sunce
Objava Mjeseca
mjesec
2020:  
  Travanj 2020 ('Odluka... Ljubav na Zemlji ili žrtva', Bertha Dudde, br. 0401)
  Ožujak 2020 ('Neprepoznavanje nepravde... Zauzimanje za pravdu...', Bertha Dudde, br. 2444)
  Veljača 2020 ('Duhovna glad... Kratko vrijeme vjerske slobode...', Bertha Dudde, br. 3314)
 
2019:  
  Studeni 2019 ('Božji dar: Iskra Ljubavi.', Bertha Dudde br. 8168)
  Listopad 2019 ('Molitva probuđenih... Ispunjenje...', Bertha Dudde, br. 3305)
  Rujan 2019 ('Prava molitva', Bertha Dudde, br. 6980)
  Kolovoz 2019 ('Aktivnost vlastite volje... Slijepi vođe i njihovi pratioci...', Bertha Dudde, br. 4958)
  Srpanj 2019 ('Duhovno bogatstvo... 'Uzmite i jedite'... Rad u onostranom...', Bertha Dudde, br. 5094)
  Lipanj 2019 ('Usmjerenje misli i volje duše... Duh ili tijelo...', Bertha Dudde, br. 3963)
  Svibanj 2019 ('Slabost ljudi... Grijeh... Ljubav...', Bertha Dudde, br. 4039)
  Travanj 2019 ('Nadvladavanje materije...', Bertha Dudde, br. 7799)
  Ožujak 2019 ('Okretanje Bogu u slobodnoj volji... Spona Ljubavi...', Bertha Dudde, br. 6381)
 
 
2018:  
  Studeni 2018 ('Podobnost za duhovni rad - odustajanje od svijeta...', Bertha Dudde, br. 4653)
 
 
  Kolovoz 2018 ('Znaci djelovanja Duha u čovjeku', Bertha Dudde, br. 3902)
  Srpanj 2018 ('Napadi 'lažnih predstavnika'...', Bertha Dudde, br. 6975)
  Lipanj 2018 ('Lažni bogovi... Odavanje Božanske počasti... (Antikrist?)...', Bertha Dudde, br. 5588 )
 
  Travanj 2018 ('Vlastito spasenje preduvjet je za spasiteljski rad...', Bertha Dudde, br. 6818)
  Ožujak 2018 ('Božja plaća za Njegove sluge na Zemlji...', Bertha Dudde, br. 4776)
  Veljača 2018 ('Ne propitujte mrtve...', Bertha Dudde, br. 1863)
  Siječanj 2018 ('Tko obožava svijet, obožava Sotonu...', Bertha Dudde, br. 5776)
2017: Prosinac 2017 ('Kršćanstvo... Nazovikršćani... Djelo... Postajanje Boga čovjekom...', Bertha Dudde, br. 4420)  
  Studeni 2017 ('Božje djelovanje u čovjeku... Snaga...', Bertha Dudde, br. 3517)
  Listopad 2017 ('Blagoslov Božanskih Objava... 'Ja Sam Put, Istina i Život', Bertha Dudde, br. 4973)
  Rujan 2017 ('Prakticiranje Ljubavi jedini zadatak na Zemlji', Bertha Dudde, br. 5068)
  Kolovoz 2017 ('Izobličenost i čišćenje Božanske Riječi', Bertha Dudde, br. 6415)
  Srpanj 2017 ('Sudska vlast', Bertha Dudde, br. 0330)
  Lipanj 2017 ('Očitovanje Vječnog Božjeg Duha', Bertha Dudde, br 8823)
  Svibanj 2017 ('Nebeski obrok milosrđa...', Jakob Lorber, 'Robert Blum - 1/107')
  Travanj 2017 ('Milosrdna Ljubav prema bližnjemu...', Bertha Dudde, br. 7411)
  Ožujak 2017 ('Što učinite najmanjem od Moje braće...', Bertha Dudde, br. 5886)
  Veljača 2017 ('Osobno', Bertha Dudde, br. 4091)
 
     
2016:  
  Studeni 2016 ('Pobijanje pogrešnih mišljenja o Isusovom utjelovljenju', Bertha Dudde, br. 8751)
  Listopad 2016 ('Početak primanja Riječi prije 25 godina', Bertha Dudde, br. 8192)
  Rujan 2016 ('Bog poznaje volju... Prirodna katastrofa... Rad slugu', Bertha Dudde, br. 9000)
  Kolovoz 2016 ('Očev Glas... Božja zaštita Istine', Bertha Dudde, br. 5863)
  Srpanj 2016 ('Ljubavna djela prema neprijateljima', Bertha Dudde, br. 0605)
  Lipanj 2016 ('Duhovna promjena... Potpuna transformacija Zemlje', Bertha Dudde, br. 4533)
  Svibanj 2016 ('Duša ulazi svjesno u svoj zemaljski život... Sjećanje', Bertha Dudde, br. 7265)
  Travanj 2016 ('Siromaštvo duha... Poniznost... Milost', Bertha Dudde, br. 5502)
  Ožujak 2016 ('Veliki Petak... Ljubav', Bertha Dudde, br. 6232)
  Veljača 2016 ('Mnogi su pozvani, malo je odabranih'... Učenici posljednjih vremena', Bertha Dudde, br. 5179)
  Siječanj 2016 ('Postanite poput djece...' Ispravan odnos sa Ocem', Bertha Dudde, br. 0955)
     
2015:    
  Studeni 2015 ('Dvostruka ljepota žene...', E.Swedenborg, 'Bračna Ljubav - 330')  
  Listopad 2015 ('Vas dvoje ste JEDNO', E.Swedenborg, 'Bračna Ljubav - 75:5, 6')  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
2014: Prosinac 2014 ('Iz zagrobnog svijeta', Objava Berthe Dudde njezinoj sestri Hanni)  
  Studeni 2014 ('Zašto ljudi tako lagano postaju žrtve pogreške?... Istina', Bertha Dudde, br. 8644)  
  Listopad 2014 ('Bogu naklonjena volja osigurava Njegovo vođenje', Bertha Dudde, br. 7119)  
  Rujan 2014 ('Isuse, dođi u moj život!', Ana B.)  
  Kolovoz ('Nuđenje nebeskog kruha dušama u onostranom', Bertha Dudde, br. 6136)  
  Srpanj ('Razlog za slobodnu volju u ljudskog bića', Bertha Dudde, br. 8771)  
  Lipanj ('Zvijezde... Različita snaga svjetlosti... Njihova svrha...', Bertha Dudde, br. 1919)  
  Svibanj ('Zauzimanje za Lucifera...', Bertha Dudde, br. 6459)  
  Travanj ('Grijeh protiv Duha: 'Svi grijesi bit će vam oprošteni, osim onog protiv Duha', Bertha Dudde, 4617)  
  Ožujak ('Duboka vjera u istinitost Božanske Riječi... 'Molite, i bit će vam dano...', Bertha Dudde, br. 4679)  
  Siječanj ('Poredba o Radnicima u Vinogradu', G.Mayerhofer, 'Gospodnje Propovijedi - 10')  
  Veljača ('Pročišćavanje srca', Bertha Dudde, br. 7367)  
     
2013: Prosinac ('Što stvara najviši oblik vjere?!', E.W. Kenyon, 'U Njegovom Prisustvu - 19')  
  Studeni ('Protivnikovo prerušavanje u anđela svjetla... Čudesa?', Bertha Dudde, br. 7841)  
  Listopad ('Iscjeljenje slijepog čovjeka', G.Mayerhofer, 'Gospodnje Propovijedi - 12')  
  Rujan ('Sigurnosni štit vjere... Uzdanje... Božja zaštita', Bertha Dudde, br. 4720)  
  Kolovoz ('Ivan 21:25', Bertha Dudde, br. 7647)
 
  Srpanj ('Smetnja vjeri: Manjak razumijevanja u odnosu na djelovanje u skladu sa Božjom Riječi', Kenneth E. Hagin, 'Biblijska studija o vjeri')  
  Lipanj ('Ivan 14:15-26', Bertha Dudde, br. 8710)  
  Svibanj ('Stablo spoznaje dobra i zla', E.Swedenborg, 'Nebeske Tajne - 125-130')  
  Travanj ('Odgovornost roditelja i djece', Bertha Dudde, br. 7149)  
  Ožujak ('Da li Bog kažnjava djecu za grijehe roditelja?', Bertha Dudde, br. 8296)  
  Veljača ('Sa i bez Krista', Sadhu Sundar Singh)  
  Siječanj ('Svijet želi vidjeti čudesa a ne vidi najveće čudo od svih...', Bertha Dudde, br. 4665)  
       
2012: Prosinac ('Tražite prije svega Kraljevstvo Božje...', Bertha Dudde, br. 6968)    
  Studeni ('Razjašnjenje u svezi NLO-a', Bertha Dudde, br. 8698)
   
  Listopad ('Duhovno preporođenje', Bertha Dudde br. 3704)
  Rujan ('Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni...', J.Lorber, 'Veliko Ivanovo Evanđelje - 9/35')
  Kolovoz ('Sedam koraka do uslišene molitve', Kenneth E. Hagin)    
  Srpanj ('Priroda grijeha i kako prevladati nad njime', J.Lorber, 'Božje Domaćinstvo - 1/179')    
  Lipanj ('Ujedinjavanje crkvenih organizacija?... Iskvarena učenja', B.Dudde)    
  Svibanj ('Znaci duhovnog prisustva Gospoda' - Jakob Lorber, 'Veliko Ivanovo Evanđelje - 9/43')    
  Travanj ('Vi nosite čudo u vašim ustima', John Osteen)    
  Ožujak ('Petrov oštar govor protiv Rima. Pavlov prosvjetljen odgovor u svezi milosti.' - Jakob Lorber, 'Robert Blum - od pakla do raja - 1/81')    
  Veljača ('Isus kao ljudsko biće je znao o Njegovoj misiji', B.Dudde)    
  Siječanj (Knjiga Otkrovenja 6 - 'Mrtvima u duhu iz crkve u 'Sardu',
Lorens N.)
   
       
2011: Prosinac ('Oproštenje... Okajanje... Pravda...', B.Dudde)    
  Studeni ('Efežani - Predodređenje', B.Dudde)    
  Listopad ('Blaženstva', Lorens N.)    
  Rujan ('Zazivanje 'Svetog Duha'', Lorens N.)    
  Kolovoz ('Slike najnižeg pakla na Zemlji', J.Lorber 'Duhovno Sunce')    
  Srpanj ('Kako izgledaju brakovi ugovoreni na nebu...', J.Lorber, 'Božje Domaćinstvo')    
  Lipanj (Dva pisma koja je kućna pomoćnica Madame Guyon pisala
tijekom svojeg zatočeništva)
   
  Svibanj ('Karakteristika Istine: Isus Krist... Ljubav', B.Dudde)    
  Travanj ('Službene škole na ekvatorijalnom pojasu Sunca', J.Lorber, 'Prirodno Sunce')    
  Ožujak ('Iscjeljenje desetorice gubavaca', G.Mayerhofer, 'Gospodnje Propovijedi - 39')    
  Veljača ('Enohov mudri govor o Božjoj prirodi i o duhovnoj viziji; Glas Gospodnji u ljudskom srcu; upozorenje protiv lažnih proroka', J.Lorber)    
  Siječanj ('Znaci posljednjih dana', B. Dudde)    
       
2010: Prosinac ('Ja Sam put, istina i život', J.Lorber)    
  Studeni ('Ti si Petar, Stijena!', J.Lorber)    
  Listopad ('Informacija u svezi svrhe i razloga za zemaljski život', B.Dudde)    
  Rujan ('Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoreno od strane Boga', B.Dudde)    
  Kolovoz ('Tko god je podučen od strane Boga...', B.Dudde)    
  Srpanj ('Tjelesna i čulna zadovoljstva', J.Lorber)    
  Lipanj ('Samoća i posjedovanje Boga', Meister Eckhart)    
  Svibanj ('Ostaci')    
  Travanj ('Božja instrukcija da se bližnji poduče o Isusu...')    
  Ožujak ('Istinska Pravednost', G. Mayerhofer)    
  Veljača ('Utjelovljena svjetlosna bića... Isusovi učenici tijekom Njegova
vremena na Zemlji...')
   
  Siječanj ('Jedna gospođa Kršćanka', Sadhu Sundar Singh)    
       
2009: Prosinac ('7 Riječi Isusa Krista na Križu', A.Grossheim)    
  Studeni ('Budite poput male dječice', Bertha Dudde)    
  Listopad ('Prirodne i Duhovne metode liječenja', G.Mayerhofer)    
  Rujan ('Vizije iz Duhovnog Svijeta', Sadhu Sundar Singh)    
  Kolovoz ('Riječ za naše vrijeme', J.Lorber)    
  Srpanj ('Molitva i djela ljubavi su oružja protiv kušnji', B. Dudde)    
  Lipanj ('Čovjekovo buđenje iz smrti, i njegov ulazak u vječni život',
E. Swedenborg)
   
     
  Svibanj ('Duhovni svijet', E. Swedenborg)    
  Travanj ('Korespondencija između Abgara Ouchame, Kralja Edesse,
i Isusa Nazarećanina', J. Lorber)
   
     
  Ožujak ('Ponovno formiranje i preporod', E. Swedenborg)    
  Veljača ('Pokajanje', E. Swedenborg)    
  Siječanj ('Izgubljena Pavlova poslanica zajednici u Laodiceji', J. Lorber)    
       
2008: Prosinac ('Najveća zapovijed', G. Mayerhofer)    
  Studeni ('Istinsko Kršćanstvo... Pratiti Isusa', B. Dudde)    
  Listopad ('Prije nego Gospod ponovno dođe, i s Njime Veliki Sud i
kraj ove Zemlje, Njegovo Evanđelje mora biti propovijedano i
prošireno cijelim svijetom', B. Dudde)
   
     
  Rujan ('Put ka vječnom životu', J. Lorber)    
  Kolovoz ('Najveće Otkrovenje... i veliki, najveći i najstrožiji
Sud koji mu prethodi', J. Lorber)