sunce
Linkovi

‘Proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte.’  1 Solunjanima 5:20

‘Što god izvire iz čiste ljubavi prema Bogu i bližnjem, što naučava ljubav i tu ljubav ostvaruje, dolazi od gore, istinito je, dobro i Božanski. Sva takva Bogom nadahnuta Pisma su korisna za instrukciju i čovjekov boljitak.’   2 Timotej 3:16, 17

mjesec
Emanuel Swedenborg    
Jakob Lorber
   www.jesusoffenbarungen.ch
Sadrži cjelokupno djelo Jakoba Lorbera kao i djela Leopolda Engela, Gottfrieda Mayerhofera i Berthe Dudde; stranica je na Njemačkom jeziku

  www.lebensstufen.de
Sadrži djela J.Lorbera, E.Swedenborga, Boehmea, Meister Eckharta itd.; stranica je na Njemačkom jeziku

  www.hisnewword.org
Službena stranica Lorberovog društvai izdavačke kuće (Lorber-Verlag) iz Bietigheim-Bissingena, sadrži neke vrijedne tematske knjižice kao i mp3 audio zapise. Stranica je na Engleskom jeziku

  www.lorberpublications.ca
Stranica naše drage prijateljice Gonde Lorber koja prevodi Lorberova otkrovenja s izvornog staroaustrijskog jezika na engleski

 
Gottfried Mayerhofer  
Bertha Dudde  
Lorens N.  
Ostali