02/04/2020

'Odluka...Ljubav na Zemlji ili žrtva...'
Bertha Dudde, br. 0401, 6 Svibanj 1938
'Odustajanje od svijeta...Zemaljsko ispunjavanje obaveza i Božji blagoslov...'
Bertha Dudde, br. 4436, 19 Kolovoza 1948
'Ograničavanje slobode...Duhovni pravci...'
Bertha Dudde, br. 2792, 29 Lipanj 1943
'Organizirana opskrba...Nedostatak ljubavi prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 0360, 2 Travanj 1938
'Patnje svjetskog događaja čin Božanskog milosrđa...'
Bertha Dudde, br. 1892, 19 Travanj 1941
'Užareno srce...Oblici (oblikovanje) duše...Moć Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 0368, 3 Travanj 1938
'Sekularizacija države...'
Bertha Dudde, br. 0436, 27 Svibanj 1938
'Spoznaja samoga sebe...Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 0471, 18 Lipanj 1938
'Svjetovni vladari...Niski pad...Milost...'
Bertha Dudde, br. 0972, 20 Lipanj 1939
'Svjetski događaji...Djelo i volja...Posljedice...'
Bertha Dudde. br. 2092, 1 i 2 Listopada 1941
'Zaštita protiv zemaljske sile putem Božje snage...'
Bertha Dudde, br. 0553, 22 Kolovoza 1938
'Zaštita za Njegove...'
Bertha Dudde, br. 2035, 18 Kolovoza 1941
'Zemaljske mjere...Sljedbenici...'
Bertha Dudde, br. 2080, 20 Rujan 1941
'Zemaljske odluke...Božje određenje...Nevolja i nesreća...'
Bertha Dudde, br. 0602, 2 Listopada 1938
'Zemaljski život - Iluzorni život...'
Bertha Dudde, br. 5172, 17 Srpanj 1951
'Život u Božanskom redu - Sređen život...'
Bertha Dudde, br. 3675, 3 Veljače 1946


27/03/2020

'Bog hrani svoje u vrijeme nevolje...Milosti...'
Bertha Dudde, br. 2355, 1 Lipanj 1942
'Božanska volja...Zemaljske mjere...Služenje svega duhovnoga...'
Bertha Dudde, br. 0976, 23 Lipanj 1939
'Božja Riječ...Dajte Bogu što je Božje...Vlast...'
Bertha Dudde, br. 1967, 25 Lipanj 1941
'Božja volja ili dopuštenje...Slobodna volja...'
Bertha Dudde, br. 2327, 7 i 8 Svibanj 1942
'Budući vladar po volji Boga...'
Bertha Dudde, br. 1783, 22 Siječanj 1941
'Duhovna glad...Kratko vrijeme vjerske slobode...'
Bertha Dudde, br. 3314, 1 i 2 Prosinac 1944
'Hapšenje slugu Božjih...Zemaljska vlast...'
Bertha Dudde, br. 0629, 19 Listopada 1938
'Isključivanje zemaljskog doživljaja...'
Bertha Dudde, br. 2090, 30 Rujan 1941
'Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 0429, 23 Svibanj 1938
'Ljubav...Riječ Božja...Polje...Sjeme...Božja zaštita...'
Bertha Dudde, br. 0414, 13 Svibanj 1938
'Ljubavna aktivnost...Briga...Spasitelj prisutan u Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 0399, 5 Svibanj 1938
'Neprepoznavanje nepravde...Zauzimanje za pravdu...'
Bertha Dudde, br. 2444, 9 Kolovoza 1942
'Obaveza za pomoć pri opasnosti za bližnjega...'
Bertha Dudde, br. 6604, 24 Srpanj 1956
'Očeve riječi pune Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 0362, 3 Travanj 1938
'Očeve riječi...Ljubav...Pojavljivanje...Sudjelovanje onih u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 0424, 18 Svibanj 1938