26/07/2021

'Vrazi u vrijeme Kraja...'
Bertha Dudde, br. 5020, 13 Prosinca 1950

Novo progonstvo... Prethodna smrt, još uvijek mogućnost napredovanja u onostranom...'
Bertha Dudde, br. 2845, 10 Kolovoz 1943

'Pravi predstavnici Kršćanstva u vrijeme Kraja...'
Bertha Dudde, br. 3973, 11 Veljače 1947
'Ceremonije (obredi) i izvanjsko priječe...'
Bertha Dudde, br. 3139, 30 Svibanj 1944
'Božja Ljubav također djeluje u zakonitom redu...'
Bertha Dudde, br. 8218, 19 Srpanj 1962
'Bog je vječno nepromjenjiv... Zakon Reda... Princip Ljubavi...'
Bertha Dudde, br. 7920, 15 Lipanj 1961
'Napajanje snagom i snaga volje...'
Bertha Dudde, br. 2570, 2 Prosinac 1942
'Iznimne sposobnosti...'
Bertha Dudde, br. 3590, 30 Listopada 1945
'Očeva briga za Njegove sluge...'
Bertha Dudde, br. 4556, 2 Veljače 1949
'Riječ Božja kao zaštita protiv iskušenja...'
Bertha Dudde, br. 0628, 19 Listopada 1938
'Opasnost promjene Riječi... Ljubite jedni druge...'
Bertha Dudde, br. 8389, 21 Siječnja 1963
'Upozorenje na dodatni strani učiteljski materijal...'
Bertha Dudde, br. 8677, 18 Studeni 1963
'Bog je Ljubav... Božanska zaštita u zemaljskom životu...'
Bertha Dudde, br. 1413, 1 Svibanj 1940
'Ljubav i Božje smilovanje na duše tame...'
Bertha Dudde, br. 1399, 29 Travanj 1940
'Intimna Očeva Ljubav... Zabrinutost za mlake... Sredstva...'
Bertha Dudde, br. 1397, 28 Travanj 1940
'Poziv Bogu za snagu... Snaga odozdol...'
Bertha Dudde, br. 5514, 23 Listopad 1952
'Uvjeti za prave predstavnike Boga: Djelovanje Duha i znanje usklađeno sa Istinom...'
Bertha Dudde, br. 4515, 17 Prosinca 1948
'Utjecaj neplemenitih duhovnih bića na slabe ljude...'
Bertha Dudde, br. 0543, 13 Kolovoz 1938
'Opsjednuće... Grijesi otaca...'
Bertha Dudde, br. 6691, 17 Prosinca 1956
'Vodstvo...'
Bertha Dudde, br- 3489, 17 Lipnja 1945
'Pravi put... Pravi Vodič...'
Bertha Dudde, br. 6752, 2 Veljače 1957
'Vođa i suputnik... Božji blagoslov...'
Bertha Dudde, br. 5984, 25 Lipanj 1954
'Vođenje slijepih.,..'
Bertha Dudde, br. 5651, 13 Travanj 1953

'Razdjeljivanje Istine.,.. Vođe... Širenje svjetla...'
Bertha Dudde, br. 6648, 18 Rujan 1956

27/07/2021

'Duh od vječnosti... Snaga Duha...'
Bertha Dudde, br. 1515, 11 Srpanj 1940
'Čista Riječ Božja...'
Bertha Dudde, br. 2190, 19 Prosinac 1941