13/07/20

'Snaga vjere... (Čuda)...'
Bertha Dudde, br. 7231, 15 Prosinac 1958
'Bog Ljubavi...Ne Bog osvete i gnjeva...'
Bertha Dudde, br. 1053, 13 Kolovoza 1939
'Dar Duha...Dar mudrosti...'
Bertha Dudde, br. 5819. 5 Prosinac 1953
'Dar govorenja i njegovo ispravno korištenje...'
Bertha Dudde, br. 1794. 29 Siječanj 1941
'Dar govorenja...Prigovaranje...Snaga volje...Istina i volja...'
Bertha Dudde, br. 0562, 30 Kolovoza 1938
'Dar predviđanja...Božja intervencija...'
Bertha Dudde, br. 2543, 9 Listopada 1942
'Dar primanja ostaje...Dar podučavanja može biti oduzet...'
Bertha Dudde, br. 4147, 18 Listopada 1947
'Dar proroštva...'
Bertha Dudde, br. 4463, 17 Listopada 1948
'Dar raspoznavanja duhova...'
Bertha Dudde, br. 5974, 12 Lipanj 1954
'Gledati Boga licem u lice...'
Bertha Dudde, br. 1957, 17 Srpanj 1941
'Kršenje Božanskog reda...Grijeh...Priznanje...Oprost...'
Bertha Dudde, br. 5181, 31 Srpanj 1951
'Ljubav...Milost...Riječ...Utješne Očeve riječi...'
Bertha Dudde, br. 1020, 23 Srpanj 1939
'Nepokolebljiva vjera u Riječ...'
Bertha Dudde, br. 3225, 18 Kolovoza 1944
'Pročišćavanje kroz vatru Ljubavi...Kraljevstvo mira na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 1113, 25 Rujan 1939
'Razna duhovna djelovanja: mudrost, viđenje, prorokovanje...(konnersreuth)'
Bertha Dudde, br. 4470, 26 Listopada 1948
'Religiozne organizacije...Propadljivost...'
Bertha Dudde, br. 2742, 16 Svibanj 1943
'Snaga Božanske Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 1080, 3 Rujan 1939
'Uvid u onostrano kraljevstvo...Duhovno viđenje i opisivanje...'
Bertha Dudde, br. 1396, 28 Travanj 1940
'Vidovnjaci...Dobre ili zle snage...'
Bertha Dudde, br. 2464, 3 Rujan 1942
'Zloupotreba Božanskih darova (talenata)...'
Bertha Dudde, br. 8660, 31 Listopada 1963
'Znamenja i čuda...Moć vjere...Snažna vjera...'
Bertha Dudde, br. 2911, 6 Lipanj 1943
'Odluka između dva svijeta... Duhovno gledanje i slušanje...'
Bertha Dudde, br. 2788, 28 Lipanj 1943
'Djelovanje Duha...Dar milosti...'
Bertha Dudde, br. 2346, 24 Svibanj 1942
'Proces posredovanja...Dar zapisivanja Dar milosti...'
Bertha Dudde, br. 1615, 16 Rujan 1940