sunce
Linkovi

‘Proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte.’  1 Solunjanima 5:20

‘Što god izvire iz čiste ljubavi prema Bogu i bližnjem, što naučava ljubav i tu ljubav ostvaruje, dolazi od gore, istinito je, dobro i Božanski. Sva takva Bogom nadahnuta Pisma su korisna za instrukciju i čovjekov boljitak.’   2 Timotej 3:16, 17

mjesec
Emanuel Swedenborg    
Jakob Lorber    
Gottfried Mayerhofer    
Bertha Dudde    
Lorens N.
  www.zastocistaistina.com
Stranica posvećena Opusu Božanskih Objava kako ih je primila Bertha Dudde

  www.sozo-hr.com
Stranica posvećena primanju iscjeljenja po Isusu Kristu

  www.youtube.com/akademijavjecnogpro
Program sa Objavama Berthe Dudde čitanim na Engleskom i Hrvatskom jeziku
 
Ostali