<<< nazad
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
  5 Ljubav je najveća sila, i
sve druge sile se protiv nje bore uzalud.

2 Ljubav gleda samo u srce,
na sve drugo je slijepa.

3 Ljubav se ne može dobiti za novac, već jedino za ljubav.

4 Kao što grožđe dozrijeva kroz sunčevu toplinu,
tako duh svakog ljudskog bića dozrijeva kroz ispravnu ljubav.

5 Onome koji ima puno ljubavi će biti puno oprošteno.

6 Prihvati sve događaje kao dar ljubavi, kako god i gdje god oni došli.

7 Strpljenje je najvažnija stvar a poniznost je duša ljubavi!

8 Sve može proći, ali ljubav ostaje zauvijek.

9 Gdje je ljubav tu je i sve ostalo, jer

10 Ljubav održava sve stvari i svugdje je temelj sveg postojanja.