20/08/19

'Blagoslov molitve...Snaga iz Boga...'
Bertha Dudde, br. 3243, 3 Rujan 1944
'Božanska milost...Nužnost molitve...'
Bertha Dudde, br. 0461, 11 Lipanj 1938
'Božja milost...Potraživanje nje...'
Bertha Dudde, br. 1781, 20 Siječanj 1941
'Božji zahtjevi za čovjeka...Dotok snage...'
Bertha Dudde, br. 2833, 31 Srpanj i 1 Kolovoz 1943
'Čas unutarnjeg promišljanja...'
Bertha Dudde, br. 1521, 14 Srpanj 1940
'Duh i snaga...Molitva u Duhu i Istini...'
Bertha Dudde, br. 1125, 4 Listopad 1939
'Bez Isusa Krista nitko neće biti blažen...'
Bertha Dudde, br. 6176, 26 Siječanj 1955
'Čestice duše...Tijek razvoja na Zemlji i u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 5198, 27 Kolovoza 1951
'Nevolja - Ispit vjere...Bog pokriva potrebe tijela...'
Bertha Dudde, br. 4764, 25 Listopada 1949
'Održavanje tijela putem Božje Riječi...'
Bertha Dudde, br. 4335, 15 Lipanj 1948
'Produhovljavanje duše...Prevladavanje materije...'
Bertha Dudde, br. 3414, 22 Siječanj 1945
'Snažna vjera...Snaga vjere...'
Bertha Dudde, br. 3604, 16 Studenoga 1945
'Što je Ljubav...Snaga Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6803, 10 Travanj 1957
'Teret grijeha...Isus Krist spasitelj...'
Bertha Dudde, br. 5625, 14 Ožujak 1953
'Utjecaj na dušu kroz Duh...'
Bertha Dudde, br. 6847, 8 Lipanj 1957
'Vrlo utješni govor bolesnima i slabima...'
Bertha Dudde, br. 8015, 10 Travanj 1957
'Zlo i nevolja...Božja volja ili dopuštenje...'
Bertha Dudde, br. 6635, 4 Rujan 1956

25/07/19

'Beskrajna Božja Ljubav i strpljenje pri razvoju duhovnoga...'
Bertha Dudde, br. 5311, 6 Veljače 1952
'Bog je u Meni...Aktivnost Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6225, 1 Travanj 1955
'Božja duhovna iskrica u srcu...'
Bertha Dudde, br. 7726, 15 Listopada 1960
'Buđenje duhovne iskre...'
Bertha Dudde, br. 2314, 16 Travanj 1942
'Buđenje duhovne iskre u čovjeku-Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 5184, 6 Kolovoza 1961
'Čujte Moje obraćanje...'
Bertha Dudde, br. 7443, 1 Studeni 1959
'Moje je Kraljevstvo, moć i slava...'
Bertha Dudde, br. 5370, 20 Travanj 1952
'Nadvladavanje materije...'
Bertha Dudde, br. 7799, 16 Siječanj 1961
'Okretanje Bogu u slobodnoj volji...Spona Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6381, 20 Listopada 1955
'Prijelaz stoljeća...Božja snaga...Iscjeljivanje bolesnih...'
Bertha Dudde, br. 0578, 10 Rujan 1938
'Sjedinjenje duše s Duhom...'
Bertha Dudde, br. 6306, 8 Srpanj 1955
'Sjedinjenje duše s njenim Duhom...'
Bertha Dudde, br. 8327, 12 Studenog 1962
'Sjedinjenje duše s Duhom...'
Bertha Dudde, br. 3235, 28 Kolovoza 1944
'Sjedinjenje s Božanskim Duhom životni je zadatak čovjeka...'
Bertha Dudde, br. 7090, 12 Travanj 1958
'Slabost ljudi...Grijeh...Ljubav....'
Bertha Dudde, br. 4039, 14 Svibanj 1947
'Tijelo-duša-duh...Božanska iskra...Buđenje Duha...'
Bertha Dudde, br. 3932, 9 Prosinac 1946
'Trenutak nanovo-rođenja...'
Bertha Dudde, br. 6490, 2 i 4 Ožujak 1956
'Usmjerenje misli i volje duše...Duh ili tijelo...'
Bertha Dudde, br. 3963, 26 Siječanj 1947