10/10/17

'Duhovna hrana... 'Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti...'...'
Bertha Dudde, br. 4163, 10 Studeni 1947
'Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni...'
Bertha Dudde, br. 6137, 16 Prosinac 1954
'Prebacite sve brige na Mene...'
Bertha Dudde, br. 3568, 5 Listopad 1945
'Budite poput dječice...'
Bertha Dudde, br. 4654, 31 Svibanj 1949
'Pravi dječji odnos... 'Ako ne budete poput dječice'...'
Bertha Dudde, br. 6523, 16 Travanj 1956
'Ispravan odnos djeteta...'
Bertha Dudde, br. 6787, 19 Svibanj 1957
'Duhovna komunikacija... 'Gdje su dvoje ili troje'...'
Bertha Dudde, br. 7341, 19 Travanj 1959
'Navjestitelji Božanske Riječi... 'Gdje su dvoje ili troje zajedno'...'
Bertha Dudde, br. 1926, 19 Svibanj 1941
'Vidljiva prisutnost Isusa...'
Bertha Dudde, br. 7713, 28 Rujna 1960
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 5985, 26 Lipanj 1954
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 6677, 25 Listopad 1956
'Ja Sam Put, Istina i Život...'
Bertha Dudde, br. 6693, 19 Studeni 1956
'Istina mora pritjecati direktno sa Izvora Istine... 'Ja Sam Put, Istina i Život'...'
Bertha Dudde, br. 4992, 1 Studenog 1950
'Mnogo je pozvanih, malo odabranih...'
Bertha Dudde, br. 4301, 16 Svibanj 1948
'I vrata pakla neće je nadvladati...'
'Bertha Dudde, br. 4406, 16 Svibanj 1948
'Tko nije za Mene, protiv Mene je...'
Bertha Dudde, br. 4730, 31 Kolovoz 1949
'Što vi svežete na Zemlji...'
Bertha Dudde, br. 3671, 29 Siječanj 1946
'Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek....'
Bertha Dudde, br. 5523, 31 Svibanj 1949
'Mnogi su pozvani, rijetki su odabrani...' Radnici u Vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 1948, 12 Lipnja 1941
'Mnogi su pozvani' ... Moć molitve za sposobnost za primanje...'
Bertha Dudde, br. 0709, 12 Prosinca 1938
'Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...'
Bertha Dudde, br. 3129, 22 Svibnja 1944
'Mnogo je pozvanih,ali malo odabranih...'
Bertha Dudde, br. 5604, 16 i 17 Veljače 1953
'Mnogi su pozvani...'
Bertha Dudde, br. 6712, 11 Prosinca 1956
'Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...'
Bertha Dudde, br. 7093, 15 Travnja 1958
'Mnogi su pozvani, malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 7617, 6 Lipanj 1960
'Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 7774, 16 Prosinac 1960
'Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...'
Bertha Dudde, br. 8211, 11 Srpanj 1962
'Ljubavno djelovanje... Korištenje Božje opskrbe snagom...'Tko ostaje u Ljubavi' ...'
Bertha Dudde, br. 4679, 4 Svibanj 1949
'Otpor prema Istini... 'Tko traži, nalazi...'...'
Bertha Dudde, br. 4558, 4 Veljače 1949
'Kada ste okupljeni u Moje Ime...'
Bertha Dudde, br. 3453, 1 Ožujak 1945
'Tko Me prizna pred svijetom...'
Bertha Dudde, br. 3623, 8 Prosinac 1945
'Vjera i Ljubav... Stalno Božje prisustvo...'
Bertha Dudde, br. 4494, 24 Studeni 1948

27/09/17

'Prijateljstvo Gospoda... Prijevremeni opoziv...'
Bertha Dudde, br. 6678, 26 Listopada 1956
'Period Spasenja sa Isusom Kristom...'
Bertha Dudde, br. 4040, 15 Svibnja 1947
'Samo-iskupljenje... Jedino s Isusom Kristom...'
Bertha Dudde, br. 5016, 18 Travanj 1951

'Simpatija i antipatija...'
Bertha Dudde, br. 8306, 22 Listopada 1962

'Rad u Vinogradu pred Kraj...'
BErtha Dudde, br. 8162, 28 i 29 Travnja 1962
'Riječi poticaja na Rad u Vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 7805, 23 Siječnja 1951
'Znak za djelovanje za Boga i Njegovo kraljevstvo...'
Bertha Dudde, br. 2932, 21 Listopad 1943
'Navješćivati Evanđelje hitno je u vremenu Kraja...'
Bertha Dudde, br. 5187, 11 Kolovoz 1951
'Bog, Sudac pravedan ali i pun Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6412, 27 Studenoga 1955
'Bog Osobno se otkriva u vrijeme duhovne nevolje...'
Bertha Dudde, br. 8098, 9 Veljače 1962
''Sud' znači novo uređivanje - stavljanje u red'...'
Bertha Dudde, br. 6878, 25 Srpanj 1957
'Upozorenje na Kraj...'
Bertha Dudde, br. 7522, 14 Veljače 1960
'Tok svjetskih događaja u skladu sa razvojem...'
Bertha Dudde, br. 3793, 7 Lipnja 1946
'Stvarajte i djelujte dok je još dan...'
Bertha Dudde, br. 3788, 2 Lipanj 1946
'Stvarajte i djelujte...' Beskrajno duga noć...'
Bertha Dudde, br. 5707, 25 Lipanj 1953

04/09/17

'Podsjećanje na Kraj... Pravi Božji predstavnici...'
Bertha Dudde, br. 4327, 9 Lipnja 1948
'Znak Kraja: Ohlađena Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 5687, 29 Svibnja 1953
'Duh zbunjenosti... Bez Ljubavi nema istine...'
Bertha Dudde, br. 6031, 22 Kolovoza 1954
'Preobrazba razvojne forme... Novi razvojni put...'
Bertha Dudde, br. 2921, 12 Listopada 1943
'Novo-uređenje svega stvorenoga...'
Bertha Dudde, br. 7027, 28 Siječnja 1958
'Duhovni preokret...'
Bertha Dudde, br. 2807, 10 Srpnja 1943
'Zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 7234, 20 Prosinca 1958
'Vjerska borba... Priznavanje mogućno jedino u Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 5080, 5 Ožujka 1951
'Savjet radnicima u Vinogradu...'
Bertha Dudde, br. 3267, 24 Rujan 1944
'Znaci vremena Kraja...'
Bertha Dudde, br. 4735, 10 Rujna 1949
'Progonstvo duhovnog u novom stvaranju...'
Bertha Dudde, br. 2837, 4 Kolovoza 1943

'Vjera u djelo Otkupljenja, Milosti, osnažena volja...'
Bertha Dudde, br. 2269, 19 Ožujak 1942
'Vjera u Kristovo otkupljujuće djelo...'
Bertha Dudde, br. 2026, 13 Rujan 1944

'Beskorisna aktivnost... Svjetovni problemi...'
Bertha Dudde, br. 1105, 22 Rujan 1939
'Zemaljski posjed i samoljublje... Duhovni posjed i Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 0688, 28 Studenog 1938
'Nedostatak samospoznaje... Samoljublje... Tvrdoglavost...'
Bertha Dudde, br. 0706, 10 Prosinac 1938
'Spoznaja Istine... Samoljublje - Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 1883, 10 Travnja 1941
'Udaljenost od Boga... Hlađenje Ljubavi... Otpor protiv učenja Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 2054, 1 i 2 Rujna 1941
'Neljubav(nost)... Borba svijeta protiv učenja Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 2445, 10 Kolovoza 1942
'Ljubav - Sila koja izgrađuje... Neljubavnost- sila koja razara...'
Bertha Dudde, br. 3910, 21 Listopada 1946
'Ljubav - izgrađujući princip... Ne-Ljubav(nost) - uništavajući princip...'
Bertha Dudde, br. 3924, 5 Studenog 1946
'Sudbina u vječnosti uvjetovana voljom... Materija pogrešna ljubav...'
Bertha Dudde, br. 3969, 6 Veljače 1947
'Nisko duhovno stanje pred Kraj... Nužan marljiv rad...'
Bertha Dudde, br. 4347, 22 Lipnja 1948
'Misija zadnjih učenika u vrijeme Kraja... Proglašavanje Radosne Vijesti...'
Bertha Dudde, br. 4593, 22 Ožujka 1949
'Odbijanje Božanske Riječi znak Kraja...'
Bertha Dudde, br. 4916, 17 Lipnja 1950
'Svrha zemaljskog života: Služenje u Ljubavi slobodnom voljom...'
Bertha Dudde, br. 4950, 13 Kolovoza 1950
'Ljubav i vjera nedostaju ljudima... Propovijedanje u Ljubavi uspješno'
Bertha Dudde, br. 5529, 9 Studenog 1952
'Grijeh je kršenje Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6071, 6 Listopada 1954
'Promjena bića... Borba protiv naopake ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 6557, 29 Svibnja 1956
'Samoljublje - Ljubav prema bližnjemu...'
Bertha Dudde, br. 6749, 28 Siječnja 1957
'Upozorenje, iskoristite vrijeme kraja za spas duše...'
Bertha Dudde, br. 6927, 24 Rujna 1957
'Božja Ljubav jedino je učinkovita po otpuštanju otpora...'
Bertha Dudde, br. 7134, 29 Svibnja 1958
'Svjetlosna odora... Marljivi rad na duši i neočekivani Kraj...'
Bertha Dudde, br. 7283, 15 Veljače 1959
'Neljubav-nost = tama... Ljubav(nost) = spoznaja...'
Bertha Dudde, br. 7293, 26 Veljače 1959
'Važnost Zapovijedi Ljubavi... Ljubav se ohladila...'
Bertha Dudde, br. 8067, 22 Prosinca 1961
'Obnova Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 8130, 20 Ožujka 1962
'Neljubavnost je uzrok za odsustvo svjetla i za preoblikovanje Zemlje...'
Bertha Dudde, br. 8423, 26 Veljače 1963