09/02/19

'Upozorenje na Ljubav...Nevolja (ovog) vremena...'
Bertha Dudde, br. 2747, 20 Svibnja 1943
'Raskrižje...Ispit vjernih...Unutarnji konfliti...'
Bertha Dudde, br. 4428, 6 Rujna 1948
'Pravo kršćanstvo...Jedino Ljubav spašava...'
Bertha Dudde, br. 3562, 29 Rujna 1949
'Rad na duši - Promjena samoljublja u Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 6924, 20 Rujna 1957
'Ljubavno djelovanje - priljev snage...Samoljublje - gubitak snage...'
Bertha Dudde, br. 7233, 18 Prosinac 1958
'Poziv na rad za Boga...'
Bertha Dudde, br. 3270, 26 Rujan 1944
'Promjena bića zahtijeva rad na duši...'
Bertha Dudde, br. 7059, 8 Ožujak 1958
'Ozbiljna opomena na rad na duši...'
Bertha Dudde, br. 5550, 7 Prosinac 1952
'Zemaljsko kraljevstvo i njegov gospodar...Ispunjavanje zemaljskih dužnosti...Duhovni rad...'
Bertha Dudde, br. 4426, 3 Rujan 1949
'Neprolaznost Kristovog učenja...Božansko učenje Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 2411, 16 Srpanj 1942
'Proglašavanje evanđelja Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 7689, 2 Rujan 1960
'Proglašavanje Evanđelja po cijelom svijetu...'
Bertha Dudde, br. 7686, 31 Kolovoza 1960
'Ozbiljna opomena na rad na duši...'
Bertha Dudde, br. 4419, 26 Kolovoza 1948
'Proglašavanje Isusa Krista i Božanskog učenja Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 7735, 31 Listopada 1960
'Rad na duši...Samonadvladavanje...'
Bertha Dudde, br. 2237, 17 Veljače 1942
'Neustrašivo proglašavanje Božanske riječi...Neobična snaga...'
Bertha Dudde, br. 2048, 29 Kolovoza 1941
'Ljubav za bližnjega odgovara izvornom stanju suštine (biti) ...'
Bertha Dudde, br. 2410, 15 Srpanj 1942
'Sloboda volje...Posljednji rok milosti...Proglašavanje Božanske riječi...'
Bertha Dudde, br. 2297, 11 Travnja 1942
'Pravi Vinogradarski rad - Objavljivanje Evanđelja...'
Bertha Dudde, br. 6542, 9 Svibnja 1956
'Objavljivanje Evanđelja u cijelom svijetu...'
Bertha Dudde, br. 3158, 14 Lipnja 1944
'Zadatak učenika (apostola) - proglašavanje učenja Ljubavi'
Bertha Dude, br. 6268, 28 Travnja 1955
'Promjena samoljublja...Rad preobrazbe...'
Bertha Dudde, br. 8736, 26 Siječanj 1963
'Stapanje Duha s dušom putem Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 4316, 28 Svibnja 1948

30/01/2019

'Misija...Izvođenje Božanskom snagom...'
Bertha Dudde, br. 2525, 28 Listopada 1942
'Kušnje..Snaga otpora...Život ili smrt za Gospodara...'
Bertha Dudde, br. 0483, 25 Lipanj 1938
'Jamstvo za zaštitu Božjeg ratnika...'
Bertha Dudde, br. 0744, 13 Siječnja 1939
'Borba protiv Krista...Ratnici Božji...Svjetonazor...'
Bertha Dudde, br. 1816, 17 Veljače 1941
'Dostava Božje snage u borbi vjere...'
Bertha Dudde, br. 2758, 29 Svibanj 1943
'Borba zbog Isusovog imena...Bijeg od Boga...Zemaljska moć...'
Bertha Dudde, br. 0959, 11 Lipanj 1939
'Božji ratnici nepobjedivi...Neuzdrmljiva vjera...'
Bertha Dudde, br. 2816, 18 Srpnja 1943
'Spoznaja onih koji žele služiti Bogu...Proturječje...'
Bertha Dudde, br. 2167, 26 Studeni 1941
'Božji ratnici...Božja riječ...Žitnica...'
Bertha Dudde, br. 0366, 5 Travanj 1938
'Nesposobnost za prepoznavanje objava...Rad za Boga...'
Bertha Dudde, br. 4924, 30 Lipnja, 1 i 2 Srpnja 1950
'Neopravdane dvojbe...Istinitost...Sluge Božje...'
Bertha Dudde, br. 4921, 25 Lipnja 1950
'Zadatak Kristovih ratnika...'
Bertha Dudde, br. 6944, 14 Listopada 1957
'Nužnost prirodnih katastrofa...Božji ratnici...'
Bertha Dudde, br. 0949, 5 Lipanj 1939
'Borba vjere...Božji ratnici...'
Bertha Dudde, br. 5840, 30 Prosinac 1953
'Božji ratnici...'
Berha Dudde, br. 3383, 29 Prosinac 1944
'Dar rječitosti (elokvencije)...Božji ratnici...'
Bertha Dudde, br. 2487, 30 Rujan 1942
'Spoznaja Boga znak promjene volje...Prekoračenje dopuštenog ovlaštenja...'
Bertha Dudde, br. 4918, 21 Lipanj 1950