sunce
Linkovi

‘Proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte.’  1 Solunjanima 5:20

‘Što god izvire iz čiste ljubavi prema Bogu i bližnjem, što naučava ljubav i tu ljubav ostvaruje, dolazi od gore, istinito je, dobro i Božanski. Sva takva Bogom nadahnuta Pisma su korisna za instrukciju i čovjekov boljitak.’   2 Timotej 3:16, 17

mjesec
Emanuel Swedenborg    
Jakob Lorber    
Gottfried Mayerhofer
  www.jesusoffenbarungen.ch
Sadrži cjelokupno djelo Jakoba Lorbera kao i djela Leopolda Engela, Gottfrieda Mayerhofera i Berthe Dudde; stranica je na Njemačkom jeziku
 
Bertha Dudde  
Lorens N.  
Ostali