08/06/18

'Ja Sam Koji Jesam...'
Bertha Dudde, br. 3537, 5 Rujan 1945
'Konačna borba sa i bez Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 3261, 29 Rujan 1944
'Krivi odnos s Ocem...Priznavanje Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 0481, 23 Lipanj 1938
'Najsvetije ime Isus...Izbavljenje...'
Bertha Dudde, br. 7385, 4 Kolovoza 1959
'Navodna pobožnost...Djelovanje sotone...'
Bertha Dudde, br. 6102, 8 Studenog 1954
'Ozbiljno upozorenje na Kraj i zemaljska prolaznost...'
Bertha Dudde, br. 7004, 27 Prosinac 1957
'Pitanje Krista...Vidljivi Bog...'
Bertha Dudde, br. 5348, 31 Ožujak 1952
'Pogrešno prikazivanje Boga...'
Bertha Dudde, br. 8615, 13 Rujan 1963
'Posljednji učenici- Znanje o Božjoj suštini..'
Bertha Dudde, br. 8274, 16 Rujan 1962
'Postajanje čovjekom...Most...'
Bertha Dudde, br. 0689, 28 Studeni 1938
'Priznavanje Isusa Krista i korištenje milosti...'

Bertha Dudde, br. 6670, 15 Listopada 1956
'Priznavanje Isusa Krista je priznavanje Boga...'
Bertha Dudde, br. 8028, 29 Listopada 1961
'Priznavanje Isusa Krista...Sotona će biti vezan...'
Bertha Dudde, br. 3252, 13 Rujan 1944
'Sjedinjenje s Bogom...'
Bertha Dudde, br. 1138, 15 Listipad 1939
'Slijediti Isusa...'
Bertha Dudde, br. 1834, 27 Veljače 1941
'Sveprisutnost Boga...Suština- Snaga...'
Bertha Dudde, br. 3398, 9 Siječanj 1945
'Varka sotone...Maska...Materija...'
Bertha Dudde, br. 2204, 6 Siječanj 1942
'Veza s Isusom Kristom...'
Bertha Dudde, br. 7489, 29 Prosinac 1959
'Zbog čega je nužno priznavanje Isusa...'
Berha Dudde, br. 8453, 30 Ožujak 1963
'Znanje o Božjem biću je neophodno...'
Bertha Dudde, br. 8125, 14 Ožujak 1962
'Život i smrt...Kretanje...Aktivnost...Spavanje...'
Bertha Dudde, br. 7240, 27 Prosinac 1958


28/05/18

'Iskorištavanje kratkog vremena života...'
Bertha Dudde, br. 7435, 23 Listopad 1959
'Isus Krist donator snage i vođa'
Bertha Dudde, br. 6568, 10 Srpnja 1956
'Krist zagovornik...Oprost grijeha...Potvrda djela otkupljenja...'
Bertha Dudde, br. 1430, 22 Svibanj 1940
'Kristov čin spasenja...Krivnja grijeha...'
Bertha Dudde, br. 0459, 10 Lipanj 1938
'Ljubav u pravednoj mjeri...'
Bertha Dudde, br. 7808, 26 Siječanj 1961
'Milost djela otkupljenja...Osnažena volja...'
Bertha Dudde, br. 2902, 29 Rujan 1943
'Novo-rođenje duha...'
Bertha Dudde, br. 1875, 4 Travnja 1941
'Pogled u onostrano...Vjera-zrelost...Slobodna volja...'
Bertha Dudde, br. 0890, 29 Travnja 1939
'Pomoć Isusa Krista za zemaljski život...'
Bertha Dudde, br. 7497, 10 Siječnja 1960
'Priznavanje djela otkupljenja je nužno za sazrijevanje duše...'
Bertha Dudde, br. 3642, 31 Listopad 1945
'Put ka Bogu je put Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6668, 13 Listopada 1956
'Put prema gore ne bez Isusa...'
Bertha Dudde, br. 6477, 16 Veljače 1956
'Put u Očinski dom...Božje vodstvo...'
Bertha Dudde, br. 6418, 5 Prosinca 1955
'Put usavršavanja...Dijeteštvo Božje...'
Bertha Dudde, br. 5016, 8 Prosinca 1950
'Samonadvladavanje...Osnažena volja...Kristov čin spasenja...'
Bertha Dudde, br. 3213a, 4 Listopad 1944
'Samonadvladavanje...Osnažena volja...Kristov čin spasenja...'
Bertha Dudde, br. 3213b, 6 Listopad 1944
'Spas kroz Ljubav...Novo-rođenje duha...Prevazilaženje smrti...'
Bertha Dudde, br. 0867, 16 Travnja 1939
'Spasiteljska sila Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 7969, 16 Kolovoza 1961
'Spašavanje duhovnoga...Svjetlonoše...Znanje-Svjetlo...'
Bertha Dudde, br. 1947, 10 i 11 Lipnja 1941
'Sudjelovanje u Kristovom djelu oslobođenja...Slijeđenje Isusa...'
Bertha Dudde, br. 5534, 15 Studenoga 1952
'Trnoviti put prema vječnoj domovini....'
Bertha Dudde, br. 1106, 22 Rujan 1939
'Usavršavanje...Božanski red...Posljedice..'
Bertha Dudde, br. 3526, 27 Kolovoza 1945
'Zahtjevi...Slijeđenje Isusa...Oprost grijeha...'
Bertha Dudde, br. 1359, 28 Ožujka 1940
'Besmrtnost duše...'
Bertha Dudde, br. 1874b, 4 Travanj 1941
'Besmrtnost duše...Dar milosti...'
Bertha Dudde, br. 1034, 1 Kolovoza 1934
'Bog u Isusu Kristu...'
Bertha Dudde, br. 6098, 4 Studeni 1954
'Dokaz najavama...Naznaka spektakla...'
Bertha Dudde, br. 4760, 17 Listopad 1949
'Duh laži i njegovi instrumenti...'
Bertha Dudde, br. 2231, 8 Veljače 1942
'Glede kongresa N.L.O.'
Bertha Dudde, br. 7742, 11 Studenoga 1960
'Izbavljenje jedino kroz Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 6307, 9 Srpanj 1955