<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8687, 28 Studeni 1963

UJEDINJAVANJE CRKVENIH ORGANIZACIJA?... ISKVARENA UČENJA...

Sve dok ljudi ne mogu odlučiti očistiti Kršćansku doktrinu od svih ljudskih dodataka, sve dok svaka pojedinačna vjeroispovijest nema iskrenu volju prigrliti najpuniju Istinu i otkloniti svaku pogrešku, nikakav sporazum crkava se neće dogoditi budući se različite vjeroispovijesti mogu jedino sresti unutar Čiste Istine i jedino onda će one biti ujedinjene. Međutim, ni jedna grupa nije voljna odreći se bilo kojeg od njezina duhovnog znanja i, iznad svega, obično biva ustrajna sa obmanutim učenjima budući su oni nesposobni sami od sebe praviti razliku sve dok su vođeni jedino njihovim razumom. I, što je znamenito, ni jedna škola razmišljanja ne podržava i jedino prihvaća znanje stečeno kroz ‘djelovanje Duha’... Božje djelovanje unutar ljudskog bića... namjesto toga oni smatraju proizvod ljudskog razuma više vrijednim i nesposobni su sebe razdvojii od njega. Otud je karakteristika Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji rijetko pronađena kao dokaz vjerodostojnosti i Istine onog što je propovijedano. Crkvenim organizacijama nedostaje baš to stanovište (gledište) koje garantira Istinu ili bi se sve one srele u istoj Istini i bilo kakvo neslaganje bi bilo uklonjeno.

I time treba biti napomenuto na veliko žaljenje čovječanstva da se Čista Istina više ne može pronaći gdje bi čovjek očekivao primiti duhovno znanje... Treba biti rečeno da jedino tanušna nit povezuje sve kada su podučavane zapovijedi Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega... premda bi ovaj blijedo svijetleći učiteljski materijal i dalje mogao biti dovoljan da učini Istinu pristupačnom ljudima pošto udovoljavanje ovim zapovijedima Ljubavi također garantira ‘Božje djelovanje unutar ljudskog bića’, koje je onda podučeno iznutra, time je on zasigurno sposoban napraviti razliku između Istine i pogreške... Ali jedino učenje Ljubavi je preživjelo kao Božanski učiteljski materijal, posljedično svako ljudsko biće ima priliku živjeti unutar Istine sve dok on udovoljava ovom učenju. Onda će on također znati da je sve drugo ljudski rad koji jedino vodi do pogrešnih pojmova... da su oni tek zemaljski izražaji onog što je od strane Boga duhovno zahtjevano od ljudi. Međutim, ljudi nemaju volju da temeljito pročiste strukturu koju su oni sami podignuli u stanju duhovne sljepoće... 

Ni jedna škola razmišljanja ne odustaje od njezinih doktrina i pravila i svaka ostaje čisto svjetovni skup (posao, stvar) sve dok oni zastupaju izvanjske običaje i prakse koje jedino mogu biti smatrane za simbole kojima nedostaje istinskog tumačenja... A ipak oni su potpuno uvjereni u njihovu vlastitu školu razmišljanja, i točno ovo je tragedija, jer čineći tako oni pokazuju njihov bezosjećajan stav koji ih spriječava od toga da prepoznaju Istinu... baš kao i njihovu ravnodušnost i njihovu neodgovornost spram njihovih duša. Jer svako ljudsko biće koje živi unutar Ljubavi će vrednovati Istinu isuviše da se ne bi ozbiljno pobrinuo da on živi u Istini. I već samo iskreno pitanje i zahtjev za njom bi rezultirao u prosvjetljenju. Ali gdje čovjek može pronaći dvojbe u svezi Istine među onima koji su sebe napravili vođama ljudi, koji su sami okupirali i jesu odgovorni za (ili ‘kontroliraju’) učiteljsku službu?... Gdje se, gledano u cjelosti, može još ozbiljna žudnja za Istinom pronaći? Zašto netko ne postavi najvažnije pitanje: ‘Što je Istina? Da li je Ja osobno posjedujem?...’ Svatko podupire sa izvjesnom tvrdokornošću što je on sam prihvatio bez da je formirao njegovo vlastito mišljenje... On vjeruje za sebe kako je ‘pobožan’ kroz prihvaćanje svega bez ijedne riječi protesta u svezi onog što mu je saopćeno (dano) od strane drugih ljudi... On otresa svaku osobnu odgovornost, on niti koristi njegov vlastiti razum niti njegovo srce da bi ispitao točnost onoga što bi zauzvrat trebao opet podržavati... On osobno griješi protiv Duha, budući je Duh unutar njega i jedino želi biti probuđen kroz Ljubav kako bi bio sposoban sebe izraziti. I ovo na način koji će mu dati svjetlost i jasnoću tako da će on postati uistinu mudar budući može primiti svjetlo od Mene Osobno koje će mu dati najblistavije shvaćanje... Ali zašto samo nekolicina ljudi dožive ovo svjetlo shvaćanja... zašto toliki mnogi podupiru duhovne vrijednosti koje su tako neuvjerljive kada su ozbiljno ispitane?...  

Zašto su ljudi zadovoljni sa doktrinama koje nisu uistinu potekle od Mene i zašto oni ne prihvaćaju dragocjeno duhovno znanje iz Moje ruke koje se može zatražiti i biti primljeno od strane svake osobe tko ozbiljno traži Čistu Istinu i koji može, kroz život Ljubavi u skladu sa Mojom voljom, također uspostaviti direktan kontakt sa Mnom kako bi bio podučen od strane Mene direktno (Ivan 6:45; Izaija 54:13)... budući vama ljudima nedostaje znanja u svezi djelovanja Mojeg Duha unutar ljudskog bića. I ovo je u sebi dokaz da ste vi niste bili i niste ispravno podučeni, da čak učiteljima nedostaje znanje i da posljedično tome njima njihova učiteljska služba nije bila dana od strane Mene. Jer kada Ja nekoga postavim da bude učitelj njegovim bližnjim ljudskim bićima Ja ću ga zasigurno opskrbiti sa ispravnim znanjem... Ali vama, koji sebe smatrate postavljenima da budete rukovoditeljima vaše škole razmišljanja ili vjeroispovijesti i hoćete da na vas gledaju kao na vođe, nedostaje ovog znanja. Vi niste bili postavljeni od strane Mene, i vi nikada nećete biti sposobni uvesti vaša bližnja ljudska bića u Istinu, budući ju vi sami ne posjedujete i ne činite ništa da bi ju primili.

I prema tome obratite pažnju na ono što vam govorim: Istinska Crkva, koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji, može biti pronađena jedino tamo gdje je djelovanje Mojeg Duha u ljudskom biću očigledno. I ova nije izvanjski prepoznatljiva ali ona uključuje pripadnike iz svih različitih religijskih zajednica, iz različitih škola razmišljanja, jer oni su osvojili živu vjeru kroz život Ljubavi. Oni će također znati da Moja Crkva sebe ne prikazuje izvanjski, namjesto toga ona garantira najbliže sjedinjenje sa Mnom kojoj Ja onda razotkrivam istinu kao... jasnu duhovnu percepciju.

Ovo nedostaje u onima koji ne pripadaju Mojoj Crkvi, koji se ne mogu udaljiti od obmanjujućeg duhovnog znanja koje nikako nije moglo poteći iz Mene nego je ljudski dodatak, motiviran od strane Mojeg protivnika (Sotone) koji će se uvijek suprotstavljati Istini ali što nikada neće biti prihvaćeno od strane onih koji sebe predaju Meni u Ljubavi i vjeri. I time vi ćete također razumjeti kako neće nikada biti ujedinjavanja Kršćanskih vjeroispovijesti budući će svaka ustrajati na doktrini koju je do sada reprezentirala, da se raspra među vjeroispovijestima uvijek tiče obmanjujućih učenja koja će biti uznemireno štićena od strane svakog od njih budući su ih oni nevoljni odbaciti... Međutim, jedino Istina može voditi do blaženstva i jedino osoba koja nju iskreno žudi će ju primiti ako se zaputi stazom do Mene direktno i traži Me za nju u svoj iskrenosti.

AMEN

<<< nazad