17/10/19

'Božja pomoć...Ispravna molitva...Uslišenje...'
Bertha Dudde, br. 3283, 7 Listopada 1944
'Buđenje duhovne iskre jamči promjenu bića...'
Bertha Dudde, br. 7984, 4 Rujan 1961
'Čudo snage vjere i moć molitve...'
Bertha Dudde, br. 1024, 25 Srpanj 1939
'Duhovno Sunce...Sjedinjenje...Stapanje s Bogom...'
Bertha Dudde, br, 0980, 25 Svibanj 1939
'Intimna molitva...Vanjski utisci...Bog svugdje...'
Bertha Dudde, br. 2063, 10 Rujan 1941
'Ispravna volja - Ispravna molitva...Kratka misao...'
Bertha Dudde, br. 3365, 13 Prosinac 1944
'Manjak vjere...Moć molitve...Slučajnosti...'
Bertha Dudde, br. 0927, 23 i 24 Svibanj 1939
'Mlakost...Slabost volje...Popuštanje u molitvi...'
Bertha Dudde, br. 2045, 27 Kolovoza 1941
'Molitva u Duhu i u Istini prilikom nevolje...'
Bertha Dudde, br. 1078, 1 Rujan 1939
'Božanska iskra...Ljubav...Plamen...'
Bertha Dudde, br. 3332, 16 i 17 Prosinac 1944
'Buđenje Božanske duhovne iskre...'
Bertha Dudde, br. 6101, 7 Prosinac 1954
'Molitva u vjeri...Snaga vjere i molitve...'
Bertha Dudde, br. 3427, 4 Veljače 1945
'Molitva u vjeri zaštita protiv mračnih sila...'
Bertha Dudde, br. 0984, 28 Lipanj 1939
'Božji Duh...'
Bertha Dudde, br. 0592, 23 Rujan 1938
'Paljenje Božje iskre u čovjeku...'
Bertha Dudde, br. 5574, 11 Siječanj 1953
'Pročišćenje duše preduvjet za sjedinjenje s Bogom...Pomoć zalutalima...'
Bertha Dudde, br. 0378, 14 Travanj 1938
'Spajanje duše s duho(vni)m...'
Bertha Dudde, br. 1443, 30 Svibanj 1940
'Sretno blaženstvo...Sjedinjenje s Bogom...'
Bertha Dudde, br. 0458, 10 Lipanj 1938

07/10/19

'Boravak u intimnoj molitvi...Izvorni odnos...Otac...'
Bertha Dudde, br. 2023, 10 Kolovoza 1941
'Borba za opstanak...Borba u pred-stadijima...Borba kao čovjek...'
Bertha Dudde, br. 2234, 13 Veljače 1942
'Čin stvaranja bio je čin sreće za Boga...'
Bertha Dudde, br. 8975, 15 i 16 Svibanj 1965
'Kajanje duše u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 4081, 10 Srpanj 1947
'Nagoni pred-stadija presudni su za karakter...'
Bertha Dudde, br. 1933a, 25 Svibanj 1941
'Očinska besjeda djetetu koje pita...'
Bertha Dudde, br. 6869, 11 Srpanj 1957
'Opće molitvene akcije...'
Bertha Dudde, br. 8279, 22 Kolovoza 1962
'Predispozicija....Nagoni u pred-stadijima...'
Bertha Dudde, br. 2321, 3 Svibanj 1942
'Spasitelj kao liječnik...Nauk današnjice...Nebeska poruka...'
Bertha Dudde, br. 0697, 5 Prosinac 1938
'Volju ne određuje predispozicija, nego Ljubav...'
Bertha Dudde, br. 5257, 19 Studeni 1951