Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) ...  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ..... i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) ... ne mogu reći ništa drugo nego: 'Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!' Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) ...  moram priznati: 'Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!'
Lorens Novosel
Lorens Novosel