<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8020, 16 Listopad 1961

INFORMACIJA U SVEZI SVRHE I RAZLOGA ZA ZEMALJSKI ŽIVOT...


Vi uvijek morate znati kako postoji razlog i svrha vašeg postojanja kao ljudskih bića na Zemlji... To nije bio Stvoriteljev hir da vas je postavio u ovaj svijet već duhovni događaji koji su formirali temelj vašeg stvaranja, događaji koji su se dogodili prije jako dugo vremena u duhovnom kraljevstvu. Bića, dovedena u postojanje od strane ljubavi Moje volje, su se počela mijenjati... Zakon reda, u kojem su sva savršena bića morala postojati, je bio prevrnut... Eksternalizirana savršena bića su sebe promijenila u suprotno, oni su prekršili zakon reda i postali nesavršeni... Međutim, njihova se priroda promijenila njihovom vlastitom slobodnom voljom, to jest volja bića se pobunila protiv postojećeg reda, pobunila se protiv Mene Osobno kao njihova Boga i Stvoritelja, ali Kojega su unatoč tome prepoznala budući su bila prosvjetljena. Posljedično tome, ovaj događaj u kraljevstvu duhova je razlog za vaše postojanje kao ljudskih bića na ovoj Zemlji.

Jer vi ste pali duhovi koji su se bili odvojili od Mene vašom vlastitom slobodnom voljom, vi ste bića koja su jednom proizašla iz Mene u najvećem savršenstvu i dobrovoljno promijenila njihovu prirodu u protivno... vi ste ti pali duhovi... Ali vječnosti su prošle između vašeg otpadništva od Mene i vašeg postojanja kao ljudskih bića... jedno beskonačno dugo vrijeme je prošlo u kojem je palo biće moralo proći kroz proces promjene, gdje je bilo izloženo nevjerojatnoj patnji i mučenju, gdje se postepeno razvijalo iz bezdana nanovo do vrhunca, uvijek predmetom Mojeg vođenja budući ništa što potječe iz Mene ne ostaje vječno razdvojeno... I tako ćete jednog dana vi postići stupanj razvoja kada ćete živjeti kao ljudsko biće na Zemlji kako bi prešli posljednju kratku razdaljinu do kraja... kako bi dobrovoljno ostvarili vaš povratak k vašem Bogu i Ocu, od Kojeg ste se jednom sami razdvojili u pogrešno usmjerenoj volji... Ako gledate na vaše zemaljsko postojanje na ovaj način vi ćete naučiti razumjeti kako je ono značajno za vas; vi više nećete smatrati zemaljski život kao kraj sam po sebi već kao sredstvo do kraja, i vi ćete ga živjeti s(a)vjesno.

Ali teško vas je natjerati povjerovati kao vi niste samo hir vašeg Boga i Stvoritelja... budući vi nemate dokaz onog što vam govorim. Međutim, samo jednom bi trebali ozbiljno uzeti u obzir da ste vi sami i sve oko vas djelo čuda koje nije moglo prozaći proizvoljno... i nakon ozbiljne kontemplacije prepoznati Boga i Stvoritelja i postati uvjereni kako ništa nije bez svrhe, i da vaš zemaljski život naknadno također treba služiti svrsi... Vi trebate nastojati uspostaviti kontakt sa priznatom kreativnom silom, što je uvijek moguće u mislima, u molitvi i vršenjem djela ljubavi.... u sjedinjenju sa Mnom svjetlo će uskoro zasjati za vas, vrlo brzo ćete percipirati bljesak znanja kojeg ste jednom posjedovali u punoj mjeri.

I svjetlo unutar vas će sijati postojano sve blistavije što više tražite sjedinjenje sa Mnom i vi ćete postići svrhu vašeg života; vi ćete ostvariti transformaciju vašom vlastitom slobodnom voljom... promjenu vaše prirode u savršenstvo, koje je bilo vaše stanje od početka... Vi ćete zapaliti sićušnu iskru ljubavi unutar vas i pretvoriti ju u blistavu vatru, što znači isto kao i još jednom ući u zakon vječnog reda, gdje sva savršena bića moraju postojati... Vi ćete biti sposobni dokončati jedan beskoknačno dug proces razvoja sa rezultatom da ćete ponovno prihvatiti Moju temeljnu prirodu,.... da ćete sebe oblikovati u ljubav i još jednom ćete biti božanska, savršena bića kakvi ste bili u početku... To je svrha vašeg zemaljskog života (Matej 5:48), koja vas treba potaknuti živjeti svjesno tako da će posljednji stadij beskrajno dugog procesa razvoja omogućiti potpuno produhovljenom biću napustiti ovu Zemlju u savršenstvu i ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva odakle je jednom poteklo.

AMEN

<<< nazad