08/07/19

'Različiti rezultati...Nanovo-rođenje duha...Od Boga odabrani...'
Bertha Dudde, br. 2396, 5 Srpanj 1942
'Sjedinjenje duh-duša i tijelo...Borba protiv materije...'
Bertha Dudde br. 4915, 16 Lipanj 1950
'Sjedinjenje Duha s dušom...Nanovo-rođenje...'
Bertha Dudde, br. 3205, 29 Srpanj 1944
'Sjedinjenje Duha s dušom...Odvajanje od zemaljske aktivnosti...'
Bertha Dudde, br 0544, 13 Kolovoza 1938
'Strah od smrti...Trenutak umiranja patnja ili sreća...'
Bertha Dudde, br. 2145, 9 Studenog 1941
'Sukob tijela i duše...Njihova suradnja...'
Bertha Dudde, br. 3364, 12 Prosinac 1944
'Svjetlo...Nanovo-rođenje duha...'
Bertha Dudde, br. 0556, 26 Kolovoza 1938
'Vi ćete moći činiti još veće stvari...Obećanje...'
Bertha Dudde, br. 4647, 21 Svibanj 1949
'Vlastita odgovornost...Postavljanje prema Istini...'
Bertha Dudde, br. 5704, 22 Lipanj 1953
'Znak duhovnog razvoja naviše...'
Bertha Dudde, br. 3214, 7 Kolovoza 1944
'Želim da postanete blaženi...'
Bertha Dudde, br. 4307, 20 Svibanj 1948
'Buđenje Duha...Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 1949, 12 Lipanj 1941
'Duhovna samodisciplina...Svladavanje zemaljskog posla ovisno o duhovnom...'
Bertha Dudde, br. 0838, 31 Ožujak 1939
'Pravda i pravednost...Hrabro zastupanje i zalaganje...'
Bertha Dudde, br. 2392, 2 Lipanj 1942

19/06/19

'Život...Buđenje Božanske iskre u čovjeku...'
Bertha Dudde, br. 3240, 1 i 2 Rujan 1944
'A svijet će biti otkupljen od svih grijeha...'
Bertha Dudde, br. 1434, 24 Svibanj 1940
'Božansko vodstvo...'
Bertha Dudde, br. 5777, 27 Rujan 1953
'Čovjek treba nadvlada(va)ti svijet...'
Bertha Dudde, br 7439, 28 Listopada 1959
'Čujte Moju Riječ...Životna snaga - Duhovna snaga...'
Bertha Dudde, br. 8581, 6 Kolovoza 1963
'Duhovni savez s Bogom lijek za svijet...'
Bertha Dudde, br. 2176, 6 Prosinac 1941
'Duhovno nanovo-rođenje...'
Bertha Dudde, br. 4072, 28 Lipanj 1947
'Evanđelje treba biti razdijeljeno u cijeli svijet...'
Bertha Dudde, br. 6212, 14 Ožujak 1955
' "Ja trebam vas..." Briga domaćina za sluge...'
Bertha Dudde, br. 5085, 16 Ožujak 1951
'Kod Boga ništa nije nemoguće...'
Bertha Dudde, br. 7747, 16 Studeni 1960
'Milosrđe...'
Bertha Dudde, br. 5943, 28 Travanj 1954
'Nanovo-rođenje isto je što i usrksnuće...'
Bertha Dudde, br. 6593, 12 Srpanj 1956
'Obnavljanje svijeta..."Neće ostati kamen na kamenu"...'
Bertha Dudde, br. 3330, 14 Studeni 1944
'Obučavanje trpeljivosti...Rad u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 2498, 6 Listopad 1942
'Odvojenost-Nesreća..."Dođite k Meni svi.."... '
Bertha Dudde, br. 6279, 8 Lipanj 1955
'Opominjanje na ljubav i mir...Nošenje križa...Dolazak u obliku...'
Bertha Dudde, br. 0792, 1 Ožujak 1939