sunce
Linkovi

‘Proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte.’  1 Solunjanima 5:20

‘Što god izvire iz čiste ljubavi prema Bogu i bližnjem, što naučava ljubav i tu ljubav ostvaruje, dolazi od gore, istinito je, dobro i Božanski. Sva takva Bogom nadahnuta Pisma su korisna za instrukciju i čovjekov boljitak.’   2 Timotej 3:16, 17

mjesec
Emanuel Swedenborg    
Jakob Lorber    
Gottfried Mayerhofer    
Bertha Dudde

  berthadudde.com

Stranica je na Engleskom jeziku i sadrži sve do sada na Engleski jezik prevedene objave kronološkim redom i u obliku tematskih knjižica; sadrži zvučne objave na Engleskom jeziku.

  en.bertha-dudde.org

Osim cjelokupnog Otkrovenja na Njemačkom jeziku, ovaj projekt uključuje i Engleski, Nizozemski, Španjolski, Ruski i Hrvatski odjeljak; ova stranica sadrži sve dostupne prijevode Berthe Dudde na Hrvatski jezik (u obliku pdf knjige, objave su poredane kronološki); također je dostupan vrlo vrijedan i koristan program za 'pretraživanje' istih objava na spomenutim jezicima; program možete besplatno skinuti (download).

  wordofgod.de

Stranica je na Engleskom jeziku i sadrži sve do sada na Engleski jezik prevedene objave u obliku tematskih knjižica; riječ je o izvrsnim prijevodima koje svi ostali koriste.

  bertha-dudde.info

Ovdje također možete pronaći sve objave koje je Gospod objavio Berthi Dudde, njih 9030; zatim sve što je do sada prevedeno na Engleski jezik, te uz nešto kašnjenja sve naše, Hrvatske prijevode; ova stranica sadrži najbolji program za pretraživanje objava na Engleskom jeziku; a također sadrži i neke vrijedne studije (recimo komparativnu studiju Lorber-Dudde) na Njemačkom jeziku; stranica je na Engleskom i Njemačkom jeziku.

 
Lorens N.  
Ostali