sunce
Gospodnje Sluge

“Jer sluga može savjetovati, ali Ja mogu učiniti; sluga može podučavati, ali spasenje je Moje djelo; sluga može moliti, ali Ja jedini mogu blagosloviti. Moj sluga mora pravedno suditi, ali jedino Gospod ima pravo ukazati milost. Stoga, neka nikad ne zaborave tko je Gospodar nad slugama!"
Gospod Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog
'Božje Domaćinstvo - 1/2:6' J. Lorber

 
mjesec
Bertha Dudde      
Jakob Lorber  
Gottfried Mayerhofer  
Madame Jeanne de la Mothe Guyon  
Sadhu Sundar Singh  
Emanuel Swedenborg  
Lorens Novosel