<<< nazad
  1    2  
 

Knjiga mudrih izreka o ljubavi

 

II

Svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.

Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.’

1 Ivanova 4:7, 8

 

*

‘Ljubav je vrlo dragocjena jer

sve stvari čini mogućima.’

Bertha Dudde, br. 5358

 

*

‘Svaki nedostatak ljubavi je grijeh protiv Boga.’ 

Bertha Dudde, br. 3329

 

*

‘Ljubav ostvaruje sve i

 ljubav pobjeđuje sve.’

Bertha Dudde, br. 5901

 

*

‘Ljubav nikad ne bi smjela biti bez mudrosti

ako će zadobiti najveće moguće blaženstvo.’

‘Biskup Martin – 121:8’ J.Lorber

 

*

‘Štogod čista ljubav čini je dobro.’

‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8:38’ J.Lorber

 

*

‘Ljubav, da bi bila istinita,

nije od riječi već od djela.’ 

‘Čas sa Učiteljem’ Maria Valtorta

 

*

 ‘Ljubomora je parazit ljubavi,

koju potkapa.’

‘Biskup Martin – 124:4’ J. Lorber

 

*

‘Ljubav i milost su uzvišenije

nego mudrost i pravednost.’

‘Korespondencija između Isusa i Abgara, kralja Edese – 4’  J.Lorber