17/01/20

'Cilj protivnika- Uništenje...'
Bertha Dudde, br. 6971, 17 i 18 Studeni 1957
'Dan razdvajanja...Divljanje elemenata...Prirodne pojave...'
Bertha Dudde, br. 0995, 5 Srpanj 1939
'Djela razaranja...Nespriječeno izražavanje oslobođene snage...'
Bertha Dudde, br. 2853, 18 Kolovoza 1943
'Djelo preoblikovanja Zemlje treba uspostaviti red...'
Bertha Dudde, br. 5388, 9 Svibanj 1952
'Konačno unišenje također je čin milosrđa...'
Bertha Dudde, br. 7174, 25 Srpanj 1958
'Nered- raspadanje- kaos- razaranje- 'izgradnja' ...'
Bertha Dudde, br. 6786, 18 Ožujak 1957
'Obrazloženje za okončavanje jednog Zemaljskog perioda...'
Bertha Dudde, br. 7167, 17 Srpanj 1958
'Oslobađanje iz forme povod za preoblikovanje Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 6192, 18 Veljače 1955
'Potpuno razlaganje i preoblikovanje Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 4086, 18 Srpanj 1947
'Preoblikovanje Zemlje...Erupcije...'
Bertha Dudde, br. 6282, 11 Lipanj 1955
'Razlaganje Zemlje je čin Božje Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 7985, 6 Rujan 1961
'Sile unutar Zemlje...Erupcija...Razjašnjenje...'
Bertha Dudde, br. 4998, 11 Studeni 1950
'Sile Zemljine unutrašnjosti...Prirodni zakoni...Ljudska volja...'
Bertha Dudde, br. 1097, 18 Rujan 1939
'Svemir...Promjene...Katastrofa...'
Bertha Dudde, br. 3630, 19 Prosinac 1945
'Uništavane djela stvaranja i posljedice istoga...'
Bertha Dudde, br. 3300, 20 Listopada 1944
'Uskoro predstojeća duhovna prekretnica...'
Bertha Dudde, br. 6473, 11 Veljače 1956
'Znanstvena istraživanja sa Bogom i bez Boga...'
Bertha Dudde, br. 6942, 12 Listopada 1957

'Duhovna bijeda...Zemaljska patnja...Molitva...'
Bertha Dudde, br. 3361, 9 Prosinac 1944
'Duše koje pate traže molitvu...'
Bertha Dudde, br. 2138, 2 Prosinac 1941
'Dva različita svijeta...'
Bertha Dudde, br. 5603, 15 Veljače 1953
'Grijeh...Volja...Molitva...'
Bertha Dudde, br. 3293, 14 Listopada 1944
'Kakva treba biti ispravna molitva...?'
Bertha Dudde, br. 7196, 29 Listopada 1958
'Molitva..Zazovite me u nevolji...'
Bertha Dudde, br. 0627, 18 Listopada 1938
'Molitva most do Boga...Misaoni most prema duhovnom kraljevstvu...'
Bertha Dudde, br. 4638, 13 Svibanj 1949
'Molitva s punim povjerenjem...'
Bertha Dudde, br. 8455, 1 Travanj 1963
'Molitva u Duhu i u Istini...'
Bertha Dudde, br. 7135, 31 Svibanj 1958
'Molitva u Duhu i u Istini...'
Bertha Dudde, br. 5674, 12 Svibanj 1953
'Most do Boga- molitva...Smanjivanje jaza...'
Bertha Dudde, br. 4461, 15 Listopada 1948
'Pouzdanje u ispunjenje molitve...'
Bertha Dudde, br. 7488, 27 Prosinac 1959
'Povezivanje s Bogom...Misli...Molitva...Ljubavno djelovanje...'
Bertha Dudde, br. 8040, 11 Studeni 1961
'Prava molitva...Dječji odnos...'
Bertha Dudde, br. 5759, 1 Rujan 1953
'Put u vječnu domovinu s Bogom...Molitva...'
Bertha Dudde, br. 2125, 24 Listopada 1941