zapitala Lamecha:

14. ‘Lamech, da li bi mogao, pored tvoje Ljubavi spram Jehove, možda također ljubiti mene, bijednu služavku poredbeno sa tvojim veličanstvenim precima?

15. ‘Da li bi ti to ikako mogao učiniti? Jer gle, ja ne želim ljubiti ništa osim mojeg Jehovu – i jedino onda, nakon Njega, sve drugo, pod uvjetom da je ispunjeno sa Njegovom Ljubavlju i milosrđem i može mi služiti kao putokaz do Njega. Hoćeš li sada odgovoriti na ovo pitanje srca mojega?

16. A Lamech je klonuo na Abedanove grudi, jecajući: ‘O moj najsvetiji, iznad svega ljubljeni Oče Emanuele Abedame!

17. ‘Oprosti mi; gle, moje je srce tako prepuno najvatrenije Ljubavi za Tebe da više nije sposobno za ijednu drugu ljubav osim za najslađu, najčišću, svetu Ljubav za Tebe!

18. ‘O moj sveti, dobri, naj-voljeniji Oče, Ti znaš sve ovo. Da li sam počinio grijeh pred Tobom da me Ti sada želiš kazniti?

19. ‘Vidi, tkogod ova Ghemela može biti, ja nisam nikada čeznuo za njom niti za ijednim drugim bićem njezina spola. Moje srce je uvijek bilo jedino okrenuto spram Tebe. Svaki od mojih predaka, počevši sa Sethom sve do mog fizičkog oca Methuselaha, ovo zna.

20. ‘O Oče Emanuele! Smiluj se i budi milosrdan spram mene ako sam nenamjerno sagriješio protiv Tvojih sve-videćih, najsvetijih očiju i oslobodi me ove naizgled vrlo velike, doista, ogromne kazne, - i dozvoli mi da šutim u svezi pitanja koje, premda je ono prepuno najčišće žudnje, unatoč tome dolazi iz ustiju kakvih ja nikada nisam poznavao. O Oče, Emanuele, Abedame! Neka bude Tvoja sveta volja! Amen.’

21. Ali Abedam je podigao Lamecha sa poda hvatajući njegovu ruku i, oslobađajući ga nježno, rekao:

22. ‘Slušaj, Lamech, ti si čudan čovjek, jer tvoja Ljubav za Mene je veća nego tvoje povjerenje. Ti Me ljubiš sa svom svojom snagom, doista, ti Me ljubiš sa najvećim mogućim žarom tvoga srca, ali što se tvog povjerenja tiče, ono se ne može usporediti sa tvojom tako žestokom Ljubavlju.

23. ‘Uzimajući u obzir Moju Ljubav za tebe i tvoju Ljubav za Mene, kako ti uopće može pasti na pamet da bi Ja mogao, ili bio sposoban, tebi odmjeriti kaznu kad Sam naumio čistu nagradu iz neba za tebe?

24. ‘Da li bi ti mogao odmjeriti takvu kaznu jednom nesvjetovnom čovjeku koji te ljubi iznad svega?

25. ‘Kako to možeš misliti o Meni? Ovo pokazuje slabost u tvom povjerenju u Mene, gdje bi ono trebalo biti čvrsto.

26. ‘Vidi, tkogod Mi može prići poput ove Ghemele, najčišće Zurielove kćeri, je prema tome zasigurno dostojan Moje Ljubavi; što Sam Ja nosio na Mojim vlastitim rukama, kako bi to ikada moglo biti naumljeno kao kazna za tebe?

27. ‘Rekao sam ti ovo tako da bi mogao nad time unonuti u misli i shvatiti vrijednost dara kojeg primaš iz Moje ruke.

28. ‘Vidi, ona u njezinu srcu nije nikada priznavala muškarca osim njezina oca, zbog čega je bila zahvaćena od strane velikog straha na samo spomen tvoga imena a još više kada je vidjela tvoje lice.

29. ‘Rekao Sam joj da te zapita pitanje i ona je cijela drhtala sa stidljivošću spram tebe. Ali u njezinu velikom strahu ona se prisjetila kako Mi duguje poslušnost, zbog toga Me zapitala da je osnažim.

30. ‘Nisi li ovo zamjetio kod nje? Kako, onda, možeš smatrati Moju volju, izraženu putem nje tebi, kaznom?

31. ‘Da te nisam poznavao u tvojoj čistoći i velikoj Ljubavi za Mene, ti bi sada izgubio svoju nagradu. Ali čista gorljivost tvoga srca govori za tebe; prema tome, ti nisi kriv preda Mnom, ali unatoč tome jesi malo pred čistom Ghemelom.

32. ‘Prema tome, podaj joj ono što je ona, vođena Mojom voljom, zatražila da napraviš tako možeš također otplatitit ovaj dug. Amen.’

33. I Lamech je prepoznavši njegovu pogrešku, zapitao drhteću Ghemelu za oprost i onda ju uvjerio u njegovu čistu Ljubav za nju koja je bila dostojna Mene, po čemu su svi bili ganuti do suza radosti.

34. Tako je ona postala njegova jedina ljubljena žena. Obadvoje su živjeli u čistoći mnoge godine dok Lamech nije bio sto i osamdeset i dvije godine star i jedino onda je, na Moje iziskivanje, začeo Noaha.

35. Gle, ovo je bio brak doista ugovoren na nebu. Tako svi brakovi trebaju biti ugovoreni – sada i u budućnosti.’

Od Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi,
primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber
i zapisao u ‘Božje Domaćinstvo – 2/3’


***

 

GOSPOD SJEDINJUJE U BRAK JORIASA I BESELU, PARIHOLIJEVU KĆER

1. Kada je Jorias završio ovaj vatreni govor, Abedam (naš je Nebeski Otac bio utjelovljen među tim prvim ljudima u ljudskom liku Abedama) ga je smjesta dohvatio i, povlačeći ga ka Svojim svetim grudima, blagoslovio i rekao:

2. ‘Voljeni Moj Joriase, ti si istinito i dobro napravio u skladu sa Mojom voljom što Sam od tebe zahtjevao, jer ti si, a i dalje jesi, skroz na skroz užaren od Ljubavi spram Mene i jedino od Mene za sve svoje roditelje, braću, djecu, majke, žene i kćeri (Matej 10:37).

3. ‘Ali u svom duhu ti još nisi dovoljno zreo da bi ostao trajno u ovoj žaru; jer gle, budući Ja sada hodam među vama, svi vi ste, tamo gdje se to tiče vašeg duha, tek prerano sazrijelo voće na stablu života kojemu treba veliko naknadno-sazrijevanje, - inače bi svaki od vas uskoro sebe uništio/konzumirao (consume) u preobilju njegove Ljubavi i onda zauvijek umro.

4. ‘Zato da bi donekle prigušio tvoj žar, Ja ću ti dati ženu budući si ti i dalje samac i jedva da si sto godina star. Jedino kroz ženu ćeš ti dokazati i postepeno učvrstiti sebe za takav jedan trajan žar najmoćnije Ljubavi za Mene; jer vrijeme još nije došlo kada će muškarac također bez žene ući u najsavršenije sjedinjenje sa Mnom. Prema tome, za sada je još nužno za svakoga da uzme ženu tako da postane opet potpuno ujedinjen preda Mnom kroz ženu, kroz koju je on postao razdvojen od sebe samoga i, posljedično, od Mene.

5. 'Jer, baš kao što je Eva proizašla iz Adama, žena svakog čovjeka mora opet postati potpuno  ujedinjena sa njime a on postati ujedinjen u sebi kroz ponovno sjedinjenje sa ženom.

6. ‘Jedino kada on iznova stoji preda Mnom kao jedan čovjek, se on može potpuno sjediniti sa Mnom; ali dok je on i dalje razdvojen, on nije trajno sposoban za najvišu Ljubav iz, i opet za, Mene.

7. ‘Vaša mudrost vas je već podučila kako bez jedne suprotnosti ništa nije moguće; gle, to je ispravno!

8. ‘Sve dok on to ne postane, on je u potpunosti po-redan (in-line = u istoj liniji) sa Mnom; ipak, ovakav, on nije sposoban primati nego, poput Mene, uvijek jedino davati od sebe.

10. ‘Ovo je, doista, velika razlika između Oca i djeteta, da Otac podjeljuje, dok djeca primaju, pri čemu su ujedinjeni sa Ocem kao Njegove suprotnosti.

11. ‘Međutim, ako djeca ne bi željela prihvatiti ništa, postavljajući sebe u isti red (in line) sa Ocem kako bi podjeljivala, poput Njega, recite Mi: Tko će onda biti primateljska suprotnost?

12. ‘Ako ovo nedostaje, što će postati od djece kako vrijeme prolazi? Ja vam kažem, oni bi iscrpili njihovu supstancu do posljednje kapi njihova bića, i Otac bi morao zauvijek prekinuti Njegovo davanje formirajući pri tome Njegovu vlastitu suprotnost unutar Njega tako da bi On mogao ostati što je bio u Sebi od vječnosti; jedan vječan, silan Bog, potpuno dovoljan Sebi Samome!

13. ‘Vi sada stojite na istoj liniji (in line) sa Mnom i za sada Mi još niste suprotnosti, nego na istom uporištu; prema tome, tebi treba žena tako da bi postao potpuna suprotnost Meni a Ja pri tom tebi potpuno Otac.

14. ‘Ti se sada pitaš u svome srcu: ‘Gdje je, onda, žena koju bi trebao uzeti?’

15. ‘Gle, ona je već Ovdje! Njezino je ime Besela i siromašni je Pariholi njezin otac; gle, to je ona koju sam odredio da bude tvoja žena.

16. ‘A ti, Besela, priđi Mi bliže i ne plaši se čovjeka kojeg ću ti sada dati; jer on će te nositi na njegovim rukama, i njegovo će srce biti tvoje trajno prebivalište i, kao što ćeš biti jedno sa njime ti ćeš također biti jedno sa Mnom, u njemu i kroz njega. Amen.

17. Sa ovim se riječima Abedam prignuo do Besele i, uzimajući je u Njegovu lijevu ruku, pritisnuo ju na Njegovo srce, blagoslovio je i onda joj rekao:

18. ‘Sada, ti izuzetno lijepa Besela, prekrasna u duhu i u tijelu, razotkrij sebe pred njime kojemu od sada na dalje pripadaš, tako da on može vidjeti ženu koju Sam mu podario naračun njegove moćne Ljubavi za Mene.

19. I jedva trideset-godišnja Besela je odgurnula u stranu njezinu donekle tamno-plavu kosu i Joriasove oči su ugledale nešto što je takve ljepote da ga je nagnalo povikati:

20. ‘O Zemljo, O vi sva nebesa, koliko li ste sada jadni preda mnom; jer, pored Boga, vi nećete nikada sadržavati nešto više veličanstveno po drugi puta!

21. ‘O ti jadno sunce, kako li ćeš sutra proći ili kada ovo sunce sebe razotkrije pred tobom?

22. ‘No, no, Ti dragi, sveti Oče, Ja sigurno nisam dostojan takvoga dara!’ 

23. Ali uzvišeni Abedam je odgovorio: ‘Kada te Ja smatram dostojnim, ti to jesi; prema tome, primi ovaj dar iz Moje ruke, idi sa njom do Adama i Eve, primi njihov blagoslov i onda također onaj od tvog oca Jareda baš kao i od Beselinog oca, i onda se vrati nazad k Meni tako da te mogu odrediti u duhu kao proroka zvijezda svih nebesa. Amen.’

Od Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi,
primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber
i zapisao u ‘Božje Domaćinstvo – 2/88’

<<< nazad