<<< nazad

Najveće Otkrovenje... i veliki, najveći i najstrožiji Sud koji mu prethodi

6/150 [13] A sada je pred vašim očima najveće i najneposrednije otkrovenje Boga ljudima; ali ogromni sud koji slijedi Židovima uskoro će doći.

[14] Od sada pa tijekom idućih skoro cijelih dvije tisuće godina će biti probuđeni nebrojeni vidovnjaci i proroci, jer će nastati još veći broj lažnih proroka i skroz nadobudnih, vlastoljubnih i sve ljubavi lišenih lažnih Krista/Mesija. Ali i sudovi će trajati, i rijetko će biti vladara koji zbog svoje mračnosti zajedno sa svojim narodom neće morati proći opaki sud.

[15] Pred kraj naznačenog vremena budit (= dizat) ću sve veće i veće proroke, a s njima će se množiti i produžavati i sudovi. Tada će doći i veliki potresi Zemlje i pustošeće elementarne nepogode, velika skupoća, ratovi, glad, zaraze i još mnogo drugih zala, i kao što sam naglasio, vjera - osim kod jako malo njih - neće postojati među ljudima koji će se skroz ohladiti u ledu ljudske nadutosti/arogancije, i jedan će narod udarati na drugi narod.

[16] Ali ljudi će biti i upozoravani od strane vidovnjaka i putem neobičnih/posebnih znakova na nebu, na šta će se osvrtati samo nekolicina Mojih, dok će svjetovni ljudi to sve smatrati samo za čudnovata djelovanja prirode, i pljuvati će pred sve one koji vjeruju u Mene.

[17] A nakon toga će se, putem Mog ponovnog dolaska na ovu Zemlju, desiti najveće otkrovenje; ali tom otkrovenju će već prethoditi najveći i najstrožiji sud i pratit će ga generalno kaljenje svjetovnih ljudi (u/putem ili) kroz vatru, kako bi tada na ovoj Zemlji Ja Osobno mogao urediti skroz drugačiji rasadnik za istinske ljude, koji će onda trajati do kraja vremena ove Zemlje.

[18] Ovo sam vam sada rekao unaprijed, kako Mi ne biste stekli utisak da će sve ovdje nakon Mene postati savršeno kao (što je) u Mojim nebesima. Da, malo će biti onih koji će biti jednaki Mojim anđelima, - ali puno njih će biti još puno opakiji nego su ljudi ovog našeg sadašnjeg vremena.

[19] Ali vi se zbog svega toga ne smijete sekirati; jer već sam vam svima bezboj puta rekao da čovjek bez svoje potpuno slobodne volje ne bi ni bio čovjek, nego samo čovjeku nalik životinja.

[20] U najboljem slučaju bi takve ljude tada mogli uposliti kao životinje, ali nikada ih dovesti do toga da uvide kako je neki posao za istinskog i za životinjskog čovjeka dobar i koristan, i da bi si oni onda sami odredili takav koristan posao raditi u pravo vrijeme.

[21] Čovjek koji griješi protiv zakona, isto tako pokazuje da je slobodan čovjek, isto kao i onaj koji dragovoljno uvažava zakon. Zato ni vi čovjeka ne trebate suditi i proklinjati, već ga samo sa svim strpljenjem i blagošću podučavati, i zbunjenome pokazivati ispravni put. Ako hoće ići njime, dobro je za njega; ali neće li on to, ne trebate ga na to siliti, već ga u najgorem slučaju isključiti iz bolje i čišće zajednice, - jer čovjek koji je prisiljen na vjeru deset puta je gori od otvorenog/iskrenog nevjernika i otpadnika.

[22] Pogledajte Farizeje! To su sve sami nasilni šatro-vjernici; ali u sebi oni ne vjeruju ništa i čine samo ono što im se svidi.

[23] Zato pazite kad u Moje ime budete birali vaše slijedbenike, da kao prvo nikoga na to ne silite, i kao drugo da ne uzimate nikoga kome se izdaleka da primjetiti da iz vremenskih interesa želi stupiti u vašu službu.

[24] Vi na ovo doduše hoćete paziti, pa i pored toga će bezbroj takovih stupiti u vašu službu, djelom iz vanjske prisile, djelom zbog toga što će u vašoj službi biti dobro i bezbrižno smješteni. Ali t(akv)i će od Mene svi biti uračunati u pukovniju Antikrista, i njihova će djela pred Bogom biti odvratnoga smrada i izgledati će poput smrdljive strvine.

25] Uistinu vam kažem: Sve vaše sljedbenike, koji ne od Mene, već samo od ljudi, u određenim svjetovnim školama, bivaju pripremljeni za nastavak vaše službe, Ja neću pogledati; jer jedino će Antikrist tako kvalificirati svoje učenike.

26] Ali oni na koje u Moje ime položite ruku i krstite ih, biti će ispunjeni Mojim Duhom; to i jesu oni koje Ja Osobno biram za vaše slijedbenike, a što putem istinske dodjele Moga Duha i potvrđujem.

27] Ali u kasnija vremena tih će biti jako malo, jer će Antikrist svoju pukovniju/vladavinu previše proširiti; ali kada se u svijetu najviše uzvisio, onda će biti i srušen, zauvijek! - Razumijete li Me sada?"

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
'Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/150:13-24' J.Lorber

<<< nazad