11/04/19

'Buduća sudbina duše sukladna žudnjama...'
Bertha Dudde, br. 3694, 22 Veljače 1946
'Misija onih koji žele služiti Bogu...Širenje Istine...'
Bertha Dudde, br. 2831, 30 Srpnja 1943
'Duhovno ropstvo...'
Bertha Dudde, br. 4138, 10 Listopad 1947
'Neiskorišten Zemaljski život...Svjesni rad...Stanje u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 0943, 2 Lipanj 1939
'Neznanje po pitanju djelovanja Duha Svetoga...'
Bertha Dudde, br. 1404, 1 Svibnja 1940
'Opasnost postajanja mlakim...Nazadovanje...Ekstremna borba duše...'
Bertha Dudde, br. 0820, 21 Ožujak 1939
'Pogrešni vjerski nauk - Istina iz Boga...'
Bertha Dudde, br. 3965, 31 Siječanj 1947
'Preduvjeti za ulazak u kraljevstvo svjetla...'
Bertha Dudde, br. 2556, 20 Studenog 1942
'Prosvjetljenje duha...Provjera učenja...'
Bertha Dudde, br. 2436, 4 Kolovoz 1942
'Razn(olik)e misije Božjih radnika...'
Bertha Dudde, br. 4350, 24 Lipnja 1948
'Samokritika- Misli...Ljubav...'
Berha Dudde, br. 6113, 19 Studeni 1954
'Stanje svjetla ili tame u onostranom...Uvjeti za poboljšanje...'
Bertha Dudde, br. 2182, 11 Prosinca 1941
'Svjetlo...Ljubavna aktivnost...Razvoj naviše...'
Bertha Dudde, br. 2329, 10 Svibnja 1942
'Taština...Samospoznavanje...'
Bertha Dudde, br. 1152, 29 Listopada 1939
'Tijelo...Duša...Duh...Zadatak sjedinjenja...'
Bertha Dudde, br. 6260, 17 Svibnja 1955
'Samokritika i samospoznaja...'
Bertha Dudde, br. 2759, 29 Svibnja 1943
'Udaljenost od Boga...Samospoznaja...Sjedinjenje...'
Bertha Dudde, br. 1477, 17 Lipnja 1940
'Vječna Domovina...Djela na Zemlji...Aktivnost ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 1090, 12 Rujan 1939
'Zemaljski događaji...Fenomeni vremena...Lijenost duha...'
Bertha Dudde, br. 0889, 28 Travnja 1939
'Životna sudbina je uvijek dobra za sazrijevanje duše...'
Bertha Dudde, br. 7420, 2 Listopada 1959

19/03/19

'Hitna opomena na rad na duši...'
Bertha Dudde, br. 3659, 17 Siječnja 1946
'Kraj muka...Sud...Nova Zemlja...'
Bertha Dudde, br. 3811, 25 Lipanj 1946
'Kristovo učenje i vjera na novoj Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 2275, 25 Ožujka 1942
'Nova Zemlja...Djela stvaranja (tvorevine)...Raj...'
Bertha Dudde, br. 4369, 9 i 10 Srpanj 1948
'Pravednost...Kraj svijeta...Nova Zemlja...'

Bertha Dudde, br. 1575, 19 Kolovoza 1940
'Raj nove Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 6373, 8 Listopada 1955
'Raj nove Zemlje...Borba svjetla i tame...'
Bertha Dudde, br. 3439, 17 Veljače 1945
'Rajsko stanje nove Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 7966, 13 Kolovoza 1961
'Revolucija na Zemlji...Poziv u pomoć...Nova Zemlja...'
Bertha Dudde, br. 2546, 12 Prosinac 1942
'Sklad na novoj Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 5258, 22 Studeni 1951
'Sluge Sotone...'
Bertha Dudde, br. 5775, 25 Rujan 1953
'Suprostavljanje Bogu usporava utjelovljenje kao čovjek...Ne-Ljubav-nost...Nova Zemlja...Periodi spasenja...'
Bertha Dudde, br. 2425, 29 Srpnja 1942
'Suprostavljanje Bogu usporava utjelovljenje kao čovjek...Ne-Ljubav-nost..Nova Zemlja...Periodi izbavljenja...'
Bertha Dudde, br. 2426, 30 Srpnja 1942
'Obnova Zemlje i raj...'
Bertha Dudde, br. 7818, 6 Veljače 1961
'Najava Posljednjeg Suda...Rajsko stanje...'
Bertha Dudde, br. 2294, 9 Travnja 1942
'Raj Nove Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 7582, 21 Travnja 1960
'Preobrazba Zemlje...Nova Zemlja...Zakon vremena...'
Bertha Dudde, br. 2754, 25 i 26 Svibnja 1943
'Zemaljski ispit...Nova Zemlja i njen nastanak...'
Bertha Dudde, br. 3504b, 2 Kolovoza 1945
'Nastajanje Nove Zemlje u trenutku...'
Bertha Dudde, br. 3990, 4 Ožujak 1947