<<< nazad

Sedam koraka do Uslišene Molitve

Kenneth E. Hagin

 

Naučiti kako se učinkovito moliti je jedna od najvažnijih stvari koje vjernik može ikad napraviti u njegovu Kršćanskom životu. Doista, vjernik ne može biti uspješan u ispunjavanju Božje svrhe u njegovu životu ako ne zna kako moliti u skladu sa Biblijskim principima. Vjernikov molitven život bi trebao biti utemeljen i izgrađen na Riječi Božjoj.

Kako proučavate ove molitvene principe, odlučite se usaditi ih u vaše srce tako da ih možete prakticirati u vašem vlastitom privatnom molitvenom životu. To je što sam ja započeo činiti prije više od 55 godina, i sve od tada sam primao odgovore na moje molitve!

‘Ja nisam molio ni jednu molitvu u 45 godina (govorim za sebe samoga i za moju djecu dok su bili mladi) bez a da nisam dobio odgovor. Uvijek sam dobio odgovor – i odgovor je uvijek bio ‘da’.’ Kenneth E. Hagin ‘Ime Isusovo – 1’

U ovom poglavlju, mi ćemo razmotriti sedam koraka koje svaki vjernik može poduzeti kako bi primio odgovor na njegovu molitvu.

Ako će osoba vjerno prakticirati sljedećih sedam koraka u molitvi, on može biti uvjeren kako će svaki puta primiti odgovor.


Korak broj jedan: Budite određeni i stojte na Božjim Obećanjima

Korak broj jedan da bi molitva bila uslišena je odlučiti što želite od Boga i naći stih ili stihove iz Svetog Pisma koji vam jasno obećaju te stvari. Toliko mnogo puta smo mi neodređeni u našem moljenju. Ja bi radije da ljudi mole dvije ili tri minute i znaju u svezi čega mole nego da mole dva ili tri sata a ne znaju za što mole.

Ponekad kada pitam ljude za što se mole, oni odgovore da ne znaju. Pitao sam jednu osobu jednom u svezi čega se molio, i on je rekao da je molio samo da bi molio! Shvaćam da postoji jedna vrsta molitve po kojoj mi molimo da bi imali zajedništvo sa Bogom. Ali ja govorim u svezi moljenja Bogu određeno (specifično) kako bi primili odgovor na molitvu. Ako nismo pažljivi, prva vrsta molitve o kojoj sam govorio – moljenje da bi ušli u zajedništvo sa Bogom – će se preliti u oblast određenog (specifičnog) moljenja kako bi primili odgovor.

Jednom me jedan pastor tražio da molim za njega. Pitao sam ga za što je želio da se molim, i on je rekao da ne zna. E sad, ako ste otišli u samoposlugu i gurate vaša kolica uzduž i poprijeko prolazâ, ali niste ništa kupili, ljudi bi mislili kako sa vama nešto nije u redu! Ali u drugu ruku, ako je netko otišao u samoposlugu da bi kupio nekoliko stvari, i kupio je samo te stvari, vi ne bi mislili da je išta bilo pogrešno. U stvari, on je bio određen u onome što radi. Na isti način, odlučite što želite od Boga i budite određeni u svezi toga. Onda pronađite stihove iz Riječi koji vam obećaju štogod bilo to što želite. Budite određeni u vašem moljenju.

Molite u skladu sa Riječju Božjom

Premalo Kršćana shvaćaju važnost Riječi Božje u molitvi. Mi znamo da vjera počinje tamo gdje je (s)poznata Božja volja. I mi znamo da je Božja Riječ Njegova volja. Zato nađite stihove iz Svetog Pisma koji definitivno obećavaju stvari koje tražite. Ako vam Sveta Pisma ne obećavaju stvari koje žudite, vi nemate što moliti za te stvari. I ne bi trebali željeti ništa što Riječ Božja kaže da ne bi trebali imati.

Mnogi vjernici pokušavaju moliti izvan (beyond) njihove vjere. Ali Riječ je ta koja vam daje vjeru. Razlog zašto mnogi ljudi ne mole sa pouzdanjem i vjerom je da oni ne pronalaze stihove iz Svetog Pisma koji dokazuju da Bog želi da oni imaju one stvari koje žude. Oni ne znaju zasigurno da li je to Božja volja ili ne. Oni se mogu nadati da jeste, ali ne znaju zasigurno, budući vjera počinje gdje je Božja volja, ili Riječ, poznata. Jednom kada nađete stihove koji vam obećaju ono što žudite od Boga, te stihove čvrsto usadite u vaše srce, ne samo u vaš um. Da bi to učinili, trebat ćete meditirati o Riječi Božjoj.

Neka ova knjiga Zakona bude stalno na ustima tvojim: promišljaj (meditiraj) o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano:  samo ćeš TADA biti sretan i TADA ćeš uspjet u pothvatima.'  Jošua 1:8

Jedan drugi prijevod kaže, ‘… da možeš biti u stanju mudro riješavati životne situacije.’ Uspjeh u životu dolazi kroz promišljanje o Božjoj Riječi. To je zašto ćeš ugraditi Božju Riječ u tvoju unutarnju svijest, u tvoj duh. I kako se hraniš Riječju kroz promišljanje (meditaciju), ti ćeš biti spreman koristiti te stihove protiv zloduha koji će pokušati učiniti da dvojbiš Boga i koji će te pokušati okrasti za ono što želiš. To je vrag koji pokušava učiniti da dvojbiš Boga.

Toliko puno puta su ljudi koji nisu poznavali Riječ molili, i ako nisu dobili odgovor kada su mislili da bi trebali, oni rekoše, ‘Čuj, mora biti da to nije volja Božja.’ Ali cijelo vrijeme su obećanja Božja bila tamo da bi ih oni prisvojili. Ako je štogod za što se molite u Riječi, onda je to volja Božja. Jednom je jedna žena imala mnoge druge uza se da se mole sa njom za njezina sina koji je bio pogođen izvjesnom bolešću. Ali kada on nije bio bolje, zaključila je da to jednostavno nije bila Božja volja za njezina sina da bude iscjeljen. Ona nije imala nijedan stih iz Svetog Pisma spreman da ga iskoristi protiv vraga budući nije stajala na Riječi. Ona nije imala Riječ pohranjenu u njezinu srcu (Psalam 119:11).

U stvari je Istina u svezi toga da joj je vrag rekao da nije bila volja Božja za njezina sina da bude iscjeljen, i ona mu je povjerovala. Nesvjesno, ona je rekla da Biblija laže i da je Isus nepravedan budući nam Biblija jasno govori da je iscjeljenje dio našeg iskupljenja (Izaija 53:4, 5; Matej 8:17; 1 Petrova 2:24).

Koristite Mač Duha protiv vraga

Kada Riječ čvrsto usadite u vaše srce i um, vi Ju možete koristiti protiv vraga. Kad je Isus bio iskušavan od strane vraga da pretvori kamenje u kruh, Isus je samo odgovorio sa Riječju. Rekao je, ‘… Pisano je, čovjek ne živi od kruha jedino, nego od svake Riječi koja izlazi iz Božjih usta.’ (Matej 4:4). Onda Biblija kaže da je Sotona Isusa ponio na vrh hrama te iznova iskušavao Isusa.

Matej 4:

7 Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospoda, Boga svojega!"

8 Vrag Ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza Mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu

9 pa Mu reče: "Sve ću Ti to dati ako mi se ničice pokloniš."

10 Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodu, Bogu svom se klanjaj i Njemu jedinom služi!"

11 Tada Ga pusti vrag. I gle, anđeli pristupili i služili Mu.


Isus nije koristio jedno jedino oružje da bi porazio vraga u ovoj prilici kojeg sveci Božji nemaju dostupnog danas. Kada ste iskušavani od strane neprijatelja, sve što trebate reći jest, ‘Pisano je’ i iskoristiti Riječ Božju protiv Sotone. Ali kako bi to bili sposobni reći i učinkovito se oduprijeti vragu, vi trebate biti naoružani sa Mačem Duha. Drugim riječima, vi trebate pohraniti Božju Riječ u vaše srce tako što ćete meditirati o njoj neprestano kako bi ona radila za vas. Onda ćete biti u stanju oduprijeti se napadima neprijatelja.

Propovijedao sam u Houstonu jednom kada je prijatelj propovjednik prišao i zatražio me da se složim sa njim u svezi iscjeljenja njegovog visokog krvnog pritiska. Tako smo se mi rukovali i složili. Neko vrijeme nakon toga bio sam u njegovoj crkvi i koristio sam stihove iz Mateja 18:19, koji kažu, ‘… da ako se dvojica od vas slože na Zemlji u svezi bilo čega što će zatražiti, bit će im učinjeno od strane Mojeg Oca Koji je na nebu.’

Ovaj moj prijatelj propovjednik je svjedočio kako se složio sa mnom i onda otišao kući osjećajući se užasno budući je njegov krvni pritisak bio čak još viši nego inače. Vrag mu je rekao kako neće dobiti njegovo iscjeljenje. Ali svaki puta kad bi ga vrag salijetao, on bi rekao, ‘Pisano je’, i citirao bi Riječ. On je nastavio ispovijedati da ako se dvoje slože na Zemlji u svezi bilo čega što će zatražiti, da će im biti učinjeno od strane Oca. On je rekao da nakon što je tako držao svoju poziciju tri noći, svi su simptomi otišli i on je zadobio pobjedu!

Bijte dobar boj vjere

Ponekad je potrebno da prođe malo vremena da se Riječ ugradi u vaš duh tako da možete stajati u vjeri za odgovor na molitvu. Biblija kaže, ‘Bijte dobar boj vjere…’ (1 Timotej 6:12). Ako ne bi bilo nikakvih prepreka vjeri, onda ne bi bilo borbe. Kada se to tiče prirodnih stvari, ljudi će se boriti zubima i noktima za ono što im pripada. Ali kada se to tiče duhovnih stvari, mnogo puta će se oni srušiti i glumiti da su mrtvi! Na primjer, ako bi netko došao u vašu kuću i htio oteti vašu djecu i vašu kuću, vi bi se borili za vašu obitelj – za ono što pripada vama. Ili što ako bi vaš muž došao kući i rekao da je pronašao drugu ženu i želio bi ju dovesti u vašu kuću a vas iseliti? Vi bi sasvim sigurno pružili otpor, zar ne bi?!

Čuj, ako Božja Riječ kaže da vam nešto pripada, onda vam to pripada! Zato borite se tako što ćete držati vašu poziciju čvrsto stojeći na Riječi Božjoj. Ako Bog nije naumio za vas da imate što vam je obećao, onda vam On to ne bi obećao. Na vama je da bijete dobru bitku vjere sa Riječju i primite vaš obećani blagoslov i sve što vam je Bog obećao. Kad se to tiče prirodnih stvari, ljudi će istupiti za ono što im pripada. Ali kada se to tiče duhovnih stvari i primanja iscjeljenja ili blagoslova i pogodnosti Božjih koje nam pripadaju, mnogi vjernici ne drže njihovu poziciju sa Riječju Božjom. Neki misle kako su ponizni ako kažu, ‘Dobro, neka bude volja Božja’, dok je u stvari volja Sotone koja se pri tom izvršava. Vidite, postoji dobar boj vjere kojeg vjernik mora biti kako bi prisvojio i primio njegov obećan blagoslov, njegovo zakonito nasljedstvo u Kristu.

Kako bi bíli dobar boj vjere, vi morate naučiti kako koristiti Mač Duha, što je Riječ Božja (Efežanima 6:17). Biti dobar boj vjere je izgovarati kroz vaša usta ono što vjerujete u vašem srcu ili vašem duhu. To je zašto je važno pohraniti Riječ Božju u vašem srcu i biti spreman iskoristiti stihove iz Svetog Pisma protiv zloduha kada vas oni pokušaju napasti i pokušaju učiniti da dvojbite Riječ Božju. Budite spremni reći Sotoni, ‘Pisano je’ i citirati Božju Riječ, koja je Božja volja, u svezi situacije. Biti će mnogih koji će stati na stranu vraga i vjerovati njegovim lažima mimo Božje Riječi. I postoje također ljudi koji će se, u prirodnome, nesvjesno uskladiti sa vragom da vas pokušaju obeshrabriti u duhovnim stvarima, u vašoj vjeri. Ali čvrsto držite vašu poziciju na Božjoj Riječi ako vas neprijatelj napadne u duhu, duši, ili tijelu.


Održavao sam neke službe u Texasu jednom kada je tamo izbila gripa. Toliko puno ljudi je bilo bolesno da su se škole morale zatvoriti. Kasnije sam čitao u novinama da je više ljudi u području Dallasa umrlo od ove epidemije u 1960 nego u opasnoj epidemiji gripe koja je izbila u godini nakon prvog svjetskog rata. Ova epidemija gripe u Teksasu je užasno utjecala na skupove. Neki su ljudi postali bolesni i nikada se nisu vratili na skupove. Simptomi ove određene vrste gripe su bili iznimno teški. Svaki od ovih simptoma bi sišao na moje tijelo tijekom noći, ali ja to nisam nikada rekao ni jednoj jedinoj osobi. Samo sam nastavio govoriti, ‘Pisano je’, i držao sam moju poziciju u vjeri u Riječ. Odbio sam prihvatiti gripu budući ona nije bila Božja volja. Bio sam na preporoditeljskom skupu i grešnici su bili spašeni. To nije bila Božja volja da zatvori taj skup. Ljudi ponekad imaju najbudalastije ideje u svezi ovih stvari. Oni kažu, na primjer, da je volja Božja za ljude da budu bolesni. Ali to proturječi Božjoj Riječi!

Ako bi bilo istinito da je bolest volja Božja, zašto su mnoge crkve izgradile bolnice u pokušaju da ljudi ozdrave?! To bi ljude izvadilo iz volje Božje! Doktori se također bore protiv bolesti i nemoći, ali oni se bore sa drugačijim oružjima. Ako bi bila Božja volja za ljude da budu bolesni, onda ne bi bila Božja volja za ljude da idu doktorima budući se doktori također bore protiv bolesti i nemoći. Također, ako je Božja volja za ljude da budu bolesni, onda zašto ne moliti za druge da postanu bolesni i uživaju isti ‘blagoslov’ bolesti i nemoći i budu u Božjoj volji! Nakon što sam molio i rekao, ‘Pisano je’ i stajao na Božjoj Riječi protiv tih simptoma gripe koji su pokušali napasti moje tijelo, bilo mi je bolje i nastavio sam sa mojim službama. I nikada nisam dobio gripu. Kada imate pod vama temelj Božje Riječi, vi možete držati vašu poziciju protiv napada Sotone.


Korak broj dva: Vi morate tražiti od Boga ono što želite

Govorili smo u svezi prvog koraka ka primanju uslišene molitve. Korak broj jedan je odlučiti što želite od Boga i naći stihove u Pismu koji vam obećaju stvari koje žudite. Korak broj dva ka primanju uslišene molitve je tražiti od Boga stvari koje želite i vjerovati da ih primate. Sasvim sigurno, Gospod zna što mi trebamo čak prije nego zatražimo, ali On nam je i dalje rekao da Ga zatražimo. Biblija kaže, ‘… vaš Nebeski Otac zna da su vama potrebne sve ove stvari.’ (Matej 6:32). Ali on vam također kaže da tražite ono što vam je potrebno.

 ‘… tražite, i primit ćete, tako da vaša radost može biti potpuna.’ (Ivan 16:24) Reći da vi to ostavljate Bogu i da vi znate da će On automatski učiniti štogod je najbolje to nije u skladu sa Svetim Pismom. Isus Osobno je rekao da mi trebamo tražiti od Boga ono što nam je potrebno.

'U onaj Me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u Moje Ime. Dosad niste iskali ništa u Moje Ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!" Ivan 16:23, 24

"Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.'   Matej 7:7, 8


'Zaista, kažem  vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže  - doista, bit će mu!  Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!'  Marko 11:23, 24

Zato tražite od Boga stvari koje želite i potrebujete, i onda vjerujte da ih imate. Drugim riječima, kada molite, vjerujte da primate ono što ste zatražili. Ja volim izazov, i Marko 11:24 me izaziva. Tamo u stvari kaže, ‘Vjerujte da ste primili istog trenutka kada molite.’ Proširena Biblija (Amplified Bible) kaže, ‘… štogod zatražite u molitvi, vjerujte – imajte pouzdanje i budite puni povjerenja – da vam je to podareno, i vi to hoćete dobiti.’ Vi trebate vjerovati kako imate vaš odgovor prije nego ga dobijete!

Istina osjetila protiv objavljene Istine (kroz Božje Otkrovenje)

Jednom u jednom od mojih redova za molitvu, jedna žena je rekla kako ona neće vjerovati kako ima nešto za što su joj njezina fizička osjetila rekla kako nije imala. Rekao sam joj da se onda ode sjesti budući sukladno Svetim Pismima, ona neće dobiti ništa od Boga vjerujući na takav način. Vjerujte Bogu a ne Sotoni. Sotona će vam reći da vi nemate odgovor na vašu molitvu. Sotona djeluje u oblasti osjetila. Sotona djeluje kao bog ovog svijeta (2 Korinćanima 4:4). Vi nećete nigdje dospjeti duhovno sve dok ne shvatite kako postoje dvije vrste istine, istina osjetilnog saznavanja (sense-knowledge truth) i Istina objavljena (od strane Boga; revelation Truth), što je Istina Božje Riječi. 

Neki ljudi misle kako Istina pripada stvarima koje oni mogu vidjeti sa njihovim fizičkim očima, ali vi ne možete vidjeti stvari od duha. Duhovne stvari nisu prirodne i one nisu materijalne. Sve što nam je potrebno nam je osigurano u duhovnom području kroz Božju Riječ.

'Blagoslovljen Bog i Otac Gospoda našega Isusa Krista, On Koji nas blagoslovi u nebesima, SVAKIM BLAGOSLOVOM DUHOVNIM, u Kristu.'  Efežanima 1:3

Ovaj stih znači kako je sve što nam je potrebno bilo za nas osigurano u Kristu Isusu. Mi ne možemo vidjeti te stvari, ali one su tamo budući Riječ Božja kaže da su tamo.

Postoji istina stečena kroz osjetila i postoji objavljena Istina. Kada istina stečena kroz osjetila proturječi objavljenoj Istini – Istini Božje Riječi – onda započnite hodati po objavljenoj Istini. Ja hodam po onome što je Bog rekao u Njegovoj Riječi. Ono što je u duhovnom području je učinjeno stvarnim (ostvareno) u prirodnom području kroz moju vjeru u Riječ Božju. Moja vjera to čvrsto grabi i stvara za nju stvarnost u mojem životu (Rimljanima 4:17)

Zato kada molite, vjerujte da primate štogod je za što se molite, i vi ćete to imati. To nadilazi prirodno razmišljanje. U stvari, prirodni um to ne može dokučiti. Većina lidera naših crkava danas su ljudi osjetilnog znanja. Osjetilno znanje je zarobilo crkvu. Mi trebamo hodati po vjeri a ne po onome što vidimo (2 Korinćanima 5:7). Vjerujte Istini a ne laži.

Jednom sam propovijedao u izvjesnoj crkvi koja se okupljala u maloj zgradi. Vrijeme vani je bilo hladno, tako da su oni koristili peć da bi zagrijali zgradu. Ponekad je unutrašnjost zgrade postala jako vruća i ja bi se previše ugrijao kada bi propovijedao. Jedne noći sam isparavao (ili ‘bio uznojen’) kako sam izašao izvan male zgrade da bi uhvatio malo zraka. Kada sam izašao vani, hladan me zrak udario u lice i moje je grlo počelo boljeti. Do vremena kad sam došao do parkirališta jedva da sam mogao govoriti. Sljedećeg dana, cijeli dan, nisam mogao govoriti glasnije od šapata. Onda su moje grudi započele boljeti.

Započeo sam čitati stihove iz Pisma o iscjeljenju. Sa mojom Biblijom otvorenom ispred mene, molio sam tiho. Rekao sam, ‘Gospode, Tvoja mi Riječ govori da sam iscjeljen (1 Petrova 2:24). Ako bi pitao moje tijelo i druge ljude oko sebe da li sam bio iscjeljen, odgovor bi bio ne. Da sam zapitao moje osjećaje da li sam bio iscjeljen, oni bi rekli kako nisam bio iscjeljen. Ali Tvoja Riječ kaže, ‘… neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac…’ Zato ako ja kažem kako nisam iscjeljen, ja sam lažac budući Tvoja Riječ kaže kako Ti ne možeš lagati.’

'Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.'   Rimljanima 3:4

Rekao sam Gospodu da ću se ustati i otići tamo u crkvu i propovijedati. Tako sam otišao do susjedne zgrade gdje je bila crkva i otišao na službu. Kad sam se ustao propovijedati, otišao sam do mikrofona i rekao, ‘Želim zahvaliti Bogu što sam iscjeljen.’ Kongregacija je gledala u mene kao da sam poludio budući sam jedva šaptao. Počeo sam im govoriti što Riječ Božja govori u svezi iscjeljenja, i dokazao sam im iz Riječi da sam bio iscjeljen. Rekao sam im kako je ono što Bog kaže istinito, i da ako bi rekao da nisam bio iscjeljen, ja bi lagao. Rekao sam im da sam želio da svi oni ustanu i hvale Boga zajedno sa mnom budući sam bio iscjeljen. Neki su ustali i započeli smo hvaliti Boga.

Nisam rekao ‘Aleluja!’ tri puta kad mi se moj glas vratio. Započeo sam propovijedati, i moja je propovijed bila prava oluja! Ta je gomila vidjela što je Bog napravio. Oni su vidjeli vjeru u Božju Riječ na djelu točno pred svojim očima. Sve što trebate napraviti je tražiti Boga za stvari koje su vam potrebne i koje želite koje je Njegova Riječ obećala i vjerovati da ste ih primili kada za njih potražujete. Onda ćete imati štogod da je da potrebujete od Boga. Neki ljudi me neprestano pitaju zašto ih Bog neće iscjeliti nakon što su već mnogi ljudi molili za njih i nisu imali nikakvih rezultata. Vrlo često ih ja pitam da li su oni ikada djelovali kao da Riječ jeste istinita (that the Word is so).

Ljudi moraju djelovati kao da su Sveta Pisma istinita. Ako oni ne djeluju kao da je Riječ istinita, oni hodaju po onome što im njihova osjetila govore a ne po onome što Biblija kaže. To je što ih obara (That's what is throwing them off). Oni su promašili (missing) područje vjere u cjelosti, koja je utemeljena na onome što Riječ Božja kaže, a ne na onome što vide ili osjete.


Korak broj tri: Budite pozitivni u vašem razmišljanju

Korak broj tri ka primanju uslišene molitve je pustiti da svaka misao i žudnja potvrde da imate ono što ste zatražili. Nakon što molite u vjeri u skladu sa Božjom Riječju, nikada ne dozvolite mentalnoj slici neuspjeha da ostane u vašem umu. Sada ja govorim u svezi primanja odgovora na molitvu. Jednom kada ste molili i tražili Boga za nešto, nikada ne dvojbite ni jednu minutu da imate odgovor. Ako dvojbe ustraju, prekorite ih. Fokusirajte vaš um na odgovor. Da bi fokusirali vaš um na odgovor, vi ćete trebati fokusirati vaš um na Riječ. Biblija kaže da se ‘… oduprite vragu, i on će pobjeći od vas’  (Jakovljeva 4:7).

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, vrag, kao ričući  lav obilazi tražeći koga da proždre.'1 Petrova 5:8

 Oduprite se dvojbi

Dvojba je od vraga. Vi se trebate oduprijeti dvojbama i prekoriti ih. Vi trebate fokusirati vaš um na odgovor – na Božju Riječ. Kako bi primili odgovore na vaše molitve, vi morate iskorijeniti svaku sliku, prijedlog, viziju, san, utisak, osjećaj, i sve misli koje ne doprinose vašoj vjeri i koje ne potvrđuju da imate što ste zatražili od Boga. Riječ ‘iskorijeniti’ znači iščupati iz korijena ili otkloniti. Zapamtite, Sotona se kreće u oblasti osjetila, u prirodnoj oblasti, i on koristi alat prijedloga (nagovaranja). Neki ljudi misle kako je svaka vrsta vizije, sna, utiska, ili osjećaja koje imaju od Boga. Ali to nije istina.


Odbacite sve što proturječi Riječi

Sotona se može kretati također u natprirodnoj oblasti, budući je on duhovno biće, kao i Bog. Vi trebate biti sposobni znati da li su vizija, san, utisak, ili prijedlog od Boga ili Sotone. Oni prijedlozi koji nisu u liniji sa Riječju su od vraga.

Pastor moj prijatelj je imao dobru crkvu koju je bio izgradio i kojoj je služio kao Pastor dvadeset pet godina. On je izgradio znamenito djelo. Bio je u njegovim pedesetima, ali se spremao prekinuti svoj rad poradi fizičkog nedostatka. Ovo fizičko stanje ga je ometalo i spriječavalo da čini najbolje što može. On je bio Pastor Cjelovitog Evanđelja ali i dalje nije znao kako vjerovati za njegovo iscjeljenje.

Kako se ovaj Pastor probudio jednog jutra, vidio je nekoga kako stoji u njegovoj sobi u blistavoj odjeći, i mislio se da je to bio Isus. Ovaj ‘netko’ je rekao, ‘Nije moja volja da te iscjelim.’ Ali ovo biće nije moglo biti Isus budući je ono što je duhovno biće reklo proturječilo Riječi.

'Da se može ispuniti što je rečeno po Izaiji proroku: On je nemoći naše uzeo i bolesti naše ponio.'  Matej 8:17

'Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, PROGOVORI NAMA PO SINU. Njega postavi  baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.'  Hebrejima 1:1, 2

Isus je Bog Koji nam govori. Isus je Riječ Božja. On je utjelovljena Riječ (Ivan 1:1-5, 14). Ako želite vidjeti Boga na djelu, gledajte u Isusa. Isus je bio volja Božja na djelu dok je Isus bio na Zemlji. Biblija kaže da je Isus ‘… obilazio okolo čineći dobro, i iscjeljujući sve koji su bili potlačeni od strane vraga.’ (Djela 10:38). Drugim riječima, da se Isus vama ukazao u viziji i rekao vam da nije bila Njegova volja da vas iscjeli, On bi Sebe pravio lašcem. Da li bi mogla biti Njegova volja za vas da imate ono što je On po(d)nio namjesto vas? Ne, naravno ne! Isus je ponio vaše nemoći i bolesti tako da ih vi ne bi trebali (pod)nositi.

Bio je to vrag koji je donio tu viziju tom Pastoru, i taj Pastor ju je prihvatio. Bog ne promiče dvojbu i nevjeru. Svaka slika, prijedlog, vizija, san, utisak, osjećaj, i sve misli koje ne doprinose spram vašeg vjerovanja da imate ono za što ste tražili, bi trebali biti kompletno izbačeni i iskorijenjeni. Oni bi trebali biti zamijenjeni sa Božjom Riječju (2 Korinćanima 10:3-5).

Božja Riječ kaže da vi imate vaš odgovor ako ste vašu zamolbu utemeljili na Riječi i vjerujete da ste primili kada se molite. Kada vjerujete da ste primili vaš odgovor prije nego ga vidite očitovanog, vi prisvajate Božju Riječ sa vjerom. To je ona vrsta vjere koja pokreće Boga! Toliko puno puta su ljudi rekli da su osjetili kao da ih je Bog čuo kada su molili. Ja znam da ti ljudi idu ka propadanju one minute kada to kažu. Kada ja molim, ja kažem kako ja znam da me Bog čuo. Ja kažem da vjerujem da imam moj odgovor budući Riječ kaže da imam, a ne zato jer išta osjećam (Mako 11:24).

Božja je Riječ istinita bez obzira da li ja osjećao da ona to jeste ili ne. Ispovijed vjere stvara zbilju.

Zato držite čvrsto vašu poziciju i odbijte biti poraženi.


Moj vlastiti boj Vjere

U najranijim danima mog života, skoro sam bio poražen (I nearly lost out). Bio sam bolestan većinu moga života i prikovan za krevet tijekom šesnaest mjeseci sa organskim oboljenjem srca i bio sam skoro kompletno paraliziran (uz to je imao neizlječivu bolest krvi koja bi već sama bila smrtonosna i da nije bilo ove dvije također smrtonosne bolesti). Doktor mi je rekao kako je svaki kanal u mojim grudima bio otvoren i nerazvijen. Nije postojala operacija koja bi mi mogla pomoći. Naučio sam moliti molitvu vjere kroz čitanje Svetih Pisama, posebice Marka 11:24 koji kaže, ‘Prema tome vam kažem, za kojim god stvarima žudite, kada molite, vjerujte da ih imate, i imat ćete ih.’ Vjerovao sam da sam primio iscjeljenje za moje srce prije nego sam u stvari vidio moje iscjeljenje očitovano. Započeo sam govoriti sa mojim ustima kako sam vjerovao da sam bio iscjeljen sukladno Božjoj Riječi.

Ljudi se nastavljaju boriti (mučiti) kada se to tiče molitve i vjere budući oni u stvari ne vjeruju što Riječ kaže. Ali nakon što sam molio i vjerovao da sam primio, bez ijednog jedinog očitovanja mojeg iscjeljenja, sjeo sam se na moj krevet, odlučan da ustanem i hodam! Nitko nije bio oko mene da bi me podigao ako bi pao pošto moja ostala rodbina nije bila tu, a moja je majka bila preslaba da me pokupi. Uhvatio sam se za nogu kreveta i podigao se. Zašamutilo mi se, ali nastavio sam sebe izvlačiti iz kreveta. I dalje sam se pridržavao noge kreveta kada se sve prestalo okretati. Više mi se nije šamutilo. Započeo sam imati osjećaj u mojim nogama, koji je bio kao da se milijun igala zabadalo u mene. Bio je to dobar osjećaj premda je boljelo! Uskoro sam se osjećao normalno i imao sam kompletan osjećaj u mojem tijelu! Započeo sam hodati uokolo po sobi jedno vrijeme, i ustao sam i hodao opet sljedećeg dana.

Nisam rekao mojoj obitelji što sam radio budući bi me oni bili upozorili protiv toga. U stvari, kada sam konačno rekao nešto mojoj majci, trebalo mi je jedno vrijeme da je nagovorim da mi donese odjeću. Ali sljedećeg jutra sam obukao svoju odjeću i prošetao do stola za doručak. Moj djed me pogledao i rekao, ‘Da li je to mrtvi uskrsnuo?’ Rekao sam mu, ‘Da, Bog me uskrsnuo.’ Nakon doručka sam otišao prileći i zaspao sam nekih desetak minuta. Kad sam se probudio, čuo sam zvučni glas (dolazio je izvani, ne iznutra mojeg duha). Glas koji mi je rekao da ustanem iz kreveta i hodam je bio došao iznutra – u mojem duhu. To je bio Glas Božji koji govori mojem duhu.

Ali ovaj glas koji je došao izvani je rekao, ‘… Jer što je tvoj život? On je dašak što se načas pojavi i onda iščezne.’ (Jakov 4:14) ‘Danas ćeš sigurno umrijeti.’ (Izaija 38:1). Znao sam da su obadvije ove izjave bile iz Biblije.

Jakov je rekao prvu a Izaija je rekao Ezekiji, ‘… pospremi svoju kuću; jer umrijet ćeš, i nećeš živjeti (ozdraviti).’ (Izaija 38:1). Onda mi je opet došla misao da ću umrijeti. Ustao sam i sjeo se na stolicu u sobi sve do 2.00h tog popodneva, samo čekajući da umrem. Mislio sam da je glas bio Bog Koji mi govori. Ali tog popodneva dok sam tamo sjedio, izunutra mene su došle riječi, ‘Sa dugim životom ću ga nasititi, i ukazati mu Moje spasenje.’


(Psalam 91:16). Nisam obraćao nikakvu pažnju na ove riječi, pošto sam se pripremao umrijeti! Ali ove su mi riječi samo nastavile dolaziti. Bilo je kao da su opet i iznova emitirale kroz mene na vani; nisam tada to shvatio, ali one su dolazile iz mojeg duha. Sveti Duh me pokušavao voditi.

U Mudrim Izrekama kaže, ‘Duh čovjekov je svjetiljka Gospodnja…’ (20:27). Bog vas vodi kroz vaš duh ako ste ponovno rođeni. Moj duh je pokušavao prenijeti tu Istinu iz 91-og Psalma mojem svjesnom umu. Treći put su te riječi došle lebdeći, pokupio sam ih i igrao se sa njima u mojem umu. Četvrti put sam zapitao, ‘Tko je to rekao?’ Nešto izunutra mene mi je progovorilo i reklo, ‘To je 91-i Psalam.’ Pogledao sam i pronašao gdje je to bilo zapisano. Onda sam poskočio i, držeći Moju Bibliju, udario nogom u zrak i rekao vragu da izađe odatle! Rekao sam mu da neću umrijeti. Rekao sam mu da mi je Bog obećao dug život. Djelovanje u skladu sa Božjom Riječi donosi rezultate. Moja je bitka bila dobijena tkroz iskorijenjivanje svake slike, uobrazilje, vizije, ili misli koja nije doprinjela mojem vjerovanju za stvari za koje sam bio zatražio.


Korak broj četiri: Štitite vaš um

Korak broj četiri da bi naša molitva bila uslišena je štititi se od svake zle misli koja dolazi u vaš um da bi pokušala učiniti da dvojbite Božju Riječ. Misli su vođene primjedbama (izjavama), društvom, i poukom (učenjima; učiteljskim materijalom). Zato je ovaj korak blisko združen sa korakom broj tri. Biblija kaže da mi trebamo oboriti svaku fantaziju koja sebe uzdiže protiv spoznanja Boga (2 Korinćanima 10:5). To je zašto bi se vi trebali kloniti svih mjesta (gdje se okupljaju ljudi) i stvari koje ne podupiru vašu tvrdnju da je Bog uslišio vašu molitvu. Vaše misli su vođene i afektirane primjedbama (izjavama), društvom i poukom. To znači da ćete se ponekad morati kloniti one vrste crkava koje u vas mogu staviti više nevjere nego išta drugo. Također, budite sigurni da uživate prisustvo onih koji doprinose vašoj vjeri.

'Obaramo fantazije i svaku  oholost koja sebe podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu.' 2 Korinćanima 10:5

'Na kraju, braćo, što je god istinito, što god časno, što  god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno (of good report);  je li što krepost, je li što pohvala – razmišljajte o tim stvarima!' Filipljanima 4:8

Biblija nam u Filipljanima kaže točno o čemu da razmišljamo. Mnogi ljudi razmišljaju o pogrešnim stvarima, i oni su kao rezultat toga poraženi u životu. Ali ako ćete se zaštititi od svake zle misli i razmišljati jedino o onim stvarima koje potvrđuju da vas je Bog čuo i uslišio vašu molitvu, vi ćete surađivati sa Bogom u vjeri. Vi ćete morati zaštititi vaš um kako bi se razvili u vjeri. I kako čvrsto držite vašu poziciju u vjeri, vaša vjera će vas sprovesti do pobjede.


Korak broj pet: Meditirajte o Božjim Obećanjima

Korak broj pet ka primanju odgovora na molitvu je neprestano meditirati o obećanjima na kojima ste utemeljili odgovor na vašu molitvu. Drugim riječima, vi morate vidjeti sebe u posjedu onog što ste zatražili i napraviti sukladne planove kao da je to već postala zbilja.

Mudre Izreke 4:

20 Sine moj, PAZI NA MOJE RIJEČI, prigni uho svoje mojim besjedama.

21 Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga.

22 Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.

Bog je rekao, ‘Sine moj, pazi na moje riječi…’ (Mudre Izreke 4:20). Bog će obistiniti Njegovu Riječ u vašem životu ako vi djelujete u skladu sa Njom. Ako je, na primjer, iscjeljenje što vam treba, Božja Riječ kaže, ‘… On Sam je uzeo naše nemoći, i ponio naše bolesti’ (Matej 8:17), i ‘… sa Njegovim ranama mi smo iscjeljeni’ (Izaija 53:5). Ako ne vidite sebe iscjeljenima onda ste Riječ Božju ispustili iz vida.

Vidite sebe sa primljenim odgovorom (sa uslišenjem molitve)

Kada sam bio na bolesničkoj postelji, prije nego sam čak počeo iznova hodati, započeo sam vidjeti sebe zdravim. Bio sam u vjeri, tako da sam započeo praviti sukladne planove – sukladno mojoj vjeri. Sve do tada ja sam vidio sebe mrtvog. Jedno duže vrijeme sam čak zamišljao moj sprovod i sve što ga je pratilo. Zamišljao sam otvoren grob i groblje. Ali kako je svjetlo Božje Riječi došlo, počeo sam vidjeti sebe živim i zdravim i kako služim Bogu. Počeo sam praviti planove sukladne mojoj vjeri budući sam vjerovao kako sam primio moje iscjeljenje. Tražio sam majku da mi donese olovku i papir i započeo sam zapisivati propovijedi budući sam želio propovijedati. Djelovao sam u vjeri. Nikad nisam propovijedao nijednu osim jedne od tih propovijedi, i ja i dan danas i dalje imam tu propovijed.

Jednog dana je doktor došao dok sam imao sve moje zabilješke i Bibliju vani na krevetu. Rekao mi je kako ne bi trebao čitati jedino Bibliju cijelo vrijeme. Kada me zapitao da li sam ikada čitao stripove, novine, ili bilo što slično, rekao sam mu da nisam nikada imao vremena. Zapitao me da li sam ikada čitao knjige, rekao sam mu da nisam nikada imao vremena. Znam da je doktor mislio kako sam čvrknut jer čitam Bibliju cijelo vrijeme. Mislio se kako ću skrenuti pameću time što neprestano čitam Bibliju. Ali nitko ne gubi pamet čitajući Bibliju! Čitanje Biblije će izliječiti vaš um i podići će i okrijepiti vaš duh.

Godinama prije napisao sam na praznom papiru unutar Moje Biblije (flyleaf) crvenim slovima: ‘Bibilja tako kaže, ja to vjerujem, i to riješava stvar.’ Ja nisam zainteresiran što ova ili ona crkva vjeruje. Ja sam zainteresiran za ono što Biblija kaže. Ja nisam zainteresiran za crkvena vjerovanja ili crkvene doktrine. Ja sam zainteresiran za ono što Biblija kaže. Ako Riječ Božja kaže da On čuje i uslišava molitve, i ako tu Riječ ne izgubimo iz vida, onda ste prinuđeni vidjeti sebe sa stvari (tj. kako ste već primili stvar) koju ste zatražili. Ako ne vidite sebe u posjedu stvari koju ste zatražili, onda ste Božju Riječ ispustili iz vida.


Ako se ne držite Božje Riječi, premda Bog želi stajati pored vas, On to ne može, budući je jedini način kako Bog djeluje kroz Njegovu Riječ. Sjetite se, Bog jedino djeluje i kreće se u liniji sa Njegovom Riječi. On je Sebe zavezao Svojom Riječju. On je uzvisio Njegovu Riječ iznad Njegova Imena (Psalam 138:2). Ako stojite uz Riječ Božju, Bog će stajati uz vas i ispunit će Njegovu Riječ u vašem životu. Ali ako ne stojite na Božjoj Riječi, onda On nema što ispuniti u vašem životu.

Mnogi ljudi mole i mole i mole, ali oni ne mole u skladu sa Božjom Riječju. Ali Ivan 15:7 kaže, ‘Ako ostanete u Meni, i MOJE RIJEČI OSTANU U VAMA, tražite što god želite, i bit će vam učinjeno.’ Isus nije samo rekao, ‘Ako ostanete u Meni, vi ćete tražiti što hoćete.’ On je također rekao, ‘Ako ostanete u Meni, I MOJE RIJEČI OSTANU U VAMA, (onda) ćete vi tražiti što hoćete, i biti će vam učinjeno.’ (Ivan 15:7). Sa Božjom Riječju koja prebiva u nama, mi imamo dobar temelj za stajati. Jednom sam održavao skup u Fort Worth-u, Texas, u crkvi Cjelovitog Evanđelja. Stajao sam u pastorovoj kući i jednog dana me pastor zapitao da odem s njime posjetiti jednu stariju ženu evanđelista pod čijom je službom on bio spašen.

Ova je žena bila osamdeset dvije godine stvara. Bila je operirana i doktori su pronašli sedam rakova u njoj. Ali doktori su je nanovo zašili i nisu ih dirali, i rekli su da će ona najvjerojatnije uskoro umrijeti. Mjeseci su došli i prošli ali ona je i dalje bila živa, premda prikovana za krevet. Kad smo tamo pristigli, ona je ustrajala na tome da je bila dovoljno stara da umre, ali mi smo joj rekli da dopusti Bogu da je najprije iscjeli. Pastor joj je rekao da ako bi živjela da je mogla i dalje pridobiti mnoge duše za Boga budući su mnogi bili spašeni i ispunjeni Duhom Svetim pod njezinom službom. Čitali smo joj Mudre Izreke 4:20-22 i rekli joj da započne vidjeti sebe zdravu i kako propovijeda.

To je bilo u Rujnu i sljedećeg Svibnja kada sam se vratio zbog skupa u crkvi ovog pastora, on mi je rekao da je ova žena bila primila njezino iscjeljenje. On mi je rekao kako će noći kada ću ja započeti moj preporod u njegovoj crkvi, ova žena evanđelista zatvarati dvotjedni preporoditeljski skup. Nazvala je i rekla kako će prisustvovati Mojem skupu u Utorak navečer. Kada je došla u Utorak navečer, nisam je prepoznao. Došla mi je i samo se bacila na mene i zagrlila me. Zapanjilo me, i onda je rekla, ‘Vjerojatno me ne prepoznajete.’ Rekao sam joj da je nisam prepoznao (izgledala je toliko drugačije budući je dobila na težini, i izgledala je mlađe od svojih godina). Onda mi je objasnila tko je bila i da joj je bilo tako drago da je nisam pustio umrijeti. Učinila je točno što sam joj rekao da napravi. Počela je sebe vidjeti dobro i primila je njezino iscjeljenje. Rekla je da bila predbilježila skupove za cijelo ljeto. Kasnije sam čuo da je doživjela devedeset i jednu. Eto, vidite, živjela je nekoliko godina i nije umrla od raka.

U 1943 kada sam bio pastor crkve u Texasu, jedna od starijih žena u crkvi je imala rak želuca. Doktori su je poslali doma umrijeti. Bila je 83 godine stara i osjećala kako je bilo njezino vrijeme da umre. Rekao sam joj da ne umre bolesna i oboljela. Rekao sam joj da dopusti Bogu da je iscjeli i onda da umre ako to želi. Zato sam molio sa njom da ne bi umrla bolesna. Tražio sam Gospoda da joj pomogne da povrati njezino povjerenje u Božansko iscjeljenje. Vratio sam se opet posjetiti je, ali ona je i dalje željela umrijeti. Ova je žena konačno odlučila da će prisustvovati iscjeliteljskim službama koje smo održavali. Dolazila je otprilike tjedan-dva, ali se ništa nije dogodilo budući je govorila dvojbu i nevjeru. Imala je veliku izraslinu koja je izjedala njezin želudac i njezina leđa.

Jedne sam noći percipirao da će biti iscjeljena. Zato sam joj rekao da sam imao malu viziju da će biti iscjeljena. Rekao da će unutar deset minuta ona ustati iz njezine stolice i plesati. Kad sam je pomazao sa uljem i molio se za nju, ona je ustala sa te stolice i počela plesati. Bila je potpuno iscjeljena. Kasnije je svjedočila u crkvi u svezi njezinog kompletnog iscjeljenja. Rekla je da se vozila autobusom do crkve tu večer kad je primila iscjeljenje, i na putu kući, svjedočila je drugima u autobusu.

Devet godina kasnije, kada je bila stara devedeset i dvije, zaustavili smo se posjetiti je ali je ona bila van u posjeti. Pitali smo za nju i rekli su nam da je bila kod doktora na pregledu, i doktor je rekao da je i dalje bila savršenog zdravlja. On nije mogao pronaći ni jednu jedinu stvar kod nje koja je bila pogrešna! Bilo mi je tako drago da je nisam pustio umrijeti. E sad, ove su dvije žene imale slične životne priče. One su počele sebe vidjeti mrtvima. Mi smo ih morali nagnati da vide sebe sa onim što je Bog osigurao za njih. Vi trebate sebe vidjeti u posjedu onog što ste zatražili (od Boga; ako je to iscjeljenje, onda iscjeljenima; moja primjedba).


Korak broj šest: Neprestano zahvaljujte Bogu za odgovor (uslišenje vaše molitve)

Korak broj šest ka primanju uslišenja molitve je da u svakom vašem budnom trenutku, razmišljate o veličini Božjoj i Njegovoj dobroti, i računate (prebrojavate) vaše blagoslove. Ovo će povećati vašu vjeru. Podižite neprestano vaše srce ka Bogu u rastućem veličanju i zahvalnosti za ono što je učinio i što za vas čini sada.

'Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.'   Filipljanima 4:6

Ta fraza, ‘Ne budite zabrinuti ni za što’ naznačava da u ničemu ne budete tjeskobni. Ona također znači, ‘Ne uzrujavajte se niti tjeskobni u svezi bilo čega…’ (Filipljanima 4:6 Proširena Biblija). Sve dok se vi uzrujavate ili ste tjeskobni, svo moljenje i sav post na svijetu neće donijeti nikakvog dobra. Ostatak Filipljana 4:6 kaže ‘sa zahvaljivanjem’. Kada molite i očitujete svoje molbe Bogu, onda Mu morate zahvaliti za odgovor. Mi trebamo moliti sa zahvaljivanjem.

Propovijedali smo u Overtonu, Texas, prije nekoliko godina, i bili smo pozvani na objed u kuću jedne od obitelji u crkvi. Žena nam je rekla kako je bolovala od astme i da je bila poslana specijalisti. Specijalista joj je rekao kako je to bio najgori slučaj astme kojeg je ikada vidio. Dobila je izvjesno olakšanje ali ne puno. Bila je kod skoro svih koji su služili u službi iscjeljenja da se mole za nju ali se ništa nije dogodilo.

Jednom je otišla na preporod kod Raymond T. Richey’a koji se održavao u tom području. Bila je u redu za iscjeljenje, i on joj je rekao da započne hvaliti Boga od tog trenutka nadalje radi toga što je bila iscjeljena. Ona mu je rekla kako ona nije bila iscjeljena. Richey joj je rekao da zahvali Bogu za Riječ i kaže, ‘Riječ kaže da sam iscjeljena.’ Tako je ona započela tako činiti, i uskoro se toliko zanijela slaveći Boga da nije uopće znala kada su je svi napadi astme napustili. Kada je ovo pričala, bilo je prošlo više od 14 godina od kako je imala ikakve simptome.

Sveto Pismo kaže, ‘Ne uzrujavajte se niti budite tjeskobni u svezi bilo čega…’ (Filipljanima 4:6 Proširena Biblija). (‘Bilo čega’ znači ‘bilo čega!’) Prema tome, vi možete svoje molbe iznijeti Bogu sa zahvaljivanjem budući znate da će vas Bog uslišiti. Kada ja naiđem na situaciju koja izgleda nemoguća, ja samo kažem kako su sve stvari moguće onome koji vjeruje (Marko 9:23), i da sam ja vjernik. Ponekad će me vrag iskušavati sa mislima koje pokušavaju sprječavati moju vjeru, ali Ja imam Riječ na kojoj stojim. A budući je Božja Riječ istinita, ja zahvaljujem Bogu zbog mog odgovora prije nego ja ikad vidim da se ispunio!


Korak broj sedam: Neka svaka vaša molitva bude iskaz Vjere

Korak broj sedam ka primanju odgovora na molitvu je učiniti svaku molitvu koja se odnosi na ono što ste zatražili iskazom vjere namjesto nevjerovanja (sumnje). Vi možete misliti i govoriti riječi vjere baš tako lako kako što možete misliti i govoriti riječi dvojbe i nevjerovanja. Misliti misli vjere i govoriti riječi vjere je što izvodi srce iz poraza u pobjedu. Govoreći u svezi molitve vjere, Smith Wigglesworth je jednom rekao, ‘Ako molite sedam puta za bilo koju stvar, vi ste molili šest puta u nevjeri.’

Andrew Murray je rekao, ‘Ne ukazuje na dobar ukus tražiti Boga istu stvar opet i iznova.’ Andrew Murray je također rekao da ako se ono za što ste molili nije materijaliziralo, i vi iznova molite, ne molite za to opet na isti način budući bi to bila nevjera. On je rekao da podsjetite Boga da ste Ga tražili za to i podsjetite Ga na ono što Njegova Riječ kaže: podsjetite Ga na Njegova obećanja (Izaija 43:26). Recite Mu da vi to očekujete, i zahvalite Mu za to. Dopustite da vam dam jedan primjer izgovaranja i promišljanja riječi vjere i primanja bogate koristi i blagoslova. Održavao sam skup jednom u zapadnom Texasu. Čovjek i njegova žena koji su bili obadvoje pjevači su putovali sa mnom. Čovjek mi je bio obećao da će ostati sa mnom jedan izvjestan period vremena budući sam bio potrošio poštenu količinu vremena trenirajući ga. Rekao je kako neće započeti samostalno propovijedati baš kada sam ga dovoljno istrenirao tako da bi mi uistinu mogao biti od pomoći.

Održavali smo skup u dvorani za sastanke u motelu, i ovaj čovjek i njegova žena su boravili sa pastorom. Jednog dana tijekom sastanaka čovjek i njegova žena su se dovezli do motela. Baš kako su se dovezli, ja sam imao otkrovenje kako je Bog pozivao ovog čovjeka da propovijeda, ali se čovjek bojao to mi reći. Čovjek i njegova žena su razgovarali sa mnom u svezi nekoliko stvari. Konačno, čovjek mi je rekao kako mi nešto mora reći. Rekao sam mu da sam znao što je to bilo budući mi je Gospod već ukazao. Uvjerio sam ga kako je to bilo sasvim u redu i da ja neću pokušati stajati Gospodu na putu.

Kasnije je on pokušao obavljati službu pastora u maloj crkvi u području gdje sam ja služio kao pastor, i oni su izglasali njega. Rekao im je kako je sve što zna bilo ono što je čuo od mene. Kasnije me pitao da dođem i održim miting za njega. Ovaj čovjek je rekao ljudima u toj crkvi kako su u 60 dana oni imali 60 ljudi prisutnih u Nedjeljnoj školi. Kada sam ja konačno otišao tamo održati skup, upravitelj Nedjeljne škole mi je rekao kako su imali dobre pastore u crkvi ranije, ali nisu nikada imali više od 70 u Nedjeljnoj školi. Upravitelj Nedjeljne škole je rekao da na dan kada je ovaj pastor rekao da će imati 60 u Nedjeljnoj školi, oni su imali 60. (Ovaj pastor je bio naučio principe vjere!)

Onda je pastor rekao da će u devedeset dana, oni voditi devedeset u Nedjeljnoj školi, i jesu! On je onda rekao da će u sljedećih šezdeset dana, oni voditi 120, i oni jesu i to! U tih 9 mjeseci oni su porasli od 18 do 120 u Nedjeljnoj školi. Pastor je onda rekao kongregaciji da će tu izgraditi novu crkvu od opeka. Upravitelj Nedjeljne škole mi je rekao da je do toga vremena on bio spreman vjerovati bilo što, i rekao je da će dati prvih 1000 $ za nju osobno. On je rekao da će njegov otac, koji je bio gradonačelnik grada, također dati 1000 $. Kada sam otišao održati moj skup u toj crkvi, imali smo punu crkvu.

Nemojte poništiti vaše molitve

Ovaj novi pastor koji je bio putovao sa mnom je znao kako vjerovati Bogu. On je znao kako primiti od Boga kroz molitvu, i znao je kako se držati odgovora tako što je držao svoju poziciju u vjeri. Mnogo puta ljudi ponište njihove molitve. Oni trebaju zaći u vjeru i ostati tamo. Oni možda budu morali držati njihovu poziciju jedan period vremena. Ali ako ostanu u području vjere, odgovor HOĆE doći.

Jedan primjer ljudi koji poništavaju njihove molitve se zbio na jednom od mojih mitinga koje sam održavao u crkvi ovog pastora. Jedne noći je žena došla u tu crkvu prije nego je služba bila predana meni. Kada ju je pastor predao meni, ona je poskočila i rekla kako je imala poseban molitveni zahtjev. Rekla je kako je upravo došla iz kuće sestre Gray, i da se očekivalo da sestra Gray neće preživjeti iza ponoći. Moj prijatelj pastor je rekao kako je bio u posjeti sestri Gray toga dana, i on je potvrdio kako je ono što je ova žena rekla bilo istinito. Zato je on rekao svima da ustanu i mole za nju.

Ja sam se mislio kako trebamo ustati da bi molili za njezino iscjeljenje. Tako smo svi ustali i molili. Onda smo zahvalili Bogu za uslišenje. Sljedeće noći je ista žena ponovno došla nazad, i tijekom službe je rekla kako je mislila da mi trebamo iznova moliti za sestru Gray. Rekla je kako je doktor bio ispitao sestru Gray i da on nije mogao razumjeti zašto još nije umrla. U stvari, rekao je kako će na kraju živjeti. Podigli su ženu iz kreveta i ona je sada sjedila na stolici, premda je još bila vrlo slaba. Sasvim je prirodno da će njezino tijelo biti slabo nakon što je bila prikovana za krevet.

Ova sestra je rekla da je bilo očigledno kako je Bog dotakao sestru Gray, ali da mi sada trebamo moliti da je Bog iscjeli! Ali to ne bi bilo ispravno jer ako bi mi to napravili, mi ne bi činili svaku molitvu koja se odnosi na ono što smo zatražili – iskazom vjere. Namjesto da dajemo iskaz vjere, mi bi davali izjavu nevjerovanja (sumnje). Mi prvi puta nismo molili da je Bog dodirne; mi smo molili da je On iscjeli! I On je odgovorio na naše molitve! Prema tome, ako se mi sada nanovo molimo Bogu da je iscjeli to bi bila molitva u nevjeri.

Dok se sve ovo odvijalo, imao sam osjećaj da bi se trebao ustati i nešto reći, ali sam oklijevao. Znao sam da pošto je sestra Gray bila iscjeljena kroz masovnu vjeru, to jest, kroz grupnu vjeru kongregacije, da ako kongregacija nastavi moliti za sestru Gray da bude iscjeljena, njihovo nevjerovanje bi je oduzimalo iz Božjih ruku i ona bi najvjerojatnije umrla. Vidite, do tog trenutka, sestra Gray jer bila nesposobna koristiti njezinu vlastitu vjeru da primi njezino iscjeljenje.

No bio sam nesklon reći bilo što. Znao sam izunutra mene da će unutar tri dana ona biti mrtva. Bez sumnje, tri dana kasnije, ona je umrla. Mnogo smo puta mi lišeni blagoslova koje Bog želi da ih imamo u ovom životu budući ne surađujemo sa Njime. Namjesto da se iznova mole za iscjeljenje sestre Gray, kongregacija je trebala podići njihove ruke i zahvaliti Bogu da je bila iscjeljena.

U oblasnoj skupštini u Texasu prije mnogo godina, poziv je došao da je jedan od pastora u tom gradu bio u bolnici, i umirao. Oblasni upravitelj nas je pozvao da se molimo, tako smo svi molili za ovog umirućeg čovjeka. Nakon što smo molili, zahvalili smo Bogu da nas je uslišio.

Brat Raymond T. Richey, koji je bio pastor koji nas je vodio u molitvi, započeo je odlaziti, ali onda se okrenuo i vratio se do mikrofona. Zapitao je, ‘Koliko vas će i dalje nastaviti moliti za ovog brata u molitvi?’ Ja nisam podigao moju ruku, ali skoro svatko drugi jeste. Onda je on zapitao gomilu, ‘No, zbog čega to želite napraviti?!’ Onda je Richey nastavio objašnjavati kongregaciji da su oni već bili molili u vjeri i da trebaju samo nastaviti slaviti Boga jer je Bog uslišio našu molitvu i iscjelio je tog čovjeka. Moliti na ijedan drugi način bi bilo moliti u nevjeri.

Nastavili smo sa službom, i nakon toga, čovjek je došao i objavio da je čovjek koji je umirao bio iznenada oživljen i kako će biti sasvim u redu.

Bolesni čovjek je bio vidio Isusa kako ulazi u njegovu sobu, i Isus mu je rekao, ‘Ja Sam Gospod Koji te iscjeljujem.’ Čovjek je bio u nesvjesti, ali se osvjestio i vidio je Isusa. Ovo se dogodilo dok smo se molili. Čovjek se smjesta osvjestio (vratio u život) i bio je dobro.

Koristite vjeru koju imate

'Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim:  ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite  se razumno, kako je već komu BOG ODMJERIO MJERU VJERE.'          Rimljanima 12:3

Bog je dodjelio svakom čovjeku mjeru vjere. Prema tome, svaki vjernik može primiti uslišenje njegovih molitvi. Ako kažete kako nemate vjere, onda Boga činite lašcem. Vi imate vjeru! Svaki čovjek ima vjeru ako je spašen. Ali ono što čovjeka vodi iz poraza u pobjedu je razmišljati misli vjere i govoriti riječi vjere. Drugim riječima, vi trebate koristiti vjeru koju imate kako bi vaša vjera bila učinkovita. 

Slijedite ovih sedam koraka do uslišenja molitve, i očekujte da primite odgovore na vaše molitve. Ne prihvaćajte ne za odgovor i ne budite zanijekani (porečeni; do not be denied)! To je vaše obiteljsko pravo u Kristu, vaše iskupljeničko pravo, vaše Evanđeosko pravo, i vaše pravo kao jednog iznova stvorenog i krvlju otkupljenog djeteta Božjeg da imate što vam je Bog obećao. Vjerom prisvojite što vam pripada i to HOĆE doći. To je vaše kroz vjeru. Zato prihvatite Božju Riječ i vjerujte joj i ona će postati zbiljnost u vašem životu!

<<< nazad