Kronološki poredane Objave:    Skini u PDF formatu 0001-3000  
Autobiografija
Tematske knjižice 3001-6000  
Ime
Biblijska Tumačenja 6001-9030: 6000 (Uskrsnuće tijela) O ovom
Božanskom
Djelu
    6001 (Lažni Kristi i proroci... Djelovanje Sotone)
    6005 (Bahato okončavanje života)
    6010 (Kristova Crkva)
    6011 (Odbijajuća volja... Čuvanje Božje Riječi čistom...) Bertha Dudde -
Gdje u Bibliji
piše o Njoj?
    6012 (Molitva u tišini... Priznavanje pred svijetom)
    6013a (Različiti darovi duha...)
    6013b (Govorenje u jezicima... Upozorenje na krivog duha)
    6014 (Pristupanje mjestu pogubljenja... Put ka Križu...) Hanna Dudde
o
Berthi Dudde
    6015 (Sve služi postizavanju savršenstva)
    6017 (Milosrđe)
    6023 (Božje otkrovenja o vremenu Kraja)
    6025 (Milosrđe... Ne budite tvrda srca) Revelations in English language
    6030 (Ravnodušnost ljudi zahtijeva strožije udarce...)
    6031 (Duh zbunjenosti... Bez Ljubavi nema istine...)
    6033 (Staza Ljubavi i vjere... Priznati Boga)
    6034 (Mrtva vjera postaje očigledna u vremenima nevolje...)
    6036 (Nije samo djelo presudno, nego volja...)
    6037 (Dolazak Gospodnji se treba shvatiti doslovno)
    6038 (Nova otkrovenja... Razlog... Biblija) CD ROM
    6039 (Znaci i čuda u vrijeme Kraja... Lažni kristi i proroci...)
    6041 (Stav svjetovnih ljudi prema Evanđelju...)
    6042 (Čas smrti bez straha... Spremnost)
    6045 (Neizmjerne patnje Isusa Krista)  
    6048 (“Raznosite Moje Evanđelje ….”)  
    6049 (Bog prima svakog radnika za rad u Vinogradu...)  
    6050 ("Uđite u vašu sobicu...")  
    6052 (Posljednji Sud... Čin Ljubavi i pravednosti)  
    6053 (Put slijeđenja Isusa...)  
    6054 (Čovjekova sudbina na drugoj strani korespondira sa njegovim ciljem na Zemlji)  
    6056 (Otvoreno ispovijedanje Božanskog Imena...)  
    6059 (Vrijeme Kraja je blisko...)  
    6061a (Svjetlo je gdje Božji Duh djeluje)  
    6061b (Svjetlo je gdje Božji Duh djeluje)  
    6067 (Nadolazeća nevolja)  
    6068 (Preobilje milosti u nadolazećem vremenu...)  
    6070 ("Nemoj imati druge bogove pored Mene...")  
    6071 (Grijeh je kršenje Ljubavi)  
    6073 (Živi propovjednici Evanđelja...)  
    6076 (Blagoslov bolesti... Nositelj križa za dušu...)  
    6078 (Blagoslovljen rad u vinogradu... Domaćin... Skrb...)  
    6080 (Utjecaj protivnika na volju... Razaranje)  
    6081 (Uspjeh na Kraju zemaljskog perioda... Naučnici)  
    6083 (Vjerska borba... Nijekanje postojanja (tj. izdaja) Boga... Kraj...)  
    6084 (Ozbiljne riječi od strane Nebeskog Oca... Liječnik... Lijek)  
    6086 (Zemaljski zadatak: Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi)  
    6087 (Praiskonski grijeh... Zračenje Ljubavi... Isus Krist...)  
    6088 (Isus je imao prethodno znanje o Njegovu Činu)  
    6089 (Borba sa mačem jezika)  
    6090 (Božanska iskra...Ispravan odnosu prema Bogu...)  
    6091 (Nema odgode Kraja... Znamenja i čuda...)  
    6098 (Bog u Isusu Kristu...)  
    6101 (Buđenje Božanske duhovne iskre...)  
    6102 (Navodna pobožnost... Djelovanje sotone...)  
    6103 (Čas obračuna – Sud... Zaslužena kazna...)  
    6106 (Brzi Kraj... Ispunjenje predskazanja)  
    6109 (Ispitivačke misli su prvi korak prema uzlazu)  
    6110 (Snažna vjera... Uspjeh... Ljubav)  
    6111 ("Ne boj se, samo vjeruj...")  
    6113 (Samokritika- Misli... Ljubav...)  
    6114 (Postajanje živih tvorevina djecom božjom... )  
    6116 (Božji odgovor na misli… Prisustvo)  
    6117 (Preporod… Uzaludan život na Zemlji... )  
    6118 (Duh ljubavi štiti protiv iskušenja i Božjeg protivnika)  
    6121 (Ispravna mjera sebične ljubavi... "Kao sebe samoga..." )  
    6124 (Riječi utjehe... Patnja-bolest... Povezivanje s Bogom)  
    6125 (Snažna volja otpora spram istine (Biblija))  
    6127 (Borba protiv sebe samoga... Žudnje i njihovo prevladavanje...)  
    6129 (Propovijedanje Evanđelja onima kojima je potrebna duhovna utjeha, i dušama u onostranom...)  
    6130 (Razlog za Kristovo rođenje... Čin milosrđa... )  
    6132 (Problem postanka Boga čovjekom... Ljubav, Istina, Bog... su jedno)  
    6135 ("Uzmite ovo i jedite...")  
    6136 (Nuđenje nebeskog kruha dušama u onostranom…)  
    6137 ("Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni...")  
    6141 (Ozbiljna volja dostiže cilj…)  
    6142 (Beskrajna noć je pred ljudima... Isus Krist... Svjetlo)  
    6144 ("Mir svim ljudima dobre volje…")  
    6145 (Isus Krist je čuo Riječ Božju... Posrednik između Boga i ljudi... )  
    6149 (Strpljivo podnašanje križa... )  
    6152 (Pričest...)  
    6154 (Poniznost... Oholost)  
    6156 ('Ne ubij!')  
    6157 (Zauzimanje za duše koje su u tami...)  
    6158 (Rad na duši)  
    6163 (Potraživanje milosti...)  
    6165 (Širenje Božanskog učenja bitno...)  
    6166 (Sloboda volje... Božanski Red... Stanje prisile... )  
    6169 (Isusovo ime poražava demona)  
    6171 (Duhovna hrana... "Vršitelji, ne samo slušatelji Riječi")  
    6176 (Bez Isusa Krista nitko neće biti blažen...)  
    6181 (Božja Očinska Ljubav... Siročad)  
    6183 (Zapovijed Ljubavi...)  
    6184 (Zazivanje svjetlosnih bića... Božji izvršitelji...)  
    6185 (Ispravno korištenje vremena na Zemlji)  
    6188 ("Podučen od Boga...")  
    6191 (Jedino je Ljubav od vrijednosti...)  
    6192 (Oslobađanje iz forme povod za preoblikovanje Zemlje...)  
    6193 (Ključ za mudrost je Ljubav, ne razum...)  
    6202 (Životni zadatak: Služenje u Ljubavi)  
    6206 (Spremnost za ljubav)  
    6207 (Deifikacija stvorenih bića... )  
    6212 ("Evanđelje treba biti razdijeljeno u cijeli svijet...")  
    6214 (Božja volja-Princip Ljubavi...)  
    6218 (Rad na spasenju duša... Zauzimanje...)  
    6220 (Otplata krivnje duga "do posljednjeg novčića")  
    6222 (Prijem Riječi... Zaštita Istine)  
    6223 (Traženje milosti u slobodnoj volji...)  
    6225 ("Bog je u meni"... Aktivnost Ljubavi...)  
    6227 ("Iskupljeni" na Kraju... Stanovnici Nove Zemlje... )  
    6230 (Kraj... Transformacija i novo stvaranje... )  
    6232 (Veliki Petak... Ljubav)  
    6233 (Patnja i umiranje… )  
    6236 (Odgovornost pred Božjom sudačkom stolicom... )  
    6237 (Riječ Božja - Učenje Ljubavi... Istinski proglašivaći...)  
    6240 (Isus je uzeo svu patnju na sebe samoga... Zašto patnja?... )  
    6241 (Darovi duha… Uvjeti… )  
    6242 (Kazna za grijehe?... Samo-zaslužena sudbina)  
    6256 (Ljudsko biće je blizu cilju... )  
    6260 (Tijelo... Duša... Duh... Zadatak sjedinjenja...)  
    6261 (Božansko vođenje kroz duha... )  
    6262 (Glas savjesti... Osjećaj... Ispravan put)  
    6266 (Niti jedno zauzimanje za duše u onostranom nije uzaludno...)  
    6268 (Zadatak učenika (apostola) - Proglašavanje učenja Ljubavi)  
    6269 (Deifikacija... Duhovna iskra... Duhovi)  
    6271 (Zatišje pred oluju... Unaprijed pripremljeni borci... )  
    6274 (Udaljenost od Boga i krivi stav spram Njega...)  
    6277 (Udarci sudbine... Očinska Ljubav... )  
    6279 (Odvojenost-nesreća... "Dođite k Meni svi...")  
    6280 (Istinska molitva i crkvena služba)  
    6281 (Ispravan smjer volje – totalna sloboda…)  
    6282 (Preoblikovanje Zemlje...Erupcije..)  
    6284 (Duhovni vođe na Zemlji... Isus Krist)  
    6286 (Borba protiv požuda i strasti...)  
    6288 ("Kako mjerite bit će vam izmjereno...")  
    6290 (Udari sudbine kao spasonosno sredstvo)  
    6295 (Razvoj Zemlje i ljudskog bića)  
    6301 (Vjerska zajednica Isusa Krista... )  
    6306 (Sjedinjenje duše s Duhom...)  
    6307 (Izbavljenje jedino kroz Isusa Krista...)  
    6312 (Zajednički susret u onostranom)  
    6313 (Svemirski fenomeni)  
    6314 (Duhovni preporod)  
    6315 (Silazak u pakao)  
    6317 (Obnovljeno zarobljeništvo)  
    6320 (U služenju po vlastitoj volji… Sebična Ljubav…)  
    6321 (Sredstva milosti… Molitva)  
    6324 (Približavanje zvijezde)  
    6325 (Život na Zemlji je samo pasaža nazad kući)  
    6327 (Božje Prisustvo...)  
    6331 (Božja beskonačna Ljubav... Žrtva na Križu... )  
    6333 (Isus Krist predstavlja sve... )  
    6334 (Djelovanje Sotone... I.)  
    6335 (Djelovanje Sotone... II.)  
    6336 (Plan deifikacije bića)  
    6337 (Djelovanje Sotone... III.)  
    6338 (Božja neprestana briga za ljudsko biće... )  
    6339 (Formalni kršćani... Mrtve duše...)  
    6341 (Posrednici… Zauzimanje…)  
    6343 (Mrtvo kršćanstvo)  
    6344 (Nedostatak svjesnosti u tvorevina... )  
    6345 ("Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...")  
    6351 (Moć zauzimanja za nespašene...)  
    6352 (Božje Milosrđe…)  
    6357 (Zakon Reda je Ljubav... )  
    6360 (Zašto je bogatstvo neravnopravno raspodijeljeno?)  
    6361 (Božja pomoć ostvarena kroz ljude)  
    6363 (Kontakt sa Isusom Kristom u svakoj nevolji... )  
    6365 (Siromaštvo ne spriječava aktivnost ljubavi)  
    6368 (Sluge posljednjeg vremena)  
    6373 (Raj Nove Zemlje...)  
    6374 ("Štogod Oca tražite u Moje Ime" (Ivan 15:16; 16:23, 24, 26))  
    6375 (Mentalna aktivnost… Što je misao?)  
    6376 (Ozbiljno stremljenje za kraljevstvom Božjim...)  
    6378 (Put križa... Nositelj križa Isus Krist...)  
    6381 (Okretanje Bogu u slobonoj volji... Spona Ljubavi...)  
    6384 (Zapovijedi Ljubavi... Ohlađena Ljubav)  
    6385 (Vječni Red je Ljubav... Sotonina aktivnost... )  
    6392 (Krštenje duhom...)  
    6396 (Rođenje nekad i sada)  
    6397 ("Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...")  
    6402 (Crkvene zgrade?)  
    6404 ("Radite i djelujte, dok je još dan...")  
    6405 (Promjene u sazvježđima... )  
    6407 (Podjele pred Kraj...)  
    6410 (Evanđelje Ljubavi...)  
    6412 (Bog, Sudac pravedan ali i pun Ljubavi...)  
    6415 (Izobličenost i čišćenje Božanske Riječi)  
    6418 (Put u Očinski dom... Božje vodstvo...)  
    6419 (Zaposjednuće)  
    6423 (Sreća i zahvalnost iskupljenih duša)  
    6430 (Djelo Ljubavi čovjeka Isusa)  
    6431 (Poniznost i arogantnost... Odgovarajuće sluge)  
    6433 (Isusovo rođenje... )  
    6441 (Božja suština)  
    6443 (Djelovanje mračnih sila...)  
    6445 (Karakteristika Kristove Crkve)  
    6450 (Promjena volje... Isus Krist... Milosrđe - Svjetlo - Snaga...)  
    6452 (Konačna faza... Vjerska borba... )  
    6454 (Gosti na Zemlji... Dobri upravitelj)  
    6459 (Zauzimanje za Lucifera…)  
    6461 (Paljenje Božanske iskre putem Ljubavi...)  
    6462 (Posljedica obmanjujućih učenja u onostranom)  
    6467 (Istina otkriva Božje savršenstvo... )  
    6468 (Opasnost psihičke (spiritističke) komunikacije)  
    6469 (1.Korićanima 1,19-21)  
    6473 (Uskoro predstojeća duhovna prekretnica...)  
    6476 (Duhovno propadanje usred zablude i neistine... )  
    6477 (Put prema gore ne bez Isusa...)  
    6478 (Marijine utvare... Znaci i čuda... Sotonina aktivnost...)  
    6479 (Pred Bogom je tisuću godina kao jedan dan...)  
    6481 (Prepoznavanje i priznavanje Boga... Ateisti...)  
    6482 (U svezi otkrovenja o vremenu Kraja... )  
    6484 (Dobrovoljna veza sa Bogom... )  
    6485 (Vjerovanje u postojanje Isusa... )  
    6486 (Karakteristike istine - Isus Krist... Ljubav)  
    6487 (Informacija u svezi Kraja... )  
    6488 (Razumsko znanje... Proučavanje... Otkrovenja...)  
    6490 (Trenutak nanovo-rođenja...)  
    6495 (Protivnik nastoji spriječiti spoznavanje Božanstva)  
    6498 (Životna iskra...Ljubav...Dar milosti...)  
    6501 (Znaci i naznake koji ukazuju na Kraj... )  
    6506 (Vjera bez Ljubavi je mrtva...)  
    6508 (Predavanje Isusu... Spasitelj i liječnik... Iskupitelj)  
    6509 (Duša, stvaranje u malom... Retrospekcija...)  
    6512 (Križni put na Golgotu...)  
    6513 (Okajanje krivnje kroz Isusa Krista)  
    6514 (Uskrsnuće u život)  
    6523 (Pravi dječji odnos... "Ako ne postanete poput dječice...")  
    6525 (Duhovna Ljubavna aktivnost... Nevolja duše...)  
    6527 (Pokušaji protivnika da se potajno ušulja... )  
    6528 (Božja Riječ... Eliksir života... Smrt i život...)  
    6529 (Duhovna i zemaljska promjena je vrlo blizu)  
    6531 (Silazak u pakao... Luciferovo protivljenje... )  
    6533 (Djelovanje Duha...)  
    6538 (Bitka za vjeru... Neprijateljstva... Antikrist... )  
    6541 (San duše... Obmanjujuće učenje...)  
    6542 (Pravi Vinogradarski rad - Objavljivanje Evanđelja...)  
    6543 (Silazak u pakao...)  
    6548 (Iskupljenje uvjet za izlijevanje Duha...)  
    6550 (Beskrajna Božja Ljubav... Vječno prokletstvo (Osuda) )  
    6551 (Stremljenje za duhovnim darovima... Karakteristika Kristove Crkve... )  
    6554 (Isusov predvjesnik... )  
    6556 (Svijet predstavlja velike opasnosti)  
    6557 (Promjena bića... Borba protiv naopake ljubavi...)  
    6558 (Poniznost... Istina... Oholost... Pogreška)  
    6559 (Ispravno proglašavanje Riječi... Božje prisustvo... )  
    6562 (Križni put... Slijeđenje Isusa...)  
    6565 ("Tko vjeruje u Mene...")  
    6568 (Isus Krist donator snage i vođa...)  
    6569 (Uslišenje molitvi… Vjera)  
    6570 ("Moje ovce poznaju Moj glas..." (Ivan 10:1-16))  
    6573 (Bog sebe otkriva u Riječi... )  
    6575 (Sjedinjenje duhovne iskre sa ocem-duhom... Isus... )  
    6576 ("Možete biti spašeni samo milošću..." Struja milosti...)  
    6577 (Ljubavno zauzimanje za ovosvjetske ljude...)  
    6578 (Božji Ljubavni plan... Propast svijeta)  
    6579 ("Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni..." (Ivan 14:6))  
    6582 (Zauzimanje za bližnje)  
    6583 ("Jaram je Moj sladak"... "Kraljevstvo nebesko trpi nasilje...")  
    6584 (Ispunjenje Isusovog obećanja...)  
    6585 (Glas savjesti)  
    6587 (Proročki dar... Duhovni dar koji zahtjeva akciju... )  
    6589 (Prikladni učitelji... Mrtvi navjestitelji)  
    6590 (Svjetovni događaj... Prirodna katastrofa... Vjerska borba)  
    6591 (Znanje o procesu pred-razvoja)  
    6593 (Nanovo-rođenje isto je što i uskrsnuće...)  
    6595 (Čuda su posljedica vjere...)  
    6598 (Blaženstvo ili obnovljeno prognanstvo zavisi o slobodnoj volji... )  
    6599 ("Bog je u njega dahnuo živu dušu")  
    6600 (Raspeće je započelo novi period Spasenja... )  
    6601 (Prirodna katastrofa prije Kraja... )  
    6604 (Obaveza za pomoć pri opasnosti za bližnjega...)  
    6609 (Neodložni poziv na Večeru (Pričest) )  
    6610 (Proglašavanje Isusovog Evanđelja ljubavi je najhitnije potrebno)  
    6611 (O krštenju)  
    6612 (Pustite djelovati Duhu u vama...)  
    6615 (Bog kao otac govori svojoj djeci)  
    6616 (Strah od smrti... )  
    6618 (Božja volja... Ljudske zapovijedi...)  
    6619 (Opravdanje pred sudištem... Javno posvjedočenje)  
    6621 (Prisiljene akcije su bezvrijedne za vječnost...)  
    6622 (Visoka vrijednost ispravne molitve... )  
    6624 (Zazivanje Isusa Krista iz tame... )  
    6625 (Razmišljajte o onome što vas očekuje nakon smrti)  
    6626 (Božja Riječ je blagoslovljena njenom snagom...)  
    6627 (Različite škole razmišljanja... Gdje je istina?... )  
    6632 (Božja briga za onostrane duše... Zauzimanje...)  
    6635 (Zlo i nevolja... Božja volja ili dopuštenje...)  
    6636 (Duh zaštitnik... Duhovni vodiči)  
    6637 (Strah od smrti... Gledanje u duhovno kraljevstvo prije smrti...)  
    6638 (Koncept 'pakla'... Obnovljeno prognanstvo... Božja beskonačna ljubav)  
    6641 (Božja suština...)  
    6642 (Isusova duša… )  
    6643 (Potraživanje snage osigurava Božju pomoć prema gore...)  
    6645 (Bog uzvraća višestruko... Davanje bez ljubavi bezvrijedno...)  
    6649 (Kršćani na sat... Put do Božjeg srca...)  
    6652 (Ispravna procjena Zemaljskog života...)  
    6662 (Iskupljujući rad u onostranom)  
    6663 (Snaga Isusova Imena... )  
    6665 (Božji instrumenti u vrijeme Kraja... Lažni proroci...)  
    6668 (Put ka Bogu je put Ljubavi...)  
    6670 (Priznavanje Isusa Krista i korištenje milosti...)  
    6673 (Odgovor na pitanja o prednostima svjetlosnih bića... I u svezi bezgrešnog začeća... )  
    6674 (Misteriozni fenomeni (leteći tanjuri)...)  
    6676 ("Sve provjeravajte, što je dobro zadržite" (1 Solunjanima 5:21))  
    6677 ("Ja Sam Put, Istina i Život..")  
    6678 (Prijateljstvo Gospoda... Prijevremeni opoziv...)  
    6679 (Sposobnost razmišljanja je obaveza… )  
    6681a (Uznešenje... )  
    6681b (Uznešenje... )  
    6688 (Bog se da pronaći onome koji Ga traži...)  
    6689 (Skori Kraj treba biti spomenut opet i iznova... )  
    6693 ("Ja Sam Put, Istina i Život...")  
    6695 (Poduke iznutra... Ivan 14:15-26)  
    6696 (Paljenje Ljubavne iskre...Upute za to...)  
    6697 (Učinak snage Božje Riječi... Mrtvi ili probuđeni)  
    6700 (Postizavanje slobode do vremena Kraja... Isus Krist...)  
    6701 (Ljubav i patnja kao sredstva pročišćavanja)  
    6702 (Bog cijeni samo volju... Najunutarnije osjećanje...)  
    6703 (Čovjek treba služiti drugome... Proizvodi za cjenkanje, zaposlenje)  
    6705 (Predaja (tradicija)... Studiranje, mrtvo znanje... Svjetlo...)  
    6706 (Upozorenje na protivnika... Borba protiv njega)  
    6709 ("Čije god grijehe otpustite..." (Ivan 20:23))  
    6710 (Negativni rezultati obmanjujućih učenja... )  
    6712 ("Mnogi su pozvani...")  
    6713 (Bez Božjeg obraćanja niti jedan čovjek ne može sazrijeti)  
    6714 (Slobodna volja... Ateisti... Ponovno prognanstvo...)  
    6715 (Pročišćavanje duše...)  
    6716 (Nesebična Ljubav... Suradnici... Promjena...)  
    6717 (Objašnjenje 'ustanovljenih Riječi' za Posljednju Večeru)  
    6719 ("Došao Sam na svijet...")  
    6721 (Iskupljenje... Posljednja večera... )  
    6725 (Riječ na Silvestrovo...)  
    6728 (Odgovornost je učitelja, pomno ispitati gradivo koje podučava)  
    6729 (Žudnja za Istinom... Odustajanje od prethodnog znanja... )  
    6730 (Svjesni rad na duši...)  
    6732 (Tradicija... Sakramenti... Sakramentalni učinci...)  
    6736 (Radnici za Božje Kraljevstvo... Isus Krist... )  
    6739 (Nužno je uspostaviti kontakt s Bogom...)  
    6740 (Učinak obmanjujućih učenja... Borba)  
    6743 (Ispunjenje misije zahtjeva potpunu predaju...)  
    6745 (Djelovanje Duha... Zajednica vjernika)  
    6748 (Promjena volje i bića... Pomoć je Isus Krist)  
    6749 (Samoljublje - Ljubav prema bližnjemu...)  
    6750 (Božja bezgranična ljubav... Potpaljivanje ljubavi u ljudskom biću... )  
    6751 (Svaki čovjek zna za Božanske Zapovijedi Ljubavi)  
    6754 (Prekoračenje moći protivnika...)  
    6757 (Predodređenje?... Različita količina blagoslova?... )  
    6758 (Vjerska borba - Antikrist... )  
    6759 (Razlog uništenja...Zemaljska i duhovna promjena...)  
    6762 (Svjetovni događaj... Kaos... Antikrist)  
    6763 (Blagonaklona pomoć bližnjem u nevolji)  
    6768 (Blagotvorni učinak Božje Riječi... Buđenje... Život... )  
    6769 (O krštenju... Krštenje za odrasle...)  
    6770 (Prirodni događaj je posljednja opomena prije Kraja... )  
    6774 (Odbijanje Riječi ne bi trebalo zaustaviti njeno proglašavanje)  
    6780 (Težnja za darovima Duha...)  
    6782 (Pravi i lažni proroci… )  
    6783 (Zavedena pretjerana revnost)  
    6786 (Nered-raspadanje-kaos-razaranje- 'izgradnja'...)  
    6787 (Ispravan odnos djeteta...)  
    6790 (Pročišćavanje božanskog rasadnika)  
    6793 (Utjecaj duhovne hrane na tijelo i dušu)  
    6794 (Sporno pitanje u svezi ljudske Božje manifestacije)  
    6796 ("Tko god ostane u Ljubavi..." Strani bogovi)  
    6799 ('Sud'... "Sama Riječ će proglasiti Sud..." )  
    6800 (Otac-dijete odnos s Bogom)  
    6801 (Aktivnost sotone i demona tijekom posljednjih dana... )  
    6803 (Što je Ljubav?... Snaga ljubavi...)  
    6804 (Djelo Ljubavi i milosrđa čovjeka Isusa...)  
    6810 (Uskrsnuće trećeg dana)  
    6811 (Uskrsnuće mrtvih u život)  
    6812 (Upućivanje na Kraj jednog razdoblja... )  
    6813 (Ispunjavanje zapovijedi koje su odredili/donijeli ljudi neće zamijeniti djela Ljubavi)  
    6815 (Duhovna bića pomažu tek nakon zazivanja Boga...)  
    6817 (Promjena dušina prebivališta... Smrt tijela)  
    6818 (Vlastito spasenje preduvjet za spasiteljski rad...)  
    6821 (Androgina bića... Onostrano... )  
    6824 ("Ali tražite prije svega Kraljevstvo Božje…")  
    6825 (Važnost Zapovijedi Ljubavi i ispunjavanja...)  
    6828 (Razlog za uništenje i novo stvaranje. Pakao - Prognanstvo)  
    6830 (Duhovna nadmoć... Duhovna oholost)  
    6833 (Upozornje o prividu i vanjštini)  
    6838 (Stanje nakon smrti...)  
    6841 (Volja za istinom osigurava njezin primitak... )  
    6843 (Misli su zračenja iz duhovnog kraljevstva)  
    6844 (Istinski liječnik i istinski lijek)  
    6845 (Dobar Pastir...)  
    6847 (Utjecaj na dušu kroz duh...)  
    6848 (Razlog za otkrovenja... )  
    6850 (Isus Krist otvara vrata u vječni život… )  
    6851 (Ponovni susret i udruživanje u onostranom...)  
    6852 ("U početku je bila Riječ" (Ivan 1:1))  
    6854 (Sva stvaranja u svemiru školske su ustanove)  
    6855 (Zagađivanje zraka - vode - hrane.)  
    6857 (Dopuštanje djelovanja Duha...)  
    6858 (Zemaljski put anđeoskih bića...)  
    6859 (Blagoslov mentalne komunikacije sa Bogom)  
    6860 (Nema oslobođenja bez Isusa Krista… )  
    6862 (Stol Gospodnji - Božanski domaćin)  
    6864 (Zemlja je mjesto prokletstva... Vragovi... )  
    6865 (Ljubavna aktivnost zakon na Zemlji i u onostranom...)  
    6866 (Prepoznati i priznati Stvaralačku Silu...)  
    6869 (Očinska besjeda djetetu koje pita...)  
    6870 (Proročanstva i opominjanja posljednjeg vremena... )  
    6874 (Dvojba kao blagoslov... Istina...)  
    6875 (Koje sile iniciraju prirodne katastrofe)  
    6876 ("Vjera bez ljubavi je mrtva")  
    6877 ("Budite savršeni kao što je i vaš Otac nebeki savršen")  
    6878 ('Sud' znači 'novo uređivanje - stavljanje u red')  
    6882 (Proročanstva Kraja... Da li ste 'Moji vlastiti'?)  
    6885 (Odluka volje na prednost Bogu)  
    6890 (Primljeno nakon razgovora sa Jehovinim Svjedocima)  
    6922 (Čisto Evanđelje Ljubavi...)  
    6924 (Rad na duši-Promjena samoljublja u Ljubav prema bližnjemu...)  
    6925 (Sposobnost da se vjeruje pretpostavlja htijenje da se vjeruje...)  
    6927 (Upozorenje, iskoristite vrijeme Kraja za spas duše)  
    6929 (Knjiga nad knjigama... Istraživanje razumom)  
    6930 (Dušin proces razvoja prije utjelovljenja)  
    6931 (Zemaljsko znanje nije 'mudrost'...)  
    6935 ("Oni koji vole Boga..." (Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9))  
    6936 (Izjave od strane vidjeoca i proroka... )  
    6938 (Ne dopustite da žrtva na Križu bude uzaludna… )  
    6939 (Bog se bori za svjetovne ljude...)  
    6940 (Božji blagoslov za svaku akciju... Brakovi... )  
    6941 (Božji dar: Iskra ljubavi, dio Njega samoga... )  
    6942 (Znanstvena istraživanja sa Bogom i bez Boga...)  
    6944 (Zadatak Kristovih ratnika...)  
    6947 (Otvaranje vrata srca... Večera)  
    6950 (Tek Ljubav omogućava znanje... Ljudske zapovijedi nevažne...)  
    6951 (Isus je došao kao Spasitelj... )  
    6955 (Postignuće dijete-štva)  
    6959 (Rastuće kušnje... Intimna molitva... Snaga Riječi...)  
    6963 (Sposobnost razmišljanja ne znači proizvoditi misli)  
    6967 (Duhovna prisila... Protiv dogmi i ljudskih zapovijedi)  
    6968 ("Tražite prije svega Kraljevstvo Božje…")  
    6970 (Zatišje pred oluju... Prividnost mira)  
    6971 (Cilj protivnika: uništenje..)  
    6973 (Božji Plan Spasenja... Prvobitni grijeh... Adamov pad... Djelo iskupljenja)  
    6975 (Napadi 'lažnih predstavnika'...)  
    6976 (Slobodna volja isključuje dokaz vjere...)  
    6979 (Konačno razdvajanje… Dolazak Gospodnji… )  
    6980 (Prava molitva...)  
    6983 ('Razum' ne može zamijeniti 'Duh iz Boga')  
    6984 (Značaj Ljubavnog života...)  
    6985 (Isusova duhovna misija… )  
    6987 (Proces čišćenja putem udaraca sudbine...)  
    6988 (Agonija bića bez samo-svjesnosti... Rimljanima 9:19-22... )  
    6989 (Blagoslov bolesti... Iznenadni poziv – milost)  
    6991 (Slobodna volja je prouzročila otpadništvo... Deifikacija... )  
    6993 (Božji putevi nisu uvijek ljudski putevi... )  
    6994 (Ljubavna iskra...Izbavljenje kroz Isusa Krista...)  
    6997 (Ljubav prema Bogu mora biti dokazana kroz Ljubav prema bližnjemu...)  
    6999 (Postanak Boga čovjekom u Isusu)  
    7001 (Problem Krista... Trojstvo... )  
    7004 (Ozbiljno upozorenje na Kraj i zemaljska prolaznost...)  
    7006 ((Efežani) Predodređenje... )  
    7010 (Čin začeća udaljenih od Boga je razlog nevjerovanja)  
    7018 (Simptomi skorog Kraja... "Tko ima uši neka čuje...")  
    7019 (Žrtva na Križu je bila podnesena za vrijeme i vječnost... )  
    7022 ("Što dobivate u trenutku to govorite...")  
    7023 (Razlog za temeljito znanje... Vjerska borba)  
    7024 (Ispravan stav ljudskog bića u svezi Isusova Čina Spasenja)  
    7025 (Slabosti čovjeka Isusa...)  
    7027 (Novo-uređenje svega stvorenoga...)  
    7028 (Bolest i patnja su nužni da pročiste dušu)  
    7030 (Zemaljski ispiti volje... Stalna borba)  
    7031 ("Dana mi je sva moć na nebu i na Zemlji...")  
    7032 (Dar liječenja bolesnih)  
    7034 (Spasenje jedino preko Isusa Krista... )  
    7035 (Snaženje volje kroz Isusa Krista... Procjenjivanje volje... )  
    7038 (Da li Bog ili protivnik imaju pravo nad dušom to odlučuje sama osoba... )  
    7040 (U poruke u svezi nastavljenog trajanja Zemlje će se puno lakše uzvjerovati... )  
    7042 (Proglašavanje Isusa Krista kroz iscjeljivanje bolesnih)  
    7045a (Protivnikova prijevarna djela... Priviđenja)  
    7045b (Neprijateljeva obmanjujuća djela... Utvare)  
    7046 (Iskra Božanske Ljubavi... Djelovanje Duha... Znanje...)  
    7047 ("Dođite svi k Meni")  
    7048 (Poziv radnika u vinogradu... 'Božje sluge'...)  
    7049 (Sotonina aktivnost... Protumjera posredstvom utjelovljenih svjetlosnih bića...)  
    7051 (Sudbina korespondira sa slobodnom voljom)  
    7052 (Ozbiljno upozorenje u svezi Božje intervencije i posljedica...)  
    7053 (Navješćivanje nadolazeće ogromne nevolje... )  
    7054 (Nošenje križa u svrhu sazrijevanja duše...)  
    7055 (Prije nego Gospodin dođe, i sa njime Veliki Sud i Kraj ove Zemlje, Njegovo Evanđelje mora biti propovijedano i prošireno cijelim svijetom... )  
    7056 (Isusova borba protiv kušnji... )  
    7057 ("Ja moju milost podarujem poniznima")  
    7059 (Promjena bića zahtijeva rad na duši...)  
    7060 (Božje vodstvo... Volja... Vjera... Ljubav)  
    7062 (Najavljivanje predvjesnika Isusa Krista... )  
    7066 (Iskupljujuća sila Isusovog imena)  
    7067 (Čin stvaranja duhovnih bića... )  
    7068 (Kušnja posljednjih učenika u vrijeme antikrista)  
    7071 (Djetetova molitva Ocu)  
    7072 (Istinska crkva... Sekte... Djelovanje duha)  
    7073 (Značaj svjesnosti o odgovornosti...)  
    7074 (Nevjera prije Kraja... Sotonina aktivnost... )  
    7075 ("Gdje su dvoje ili troje okupljeni..." (Matej 18:20))  
    7080 (Utjelovljena svjetlosna bića... Isusovi učenici tijekom njegovog vremena na Zemlji... )  
    7081 (Božji blagoslov... Plan Spasenja... Promjena volje...)  
    7082 (Pad duhova... Sposobnost razmišljanja... Pad lucifera)  
    7083 (Veliki petak)  
    7084 (Vjera u Misiju čovjeka Isusa...)  
    7085 (Isus, moj iskupitelj živi... )  
    7086 (Isusovo uskrsnuće je smrti uklonilo žalac)  
    7088 (Nevjerovanje u djelovanje Duha... Nerazumijevanje Pisma...)  
    7089 ("Ja sam kruh života, mana koja silazi dolje s neba...")  
    7090 (Sjedinjenje s Božanskim Duhom... Životni je zadatak čovjeka...)  
    7093 ("Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...")  
    7094 (Zemaljski svijet je kraljevstvo protivnika)  
    7096 (Nemojte proigrati vaš vječni život... )  
    7097 (Borba ili služenje u zemaljskom životu...)  
    7100 (Da li je život na Zemlji sam po sebi cilj ili sredstvo do cilja...)  
    7102 (Posredovanje između Boga i svjetovnih ljudi... Neprijateljstvo - zaštita...)  
    7103 (Pogrešno tumačenje svetih pisama... Djelovanje duha)  
    7104 (Razvijanje sposobnosti slušanja Božjeg glasa... )  
    7109 (Božji dar ljubavi i milosti... Postizavanje izvornog stanja)  
    7110 (Bogatstvo i siromaštvoo nisu niti prednosti niti smetnja za postignuće blaženstva)  
    7115 (Zapovijed Ljubavi je glavna Zapovijed (prije svih drugih)...)  
    7116 (Ponizna molitva... Oholost je udio protivnika)  
    7117 (Problem trojstva)  
    7119 (Bogu-naklonjena volja osigurava Njegovo vođenje...)  
    7120 (Posljednja večera – Pričest – Ljubav… )  
    7125 (Ispunjenje obaveze nije dovoljno...)  
    7127 (Zašto nam je oduzeto naše prethodno pamćenje...? )  
    7129 (Svakodnevno zazivajte Isusovo ime)  
    7130 (Razumijevanje za izljev Duha...)  
    7132 (Milostivo zauzimanje...)  
    7134 (Božja Ljubav jedino je učinkovita po otpuštanju otpora)  
    7135 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    7136 (Pra-grijeh i značaj Djela Spasenja)  
    7146 (Svaka duša započinje svoj zemaljski napredak svjesno... )  
    7147 (Bog je postao vidljiv u Isusu Kristu)  
    7148 (Prosvjetljenje učenika se jedino dogodilo nakon Isusovog raspeća... )  
    7149 (Odgovornost roditelja i djece... )  
    7151 (Prirodna katastrofa prije Kraja)  
    7152 (Riječ Božja - Nepatvorena Istina)  
    7154 (Mrtvo znanje... Duhovna sljepoća... Ljubav...)  
    7157 (Patnja kao sredstvo pročišćavanja duše ili ljubav... )  
    7158 (Uzrok i početak stvaranja... )  
    7162 (Sve što se dogodi poslužuje usavršavanju duše)  
    7165 (Ispravan otac-dijete odnos... )  
    7166 (Božje vodstvo svih Njegovih radnika u vinogradu)  
    7167 (Obrazloženje za okončavanje jednog Zemaljskog perioda...)  
    7170 (Razjašnjenje mnogih slučajeva smrti: Zatvaranje kapija onostranog)  
    7174 (Konačno uništenje također je čin milosrđa...)  
    7176 (Duhovna ravnodušnost...)  
    7179 (Pročišćavanje Zemlje... )  
    7183 ('Znanje' još nije nikakva 'spoznaja'...)  
    7184 (Bolna odgojna sredstva...)  
    7191 (Snaga Isusova imena... )  
    7193 (Bog sebe želi obznaniti... )  
    7195 (Naći pribježište u Isusu)  
    7196 (Kakva treba biti ispravna molitva?...)  
    7199 (Grižnja savjesti u onostranom... Uspon...)  
    7201 (Bog Osobno jamči Istinu)  
    7203 (Odbacivanje Božanske Riječi u duhovnoj oholosti... )  
    7207 (Samo još kratko vrijeme milosti...)  
    7208 (Kontakt među zvijezadama (nlo-i))  
    7210 (Prioritet proglašavanja Evanđelja Ljubavi...)  
    7211 (Ozbiljne Riječi opomene što se tiče Kraja...)  
    7213 (Stanje odgovornosti... Prijemčiva srca...)  
    7216 ("Tko god me prizna pred ljudima...")  
    7217 (Ispiti u starosti... Ljubav i strpljenje...)  
    7222 (Zemaljske ili duhovne misaone struje)  
    7223 (Ljubav i patnja - Put uspona...)  
    7225 ("Skratit ću dane...")  
    7233 (Ljubavno djelovanje - priljev snage... Samoljublje - Gubitak snage...)  
    7234 (Zapovoijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu...)  
    7237 (Kristovo rođenje... I.)  
    7238 (Kristovo rođenje... II.)  
    7240 (Život i smrt... Kretanje... Aktivnost... Spavanje...)  
    7243 (Duhovni i zemaljski obrat...)  
    7246 (Običaji i riječi iz navike...)  
    7247 ("Poslati ću vam Utješitelja...")  
    7249 ("Mjera koju dajete će biti mjera koju primate…")  
    7250 (Dokaz Isusovog postojanja na Zemlji... )  
    7251 (Ljubav je ključ do mudrosti... )  
    7255 (Pomno ispitivanje duhovnih vrijednosti da bi se ustvrdilo da li su Božanskog porijekla)  
    7256 (Živi kršćani... Snaga vjere... Božje prisustvo...)  
    7258 (Što je čovjeku za činiti ako hoće čuti božji glas? - Odvajanje od svijeta)  
    7259 (Dušin proces pred-razvoja)  
    7261 (Radne obaveze ... Važna jedino djela 'Ljubavi'...)  
    7262 (Uskrsnuće... Raspadanje tijela... )  
    7265 (Duša svjesno ulazi u svoj zemaljski život... Sjećanje)  
    7266 (Obilježje živog kršćanina...)  
    7271 (Da li ljudsko biće posjeduje slobodnu volju?...)  
    7272 (Božja Ljubav prati čovjeka sve dok on sam ne otvori srce...)  
    7273 (Prijem istine putem Duha...)  
    7274 (Što je ispravna molitva?... )  
    7277 (Božji Plan Spasenja je utemeljen na slobodnoj volji ljudskog bića... )  
    7278 (Patnje i nespokojstva Isusa, čovjeka...)  
    7281 (Duhovni pomagači poštuju slobodnu volju...)  
    7282 ("Nijedno ljudsko oko nije vidjelo...")  
    7283 (Svjetlosna odora... Marljivi rad na duši i neočekivani Kraj...)  
    7284 (Molitva za snaženje volje...)  
    7290 (Prevladavanje ponora u onostranom: Isus Krist...)  
    7292 (Slijepa vjera i mrtvo Kršćanstvo… )  
    7293 (Neljubav-nost = tama... Ljubav-nost = spoznaja)  
    7294 (Nadvladavanje sebične ljubavi)  
    7295 (Predvjesnik Isusa Krista... )  
    7297 (Transformacija Zemlje... )  
    7299 (Ljubav budi Duh, Duh oslobađa...)  
    7303 (Ozbiljna žudnja za sjedinjenjem s Bogom...)  
    7304 (U svezi 'unutarnje Riječi'... )  
    7305 ("Ja sam Put, Istina i Život...")  
    7306 ("Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta...")  
    7307 (Često samoispitivanje je nužno)  
    7308 ("Bog daruje svoju Milost poniznima...")  
    7311 (Odgovaranje na pitanja... Ozbiljno provjeravanje izvora)  
    7312 (Re-inkarnacija)  
    7314 (Ni kraljevstvo svjetla ni kraljevstvo tame ne smiju biti dokazani)  
    7317 (Kušnje neprijatelja... Isusovi strahovi na Maslinskoj gori)  
    7318 (Veliki Petak)  
    7319 (Uskrs... )  
    7320 (Uskrsnuće trećeg dana)  
    7321 (Božanski nositelj križa Isus Krist)  
    7322 (Silazak u pakao... )  
    7325 (Svjetlo spoznaje može zasjati svakome...)  
    7326 (Pravednost)  
    7328 (Sumnje učenika nakon Isusova uhićenja... )  
    7329 (Božje prisustvo štiti od protivnika... )  
    7336 (Nastanjivanje Boga u srcu... Dijeteštvo Božje...)  
    7339 (Razgovor... Predvjesnik... )  
    7341 (Duhovna komunikacija... "Gdje su dvoje ili troje...")  
    7342 (Sjedinjenje s Bogom kroz Ljubav...)  
    7343 (Nastavak dušinog života nakon smrti)  
    7344 (Vječna borba protiv svijeta... )  
    7345 (Važnost/značenje molitve za preminule)  
    7348 (Slobodna volja... Prilika za uzlaz...)  
    7349 (Rad u vinogradu mora biti obavljen u Ljubavi...)  
    7351 (Promjena karaktera u Ljubav... Božje prisustvo... )  
    7352 ("Tko u Mene vjeruje...")  
    7353 (Božja beskonačna Očinska Ljubav... )  
    7355 (Učinak snage Ljubavi...)  
    7356 (Neprestano zazivanje Isusa osigurava Njegovo prisustvo...)  
    7358 (Isusovo uznešenje)  
    7359 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje...")  
    7360 (Pročišćavanje duše kroz Ljubav...)  
    7361 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje..." II)  
    7363 (Nadvladavanje svijeta... Djelovanje Duha...)  
    7364 (Opomena u svezi Kraja...)  
    7365 (Izlijevanje duha...)  
    7367 (Pročišćavanje srca…)  
    7368 (Štetne posljedice obmanjujućih učenja...)  
    7369 (Iskupljenje potrebuje slobodnu volju... )  
    7370 (Slobodna volja i samo-svjesnost... )  
    7371 (Osiguranje (obećanje) Božje pomoći u doba nevolje...)  
    7372a (Eksperimenti... Djelo uništenja)  
    7372b (Eksperimenti... Djelo uništenja)  
    7375 (Ivan 14:21... "Onaj koji vrši Moje Zapovijedi... ")  
    7376 (Bog želi biti predmetom naših misli... )  
    7379 (Duhovno bogatstvo u onostranom... Snaga...)  
    7380 (Ponovna preobrazba bića u Ljubav...)  
    7383 (Prava Kristova Crkva...)  
    7385 (Najsvetije Ime Isus... Izbavljenje...)  
    7387 (Zauzimanje za duše u bezdanu...)  
    7389 (Marijine utvare... Lažni kristi i proroci ... Posljednje vrijeme)  
    7390 (Dokončavanje perioda iskupljenja... )  
    7391 (Zakon vječnog reda... Utjelovljena svjetlosna bića...)  
    7392 (Vjerodostojno proročanstvo...)  
    7394 (Oslobađanje od gospodara svijeta... Materija)  
    7398 (Isus Krist je kapija u Kraljevstvo svjetla... )  
    7399 (Razlog cijelog stvaranja ... Pad Lucifera)  
    7400 (Slobodna volja čovjeka Isusa...)  
    7401 (Umjerenost... Posnost...)  
    7404 (Kraljevstvo svjetla... Isus Krist... )  
    7405 (Najava zvijezde)  
    7409 (Božansko učenje Ljubavi... Ljudski propisane zapovijedi...)  
    7411 (Milosrdna Ljubav prema bližnjemu...)  
    7413 (Stadij samosvjesnosti...)  
    7416 (Najvažnija je Ljubav...)  
    7417 (Ne-sumljiva vjera u Boga... )  
    7418 (Stanje sumraka u onostranom...)  
    7420 (Životna sudbina je uvijek dobra za sazrijevanje duše...)  
    7421 (Otkrovenje 16:18... Zemljotres... )  
    7423 (Jedino Bog je gospodar stvaranja... Zvijezda... )  
    7425 (O posljednjem sudu i Novoj Zemlji)  
    7428 (Znanje stečeno kroz proučavanje ili kroz djelovanje Duha)  
    7429 ('Živa' Riječ)  
    7430 (Za uspon je potrebna snaga... Ljubav i molitva...)  
    7432 (Osjećaj za dobro i zlo...)  
    7433 ("Radite dok je još dan...")  
    7435 (Iskorištavanje kratkog vremena života...)  
    7438 (Molitva (urgiranja) za onostrane duše)  
    7439 (Čovjek treba nadvlada(va)ti svijet...)  
    7440 (Anđeoska zaštita u vjerskoj borbi... )  
    7441 (Razgovor sa Ocem... Njegove Riječi odgore... )  
    7442 (Oproštenje grijeha kroz Isusa Krista)  
    7443 (Čujte moje obraćanje...)  
    7446 (Duh Isusa Krista je Ljubav... Božje prisustvo...)  
    7450 (Stol Gospodnji - Pričest)  
    7451 (Snaga prosudbe primatelja...)  
    7453 (Duhovna iskra u čovjeku...)  
    7455 (Isus, dobri pastir)  
    7456 (Dobrovoljno ispunavanje zapovijedi (iz) Ljubavi...)  
    7457 (Božje obećanje: "Tražite najprije Kraljevstvo...")  
    7458 (Razmišljajte često o trenutku umiranja)  
    7460 (Sotonino djelo(vanje) kao anđela svjetla)  
    7462 (Strah je nedovoljna vjera... )  
    7463 (Tko je bio utjelovljen u Adamu?... I.)  
    7465 (Tko je bio utjelovljen u Adamu?... II.)  
    7469 (Beskonačno dug pad u bezdan... Put povratka... )  
    7470 (Ozbiljno sagledavanje sebe samoga i kontakt sa duhovnim svijetom...)  
    7473 ("Dođite k Meni...")  
    7475 (Nagovještaji kataklizmi... )  
    7479 (Dolazak Gospoda)  
    7480 ("Gdje je, smrti, žalac tvoj?!")  
    7481 (Povezivanje sa Bogom usred svijeta)  
    7482 (Božja ljubav i pravednost... )  
    7484 (Silazak Krista na Zemlju...)  
    7485 (Božić)  
    7488 (Pouzdanje u ispunjenje molitve...)  
    7489 (Veza s Isusom Kristom...)  
    7490 (Sudbina duše nakon fizičke smrti)  
    7493 (Upućivanje na Kraj... Obnovljeno prognanstvo... )  
    7494 (Ljubav je sam život... )  
    7495 (Nošenje križa... Praćenje Isusa)  
    7496 (Isus kao predvodnik... )  
    7497 (Pomoć Isusa Krista za zemaljski život...)  
    7499 (Pomno ispitivanje duhovnog znanja... Zazivanje duha... )  
    7501 ("Izlit ću svog duha na svako tijelo...")  
    7502 (Istina ili obmana...)  
    7506 (Isus - Bog - Čovjek?)  
    7507 (Da li je znanje na Zemlji nužno... Zapovijedi Ljubavi...)  
    7514a (Snaga Riječi... Dnevni rad unapređenja duše... )  
    7514b (Snaga Riječi... Dnevni rad unapređenja duše... )  
    7520 (Nova Zemlja... Rimljani 8... )  
    7521 (Čista Istina... Riječ od gore... )  
    7522 (Upozorenje na Kraj...)  
    7523 (Dostava snage...)  
    7524 (Životne okolnosti poslužuju ostvarivanju potpune zrelosti...)  
    7525 (Čvrsta vjera... Molitva u Duhu i u Istini...)  
    7527 (Sveto ime Isus...)  
    7528 (Širenje Evanđelja... Isus Krist...)  
    7529 (Trajanje povratka Bogu)  
    7530 (Svjesni rad na duši...)  
    7531 (Podjeljivanje Božanske Riječi)  
    7535 (Ljubav je sve ... Božja Riječ)  
    7538 (Dug ili kratak životni vijek)  
    7540 (Božja briga za čovjeka...)  
    7543 (Riječi utjehe)  
    7544 (Sljedbeništvo Isusa Krista...)  
    7546 (Razumijevanje postanka Boga čovjekom)  
    7549 (Nevjerovanje u Kraj... )  
    7555 ("Ne brinite što ćete govoriti...")  
    7556 (Božji čin stvaranja i cilj… )  
    7557 (Borba protiv samoljublja...)  
    7558 (Djelovanje Duha...)  
    7563 (Ljubav spram bližnjega)  
    7566 (Bogu okrenuta volja osigurava savršenstvo)  
    7569 (Samo-svjesnost prvobitnog duha)  
    7571 (Razvoj duše... Prvobitni duh... )  
    7573 (Veza s Bogom...)  
    7574 (Vrijeme borbe vjere...)  
    7577 (Veliki Petak)  
    7578 (Duhovna suhoća...)  
    7579 (Uskrs)  
    7581 (Duhovno nizak stupanj čini nužnim prevrat na Zemlji)  
    7582 (Raj Nove Zemlje...)  
    7584 (Ozbiljna provjera duhovnog dobra s Božjom podrškom...)  
    7585 (Pravi predstavnici Boga na Zemlji...)  
    7586 (Evanđelje Ljubavi...)  
    7589 ("Vidi, Ja stojim pred vratima...")  
    7591 (Obnovljeno prognanstvo je rezultat duhovne smrti... )  
    7592 (Moć molitve...)  
    7593 (Ispravno korištenje životne snage...)  
    7596 (Ozbiljno upozorenje u svezi Kraja... )  
    7597 (Živa vjera... Buđenje u život... )  
    7600 (Božje otkrovenje... "Uzmite i jedite...")  
    7601 (Kontakt sa stanovnicima drugih svjetova… "U kući Mojega Oca...")  
    7603 (Božji blagoslov se treba zatražiti)  
    7604 (Predvjesnik... Znanje o prethodnom utjelovljenju... )  
    7608 (Ljubav i patnja pročišćavaju dušu...)  
    7611 (Razdvajanje duhova... Kraj jednog zemaljskog perioda... )  
    7612 (Duhovna prisila... Dogma...)  
    7613 (Otac govori svojem djetetu)  
    7615 (Djelovanje Duha...Istinski proroci...)  
    7617 ("Mnogi su pozvani, malo je izabranih...")  
    7618 (Odakle je došlo zlo?... )  
    7621 (Zapovijedi Ljubavi... Vjera...)  
    7622 (Slijediti Isusa... Strpljivo (pod)nositi Križ... )  
    7624 (Razni dokazi Boga...)  
    7627 (Sjedinjenje... Blaženstvo bogo-lik-ih)  
    7630 (Konačno djelo uništenja... )  
    7631 (Djelovanje Sotone... Pomoć putem Isusa Krista)  
    7632 ("Ja sam Put, Istina i Život...")  
    7634 (Istinski dom)  
    7637 (Razjašnjenje u svezi djelovanja duha)  
    7638 ("Mjera koju dajete će biti mjera koju primate…")  
    7641 (Traženje snage za nadolazeće vrijeme... )  
    7642 (Život u Božanskom redu je osnovni Zakon...)  
    7643 (Prirodna katastrofa i kaos... )  
    7644 (Duhovna smrt i obnovljeno zarobljeništvo... )  
    7647 (Ivan 21:25)  
    7648 (Bog kao voljeni Otac)  
    7650 (Iz vatre Ljubavi zrači svjetlo mudrosti...)  
    7655 (Zazivanje svjetlosnih bića nakon molitve Bogu... )  
    7656 (Duša će požeti što je posijala...)  
    7659 (Stvaranje je dokaz Božanskog Bića...)  
    7660 (Oproštenje kroz Isusa Krista... Stupanj svjetla i ljubavi... )  
    7661 (Značaj Zapovijedi Ljubavi...)  
    7666 (Ustanovljene Riječi...)  
    7668 ("Dovršeno je...")  
    7669 (Duša svjesno ulazi u njezino utjelovljenje... )  
    7671 (Proces preobrazbe...Samo-oblikovanje u savršenstvo...)  
    7672 (Ogromna udaljenost od Boga... Kraj...)  
    7675 (Provjeravanje duhovnih sadržaja...)  
    7677 (Pozivanje vinogradarskih radnika... )  
    7678 (Opomena na poniznost)  
    7680 (Blaženstvo povratka... )  
    7681 ("Ja sam sa vama uvijek, sve do Kraja svijeta" (Matej 28:20))  
    7686 (Proglašavanje Evanđelja po cijelom svijetu...)  
    7687 (Kraj i uznešenje... Raj Nove Zemlje... )  
    7689 (Proglašavanje Evanđelja Ljubavi...)  
    7690 (Poruka formalnim kršćanima)  
    7693 (Isusovo uskrsnuće i produhovljavanje... )  
    7697 (Proglašavanje Evanđelja)  
    7698 (Glas savjesti)  
    7699 (Razvojni proces duhova kroz stvaranje)  
    7702 (Ivan 14:8... “Neću vas ostaviti kao siročad...“)  
    7703 (Darovi duha... )  
    7705 (Lažni proroci... )  
    7706 (Obraćanje svim radnicima u vinogradu...)  
    7708 (Istinska ljubav prema bližnjem: Predavati/širiti dalje Božje Riječi...)  
    7711 (Ljubav za 'bolesne duše'...)  
    7713 (Vidljiva prisutnost Isusa)  
    7714 (Lažni duhovi... Lažni proroci )  
    7716 (Obrazovanje učitelja od strane Boga...)  
    7722 (U svezi predvjesnika... )  
    7726 (Božja duhovna iskrica u srcu...)  
    7728 (Sprovođenje Plana Spasenja)  
    7730 (Duhovna nadmoćnost nije isto što i duhovna arogancija)  
    7731 (Božja ljudska manifestacija u Isusu... )  
    7732 (Ljubav i patnja pročišćavaju dušu...)  
    7734 (Nesebična distribucija Riječi... )  
    7735 (Proglašavanje Isusa Krista i Božanskog učenja Ljubavi...)  
    7736 (O uzdržavanju od hrane i isposništvu)  
    7737 (Znaci posljednjih dana... )  
    7739 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    7741 (Uklanjanje nemoćnosti... Molitva-zamolba...)  
    7742 (Glede kongresa N.L.O.)  
    7744 (Nesebična distribucija Riječi... Materijalni interes...)  
    7747 ("Kod Boga ništa nije nemoguće...")  
    7748 (Izvorni grijeh i okajanje kroz Isusa Krista... )  
    7749 (Stalno hranjenje duše...)  
    7752 (Borba vjere i posljedna odluka...)  
    7754 (Djelo transformacije Zemlje... )  
    7756 (Kraj perioda spasenja i početak novog... )  
    7758 (Isusove Riječi na Križu: "Žedan sam")  
    7761 (Nagonjenje duhovne iskre k Očevom Duhu...)  
    7762 (Snaženje volje i dobava snage kroz Isusa)  
    7764 (Isusove posljednje Riječi na Križu)  
    7769 (Zašto je Gospod sišao na Zemlju?)  
    7770 (Uzrok i porijeklo stvaranja)  
    7771 ("Svi morate biti podučeni od Boga...")  
    7773 (Isus Krist kao nositelj križa... Pročišćavanje...)  
    7774 ("Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih...")  
    7778 (Protivnik prekoračuje njegovu ovlast)  
    7779 (Živi kršćani...)  
    7780 (Svjetlo je sišlo na Zemlju)  
    7781 (Čin Spasenja Isusa Krista… )  
    7783 (Svjesno okretanje Bogu je uspješno prođen ispit volje)  
    7787 (Objašnjenje u svezi različitog primanja Riječi)  
    7788 (Duhovna prisila...)  
    7797 (Koja je svrha života na Zemlji?... )  
    7798 ('Djelovanje duha' u ljudskom biću... )  
    7799 (Nadvladavanje materije...)  
    7800 (Evolucijski put na Zemlji...)  
    7803 (Duhovna oholost i njezina opasnost)  
    7804 (Zamračenje Duha prije Isusa Krista... Mojsije)  
    7805 (Riječi poticaja na Rad u Vinogradu)  
    7806 (Zajedničko djelovanje u vrijeme borbe vjere...)  
    7807 (Mojsije... Proroci u Starom Zavjetu...)  
    7808 (Ljubav u pravednoj mjeri...)  
    7809 (Nesebičan vinogradarski rad... )  
    7811 ("Ljubite jedni druge...")  
    7813 (Svjetlo spoznaje kroz Božje obraćanje...)  
    7814 (Ispravna molitva i njezino ostvarenje... )  
    7816 (Ispravna ideja o Bogu)  
    7817 (Ljubav prema Bogu mora biti dokazana...)  
    7818 (Obnova Zemlje i Raj...)  
    7819 (Svjetovni užici?...)  
    7822 ('Učitelj' mora biti ispunjen Duhom)  
    7826 (Bog je ljubav koja želi usrećivati)  
    7828 (Bog je duh koji je sebe očitovao u Isusu)  
    7829 ('Djelovanje (božanskog) duha' ili djelovanje duhovnog svijeta)  
    7831 (U svezi utjelovljenja svjetlosnih bića)  
    7834 (Slijepa vjera je bezvrijedna… )  
    7837 (Slobodna volja...)  
    7839 (Upućivanje/usmjeravanje onostranih duša ka Isusu Kristu... )  
    7841 (Protivnikovo prerušavanje u anđela svjetla... Čudesa?)  
    7850 (Istinska Kristova crkva... "Petar, stijena")  
    7853 (Udarci sudbine... Duhovna smrt...)  
    7854 (Žrtva i odricanje...)  
    7855 (Božansko djelovanje duha... Govorenje u jezicima... I.)  
    7856 (Božansko djelovanje duha... Govorenje u jezicima... II.)  
    7858 (Bog odgovara na svako pitanje kroz srce… I.)  
    7859 (Bog odgovara na svako pitanje… II.)  
    7865 (Obnova mora doći)  
    7871 (Svrha zemaljskog postojanja)  
    7872 (Borba koju je Isus vodio kao „ljudsko biće“)  
    7874 (Kako slijediti Isusa)  
    7875 (Obnovljeno prognanstvo je razlog za nesvakidašnja otkrovenja... )  
    7877 (Božja milost i milosrđe)  
    7880 (Misaoni valovi od strane svjetlosnih bića... Duhovni vodiči)  
    7881 (Obraćanje pažnje na Božji Plan Spasenja)  
    7884 ("Slovo ubija... " Beživotni proglašivači Riječi... )  
    7892 (Podređivanje vlastite volje Božjoj volji... )  
    7895 (Božje prisustvo... Postajanje hramom Božjim...)  
    7897 (Dan pedesetnice (duhovi))  
    7898 (Otac govori Njegovoj djeci... )  
    7901 (Glava kuće riješava sve brige... )  
    7905 (Božanske Zapovijedi Ljubavi... Prava Kristova Crkva...)  
    7906 ("Tko u Mene vjeruje...")  
    7907 (Postajanje Božjom djecom. Sinovstvo Božje)  
    7908 (Vrijeme Kraja opravdava darove milosti)  
    7909 (Značaj svete pričesti)  
    7910 (Doktrina o prokletstvu je obmanjujuće učenje)  
    7911 (Preobražaj iz smrti u život... )  
    7914 (Ljubav prema bližnjemu- pomoć u duhovnoj nevolji...)  
    7923 (Znanje o Božjoj Volji... Odgovornost...)  
    7924 (Koncept vremena i prostora)  
    7925 (Isus Krist je otvorio kapije u Kraljevstvo Svijetla... )  
    7927 (Protivne primjedbe... Pogrešna Biblijska tumačenja...)  
    7928 (Razlog za bolne udarce sudbine...)  
    7932 (Da li je Bog prouzročio otpadništvo?)  
    7933 (Bog se obraća svakome tko to želi...)  
    7935 (Vi se ljudi približavate Kraju... )  
    7936 (Slobodna volja mora prihvatiti svjetlo...)  
    7942 (Porijeklo stvaralačkog djela "Zemlja")  
    7944 (Dolazak na oblacima)  
    7946 (Učiteljske snage su podučene od samoga Boga...)  
    7947 (Život ljubavi štiti od pogreške... )  
    7950 (Iskupljenje jedino kroz Isusa Krista... Samo-iskupljenje nije moguće... )  
    7951 (Vjera... )  
    7954 (Božja zaštita tijekom vjerske borbe... )  
    7959 (Zaključenje zemaljskog napretka jedino sa Isusom Kristom... )  
    7961 (Borba protiv samoljublja...)  
    7963 ("Oko nije vidjelo...")  
    7966 (Rajsko stanje nove Zemlje...)  
    7969 (Spasiteljska sila Ljubavi...)  
    7970 (Katastrofe... Antikrist... Vjerska borba... Kraj... )  
    7973 (Obraćanje 'Slugama Božjim' koji dvojbe)  
    7977 (Ozbiljno upozorenje glede medijalnih primanja...)  
    7980 (Božja snaga može također podariti fizički oporavak)  
    7981 (Čovjek treba mentalno usmjeravati volju prema Bogu)  
    7984 (Buđenje duhovne iskre jamči promjenu bića...)  
    7985 (Razlaganje Zemlje je čin Božje Ljubavi...)  
    7990 (Služba radnika u vinogradu za bližnja ljudska bića... )  
    7992 (Isusova slobodna volja kao ljudskog bića... )  
    7994 (Izljev Duha... Duhovno zajedništvo)  
    7996 (Ciklus... Zaključivanje perioda spasenja... )  
    7999 (Misija posljednjih učenika...)  
    8000 (Reinkarnacija iz posebnih razloga...)  
    8002 (Božji govor kroz elemente prirode... )  
    8004 (I ispravno razmišljanje je isto djelovanje Duha...)  
    8006 (Božja priroda je tajna...)  
    8008a (Svaka duša je jedan prvobitni duh)  
    8008b (Svaka duša je jedan prvobitno-stvoreni duh... )  
    8009 (Izopačenje Božanske Riječi...)  
    8012 (Dodatno objašnjenje u svezi duše...)  
    8014 (Ponovljeno upućivanje na prirodni događaj)  
    8015 (Vrlo utješni govor bolesnima i slabima...)  
    8017 (Nizak duhovni nivo... Test vjere... Borba... Uznešenje... )  
    8019 (Pretvorba prirode u ljubav uz pomoć Isusa Krista)  
    8020 (Informacija u svezi svrhe i razloga za zemaljski život)  
    8022 (Božja volja - vršenje Zapovijedi Ljubavi... Prisustvo...)  
    8025 (Razlika između 'znanja' i 'shvaćanja'... )  
    8026 (Duhovno nizak stupanj je razlog za dezintegraciju... )  
    8028 (Priznavanje Isusa Krista je priznavanje Boga...)  
    8029 (Razjašnjenje o vjerodostojnosti 'objava' )  
    8031 (Tama... Znanje... Istina... Ljubav... Svjetlo...)  
    8032 (Što je Ljubav?... Mijenjanje sebične ljubavi u ljubav spram bližnjega)  
    8033 (Predstojeći prirodni događaj)  
    8035 (Pogrešna slika o Bogu... Obmanjujuća učenja... )  
    8038 (Izlijevanje Duha prije smrti na Križu...)  
    8040 (Povezivanje s Bogom...Misli...Molitva...Ljubavno djelovanje...)  
    8041 (Zatraženo razjašnjenje u vezi s prehranom)  
    8048 (Milost Božjeg oslovljavanja...)  
    8049 (Ljubavna iskra u čovjeku...Buđenje Duha...)  
    8050 (Dvojbe glede prijenosa Čiste Istine...)  
    8054 (Da li je Biblija zapečaćena?)  
    8059 (Vjerovanje u dušin nastavak života...)  
    8060 (Obećanje: ‘Izlijevanje duha...’)  
    8061 ("Tko sluša vas, sluša Mene osobno...")  
    8062 (Božja pravednost... Sud... Djelo Otkupljenja...)  
    8063 (Duhovna molba: Molitva za Snagu i Milost...)  
    8064 (Unutarnje samo-razmatranje)  
    8065 (Mesija je došao na svijet)  
    8066 (2 Petrova 3:10)  
    8067 (Važnost Zapovijedi Ljubavi... "Ljubav se ohladila...")  
    8068 (Vječno svjetlo je sišlo na Zemlju... )  
    8069 (Služba naučavanja... "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih" (1.Kor.1,19) )  
    8071 (Posljednji čas Zemlje... )  
    8072 (Skori Kraj potražuje povećani vinogradarski rad... )  
    8073 (Odgovor na molitve... Ispravan odnos djeteta sa svojim Ocem)  
    8074 (Da li živite u Istini?... )  
    8075 (Svako je biće palo i uspinje se dobrovoljno)  
    8078 (Božja pomoć vam je zajamčena...)  
    8081 (Predvjesnik... Vidljiva pojava... Vrijeme je ispunjeno... )  
    8082 (Bog je Ljubav)  
    8084 (Dokaz Ljubavi prema Bogu: Ljubav prema bližnjemu...)  
    8085 (Predodređeni razmaci vremena kao periodi spasenja)  
    8088 (Znanje o vječnom Planu Spasenja)  
    8090 (Vjerska borba... Nevolja... Uznešenje... )  
    8091 (Božja ljudska manifestacija u Isusu)  
    8093 (Konačni cilj je sjedinjenje sa Bogom)  
    8096 (Posao mijenjanja u ljubav i vjera)  
    8098 (Bog Osobno se otkriva u vrijeme duhovne nevolje...)  
    8101 (Blagoslov ljubavnog zauzimanja...)  
    8103 (Nalaženje utočišta u Isusu... Protivnikova aktivnost... )  
    8104 (Razlog za katastrofu)  
    8112 (Pročišćavanje Zemlje)  
    8113 (Ljubav i patnja pročišćavaju dušu)  
    8117 (Dušina osobnost)  
    8119 (Provjeravajte odakle potiče duhovni materijal (za učenje) )  
    8120 (Razlog za Božanska otkrovenja... )  
    8121 (Primanje Riječi je čin slobodne volje... )  
    8122 (Posljednja ogromna katastrofa)  
    8125 (Znanje o Božjem biću je neophodno...)  
    8128 (Vjera u Božje prisustvo... )  
    8130 (Obnova Zemlje...)  
    8131 (Put patnje Isusa kao čovjeka...)  
    8132 ("Dođite k Meni"... Ohrabrenje u nevolji)  
    8133 (Produhovljavanje nezrelih supstanci...)  
    8134 (Ljubav daje shvaćanje... )  
    8137 ("Nebo i Zemlja će proći...")  
    8139 ("Uzmite na sebe vaš križ...")  
    8141 ("I Riječ je Tijelom postala... ")  
    8143 (Slobodna odluka volje... )  
    8144 (Povećana aktivnost neprijatelja protiv nositelja svjetla)  
    8145 (Ivan 7:38, 39)  
    8146 (Protivnik pod maskom anđela svjetla)  
    8148 (Molba za Snagu i Milost uvijek biva ispunjena...)  
    8156 (Bolne patnje Isusa Krista... Postanak Boga čovjekom)  
    8158 (Isusovo uskrsnuće)  
    8160 (Indirektna i direktna Riječ Božja...)  
    8161 (Potpuno sazrijevanje duše... Čudesno iscjeljenje - Prisilna vjera)  
    8162 (Rad u Vinogradu pred Kraj)  
    8164 ("Onaj koji izdrži do Kraja...")  
    8168 (Božji dar: iskra Ljubavi...)  
    8180 (U svezi doktrine o re-inkarnaciji)  
    8185 (Žrtvena smrt nije smjela prisiljavati na vjerovanje...)  
    8186 (Potraživanje Snage u vrijeme Kraja...)  
    8189 (Uznešenje Isusa Krista... )  
    8192 (Početak primanja Riječi prije 25 godina)  
    8197 (Slaba vjera ili nevjerovanje)  
    8199 ("Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime...")  
    8201 ("Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?..." (Matej 27:46; Marko 15:34))  
    8202 (Izvanredna pomoć u vremenu mizerije... )  
    8206 (Svrha grubih udaraca sudbine: veza sa Bogom...)  
    8207 (Utjelovljena svjetlosna bića... Djelovanje duha...)  
    8208 (Kritiziranje Božje Riječi pokazuje duhovnu oholost)  
    8210 (Duhovno znanje dokazuje buđenje i vezu s Bogom...)  
    8211 ("Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih")  
    8212 (Ujedinjenje crkvenih denominacija?... )  
    8213 ("Izlit ću Svoj Duh...")  
    8216 (Transformacija prvobitnog duha u kreacije)  
    8219 (Suđenje duša na Kraju...)  
    8222 (Isus je zadovoljio Božju pravdu... )  
    8223 (Božja beskonačna Očinska Ljubav... )  
    8224 (Dušina agonije puna sudbina u onostranom...)  
    8231 (Kristov predvjesnik)  
    8235 (Da li je čovjek evoluirao ili je bio potpuno novo stvaralačko djelo?)  
    8236 (Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoren od strane Boga?)  
    8237 (Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoren od strane Boga (II)?)  
    8238 (Crkvena organizacija)  
    8243 (Obavještavanje duše u svezi zemaljskog života... )  
    8245 (Utjelovljenje mnogih svjetlosnih bića u posljednje vrijeme)  
    8246 (Misija svjetlosnih bića... Buđenje Božanskog duha... Čin Spasenja Isusa Krista...)  
    8249 (Molitva za milost, snagu i blagoslov Božji...)  
    8250 (Bog i Isus su jedno, 'Bog je postao čovjekom')  
    8251 (Sumnjičavost spram Božanskih otkrovenja... )  
    8252 (Vremenski koncept evolucije Zemlje)  
    8253 (Protivnik obučen u svjetlo... Raj na novoj Zemlji... )  
    8257 (Preobrazba u Ljubav...)  
    8258 (Razlog za restauraciju Zemlje... )  
    8261 (Premoščivanje jaza od čovjeka prema Bogu...)  
    8263 ("Bog posla Svog Sina na Zemlju...")  
    8264 (U svezi pitanja utjelovljenje Isusa... )  
    8265 (Može li se dokazati Božje postojanje?...)  
    8266 (Otpadništvo bića… Svojevoljan uzlaz… )  
    8272 (Raspoznavanje istinskih glasnika)  
    8273 (Razlog za deformirana rođenja)  
    8274 (Posljednji učenici- znanje o Božjoj suštini...)  
    8275 (Bog je nedokučiv...)  
    8277 (Znaci posljednjih dana... )  
    8279 (Opće molitvene akcije...)  
    8281 (Opasnost arogancije)  
    8282 (Tajna Božje ljudske manifestacije)  
    8284 (Obećanja glede Božjih otkrovenja)  
    8288 (Stalni napadi neprijatelja... Nositelji svjetla... Reinkarnacija)  
    8289 (Bog zahtijeva vjeru u Njegovu ogromnu ljubav)  
    8290 (Lažni kristi i proroci)  
    8291 (Opsjednutost nije isto što i re-inkarnacija mračne duše)  
    8292 (Kontakt sa svjetlosnim svijetom ili svijetom nezrelih duhova... )  
    8293 (Hranjenje duše... )  
    8294 (Dokaz Božje Ljubavi i prisustva...)  
    8296 (Da li Bog kažnjava djecu za grijehe roditelja?...)  
    8298 (Nemojte imati drugih bogova pored Mene...)  
    8301 (Okupljanje malog stada...)  
    8303 (Čin Spasenja i njegov duhovni razlog... )  
    8304 (Uništenje Zemlje... )  
    8305 (Očev dokaz milosti tijekom posljednjih dana... )  
    8306 (Simpatija i antipatija...)  
    8307 (Upozorenje na 'duhovne vodiče'... )  
    8308 (Isusova aktivnost na Zemlji... )  
    8309 (Božji odgovor direktno i indirektno...)  
    8310 (Najavljivanja Kraja i znaci vremena)  
    8311 (Oslobođeni prirodni elementi)  
    8312 (Upozorenje od medijumističkih primanja...'Duhovne vođe'...)  
    8317 (Strah i mizerija... Božja intervencija - Vjerska borba)  
    8318 (Prolaznost zemaljskog... Zauzimanje za duše...)  
    8319 (Jedino Ljubav je blaženost...)  
    8322 ("Ne brinite što ćete jesi i piti...")  
    8323 (Propovijedi Ljubavi... Patnja i nevolje trebaju razbuditi Ljubav)  
    8324 (Stav ljudi prema Mariji, Isusovoj majci...)  
    8325 (Istinske Božje sluge… Ustanovljene Riječi… Djelovanje duha... (Marko 16:15; Luka 22:19))  
    8327 (Sjedinjenje duše s njenim Duhom...)  
    8329 (Velika duhovna nevolja u vremenu Kraja)  
    8330 (Poziv Pastira... Velika duhovna nevolja)  
    8331 (Isus je živio život za primjer ljudima)  
    8332 (Odluka volje... Sposobnost razmišljanja... Glas savjesti...)  
    8333 (Zadatak širenja Riječi)  
    8334 (Tko je bio 'ABEDAM' ... (Božje Domaćinstvo - Rasprava) )  
    8337 (Preispitivanje duhovnih 'primanja')  
    8343 (Stvarna Ljubav... Dobar primjer)  
    8345 (Novi period iskupljenja)  
    8346 (Življenje Božanskih Zapovijedi Ljubavi...)  
    8347 (Predanost Bogu osigurava postajanje blaženim...)  
    8348 (Bog želi da ga ljube a ne da ga se boje... (Ivan 16:25))  
    8352 (Rajsko stanje na Novoj Zemlji... )  
    8353 (Mesija, Spasitelj čovječanstva.)  
    8355 (Isusova obećanja se moraju ispuniti)  
    8356 (Božja skrb za radnike u vinogradu... )  
    8360 (Lažne poruke iz astralnog svijeta... 'Duhovni vodiči'...)  
    8362 (Božićna poruka)  
    8363 ("Ja sam s vama sve dane...")  
    8364 (Dužnost je ljudskog bića provjeravati/kritički ispitati duhovnu informaciju)  
    8365 (Nasrtaji neprijatelja u posljednjim danima... )  
    8367 (Dijete-štvo Božje je svrha života na Zemlji... Riječ Božja)  
    8369 (Živa vjera u vrijeme borbe vjere...)  
    8370 (Božja odluka je konačna... )  
    8371 (Razjašnjenje o tradicionalnom duhovnom znanju...)  
    8372 (Pravo svjetlo i lažna svjetla... Učenje Ljubavi...)  
    8373 ("Čije god grijehe otpustite...")  
    8375 (Kristova crkva u njezinim počecima)  
    8376 (Ljekovitost vode na Izvoru...)  
    8378 (Ispravna odluka volje u stanju samosvjesnosti... )  
    8379 ("Sile će se nebeske poljuljati... ")  
    8385 (Hranjenje duše je prioritet... Pričest)  
    8387 (Nagovještanje mnogih nepogoda prije Kraja... )  
    8397 (Duhovno stanje prije raspeća... Knjiga nad knjigama... )  
    8400 (Dušin ulazak u kraljevstvo svjetla)  
    8405 (Različite vrste kreacija korespondiraju sa padom bića... )  
    8407 (Pomno ispitivanje duhovne informacije)  
    8408 (Razjašnjenje o "Izlijevanju Duha")  
    8409 ("Tko ostaje u Ljubavi...")  
    8413 ("Radite, dok je još dan...")  
    8414 (Značaj života na Zemlji kao ljudskog bića)  
    8416 (Razlika između „djelovanja duha“ i „psihičkih“ primanja… )  
    8418 (Milost Čina Spasenja: Osnažena volja... )  
    8420 (Jedinom putem djela Otkupljenja je moguća 'deifikacija')  
    8422 (Isus je Bog... )  
    8423 (Neljubavnost je uzrok za odsustvo svjetla i preoblikovanje Zemlje)  
    8427 (Nisko duhovno stanje ljudi čini Kraj nužnim)  
    8429 (Skladan život na Novoj Zemlji)  
    8430 (Novo prognanstvo je neizbježno za sljedbenike neprijatelja)  
    8432 (Sposobnost rasuđivanja... Upozorenje na djelovanje Protivnika...)  
    8433 (Djelovanje Protivnika pod maskom...)  
    8434 (Obećanje zaštite od zbrke i napadanja...)  
    8436 (Ispravan način života u prisustvu ljudi nije dovoljan za potpuno sazrijeti)  
    8438 (Upozorenje glede komunikacije sa nadnaravnim svijetom...)  
    8439 (Božanska skrb za radnike u vinogradu)  
    8440 (Stvaranje Nove Zemlje u trenutku vremena)  
    8441 (Snaga ljubavnog zauzimanja za nevjernike...)  
    8442 (Vinogradarski rad u skladu sa Božanskom voljom... )  
    8443 (Ništa neće ostati neiskupljeno zauvijek)  
    8445 (Božja ljudska manifestacija... )  
    8447 (Posebno opravdanje za ponovno premještanje na Zemlju)  
    8453 (Zbog čega je nužno priznavanje Isusa?...)  
    8454 (Isus je na Zemlji podučavao Ljubav...)  
    8455 (Molitva s punim povjerenjem...)  
    8456 (Zašto se protivnikovo zdanje moglo utvrditi?!...)  
    8459 (Objašnjenje pra-duha i pada)  
    8461 (Molitva za snagu... Nadvladavanje samoljublja...)  
    8462 (Božja zaštita u borbi protiv protivnika...)  
    8463 (Isus je patio neizmjerno... )  
    8464 (Božja instrukcija da se bližnji poduče o Isusu... )  
    8465 (Zašto čovječanstvo općenito ne zna za Božji Plan Spasenja?... Neminovan/skori Kraj poziva na objašnjenja)  
    8466 (Što je molitva u duhu i u Istini?...)  
    8470 (Razjašnjenje u svezi posredovanja)  
    8473 (Zapovijedi pod prisilom nisu Božja volja...)  
    8474 (Znanje je dano prema zrelosti duše)  
    8475 (Bog ne želi prisilu... "Istina oslobađa...")  
    8476 (Ljubav i predanje potrebni su za rad u vinogradu)  
    8477 (Ne postoji slučajnost... Ništa se ne događa proizvoljno... )  
    8480 (Iskrivljivanje Istine)  
    8482 (Proces primanja Riječi… )  
    8484 (Aktivnost demonskih sila prerušenih u anĐele svjetla...)  
    8486 (Isusov život prije Njegove učiteljske službe)  
    8487 (Lažni kristi i proroci)  
    8495 (Objašnjenje u svezi re-inkarnacije. Isus i Spasenje)  
    8497 (Mrtvo znanje... Buđenje Duha...)  
    8499 (Zvučna Riječ zahtjeva visok stupanj zrelosti... )  
    8500 (Predodređeni Dan Kraja hoće biti ispoštovan...)  
    8501 (Precizna naznaka vremena Kraja...)  
    8502 (Distribucija)  
    8503 (Bog zahtjeva živu vjeru)  
    8505 (Izgrađivanje učitelja...)  
    8506 (Kristovo uznešenje... )  
    8507 (Ispravno bogoslužje...)  
    8508 (O preuzimanju patnje našeg bližnjeg)  
    8510 (Ponovna preobrazba u Ljubav... Duhovna iskra... Izljevanje duha)  
    8511 (Da li su razložene čestice sposobne patiti?... )  
    8514 (Gdje je Božja Riječ prepoznata, tamo je gdje je On prisutan)  
    8516 (Izlijevanje duha... Pedesetnica)  
    8519 (Istina je svjetlo... Tama posljedica odsustva ljubavi...)  
    8520 (Božja zaštita od kušnji protivnika)  
    8521 (Lažni kristi i proroci... Karakteristika: Spasenje)  
    8522 (Božja Riječ će se čuti vječno)  
    8523 (Uvjet za postizanje savršenstva na Zemlji...)  
    8527 ("Po milosti ćete biti spašeni...")  
    8529 (Bodrenje na marljivi vinogradarski rad... )  
    8530 (Preduvjeti za slušanje Božje Riječi... )  
    8532 (Opskrba pravom duševnom hranom...)  
    8534 (Držati se obmanjujućeg duhovnog znanja... Žudnja za Istinom...)  
    8535 (Ivanovo Otkrovenje...)  
    8537 ("Bog je poslao svoga Sina na Zemlju" (1 Ivanova 4:9, 10))  
    8541 (Vjera u Boga u Isusu... )  
    8544 (Božju Riječ treba slušati)  
    8546 (Jamstvo za prijem Istine...)  
    8549 (Prikupljanje snage prije kaosa... )  
    8555 (Prihvaćanje istine je obaveza... Zablude...)  
    8556 (Nesreća i patnja su sredstva za pronalaženje Boga...)  
    8561 (Isus mora biti prihvaćen kao izbavitelj...)  
    8564 (Proces povratka)  
    8566 (Proces stvaranja i otpadništvo bića)  
    8567 ("Tijelo i krv"... Duhovna hrana...)  
    8571 (Svrha zemaljskog postojanja kao ljudsko biće… )  
    8572 (Bog ispravlja obmanjujuća učenja)  
    8573 (Produhovljavanje duše i tijela... Što je fizičko tijelo?...)  
    8574 (Produhovljavanje Isusova tijela... )  
    8575 (Objašnjenje materije i njezina zadatka… )  
    8576 (Smisao zemaljskog života... Dobro-dušna aktivnost)  
    8581 ("Čujte moju Riječ..." Životna snaga-duhovna snaga...)  
    8582 (Što je bio ljudsko biće i koji je njegov zemaljski zadatak?)  
    8584 (Ljubav prema Bogu je prikazana/dokazana kroz ljubav prema bližnjemu)  
    8585 (Međuodnos sličnih duša... )  
    8586 (Od čega se sastojalo Isusovo tijelo... I.)  
    8587 (Ispravno objašnjenje Djela Spasenja i postanka Boga čovjekom)  
    8589 (Molitva za snagu i milost... Ponos... Poniznost... )  
    8590 (Bog od ljudi traži samo ljubav...)  
    8591 (Široki i uski put...)  
    8593 (Patnja produhovljava dušu i tijelo... )  
    8600 (Isusov Čin Spasenja je bio početak nove faze u djelu povratka... )  
    8601 (Jedino Ljubav koja služi vodi do savršenstva...)  
    8603 (Sudbina ateista... )  
    8604 (Odgovornost pred svjetovnom vlašću...)  
    8605 (Princip Božanskog Reda je Ljubav...)  
    8607 (Snaga molitve... )  
    8608 (Stjecanje vrlina...)  
    8609 (Razlog za djelo transformacije... )  
    8611 (Zauzimanje za duše u onostranom... I.)  
    8613 (Stvaranje je Božje djelo)  
    8615 (Pogrešno prikazivanje Boga... Kriva ideja...)  
    8616 (Zauzimanje za duše u onostranom... II.)  
    8617 (Duhovni rezultati ne smiju biti potcijenjeni... Duh je viši od razuma...)  
    8619 (Kaos nakon intervencije... )  
    8620 (Od čega se sastojalo Isusovo tijelo... II.)  
    8622 (Nedokučivost Božanstva...)  
    8623 (Obmanjujuće djelovanje protivnika... NLO)  
    8624 (Uništenje Zemlje je rezultat eksperimenata)  
    8626 (Ljudima nedostaje ljubavi i vjere)  
    8627 (Potpuna predanost Bogu...)  
    8632 ("Svi morate biti podučeni od Boga...")  
    8633 (Pogrešno tumačenje Isusovih Riječi)  
    8634 (Povijesni dokaz o Isusu i njegovu Činu Spasenja ne postoji… )  
    8635 (Vinogradski rad u skladu sa Božjom voljom... )  
    8639 (Slobodna volja...Raspoznavanje dobra i zla...Ljubavna iskra...)  
    8641 (Naznaka protivnikove aktivnosti... (Govorenje u jezicima))  
    8642 (Nakon debate o molitvi za 'preminule' – (Govorenje u jezicima))  
    8643 (Objašnjenje u svezi krštenja sa vodom...)  
    8644 (Zašto ljudi tako lagano postaju žrtve pogreške?... Istina...)  
    8645 (Povjerenje u božansko vođenje radnika u vinogradu... )  
    8646 (Evanđelje Ljubavi mora biti proglašavano)  
    8648 (Odgovor na pitanje o reinkarnaciji)  
    8651 (Istinska Kristova crkva)  
    8652 (Veličina prvobitnog grijeha potrebuje spasenje preko Isusa Krista… )  
    8653 (Bolesti i lijek)  
    8654 (Svatko je u stanju čuti Boga govoriti)  
    8656 (Bog sprovodi Njegov Plan Spasenja)  
    8661 (Ljudima vlada zabluda... Knjiga Otaca)  
    8662 (Borba princa tame protiv svjetla)  
    8663 (Zadatak širenja Istine...)  
    8664 (Voljnost za pomaganjem utjelovljenih svjetlosnih bića)  
    8665 (Ispovijed (vjerske 'pripadnosti') u vjerskoj borbi...)  
    8666 (Samo Ljubav pomaže do spoznaje i blaženstva...)  
    8667 (Isus kao ljudsko biće je znao o Njegovoj misiji...)  
    8668 (Primanje i razumijevanje Božanske Riječi zahtijeva Ljubav...)  
    8672 (Uzrok Luciferova otpadništva od Boga... )  
    8673 (Za istinsko bogoštovlje je nužan odnos Otac-dijete)  
    8674 (Zazivanje 'svetog duha'... )  
    8675 (Pitanje: Što bi se dogodilo da Adam nije podbacio?)  
    8676 (Pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine)  
    8678 (Najvažnija Zapovijed treba biti ispunjena: Ljubav)  
    8680 (Slijediti Isusa: Nositi Križ)  
    8683 (Učinak slobodne volje... Iznenadna smrt...)  
    8684 (Posljednje silno djelo uništenja... I)  
    8685 (Ponizno silno djelo uništenja ... II)  
    8686 (Različite škole razmišljanja... Izvještačeno obožavanje)  
    8687 (Ujedinjavanje crkvenih organizacija?... Iskvarena učenja)  
    8688 (Pogrešno tumačenje Isusovih Riječi... )  
    8692 (Sakramenti... [Zaređenje svećenstva - (posljednje pomazanje) bolesnih]... )  
    8693 (Učinak obmanjujućih učenja u onostranom...)  
    8694 (Karakteristika Božanskog učenja: Problem ljudske manifestacije)  
    8695 (Psihička primanja - Vjerodostojnost… )  
    8696 (Znanje o Isusu Kristu je od najveće važnosti… )  
    8698 (Razjašnjenje u svezi NLO-a)  
    8699 (Posljednja odluka u borbi vjere...)  
    8700 (Istina proistječe iz samog Boga)  
    8702 (Stupnjeviti viši razvoj bića u stvaranju... )  
    8705 (Božić 1963)  
    8707 (Božić)  
    8710 (Ivan 14:15-26)  
    8711 (Veza ljubavi treba povezivati svih bez razlike)  
    8712 (Duhovno nizak stupanj... Nedostatak ljubavi... Sebična ljubav... )  
    8713 (Ivan 7:38-39)  
    8715 (Učestalo pitanje: Zašto je Bog ljubavi dozvolio da Ljudsko Biće tako pati?... )  
    8716 (Istinski Božji predstavnici su imenovani od strane Boga osobno)  
    8717 (Daljnja nagovijest kataklizmi i rata... )  
    8719 (Razjašnjenje riječi 'Krist')  
    8720 (Svjetlosna bića pomažu radnicima u vinogradu...)  
    8723 (Priznavanje pred svijetom u posljednjoj vjerskoj borbi...)  
    8724 (Detaljno provjeravanje porijekla otkrovenja... )  
    8727 (Javno priznavanje tijekom vjerske borbe... )  
    8728 (Objašnjenje 'blagoslova'... 'Urbi et orbi')  
    8729 (Dan Kraja je odlučen od vječnosti... )  
    8730 (Širenje Božanskog učenja Ljubavi...)  
    8731 (Istinski opis Čina Spasenja… )  
    8734 (Pojavljivanje Antikrista)  
    8735 (Vrijednost prijenosa iz duhovnog kraljevstva...)  
    8736 (Promjena samoljublja... Rad preobrazbe...)  
    8737 (Veza sa Bogom... Nevolje i patnja)  
    8738 (Kakva će vrsta molitve biti uslišena)  
    8739 ("U početku je bila Riječ..." (Ivan 1:1))  
    8740 (Objašnjenje u svezi slobodne volje...)  
    8743 (Objašnjenje u svezi dolaska Gospodnjeg… )  
    8745 (Sudbina duše nakon smrti se razlikuje... )  
    8748 (Vama je obećan Kraj perioda spasenja... )  
    8749 (Učitelj je obrazovan od Mene Osobno...)  
    8750 (Da li je Isusova duša već bila utjelovljena prije Božje ljudske manifestacije?... (Kološanima 1:15-19))  
    8751 (Pobijanje pogrešnih mišljenja o Isusovom utjelovljenju)  
    8753 (Slobodna volja mora prihvatiti duhovno znanje...)  
    8754 ("Kao što je bilo prije velike poplave..." (Matej 24:36-39; Luka 17:26, 27))  
    8756 (Isusovo tijelo je također bila ukrućena supstanca u skladu s Božjom voljom)  
    8758 (Tko je ovlašten "naučavati"...)  
    8760 (Informacija u svezi Božjeg Plana Spasenja)  
    8761 (Brižni Domaćin...)  
    8765 (Kontakt sa onostranim jamči Istinu?...)  
    8769 (Koje znanje je pokrpano... )  
    8770 (Proces stvaranja je uzeo vječnosti)  
    8771 (Razlog za slobodnu volju u ljudskog bića...)  
    8772 (Prerana smrt djece)  
    8776 (Duhovna tama... Nijekanje slobodne volje...)  
    8777 (Božje savršenstvo ne poznaje vrijeme i prostor...)  
    8779 (Pojam vremena i prostora... Blaženstvo...)  
    8780 (Svemirske promjene)  
    8781 (Svemirske promjene)  
    8783 (Samokritika posrednika...)  
    8784 (Bez spasenja kroz Isusa Krista nema blaženstva... )  
    8786 ("Mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti")  
    8790 (Besmrtnost...)  
    8791 (Veliki Petak)  
    8792 (Dobri zemljoradnik sije dobro sjemenje... )  
    8793a (Da li ne-pali duhovi postižu dijete-štvo Božje?)  
    8793b (Da li ne-pali duhovi postižu dijete-štvo Božje?)  
    8796 (Svaka osoba treba prihvatiti posljedice njegovog znanja)  
    8797 (Bog je jedino stvorio bića jednakog savršenstva…I)  
    8798 (Bog je jedino stvorio bića jednakog savršenstva…II)  
    8800 (Odgovor na pitanje o učiteljima joge... Utjelovljeni svjetlosni duhovi koji ne priznaju Isusa Krista... )  
    8803 (Izlijevanje duha na učenike onda i sada... )  
    8806 (Znanje o praiskonskom grijehu nužno je za shvaćanje djela iskupljenja i priznavanje Isusa Krista kao izbavitelja)  
    8809 (Bog potrebuje njegove sluge, koji se nude služiti mu)  
    8810 (Božji blagoslov i vođenje duhovnog rada)  
    8813 (Vršenje dviju Zapovijedi Božjih...)  
    8814 (Raskrinkavanje lažnih učenja je Božja volja)  
    8815 (Predvjesnik... )  
    8816 (Vjera oživljava kroz ljubav)  
    8817 (Božje Milosrđe za svijet bez duha...)  
    8818 (Borba protiv zabune/zablude/pogreške)  
    8819 (Tko vjeruje u dugi put prije ljudskog postojanja)  
    8821 (Obraćanje radnicima u vinogradu... Hitnost širenja Riječi... )  
    8823 (Očitovanje Vječnog Božjeg Duha...)  
    8824 (Stav drugih religija spram Isusa Krista... )  
    8825 (Dodatak poruci o jogijima... )  
    8829 (Izvještačeno obožavanje)  
    8830 (Bog želi da se Njegova Riječ shvati drugačije...)  
    8831 ("Ljubi svoga bližnjega kao samog sebe...")  
    8832 (Dužnost borbe protiv neistinitih doktrina)  
    8833 (Preduvjet za djelovanje Duha...)  
    8834 (O pitanju postanka Boga čovjekom u Isusu)  
    8835 (U svezi govorenja različitim jezicima... )  
    8836 (Djela 7:55-56... )  
    8838 (Jesu li tvorevine duhovne ili materijalne vrste... Raznoličnost zvijezda... )  
    8839 (Pravi proglašivači Kristovog nauka...)  
    8842 (Proučavanje ne garantira duhovno znanje... )  
    8843 (Polaganje računa... Hitnost distribucije... )  
    8844 (Rasna pitanja... Doktrina o re-inkarnaciji...)  
    8845 (Tumačenje Božanske Riječi)  
    8846 (Djelovanje duha nadmašuje znanje jednog naučnika... )  
    8848 (Snaga vjere… Hranjenje vjernika)  
    8849 (Sveci Posljednjih Dana...)  
    8850 (Slobodna volja mora prihvatiti Istinu...)  
    8851 (Odbijanje Božanske Riječi...)  
    8855 (Važnost misionarskog rada... Primjena znanja... )  
    8857 (Izrael… (Značenje imena)…)  
    8858 (Ispravak velike zablude)  
    8859 (Ispravak jedne velike zablude (2)) (nastavak od 8858)  
    8860 (Ispravak velike zablude (3)) (nastavak od 8859 i 8860)  
    8861 (Ispravak velike zablude)  
    8862 (Što se može smatrati Božanskom Objavom?...)  
    8863 (Kako je nastalo zlo?... )  
    8864 (Bog ne može ispričati grijehe)  
    8866 (Priznavanje Isusa... Posljednja odluka vjere)  
    8868 (Različiti status stvorenih bića… )  
    8869 (Staza kroz sotonin svijet...)  
    8872 ("Uvest ću vas u Istinu...")  
    8876 (Obnovljeno upućivanje na Kraj... )  
    8877 (Iskvareno duhovno znanje treba biti ispravljeno... )  
    8880 (Grijeh se sastojao u odbijanju ljubavne sile)  
    8881 (Zadatak sljedbenika posljednjih dana)  
    8882 (O pitanju: Odakle je proizašlo zlo? (1))  
    8883 (O pitanju: Odakle je proizašlo zlo? (2))  
    8884 (O pitanju: Odakle je proizašlo zlo? (3))  
    8887 (Kada su i zašto savršena bića postala nesavršena?... )  
    8890 (Koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista?)  
    8892 (Dan kraja (ho)će biti ispoštovan... )  
    8895 (Ispravljanje krivih učenja - 1)  
    8896 (Ispravljanje krivih učenja - 2)  
    8897 (Poziv sa Zemlje za Spasiteljem...)  
    8899 (Odgovor Habermannu... )  
    8900 (Božje obraćanje dušama u onostranom...)  
    8908 (Zadatak)  
    8909 (Lorber)  
    8910 (Dobro i zlo... Vječni zakon)  
    8913 (O porijeklu zla... )  
    8914 (Opasnost od obmane)  
    8915 (Dužnost je radnika u vinogradu poduzeti akciju protiv zablude)  
    8916 (Ljubav je sve što Bog traži od ljudi...)  
    8919 (Što je svijet?)  
    8923 (Bog ispravlja veliku grešku)  
    8925 (Sveobuhvatno znanje... Nužnost ponovnog objavljivanja Čiste Istine napomol Kraja... )  
    8928 (Božje milosrdno vođenje radnika u vinogradu... )  
    8934 (Nezaustavljivo primanje Riječi)  
    8936 (U stanju prisile napredak je osiguran... Ali kao ljudsko biće?)  
    8938 (Podređenje volje rezultira ispravnim razmišljanjem...)  
    8940 (Da li 'zvučna' Riječ štiti od zablude/greške... Lorber)  
    8941 (1 Korinćani 15:29... 'Čin krštenja na mrtvoj osobi')  
    8943 (Ljudsko biće nije proizvod slučajnosti od strane stvaralačke sile... )  
    8944 (Nakon čitanja knjige o indijskim religijama... )  
    8945 (Objašnjene u svezi postojanja kao ljudsko biće)  
    8949 (Potvrđenje proročanstva... )  
    8955 (Jedino molitva štiti od djelovanja protivnika)  
    8956 (Poslao sam snažnog svjetlosnog duha na Zemlju)  
    8959 (Oštroumnost je prepreka za ispravno shvaćanje...)  
    8960 (Ljubav prepoznaje pogrešku u onostranom... Zauzimanje... )  
    8962 ("Provjeravajte duhove jesu li od Boga…" 1. Ivanova 4:1-3)  
    8963 (Da li se Evanđelja podudaraju sa istinom?... )  
    8964 (Veliki petak)  
    8965 (Uskrs)  
    8970 (Može li dijeteštvo biti ostvareno od svjetlosnih bića?!)  
    8971 (Poruke odozgor...i.)  
    8973 (Vjera i Ljubav vode do sjedinjenja sa Bogom... )  
    8975 (Čin stvaranja bio je čin sreće za Boga...)  
    8980 (Teška patnja može rezultirati u sinovstvu Božjem)  
    8982 (Opseg prirodne katastrofe prije Kraja... )  
    8983 (Stazom pod Križ se moraju zaputiti svi ljudi... )  
    8989 (Prirodne katastrofe prije Kraja)  
    8990 (Različite škole razmišljanja... Postoji samo jedna Istina)  
    8991 (Doktrina o 'snu duše'...)  
    8993 (Molitva za Božanski blagoslov...)  
    8999 (Isus je sišao u bezdan nakon Njegova raspeća... )  
    9000 (Bog poznaje volju... Prirodna katastrofa... Zaštita slugu)  
    9001 (Beskrajna Ljubav je ostvarila Čin Spasenja... )  
    9002 (Zašto neprestano nova otkrovenja?...)  
    9005 (Što bi se dogodilo da Adam nije pogriješio?)  
    9006 (Zašto moramo davati pokoru za Adamov grijeh?... )  
    9007 (Isusov predvjesnik... )  
    9008 (Kraj će doći sasvim izvjesno... )  
    9010 (Prepoznavanje i priznavanje krivnje... )  
    9013 (Koje objave jamče Istinu...)  
    9014 (Zamolba za dar snage za duše umrlih)  
    9015 (Pred-adamiti)  
    9016 (Ljudima nije moguće dati vremensku procjenu)  
    9017 (Slijedite sa svom prisnošću Isusovu otkupljujuću misao...)  
    9020 (Kakvoj se sudbini svijet približava... )  
    9022 (Pret-povijesni ljudi...)  
    9023 (Pret-povijesni ljudi... )  
    9024 (Jamstvo Čiste Istine)  
    9025 (Svjetski rat... Prirodna katastrofa... Odluka... )  
    9026 (Totalna predanost i potpuna potčinjenost)  
    9028 (Opoziv radnika u vinogradu… Neprekinuta marljiva aktivnost…)  
    9029 (Jedino Istina vodi do cilja...)  
       
     
<<< nazad