29/12/17

'Ja poznajem Moje...'
Bertha Dudde, br. 5959, 16 Svibanj 1954
'Dobri Pastir... Vođa... Življenje bez brige...'
Bertha Dudde, br. 4693, 19 Srpanj 1949
'Očeve Riječi...'
Bertha Dudde, br. 0969, 18 Lipanj 1939
'Srce spremno za prijem... Dobri Pastir...'
Bertha Dudde, br. 2561, 2 5i 26 Studenog 1942
'Poticaj za razglašavanje Božje Riječi svugdje... Dobri Pastir...'
Bertha Dudde, br. 0919, 17 Svibnja 1939
'Božje vodstvo... Volja... Vjera... Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 7060, 9 Ožujka 1958
'Božje vodstvo...'
Bertha Dudde, br. 5098, 1 Travnja 1951
'Božja Očinska Ljubav... Siročad...'
Bertha Dudde, br. 6181, 31 Siječanj 1955
'Beskrajna Božja Ljubav... Vječno prokletstvo (Osuda)...'
Bertha Dudde, br. 6550, 19 Svibanj 1956
'Beskrajna Božja Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 5252, 9 Studeni 1951
'Božja pomoć vam je zajamčena...'
Bertha Dudde, br. 8078, 12 Siječanj 1962
'Postizanje blaženstva... Slobodna volja... Vuk u ovčinjaku...'
Bertha Dudde, br. 5041, 14 Siječanj 1951
'Milost Božjeg oslovljavanja...'
Bertha Dudde, br. 8048, 25 Studeni 1961
'Božji odgovor direktno ili indirektno...'
Bertha Dudde, br. 8309, 24 Listopada 1962
'Čas naplate... (Nakon govora o onima koji vjeruju u Krista)...'
Bertha Dudde, br. 0794, 3 Ožujak 1939
'Da li je beskrajno dugi put razvoja bio uzaludan?'
Bertha Dudde, br. 5230, 8 Listopada 1951

'Božje vodstvo svih Njegovih radnika u vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 7166, 15 Srpanj 1958
'Opomena za rad za Božje kraljevstvo...'
Bertha Dudde, br. 3337, 20 Studeni 1944
'Obraćanje svim radnicima u vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 7706, 21 Rujna 1960
'Hitnost i blagoslov aktivnosti za Božje kraljevstvo...'
Bertha Dudde, br. 3689, 17 Veljače 1946
'Obraćanje 'Slugama Božjim' koji dvojbe...'
Bertha Dudde, br. 7973, 21 Kolovoza 1961
'Podređenje volje rezultira ispravnim razmišljanjem...'
Bertha Dudde, br. 8938, 19 Veljače 1965

'Zvučna Riječ... Rezonantna podloga... Instrument...'
Bertha Dudde, br. 1395, 27 Travnja 1940
'Primanje i razumijevanje Božanske Riječi zahtijeva Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 8668, 9 Studeni 1963

'Malo stado na Kraju... Jaz se povećava... Božja pomoć...'
Bertha Dudde, br. 4955, 24 Kolovoz 1950
'Malo stado u borbi na Kraju Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 5364, 14 Travnja 1952
'Preoblikovanje Zemlje u trenutku... Čuda stvaranja...'
Bertha Dudde, br. 4692, 18 Srpnja 1949
'Okupljanje malog stada...'
Bertha Dudde, br. 8301, 17 Listopad 1962
'Podjele pred Kraj...'
Bertha Dudde, br. 6407, 21 Studeni 1955
'Riječ Božja...'
Bertha Dudde, br. 1085, 7 Rujna 1939

22/12/17

'Riječ Božja - Knjiga Otaca... Podučeni od Boga...'
Bertha Dudde, br. 5372, 22 Travnja 1952
'Objave... Knjiga Otaca... Živa Riječ...'
Bertha Dudde, br. 5040, 13 Siječnja 1951
'Božja Riječ je snaga... Slova bez života...'
Bertha Dudde, br. 5910, 21 Svibanj 1954
'Sveto Pismo... Riječ Božja u neskrivenom obliku...'
Bertha Dudde, br. 0869, 17 Travnja 1939
'Učinak snage Božje Riječi... Mrtvi ili probuđeni...'
Bertha Dudde, br. 6697, 25 Studeni 1956
'Podučen od Boga...'
Bertha Dudde, br. 6188, 13 Veljače 1955
'Svi morate biti podučeni od Boga...'
Bertha Dudde, br. 7771, 13 Prosinca 1960
' 'Živa' Riječ ...'
Bertha Dudde, br. 7429, 16 Listopada 1959
'Pravi proglašivači Kristovog nauka...'
Bertha Dudde, br. 8839, 12 Kolovoza 1964
'Pravi propovjednik mora biti pokretan Duhom Božjim...'
Bertha Dudde, br. 4999, 12 Studenoga 1950
'Propovjednička služba... Pravi propovjednik... Primajuća posuda...'
Bertha Dudde, br. 2379, 23 Lipanj 1942
'Živo ili mrtvo znanje...'
Bertha Dudde, br. 5890, 28 Veljače 1954
' 'Učitelj' mora biti ispunjen Duhom...'
Bertha Dudde, br. 7822, 30 Travanj 1961
'Obrazovanje učitelja od strane Boga...'
Bertha Dudde, br. 7716, 1 Listopada 1960
'Knjiga nad knjigama... Istraživanje razumom'
Bertha Dudde, br. 6929, 27 Rujna 1957
'Bog govori ljudima... Snaga Božanske Riječi...'
Bertha Dudde, br. 4948, 10 Kolovoz 1950
'Odbijanje Božanske Riječi...'
Bertha Dudde, br. 8851, 11 Rujan 1964
'Vanjski oblik Zapisa... Unutarnja istina...'
Bertha Dudde, br. 1897, 25 Travanj 1941
'Ja ću vam staviti riječi u usta...'
Bertha Dudde, br. 4920, 24 Lipanj 1950
'Razumsko znanje... Proučavanje... Otkrovenja...'
Bertha Dudde, br. 6488, 29 Veljače 1959
'Zašto se protivnikovo zdanje moglo utvrditi?!...'
Bertha Dudde, br. 8456, 2 Travanj 1963
'Dar govorenja...'
Bertha Dudde, br. 5201, 2 Rujan 1951
'Djelovanje Duha...'
Bertha Dudde, br. 6533, 27 Travanj 1956
'Djelovanje Duha... Poziv (Profesija) ili pozvan...'
Bertha Dudde, br. 5268, 9 Prosinac 1951
'Uvjet za Istinu... Put k Bogu...'
Bertha Dudde, br. 3132, 25 Svibnja 1944
'Duhovno područje ne može biti proučeno istraživačkim putem...'
Bertha Dudde, br. 4497, 27 Studenog 1948
'Karakteristika Istine... Smisao Slova... Ispitivanje i sposobnost...'
Bertha Dudde, br. 2849, 13 Kolovoza 1943
'Mrtvo znanje... Buđenje Duha...'
Bertha Dudde, br. 8497, 15 Svibanj 1963
'Nevjerovanje u djelovanje Duha... Nerazumijevanje Pisma...'
Bertha Dudde, br. 7088, 10 Travanj 1958
'Provjeravanje porijekla duhovnog znanja...'
Bertha Dudde, br. 3544, 10 Rujan 1945
'Snaga prosudbe primatelja...'
Bertha Dudde, br. 7451, 9 Studeni 1959
'Tumačenje Kristovih Riječi... Dostava čistog Evanđelja...'
Bertha Dudde, br. 5552, 11 Prosinca 1952

30/11/17

'Poučavanje obmanutih... Blagoslov patnje... Prihvaćanje...'
Bertha Dudde, br. 1102, 21 Rujan 1939
'Most prema duhovnom kraljevstvu... Isus'
Bertha Dudde, br. 5640, 30 Ožujak 1953

'Radne obaveze... Važna jedino djela 'Ljubavi'...'
Bertha Dudde, br. 7261, 20 Siječnja 1959
'Ispunjenje obaveze nije dovoljno...'
Bertha Dudde, br. 7125, 20 Svibnja 1958
'Jedino Ljuba koja služi vodi do savršenstva...'
Bertha Dudde, br. 8601, 30 Kolovoza 1963
'Ljubav prema Bogu mora biti dokazana kroz Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 6997, 19 Prosinca 1957
'Dokaz Ljubavi prema Bogu kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 4664, 10 Lipnja 1949
'Čista Božanska Ljubav princip davanja... nije grijeh...'
Bertha Dudde, br. 4089, 22 Srpnja 1947
'Borba protiv samoljublja...'
Bertha Dudde, br. 7961, 8 Kolovoza 1961
'Ljubav je sve... Božja Riječ...'
Bertha Dudde, br. 7535, 29 Veljače 1960
'Ljubav prema Bogu - Ljubav prema bližnjemu... Radnici u Vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 4930, 10 Srpnja 1950
'Motiv Ljubavi prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 1000, 9 Srpanj 1939
'Nesebično djelovanje u Ljubavi... Ispravan hod pred Bogom....'
Bertha Dudde, br. 2893, 24 Rujan 1943
'Ogromna Božja Ljubav... U čemu se treba sastojati Ljubav prema Bogu?...'
Bertha Dudde, br. 4650, 24 Svibnja 1949
'Ljubi svoga bližnjega kao samog sebe...'
Bertha Dudde, br. 8831, 18 Lipnja 1964
'Žrtva i odricanje...'
Bertha Dudde, br. 7854, 19 i 20 Ožujka 1961
'Značaj svjesnosti o odgovornosti...'
Bertha Dudde, br. 7073, 26 Ožujak 1958
'Zapovijedi Ljubavi... Nadvladavanje samoljublja...'
Bertha Dudde, br. 5849, 9 Siječnja 1954
'Uvjet za postizanje savršenstva na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 8523, 9 Lipnja 1963
'Svaki čovjek zna za Božanske Zapovijedi Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6751, 1 Veljače 1957
'Propovijedi Ljubavi... Patnja i nevolje trebaju razbuditi Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 8323, 7 Studenoga 1962
'Borba ili služenje u zemaljskom životu...'
Bertha Dudde, br. 7097, 19 Travnja 1958
'Prosljeđivanje duhovne hrane... Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 2442, 8 Kolovoz 1942
'Bez milosti nema djela Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 3584, 21 Listopada 1945
'Najvažnija je Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 7416, 26 Rujna 1959
'Prepreke... Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 1545, 30 Srpnja 1940
'Molitva za snagu... Nadvladavanje samoljublja...'
Bertha Dudde, br. 8461, 7 Travnja 1963
'Uspon u onostranom... Prakticiranje Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 2903, 29 Rujna 1943
'Samoljublje u onostranom produžava stanje patnje... Voljnost za pomaganjem'
Bertha Dudde, br. 2914, 8 Listopada 1943
'Mogućnosti za uspon u onostranom... Pomoć...'
Bertha Dudde, br. 2286, 2 Travnja 1942
'Aktivnost u onostranom i mogućnost uspona...'
Bertha Dudde, br. 2509, 13 Listopada 1942
'Svjetlo... Djela Ljubavi u onostranom... Djelo spasenja...'
Bertha Dudde, br. 2181, 10 i 11 Prosinca 1941
'Svjetlosne visine... Nesebična ili kriva Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 3172, 27 Lipnja 1944
'Samo Ljubav spašava na Zemlji i u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 3555, 22 Rujna 1945
'Ljubav i predanje potrebni su za rad u vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 8476, 23 Travnja 1963
'Duhovna Ljubavna aktivnost... Nevolja duše...'
Bertha Dudde, br. 6525, 18 Travnja 1956
'Duhovni preporod...'
Bertha Dudde, br. 6314, 17 Srpnja 1955
'Jedino Ljubav je blaženost...'
Bertha Dudde, br. 8319, 3 Studenoga 1962