19/06/19

'Život...Buđenje Božanske iskre u čovjeku...'
Bertha Dudde, br. 3240, 1 i 2 Rujan 1944
'A svijet će biti otkupljen od svih grijeha...'
Bertha Dudde, br. 1434, 24 Svibanj 1940
'Božansko vodstvo...'
Bertha Dudde, br. 5777, 27 Rujan 1953
'Čovjek treba nadvlada(va)ti svijet...'
Bertha Dudde, br 7439, 28 Listopada 1959
'Čujte Moju Riječ...Životna snaga - Duhovna snaga...'
Bertha Dudde, br. 8581, 6 Kolovoza 1963
'Duhovni savez s Bogom lijek za svijet...'
Bertha Dudde, br. 2176, 6 Prosinac 1941
'Duhovno nanovo-rođenje...'
Bertha Dudde, br. 4072, 28 Lipanj 1947
'Evanđelje treba biti razdijeljeno u cijeli svijet...'
Bertha Dudde, br. 6212, 14 Ožujak 1955
' "Ja trebam vas..." Briga domaćina za sluge...'
Bertha Dudde, br. 5085, 16 Ožujak 1951
'Kod Boga ništa nije nemoguće...'
Bertha Dudde, br. 7747, 16 Studeni 1960
'Milosrđe...'
Bertha Dudde, br. 5943, 28 Travanj 1954
'Nanovo-rođenje isto je što i usrksnuće...'
Bertha Dudde, br. 6593, 12 Srpanj 1956
'Obnavljanje svijeta..."Neće ostati kamen na kamenu"...'
Bertha Dudde, br. 3330, 14 Studeni 1944
'Obučavanje trpeljivosti...Rad u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 2498, 6 Listopad 1942
'Odvojenost-Nesreća..."Dođite k Meni svi.."... '
Bertha Dudde, br. 6279, 8 Lipanj 1955
'Opominjanje na ljubav i mir...Nošenje križa...Dolazak u obliku...'
Bertha Dudde, br. 0792, 1 Ožujak 1939

28/05/19

'Odgovornost duše u zemaljskom životu...'
Bertha Dudde, br. 2417, 20 Srpanj 1942
'Oslobađanje duha od tijela...Odgovor na sva pitanja...'
Bertha Dudde, br. 0570, 5 Rujan 1938
'Ozbiljna provjera duhovnog dobra s Božjom podrškom...'
Bertha Dudde, br. 7584, 23 Travanj 1960
'Označavanje nepravde...Nepoštivanje Božanskih zapovijedi...'
Bertha Dudde, br. 2815, 18 Srpanj 1943
'Ponovni susret u onostranom...Stupanj zrelosti...'
Bertha Dudde, br. 5360, 10 Travanj 1952
'Produhovljavanje čestica tijela...'
Bertha Dudde, br. 3333, 17 Studenog 1944
'Rad na duši bližnjega...Blagoslov na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 1915, 13 Svibanj 1941
'Radite dok je još dan...'
Bertha Dudde, br. 7433, 20 Listopad 1959
'Sjedinjenje duha s dušom...'
Bertha Dudde, br. 2475, 16 Rujan 1942
'Sjedinjenje duše i duha s tijelom...'
Bertha Dudde, br. 4031, 27 Travanj 1947
'Snaga riječi...Dnevni rad unapređenja duše...'
Bertha Dudde, br. 7514b, 5 Veljače 1960
'Stanje nakon smrti...'
Bertha Dudde, br. 6838, 24 Svibanj 1957
'Po milosti ćete biti spašeni...'
Bertha Dudde, br. 8527, 13 Lipanj 1963
'Radite dok je još dan...'
Bertha Dudde, br. 8413, 16 Veljača 1963
'Talenti...Denar...Odgovornost...Svjetlosna bića...'

Bertha Dudde, br. 5765, 9 Rujan 1953
'Tjelesni užici...Staračka slabost (boležljivost)...'
Bertha Dudde, br. 1481, 19 Lipanj 1940
'Tko Mene priznaje...'
Bertha Dudde, br. 5821, 7 Prosinac 1949
'Tko sluša vas, sluša Mene osobno...'
Bertha Dudde, br. 8061, 12 Prosinac 1961
'Tko u Mene vjeruje...'
Bertha Dudde, br. 7906, 31 Svibanj 1961
'Utjeha...Indirektna pomoć duhovnih bića u napuštanju duše...'

Bertha Dudde, br. 0557, 27 Kolovoza 1938