<<< nazad
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
  7 Čovjek ne bi trebao zahtjevati od svog bližnjeg
ono što ni Bog ne zahtjeva od čovjeka.

2 Ni jedan čovjek ne može dati drugome
ono što njemu samome nedostaje.

3 Bolje je da drugi govore o nama
nego da mi sami o sebi govorimo.

4 Tko god želi čovjeka naučiti znanju i mudrosti
mora ga najprije isprazniti od sve stare budalaštine.

5 Propovijedati tvrdoj volji vrijedi kao
i staviti kamen u vodu da bi ga omekšali.

6 Voli onoga koji je ljutit na tebe
i uskoro ćeš ga imati za prijatelja.

7 Lakše je učiti druge nego dati svoj život za njih.

8 Veći je onaj koji daje svoj život za dobrobit svoje braće i otaca
od onog koji ih jedino želi oživjeti sa živim Božjim riječima.