Kronološki poredane Objave    Skini u PDF formatu    
Autobiografija
Tematske knjižice    
Ime
Biblijska Tumačenja Stari Zavjet   O ovom
Božanskom
Djelu
  Novi Zavjet 0196 ('Mjera koju koristite će biti mjera koju primate...')
  Djela apostolska i Poslanice 0346 ('I Riječ je tijelom postala...')
    0404 ('O, dođite svi k Meni...' Zabrinutost Gospoda da neće biti pozvan) Bertha Dudde -
Gdje u Bibliji
piše o Njoj?
    0451 ('Prepoznat ćete ih po plodovima...' Duhovna tromost)
    0467 ('Ja Sam među vama...')
    0640 ('Pustite dječicu da dođu k Meni...')
    0648 (Strpljivo nošenje križa... 'Gospode, neka bude Tvoja volja')
    0664 ('Dana Mi je sva vlast...' Sud... Hrpa ruševina)
    0709 ('Mnogi su pozvani...' ... Moć molitve za sposobnost za primanje)
    0752 (Razlog Objavama... 'Neće ostati kamen na kamenu...')
    0761 (Djetinje povjerenje... 'Dođite k Meni')
    0909 ('Stanovi u Očevoj Kući'... Stanje sreće... Bez počinka)
    0911 ('Moje Kraljevstvo dolazi odozgor...')
    0988 ('Ne kao što vam svijet daje...')
    1004 ('Evo, Ja Sam sa vama sve dane...')
    1037 ('Nitko ne može služiti dvojici gospodara...')
    1132 ('Sjetite se siromašnih u duhu...')
    1416 (Izlijevanje Sv. Duha... Ivan 14:13-26... Pedesetnica)
    1516 ('Ti si Petar, Stijena...')
    1517 ('Idite i poučite sve narode...')
    1553 (Božanska Ljubav... Najveći dar milosti... 'Ja vam ne dajem kao što svijet daje...' Obmanjujuća svjetla)
    1619 ('Dođite k Meni svi...' Ja vam ne dajem kao što vam svijet daje...)
    1775 (Oprost grijeha... 'Ako ne vidite znakove, ne vjerujete')
    1849 ('Neka se čuva svetim Tvoje Ime...')
    1925 (Dopuštenje...'Izbavi nas od sveg zla...') Hanna Dudde
o
Berthi Dudde
    1926 (Navjestitelji Božanske Riječi... 'Gdje su dvoje ili troje zajedno')
    1940 ('Mjera kojom mjerite mjerit će vam se...')
    1948 ('Mnogi su pozvani, rijetki su odabrani...' ... Radnici u Vinogradu)
    1967 (Božja Riječ... 'Dajte Bogu što je Božje'... Vlast)
    2088 ('Vidi, ja stojim pred vratima i kucam')
    2107 ("Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime...")
    2260 (Vojska ratnika... 'Ne bojte se...')
    2306 (Značenje riječi 'Moja Crkva')
    2399 ('Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali dušu ne mogu ubiti')
    2353 (Lažni Kristi... Znamenja i čudesa...)
    2362 (Kruh nebeski, hrana za dušu... 'Tražite najprije kraljevstvo nebesko...')
    2465 ('Blaženi siromašni Duhom...' Neprepoznavanje Božanskog dara)
    2505 ('Stojim na vratima i kucam...')
    2512 ('Iz njegovih će bokova poteći bujice žive vode...')
    2566 (Lažni proroci... Provjeravajte duhove...)
    2734 (Vidljiva pojava Gospoda... 'Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime...') Revelations in English language
    2801 (Isusovo obećanje: 'Tražite najprije Kraljevstvo Božje')
    2802 ('Duh je voljan, ali je tijelo slabo...')
    2859 ('Dođite svi k Meni...' Isusovo obećanje)
    2904 (Protivnikova maska... 'Poznat ćete ih po njihovim plodovima')
    3129 ('Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...')
    3226 ('Tražite prije svega Kraljevstvo Božje')
    3238 (Opomene ... Ivan 14 ... Prebivalište u srcu)
    3239 ('I vrata pakla neće je nadvladati...')
    3257 ('I sprovedi nas kroz kušnju...')
    3281 ('Dođite k Meni svi...') CD ROM
    3282 (Oče, budi volja Tvoja... Borbe)
    3330 (Obnavljanje svijeta... 'Neće ostati kamen na kamenu...')
    3393 ('Radite i stvarajte dok je dan...')
    3445 ('Tko u Mene vjeruje...')
    3453 ('Kada ste okupljeni u Moje Ime...')
    3460 ('Blaženi su milosrdni...')
    3510 (Duhovna hrana... 'Tražite najprije kraljevstvo')
    3568 ('Prebacite sve brige na Mene...')
    3589 ('Vrata pakla...' Kristova Crkva)
    3621 ("Tkogod vidi Mene vidi Oca...")  
    3623 ('Tko Me prizna pred svijetom...')  
    3624 ("Budite poput male dječice...")  
    3634 ('Zar niste znali da Ja moram biti u kući Moga Oca?...')  
    3671 ('Što vi svežete na Zemlji...')  
    3767 ('Ja Sam Put, Istina, i Život...')  
    3788 ('Stvarajte i djelujte dok je još dan...')  
    4016 ('Ja kucam a vi Me ne primate...')  
    4051 (Nositelj križa Isus... 'Dođite k Meni svi...' )  
    4082 ('Kod Boga ništa nije nemoguće...')  
    4120 (Ivan 14:15-26)  
    4128 ('Jedino onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni, i Ja u njemu')  
    4163 (Duhovna hrana... 'Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti')  
    4289 ('Stvarajte i djelujte dok je još dan...')  
    4295 (Dobri Pastir... "Moji vlastiti prepoznaju Moj Glas...")  
    4301 ('Mnogo je pozvanih, malo odabranih...')  
    4310 ('Blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali...')  
    4340 ('Postanite poput djece...' Snažna vjera)  
    4380 ('Gdje je dvoje ili troje u Moje Ime...')  
    4406 ('I vrata pakla neće je nadvladati...')  
    4408 ('Nitko ne može služiti dvojici gospodara...')  
    4427 (Istinski i lažni predstavnici... 'Tko sluša Moje sluge, sluša Mene...')  
    4480 ('Morate biti podučeni od strane Boga...')  
    4507 ('Gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje ime...')  
    4525 ('Ti si Petar, Stijena...' Živa Vjera - Kristova Crkva)  
    4536 (Moć zla... Snažna vjera... 'Dođite k Meni...')  
    4544 ('Slijedite Me...')  
    4558 (Otpor prema Istini... 'Tko traži, nalazi...')  
    4599 (Držite se Moje Riječi... 'Dođite svi k Meni...')  
    4607 ("Sotona hoda uokolo kao ričući lav...", "Bdijte i molite...")  
    4608 ('Neću vas ostaviti kao siročad...' Ivan 14:18)  
    4647 ('Vi ćete moći činiti još veće stvari'... Obećanje)  
    4649 ('Neću vas ostaviti kao siročad...' Ivan 14)  
    4654 ('Budite poput dječice...')  
    4675 ('Taj dan i čas ne zna ni jedan čovjek...' Lažni proroci posljednjih dana)  
    4679 (Ljubavno djelovanje... Korištenje Božje opskrbe snagom... 'Tko ostaje u Ljubavi' ')  
    4689 (Čisto Evanđelje... 'Moja Riječ ostaje do...')  
    4726 (''Moje ovce poznaju Moj Glas..." Otpor...)  
    4730 ('Tko nije za Mene, protiv Mene je...')  
    4850 ("Ja ću ostati sa vama..." "Poslat ću vam Utješitelja...")  
    4867 ('Nitko ne može služiti dvojici gospodara...')  
    4909 ('Ja Sam Riječ...')  
    4920 ('Ja ću vam staviti riječi u usta...')  
    4922 ('Svjetovi će proći, ali Moje Riječ će o(p)stati'))  
    4942 ('Ti si Petar, Stijena, i na toj Stijeni ću izgraditi Moju Crkvu')  
    4973 (Blagoslov Božanskih Objava... 'Ja Sam Put, Istina i Život')  
    4977 (Lažni kristi i lažni proroci...)  
    4985 ('Izbavi nas od Zloga...')  
    4992 (Istina mora pritjecati direktno sa Izvora Istine... 'Ja Sam Put, Istina i Život')  
    5024 ('Tkogod ljubi svoj život, izgubit će ga...')  
    5038 (Djelovanje Sotone... 'Ja Sam dobri Pastir')  
    5056 ('Gdje se dvoje ili troje okupe u Moje Ime...')  
    5081 ('Vjera premješta planine...')  
    5082 (Su-radnici u Kristovom radu Iskupljenja... 'Idite stoga i podučavajte...')  
    5094 (Duhovno bogatstvo... 'Uzmite i jedite'... Rad u onostranom...)  
    5114 ("Dođoh svojima a oni Me ne primiše...")  
    5142 (Izvođenje čuda u doba Kraja... Lažni kristi i proroci...)  
    5179 ('Mnogi su pozvani, malo je odabranih'... Učenici posljednjih vremena)  
    5185 ('Vrata paklena neće prevladati protiv nje...')  
    5209 ('Tko drži Moje zapovijedi...')  
    5247 ('Morate biti podučeni od Boga...')  
    5312 ('Niko ne može služiti dvojici gospodara...')  
    5336 ('Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...')  
    5355 ('Stojim na vratima i kucam...' Otkrovenja)  
    5370 ('Moje je Kraljevstvo, Moć i Slava...')  
    5376 (Ja poznajem Moje... Dobar Pastir)  
    5449 ('U kući Moga Oca ima mnogo stanova...')  
    5508 ("Dođite k Meni...")  
    5592 ('Ja sam Svjetlo svijeta...')  
    5597 (Ljubav je život Krista u čovjeku... 'Moj jaram je sladak'...)  
    5959 ('Ja poznajem Moje...')  
    5604 ('Mnogo je pozvanih, ali malo odabranih...')  
    5677 ('Lažni Kristi i proroci...' Sotonina maska)  
    5707 ('Stvarajte i djelujte...' Beskrajno duga noć)  
    5523 ('Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek...')  
    5727 ('Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski...')  
    5756 (Očeve Riječi... 'Tražite najprije Kraljevstvo Božje')  
    5778 ('Lažni Kristi i proroci...')  
    5821 ('Tko Mene priznaje...')  
    5865 (Dva različita svijeta... Glas dobrog Pastira)  
    5872 (Predskazanja svjetovnih događaja... Lažni proroci)  
    5881 ('Ja poznajem Moje...')  
    5886 ('Što učinite jednom od Moje najmanje braće...')  
    5908 (Pravi odnos djeteta... Postanite poput dječice)  
    5925 (Vi trebate moliti Oca u Moje ime...)  
    5942 ('Tražite najprije Kraljevstvo Božje...')  
    5956 ('Tražite najprije Kraljevstvo Božje')  
    5963 (Ljubav: 'Onaj koji ostaje u ljubavi ostaje u Meni...')  
    5985 ('Ja Sam Put, Istina i Život...')  
    6001 (Lažni Kristi i proroci.. Djelovanje Sotone)  
    6039 (Znaci i čuda u vrijeme Kraja... Lažni kristi i proroci...)  
    6048 ('Raznosite Moje Evanđelje...')  
    6111 ('Ne boj se, samo vjeruj...')  
    6121 (Ispravna mjera sebične ljubavi... 'Kao sebe samoga...')  
    6135 ('Uzmite ovo i jedite...')  
    6137 ('Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni...')  
    6144 ('Mir svim ljudima dobre volje...')  
    6188 ('Podučen od Boga...')  
    6212 (Evanđelje treba biti razdijeljeno u 'cijeli svijet')  
    6220 (Otplata krivnje duga 'do posljednjeg novčića')  
    6279 (Odvojenost - Nesreća ... 'Dođite k Meni svi...')  
    6288 ('Kako mjerite bit će vam izmjereno...')  
    6327 (Božje Prisustvo...)  
    6345 ('Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...')  
    6368 (Sluge posljednjeg vremena)  
    6374 ("Štogod od Oca tražite u Moje Ime...")  
    6397 ('Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...')  
    6404 ('Radite i djelujte dok je još dan...')  
    6523 (Pravi dječji odnos... 'Ako ne postanete poput dječice')  
    6565 ('Tko vjeruje u Mene...' )  
    6570 ("Moje ovce poznaju Moj Glas...")  
    6584 (Ispunjenje Isusovog obećanja)  
    6677 ('Ja Sam Put, Istina i Život...')  
    6693 ('Ja Sam Put, Istina i Život...')  
    6695 (Poduke iznutra... Ivan 14:15-26)  
    6709 ("Čije god grijehe otpustite...")  
    6712 ('Mnogi su pozvani...')  
    6787 (Ispravan odnos djeteta...)  
    6824 ('Ali tražite prije svega Kraljevstvo Božje...')  
    6845 (Dobar Pastir...)  
    6877 ('Budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen...')  
    6968 ('Tražite prije svega Kraljevstvo Božje...')  
    7022 ('Što dobivate u trenutku, to govorite')  
    7031 ('Dana Mi je sva moć na nebu i na Zemlji...')  
    7047 ('Dođite svi k Meni')  
    7075 ('Gdje su dvoje ili troje okupljeni...')  
    7089 ('Ja Sam kruh života, mana koja silazi dolje s neba...')  
    7093 ('Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...')  
    7216 ('Tko god Me prizna pred ljudima...')  
    7247 ('Poslati ću vam Utješitelja...')  
    7249 ('Mjera koju dajete će biti mjera koju primate...')  
    7306 ('Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...')  
    7341 (Duhovna komunikacija... 'Gdje su dvoje ili troje...')  
    7352 ('Tko u Mene vjeruje...')  
    7359 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje...")  
    7361 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje...II")  
    7433 ('Radite dok je još dan...')  
    7473 ('Dođite k Meni...')  
    7457 (Božje obećanje: 'Tražite najprije Kraljevstvo...')  
    7555 ('Ne brinite što ćete govoriti...')  
    7589 ('Vidi, Ja stojim pred vratima...')  
    7601 (Kontakt sa stanovnicima drugih svjetova... 'U kući Mojeg Oca'')  
    7617 ('Mnogi su pozvani, malo je izabranih...')  
    7638 ('Mjera koju dajete će biti mjera koju primate...')  
    7647 ('Ivan 21:25')  
    7713 (Vidljiva prisutnost Isusa)  
    7747 ('Kod Boga ništa nije nemoguće...')  
    7771 ('Svi morate biti podučeni od Boga...')  
    7774 ('Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...')  
    7906 ('Tko u Mene vjeruje...')  
    8061 ('Tko sluša vas, sluša Mene Osobno...')  
    8132 ('Dođite k Meni'... Ohrabrenje u nevolji)  
    8137 ('Nebo i Zemlja će proći...')  
    8139 ('Uzmite na sebe vaš križ...')  
    8141 ("I Riječ je tijelom postala...")  
    8199 ('Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime...')  
    8211 ('Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...')  
    8322 ('Ne brinite što ćete jesti i piti...')  
    8330 (Poziv Pastira... Velika duhovna nevolja)  
    8363 ('Ja sam s vama sve dane...')  
    8373 ('Čije god grijehe otpustite...')  
    8379 ('Sile će se nebeske poljuljati...')  
    8413 ('Radite dok je još dan...')  
    8591 (Široki i uski put...)  
    8632 ('Svi morate biti podučeni od Boga...')  
    8713 (Ivan 7:38-39)  
    8786 ('Mjera koju koristite će biti mjera koju ćete primiti...')  
    8872 ("Uvest ću vas u istinu...")  
       
     
<<< nazad