<<< nazad
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
  2 Samim čitanjem i slušanjem Evanđelja
nitko ne može doći do samih temelja žive istine,
već jedino djelovanjem u skladu sa Božjim učenjem.

2 Gdje je netko prepoznao nešto kao dobro,
ali to isto dobro i ne čini,
on griješi protiv svoga vlastitog srca.

3 Najljepše i najistinitije riječi su beskorisne
ako ih nemate volje sprovesti u djelo.

4 Svaka usmena molitva je samo laž
ako nije popraćena sa djelovanjem.

5 Lakše je propovijedati nego činiti ono što je pravedno,
ali kakve koristi od ispraznih riječi ako nisu oživljene sa djelom.

6 Ne djelo, već namjera zašto je nešto učinjeno,
određuje vrijednost učinjenog.

7 Kakva su vaša djela takva je također i vaša nagrada.