01/11/17

'Ljubav i patnja, sredstva pročišćenja...'
Bertha Dudde, br. 3814, 28 Lipanj 1946
'Pročišćavanje duše...'
Bertha Dudde, br. 6715, 15 Prosinac 1956
'Ljubav i patnja pročišćavaju dušu...'
Bertha Dudde, br. 7732, 28 Listopada 1960
'Ljubav i patnja pročišćavaju dušu...'
Bertha Dudde, br. 7608, 26 Svibanj 1960
'Ljubav i patnja - Put uspona...'
Bertha Dudde, br. 7223, 7 Prosinca 1958
'Ljubiti i patiti za bližnjega...'
Bertha Dudde, br. 1556, 6 Kolovoza 1940
'Patnje i kušnje kao sredstvo za usavršavanje...'
Bertha Dudde, br. 3163, 20 Lipanj 1944
'Podrška duši... Bez nje teška borba...'
Bertha Dudde, br. 1133, 11 Listopada 1939
'Križni put... Slijeđenje Isusa...'
Bertha Dudde, br. 6562, 3 Lipanj 1956
'Nošenje križa u svrhu sazrijevanja duše...'
Bertha Dudde, br. 7054, 3 Ožujka 1958
'Nošenje križa u strpljenju i podložnosti...'
Bertha Dudde, br. 1806, 11 Veljače 1941
'Put ka Golgoti... Slijeđenje Isusa...'
Bertha Dudde, br. 5791, 16 Listopad 1963
'Put slijeđenja Isusa...'
Bertha Dudde, br. 6053, 15 Rujna 1954
'Sljedbeništvo Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 7544, 10 Ožujka 1960
'Dijeteštvo Božje... Ogromna patnja... Blaženo umiranje...'
Bertha Dudde, br. 4005, 21 Ožujka 1947
'Blaženstvo već na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 3761, 5 Svibanj 1946
'Proces čišćenja putem udaraca sudbine...'
Bertha Dudde, br. 6987, 7 i 8 Prosinca 1957
'Najava teške patnje... Moć molitve...'
Bertha Dudde, br. 0989, 1 Srpnja 1939
'Božji odgojni mehanizam... Duhovna tromost... Svrha patnje...'
Bertha Dudde, br. 0818, 20 Ožujka 1939
'Depresije... Patnja je Ljubav Oca...'
Bertha Dudde, br. 0828, 25 Ožujka 1939
'Ispravno razmišljanje... Odgojno sredstvo za to...'
Bertha Dudde, br. 2185, 14 Prosinca 1941
'Patnja... Sredstvo milosti...'
Bertha Dudde, br. 3422, 30 Siječanj 1945
'Blagoslov patnje...'
Bertha Dudde, br. 3472, 28 Travanj 1945
'Bolna odgojna sredstva...'
Bertha Dudde, br. 7184, 7 Kolovoza 1958
'Nesreća i patnja su sredstva za pronalaženje Boga...'
Bertha Dudde, br. 8556, 11 Srpnja 1963
'Sjedinjenje s Bogom... Škola patnje...'
Bertha Dudde, br. 4352, 25 Lipnja 1948
'Patnja dolazi na pravedne i na nepravedne...'
Bertha Dudde, br. 2400, 8 Srpnja 1942
'Zakon vječnog reda... Utjelovljena svjetlosna bića...'
Bertha Dudde, br. 7391, 18 Kolovoz 1959
'Sve je Božja volja ili pak dopuštenje...'
Bertha Dudde, br. 3594, 4 Studenog 1945
'Božja volja da pomogne veća je od nevolje...'
Bertha Dudde, br. 3936, 15 Prosinca 1946

'Božje Prisustvo...'
Bertha Dudde, br. 6327, 7 Kolovoz 1955

10/10/17

'Duhovna hrana... 'Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti...'...'
Bertha Dudde, br. 4163, 10 Studeni 1947
'Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni...'
Bertha Dudde, br. 6137, 16 Prosinac 1954
'Prebacite sve brige na Mene...'
Bertha Dudde, br. 3568, 5 Listopad 1945
'Budite poput dječice...'
Bertha Dudde, br. 4654, 31 Svibanj 1949
'Pravi dječji odnos... 'Ako ne budete poput dječice'...'
Bertha Dudde, br. 6523, 16 Travanj 1956
'Ispravan odnos djeteta...'
Bertha Dudde, br. 6787, 19 Svibanj 1957
'Duhovna komunikacija... 'Gdje su dvoje ili troje'...'
Bertha Dudde, br. 7341, 19 Travanj 1959
'Navjestitelji Božanske Riječi... 'Gdje su dvoje ili troje zajedno'...'
Bertha Dudde, br. 1926, 19 Svibanj 1941
'Vidljiva prisutnost Isusa...'
Bertha Dudde, br. 7713, 28 Rujna 1960
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 5985, 26 Lipanj 1954
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 6677, 25 Listopad 1956
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 6693, 19 Studeni 1956
'Istina mora pritjecati direktno sa Izvora Istine... 'Ja Sam Put, Istina i Život'...'
Bertha Dudde, br. 4992, 1 Studenog 1950
'Mnogo je pozvanih, malo odabranih...'
Bertha Dudde, br. 4301, 16 Svibanj 1948
'I vrata pakla neće je nadvladati...'
'Bertha Dudde, br. 4406, 16 Svibanj 1948
'Tko nije za Mene, protiv Mene je...'
Bertha Dudde, br. 4730, 31 Kolovoz 1949
'Što vi svežete na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 3671, 29 Siječanj 1946
'Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek....'
Bertha Dudde, br. 5523, 31 Svibanj 1949
'Mnogi su pozvani, rijetki su odabrani...' Radnici u Vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 1948, 12 Lipnja 1941
'Mnogi su pozvani' ... Moć molitve za sposobnost za primanje...'
Bertha Dudde, br. 0709, 12 Prosinca 1938
'Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...'
Bertha Dudde, br. 3129, 22 Svibnja 1944
'Mnogo je pozvanih,ali malo odabranih...'
Bertha Dudde, br. 5604, 16 i 17 Veljače 1953
'Mnogi su pozvani...'
Bertha Dudde, br. 6712, 11 Prosinca 1956
'Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...'
Bertha Dudde, br. 7093, 15 Travnja 1958
'Mnogi su pozvani, malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 7617, 6 Lipanj 1960
'Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 7774, 16 Prosinac 1960
'Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 8211, 11 Srpanj 1962
'Ljubavno djelovanje... Korištenje Božje opskrbe snagom...'Tko ostaje u Ljubavi' ...'
Bertha Dudde, br. 4629, 4 Svibanj 1949
'Otpor prema Istini... 'Tko traži, nalazi...'...'
Bertha Dudde, br. 4558, 4 Veljače 1949
'Kada ste okupljeni u Moje Ime...'
Bertha Dudde, br. 3453, 1 Ožujak 1945
'Tko Me prizna pred svijetom...'
Bertha Dudde, br. 3623, 8 Prosinac 1945
'Vjera i Ljubav... Stalno Božje prisustvo...'
Bertha Dudde, br. 4494, 24 Studeni 1948