<<< nazad
  1    2  
 

Knjiga mudrih izreka o ljubavi

 

I

‘Odsustvo ljubavi je smrt za dušu.

(Ono) truje čovjekovo razmišljanje

pa on postaje neistinit i opak,

te smišlja djela mržnje i podlosti.’

Bertha Dudde, br. 5322

 

*

‘Ljubav nikad ne dopušta da se išta izgubi;

ljubav ništa ne ostavlja u mraku,

u nevolji i jadu.’

Bertha Dudde, br. 6513

 

*

‘Sva nebesa su utemeljena na ljubavi,

a sama ljubav je nebo nad svim nebesima.’

‘Biskup Martin – 96:11’ J.Lorber

 

*

‘Tko želi ljubav mora najprije sâm dati ljubav,

jer ljubav se ne može osvojiti sa ničime drugim

osim sa ljubavlju.’

‘Biskup Martin – 123:5’ J.Lorber

 

*

‘Ljubav uzvisuje sva bića koja ju osjećaju

i prakticiraju prema drugima.’

‘Gospodinove Propovijedi – 38’ G.Mayerhofer

 

*

‘Istinska ljubav je potpuno nesebična

 i ne traži ništa za sebe.’

Bertha Dudde, br. 5358

 

*

‘Gdje je ljubav tamo je Bog.’

Bertha Dudde, br. 5322

 

*

‘Ljubav je najefikasnije oružje protiv neprijatelja (= Sotone).’

 Bertha Dudde, br. 5322

 

*

‘Jedino ljubav vas može učiniti sretnima.’

Bertha Dudde, br. 5322