<<< nazad

Bog jest Ljubav…

20]  Ali da bi vas samo površno uvjerio o čemu je Očeva Riječ, Ja vam kažem samo da Riječ Ljubav, primjerice, kada se odnosi na Mene, kada biva proglašena priziva takvo neopisivo blaženstvo u ljudima sa sunca da bi znali biti bez hrane poduži period vremena.  To je doista prethodno proglašeno trubom na širokom području sa najviše visine, sa zadnjeg hrama: da će neminovno nakon perioda od jedne godine po vašem brojanju, ovu riječ izraziti u odnosu na Boga. Sa prvim pozivom trube već svi ljudi sa sunca iz tog pojasa padaju na pod pognute glave, usuđujući se jedva disati iz poštovanja i drhte kao da to dolazi iz prekomjerno radosne strepnje.

21] Kako god bilo, kada se približi vrijeme za dolazak nadstojnika-učitelja i svećenika u idući hram da proglasi: „Bog jest Ljubav“, svaka osoba je toliko obuzeta da utone kao da je mrtva. Doista, kroz ovu Riječ svi ovi ljudi doživljavaju takvu vrstu transa, rečeno jezikom vama razumljivim, i u tom stanju uživaju blaženstvo anđela. Nakon što se oporave, izlijeću iz hrama van i padaju ničice zahvaljujući i slaveći Velikog Boga za najvišu milost koja ih je pronašla kroz Njegovog visokog svećenika dostojne vremena, ne usuđujući se nitko od njih prijeći prag hrama. Jednom kada se ponovo uđe u hram, to uzima obličje najponiznijeg obrednog zajedničkog pothvata.

22] Iz gore navedenog možete ocijeniti kakvu vrstu utjecaja stvaraju upute ovog hrama, dok, u vašem nerazumijevanju obraćajte pozornost i promotrite u kojem međuodnosu Ja stojim kod vas samih, gdje Ja nisam samo proglasio Svoju Riječ kroz određene učitelje i propovjednike, nego gdje Sam Ja, Otac, kao najviša Ljubav, Osobno u svoj Mojoj Božanskoj punini hodao među vama, učeći vas kroz Moja vlastita usta Riječi vječnog života. Ne pridržavajući se ovoga, ljudi Me zaboravljaju zbog šačice prljavštine i obraćaju manje pozornosti na Mene nego na svoje okruženje. Ako to nije tako, kako se onda oni mogu naprezati cijeli dan samo za zemaljsko, s mukom posvećujući mizernih četvrt sata za Mene na dan?

23] Zaista kažem vam: da Sam bio učinio na suncu ono što Sam ostvario na Zemlji, njihova (ljudi sa sunca) radost i svjetlo bi obuhvatili beskonačnost! Ali djeca Zemlje, koju Sam učinio djecom Svoga srca, drže se udaljeni i preziru Oca!

24] Učite stoga od sunca, ako nećete učiti na Zemlji o tome Tko On jest, Koji je žudio predati beskonačnu Ljubav vama, čak mučno krvareći na Križu! Prepoznajte već jednom da Otac (Bog) jest Ljubav!

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Bog, naš Stvoritelj i Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov pisar Jakob Lorber i zapisao u ‘Prirodno Sunce – 20'

<<< nazad