23/02/20

'Svrha djela stvaranja...Ne potpuno uništenje...'
Bertha Dudde, br. 0849, 5 Travanj 1939
'Što je molitva u duhu i u Istini?...'
Bertha Dudde, br. 8466, 13 Travanj 1963
'Uništenje čvrste forme...Početak procesa razvoja...'
Bertha Dudde, br. 2915, 9 Listopada 1943
'Veliki u svijetu...Sigurnost za život..Borba duše...Molitva...'
Bertha Dudde, br. 0597, 26 Rujan 1938
'Zemaljska vlast...Fiasko...Nepravda i progoni...'
Bertha Dudde, br. 2339, 17 Svibanj 1942
'Zemaljska vlast i mjere...Božanska zaštita...Čvrsta vjera...'
Bertha Dudde, br. 1866, 28 Ožujak 1941
'Zemaljske odluke...Svjetovna vlast...'
Bertha Dudde, br. 1936, 2 Lipanj 1941
'Zloupotreba vlasti...'
Bertha Dudde, br. 0665, 13 Studeni 1938
'Znaci i potvrde...Molitva...Neobične pojave...'
Bertha Dudde, br. 1886, 12 Travanj 1941
'Mjere zemaljske vlasti protiv vjere u Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 1804, 8 Veljače 1941
'Razlaganje stare Zemlje i podizanje nove u trenutku...'
Bertha Dudde, br. 4719, 21 Kolovoza 1949
'Razlog uništenja...Zemaljska i duhovna promjena...'
Bertha Dudde, br. 6759, 11 Veljače 1957
'Sila na vlasti podudarna s narodom...'
Bertha Dudde, br. 2270, 20 Ožujak 1942
'Svaki početak je težak...Snaga volje...Molitva kod rata...Borba za Riječ Božju...'
Bertha Dudde, br. 0630, 20 Listopada 1938
'Svjetovna vlast...Pravedno vodstvo...'
Bertha Dudde, br. 1870, 1 Travanj 1941