08/03/18

'Životni sukobi su nužni...'
Bertha Dudde, br. 0770, 8 Veljače 1939
'Dođite k Meni svi...' ... Ja vam ne dajem kao što svijet daje...'
Bertha Dudde, br. 1619, 18 Rujan 1940
'Nositelj križa Isus... 'Dođite k Meni svi...'...'
Bertha Dudde, br. 4051, 29 Svibanj 1947
'Dođite k Meni...'
Bertha Dudde, br. 7473, 7 Prosinac 1959
'Uzmite na sebe vaš križ...'
Bertha Dudde, br. 8139, 30 Ožujak 1962
'Pristupanje mjestu pogubljenja... Put ka Križu...'
Bertha Dudde, br. 6014, 2 Kolovoz 1954
'Blagoslov bolesti... Nositelj križa za dušu...'
Bertha Dudde, br. 6076, 12 Listopad 1954
'Isus Krist kao nositelj križa... Pročišćavanje...'
Bertha Dudde, br. 7773, 15 Prosinac 1960
'Vrijeme kušnji... Isus, nositelj križa...'
Bertha Dudde, br. 3573, 10 Listopad 1945
'Put križa... Nositelj križa Isus Krist...'
Bertha Dudde, br. 6378, 8 Lipanj 1955
'Ispravno korištenje životne snage...'
Bertha Dudde, br. 7593, 3 Svibanj 1960
'Dostava snage...'
Bertha Dudde, br. 7523, 16 Veljače 1960

'Život Ljubavi - Djelovanje Duha... Sv. Pismo...'
Bertha Dudde, br. 4339, 17 Lipanj 1948
'Tajna Vječne Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 1747, 22 Listopad 1940
'Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 4070, 26 Travnja 1947

22/02/18

'Poticanje ne-vjernika na djela Ljubavi..'
Bertha Dudde, br. 5787, 12 Listopada 1953
'Bog se da pronaći onome koji Ga traži...'
Bertha Dudde, br. 6688, 12 Studenog 1956
'Tko obožava svijet, obožava Sotonu...'
Bertha Dudde, br. 5776, 26 Rujna 1953
'Božja Ljubav prati nevjernike...'
Bertha Dudde, br. 5880, 18 Veljače 1954
'Bog se bori za svjetovne ljude...'
Bertha Dudde, br. 6939, 8 Listopada 1957
'Razni dokazi Boga...'
Bertha Dudde, br. 7624, 17 Lipnja 1960
'Ni kraljevstvo svjetla ni kraljevstvo tame ne smiju biti dokazani...'
Bertha Dudde, br. 7314, 22 Ožujka 1959
'Prepoznati i priznati Stvaralačku Silu...'
Bertha Dudde, br. 6866, 5 Srpnja 1957
'Razumsko istraživanje... Vjernici i nevjernici...'
Bertha Dudde, br. 1569, 16 Kolovoza 1940
'Stvaranje je dokaz Božanskog Bića...'
Bertha Dudde, br. 7659, 29 Srpnja 1960
'Odbijanje i prihvaćanje duhovne istine...'
Bertha Dudde, br. 0618, 13 Listopada 1938
'Slobodna volja... Spoznavanje... Podređivanje Božjoj volji...'
Bertha Dudde, br. 0619, 14 Listopada 1938
'Ljubavna osoba ne može Boga nijekati iz uvjerenja...'
Bertha Dudde, br. 5444, 21 Srpnja 1952
'Razmišljanje iz srca i iz razuma... Istina...'
Bertha Dudde, br. 2302, 14 Travnja 1942
'Vjera - nevjera... Razumsko razmišljanje - znanje...'
Bertha Dudde, br. 2052, 31 Kolovoza 1941
'Stav svjetovnih (prirodnih) ljudi prema Evanđelju...'
Bertha Dudde, br. 6041, 2 Rujna 1954
'Volja-vjera-znanje...'
Bertha Dudde, br. 0434, 26 Svibnja 1938
'Znanje je moć... Zemaljska mudrost... Duhovno znanje...'
Bertha Dudde, br. 0676, 21 Studenog 1938
'Potpuna nevjera... Najdublji pad...'
Bertha Dudde, br. 0462, 12 Lipnja 1938
'Duhovno slijepi ne podnose iznenadno svjetlo...'
Bertha Dudde, br. 5409, 10 Lipnja 1952
'Nevjera... Kaos... Nevolja na Zemlji... Kormilar...'
Bertha Dudde, br. 0915, 15 Svibnja 1939
'Odsustvo vjere svjetovnih ljudi (materijalista)...'
Bertha Dudde, br. 5911, 22 Ožujka 1954
'Velika nevolja radi nevjere (ateizam)...'
Bertha Dudde, br. 5381, 4 Svibnja 1952
'Opasnost ne-vjere i ne-istine...'
Bertha Dudde, br. 5393, 16 Svibnja 1952
'Ozbiljno upozorenje... Materijalistički stav...'
Bertha Dudde, br. 5705, 22 Lipnja 1953
'Vjera preduvjet za znanje... Nastavak života...'
Bertha Dudde, br. 0672, 16 Prosinca 1938
'Stanje duša u onostranom.... Kriva vjera - nevjera - Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 5332, 8 Ožujak 1952
'Božja Ljubav prati čovjeka sve dok on sam ne otvori srce...'
Bertha Dudde, br. 7272, 1 Veljače 1959
'Duhovni pomagači poštuju slobodnu volju...'
Bertha Dudde, br. 7281, 12 Veljače 1959

'Vjerska borba... Nijekanje postojanja (tj. izdaja) Boga... Kraj'
Bertha Dudde, br. 6083, 19 Listopada 1954
'Nevjera povod svjetovnim događajima... Rok milosti... Okvir...'
Bertha Dudde, br. 1002, 11 Srpnja 1939
'Ravnodušnost ljudi zahtijeva strožije udarce...'
Bertha Dudde, br. 6030, 21 Kolovoza 1954

'Odbijanje Riječi ne bi trebalo zaustaviti njeno proglašavanje...'
Bertha Dudde, br. 6774, 1 i 3 Ožujka 1957
'Otpor volje ljudi prema Božanskoj Riječi...'
Bertha Dudde, br. 4539, 14 Siječnja 1949
'Upozorenje za prihvaćanje Božanske Riječi...'
Bertha Dudde, br. 5488, 16 Rujna 1952
'Preziranje snage Božje... (Njegove Riječi)'
Bertha Dudde, br. 5549, 6 Prosinca 1952
'Bez Božjeg obraćanja niti jedan čovjek ne može sazrijeti...'
Bertha Dudde, br. 6713, 12 Prosinca 1956

05/02/18

'(Osobno)...'
Bertha Dudde, br. 4135, 4 Listopad 1947
'Protivljenje Božjoj volji... (Osobno)...'
Bertha Dudde, br. 4139, 11 Listopad 1947
'Unutarnja Riječ - Dar milosti... Sumnja... (Osobno)'
Bertha Dudde, br. 4140, 12 Listopad 1947
'Zajednički rad za Božje kraljevstvo... (Osobno)'
Bertha Dudde, br. 4056, 5 Lipanj 1947
'Zajedničko djelovanje za Boga...'
Bertha Dudde, br. 4345, 21 Lipanj 1948
'Ljubav pobjeđuje...'
Bertha Dudde, br. 4619, 20 Travanj 1949
'Duhovna povezanost... Pitanje i odgovor...'
Bertha Dudde, br. 4886, 29 Travanj 1950
'Odvojenost od svijeta... Samostan?...'
Bertha Dudde, br. 0391, 29 Travnja 1938
'Borba protiv sebe samoga... Žudnje i njihovo prevladavanje...'
Bertha Dudde, br. 6127, 6 Prosinac 1954
'Tjelesnost... Zemaljski zahtjevi... Ljubavna aktivnost...'
Bertha Dudde, br. 2473, 14 Rujan 1942,