U pripremi je nekoliko Knjižica pod naslovom 'Isusove Riječi' koje će sadržavati sva tumačenja Evanđeoskih izjava Isusa Krista koja su dana u ovom Otkrovenju Berthe Dudde! To je u skladu sa obećanjem iz Ivana 14:26, '... podsjetit ću vas na ono što Sam rekao!'