<<< nazad
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
  1 Tko god traži Boga, mora Ga tražiti sa srcem,
ili Ga nikad neće pronaći.

2 Pred Bogom ništa ne vrijedi
osim čistog i poniznog srca.

3 Što god vidite da Bog dopušta
to i vi trebate dopuštati.

4 Što Bog čini to je uvijek dobro učinjeno.

5 Svatko sa Bogom može učiniti sve,
ali bez Njega ništa.

6 Bogu su moguće mnoge za ljude nezamislive stvari.

7 Čovjek zaista misli mnoge stvari, ali Bog upravlja.

8 Tko god Boga slavi za sve dobre stvari, taj Mu je mio,
i on je istinski sluga u skladu sa Njegovim srcem.

9 Što je Bog izrekao to se do u vječnost neće promijeniti.

10 Blago onima koji čuju Božji glas i,
koji će se prema njemu promijeniti!