12/05/20

'Božanska milost...'
Bertha Dudde, br. 1898, 26 Travanj 1941
'Krivnja grijeha...Oprosti...Otkupljenje...Kristov križ...'
Bertha Dudde, br. 3335, 19 Studeni 1944
'Vremena nevolje - Vremena milosti...'
Bertha Dudde, br. 2312, 24 Travanj 1942
'Božanska milost...Dar ljubavi...Stanje uzaludnog kajanja...'
Bertha Dudde, br. 2432, 2 Kolovoza 1942
'Milost...'
Bertha Dudde, br. 3539, 6 Rujan 1945
'Oprost grijeha...'
Bertha Dudde, br. 5261, 27 Studeni 1951
'Djelotvornost milosti...'
Bertha Dudde, br. 3540, 8 Rujan 1945
'Božja milost za dolazak u Božanski red...'
Bertha Dudde, br. 5969, 1 i 5 Lipanj 1954
'Oprost grijeha...'
Bertha Dudde, br. 5262, 29 Studeni 1951
'Oprost grijeha kroz Isusa Krista...'
Bertha Dudde, br. 5891, 01 Ožujak 1954
'Oprost kroz Isusa Krista...Povećanje stupnja ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 8647, 17 Listopada 1963
'Služba svećenika...Pravi učenici...'
Bertha Dudde, br. 7903, 28 Svibanj 1961
'Božji protivnik maskira se kao anđeo svjetla...'
Bertha Dudde, br. 8788, 23 Ožujak 1964
'1 Solunjanima 2,13...Po Lutheru'
Bertha Dudde, br. 8287, 30 Rujan 1962

20/04/20

'Bog je Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 0821, 21 Ožujak 1939
'Božanska Ljubav...Anoda...Kontakt...'
Bertha Dudde, br. 0835, 29 Ožujak 1939
'Duh Božji...Božanska praiskonska snaga...Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 0891, 29 Travanj 1939
'Istina...Snaga volje...Most kroz ljubav...'
Bertha Dudde, br. 0937, 30 Svibanj 1939
'Ljubav oživljava...Ljubav oslobađa...'
Bertha Dudde, br. 0883, 29 Ožujak 1939
'Snaga Božanske Ljubavi...Otpor...'
Bertha Dudde, br. 0994, 5 Srpanj 1939
'Spoznaja istine moguća jedino kroz ljubav prema Bogu...Oštroumnost...'
Bertha Dudde, br. 0885, 26 Travanj 1939
'Život bez Ljubavi...Prijevremeni opoziv...'
Bertha Dudde, br. 0898, 4 Svibanj 1939
'Žudnja za Božanskom riječi je izljev Božje Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 0999, 8 Srpanj 1939