<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5511, 19 Listopad 1952

BOŽJE BIĆE JE LJUBAV…

(1 Ivanova 4:8, 16)

Vašu Ljubav Ja želim osvojiti, jer Sam vas onda osvojio za vječnost… Ali, vi ćete ljubiti jedino Biće Koje upoznate i naučite prepoznati kao vrijedno Ljubavi, Koje vam izgleda savršeno i Koje je vama samima u Ljubavi naklonjeno. Stoga vam Ja nastojim prenijeti ispravnu sliku o Meni, u vama nastojim probuditi vjeru u Moju ogromnu Ljubav za vas, Ja vam nastojim dati razjašnjenje o tome da ste jednom proizašli iz Mene, Koji Sam tako vaš Stvoritelj i Otac od vječnosti. Ja vam nastojim prenijeti znanje, da sada također pobudi vašu volju da djelujete i stremite prema ovom znanju, jer bez određene spoznaje vi ne možete sami postati aktivni. Jedino znanje o vašem ishodištu i vašem cilju ustanovljava (određuje) vašu volju i vaše misli. Ja međutim, ne želim biti samo prepoznat kao Onaj Koji jesam, nego ljubljen... Poslušnost osjećaju dužnosti nije Mi dovoljna, jer jedino sjedinjenje u Ljubavi izaziva blaženstvo, i Ja zato uvijek i stalno udvaram vašoj Ljubavi.

Ako Me vi sada prepoznate u Mojemu savršenstvu, koje znači Ljubav, mudrost, moć, milosrđe, strpljenje i pravednost u najvišem stupnju, onda ćete vi također u vama zapaliti Ljubav za Mene, jer kako ste sam ijednom bili Božanska bića, sve ove osobine su u vama, čak i ako su još neoslobođene, jer ste ih u slobodnoj volji odbacili kroz vaš nekadašnji pad u grijeh. Ali, ako vam bude prenesena spoznaja, znanje koje vam daje razjašnjenje o vašem istinskom odnosu prema Meni, vašem Bogu i Stvoritelju od vječnosti, onda ćete Me vi također naučiti prepoznati kao Boga… ali, čim se u vama zapali Ljubav, prepoznat ćete Me kao Oca, i vi ćete sami doći Meni u susret sa velikom čežnjom. A ovu Ljubav Ja želim osvojiti, kako bih vas mogao za vječnost usrećiti Mojom beskrajnom Ljubavlju. Stoga Ja ne ispuštam ni jednog čovjeka na Zemlji, i dolazim svakome blizu... Ja želim misli upraviti Onome, Kojemu on duguje postojanje, i Ja onda s Mojom Ljubavlju želim djelovati na njegovo mišljenje i htijenje, želim ga privući Meni, a ipak ne dirati u njegovu slobodnu volju. I tako mu Ja govorim, a Moja Riječ njemu treba donijeti spoznaju, ako samo on Mene dragovoljno sluša. Moja Riječ ga podučava Ljubavi za Mene i za bližnjega. On često ne može pronaći Ljubav za Mene, dok Me još ispravno ne poznaje; bližnjega međutim on poznaje, i njemu on treba pokloniti svoju Ljubav… Na ovo ga želim potaknuti, i ako on može slijediti ovaj Moj poticaj, Ljubav sama od sebe dolazi Meni, budući on onda osjeća Mene, Kojeg još ne prepoznaje ispravno, već u sebi, njegovo razmišljanje će biti jasno i u skladu sa Istinom, bit će kao posljedica Ljubavi prema bližnjemu, i kroz ispravno mišljenje će on sada također steći ispravnu sliku o Meni, i okrenut će se Meni bez otpora, sazrjet će u spoznaji, a time će sazrjeti i u Ljubavi... A Ja Sam ga sada osvojio za Sebe, jer tko Me je jednom upoznao, on Me više neće ostaviti, kao što ni ja ne napuštam onoga tko Mi je sam od sebe prišao ususret jedan korak… Ja čeznem za Ljubavlju Moje djece i neću joj se za vječnost prestati udvarati, jer Očinska Ljubav želi darivati, Očinska Ljubav želi neprestano blagoslivljati (usrećivati), ona međutim mora naići na uzvraćanje, kako bi bila opažena kao sreća.

AMEN

<<< nazad