Kronološki poredane Objave:    Skini u PDF formatu 0001-3000  
Autobiografija
Tematske knjižice 3001-6000: 3126 (Blagoslov molitve... "Dođite svi k Meni")
Ime
Biblijska Tumačenja 6001-9030 3129 ("Mnogi su pozvani, rijetki odabrani...") O ovom
Božanskom
Djelu
    3130 (Čuvanje svetosti imena Isus…)
    3132 (Uvjet za Istinu... Put k Bogu...)
    3137 (Ispravno korištena aktivnost razuma... Volja...)
    3143 (Božja intervencija... Kraj borbe)
    3144 (Nepisani zakon... "Ljubav se ohladila...")
    3149 ("Ne budite samo slušatelji, nego i vršitelji Riječi")
    3151 (Intervencija od strane Boga...)
    3156 (Aktivnost Ljubavi... Dužnost... Pod krinkom svjetla...)
    3158 (Objavljivanje Evanđelja u cijelom svijetu...) Bertha Dudde -
Gdje u Bibliji
piše o Njoj?
    3159a (Procjenivanje religijske dogme... Podjele)
    3159b (Procjenjivanje religijske dogme... Podjele)
    3163 (Patnje i kušnje kao sredstvo za usavršavanje...)
    3164 (Božja sredstva u vremenu Kraja)
    3166 (Borba vjere)
    3172 (Svjetlosne visine... Nesebična ili kriva Ljubav...)
    3174 (Preobrazba bića -potraživanje snage- volja...)
    3175 (Odgovornost učitelja... Istina...)
    3176 (Kurs života predodređen zavisno o volji)
    3184 (Bog dozvoljava vjersku borbu) Hanna Dudde
o
Berthi Dudde
    3187 (Ljubav je najučinkovitije oružje protiv zla)
    3188 (Uvjeti za aktivnost podučavanja)
    3190a (Istinitost nadahnutih objava... Medijalno..)
    3190b (Istina nadahnutih Objava... Medijstva)
    3191 (Protivnikova maska)
    3199 (Unutarnji glas...)
    3201 (Predstavnik Kršćanskog učenja mora živjeti u Ljubavi) Revelations in English language
    3203 (Duhovna aktivnost mora iamti prednost nad zemaljskom...)
    3204 (Totalna promjena zemaljski i duhovno...)
    3205 (Sjedinjenje duha s dušom... Nanovo-rođenje...)
    3206 (Bespomoćnost u onostranom... Zakon)
    3209 (Razvoj događaja pred Kraj) CD ROM
    3210 (Borba između svjetla i tame... Konačna odluka)
    3211 (Životna sudbina je Božja volja)
    3213a (Samonadvladavanje... Osnažena volja... Kristov Čin Spasenja...)  
    3213b (Samonadvladavanje... Osnažena volja... Kristov Čin Spasenja...)  
    3214 (Znak duhovnog razvoja naviše...)  
    3218 (Poslušnost prema svjetovnoj vlasti...)  
    3220 (Pobijanje učenja o reinkarnaciji... Pravednost)  
    3221 (Priznavanje Krista... Slaba volja... Demon...)  
    3223 (Doba Kraja... Znaci... Zaustavljanje (kaznenog) suda)  
    3224 (Pravednost)  
    3226 ("Tražite najprije Kraljevstvo Božje...")  
    3230 (Služenje ili borba... Različiti ciljevi/namjene patnje)  
    3232 (Ispunjenje predskazanja...)  
    3235 (Sjedinjenje duše sa Duhom...)  
    3236 (Poravnatelji puta... Sluge Božje...)  
    3238 (Opomene... Ivan 14... Prebivalište u srcu)  
    3239 („I vrata pakla neće je nadvladati...“)  
    3240 (Život... Buđenje Božanske iskre u čovjeku...)  
    3241 (Misija slugu koji primaju Riječ direktno…)  
    3243 (Blagoslov molitve... Snaga iz Boga...)  
    3244 (Poznavanje samog sebe… Psihološki rad… Milost… Poniznost…)  
    3247 (Otkrovenja Boga... Razumijevanje-uvjet...)  
    3252 (Priznavanje Isusa Krista... Sotona će biti vezan...)  
    3254 (Svijet i zemaljski užici ili duhovno kraljevstvo)  
    3256 (Duše u nevolji… Kajanje (grižnja savjesti)… Blagonaklona pomoć)  
    3257 ("I sprovedi nas kroz kušnju...")  
    3258 (Prerani odlazak sa ovog svijeta)  
    3260 (Prerana smrt - Milost Božja - Starost)  
    3261 (Konačna borba sa i bez Isusa Krista...)  
    3264 (Nova čudesa stvaranja na Novoj Zemlji... Krhka materija)  
    3265 (Duše u nevolji... Kajanje... Blagonaklona pomoć...)  
    3266 (Duhovni preporod... Milost...)  
    3267 (Savjet radnicima u Vinogradu...)  
    3269 (Podređivanje volje Božjoj volji)  
    3270 (Poziv na rad za Boga...)  
    3272 (Zapovijed Ljubavi prema bližnjem... Samoljublje)  
    3274 (Poziv... Priprema... Odricanje)  
    3276 (Vrijeme milosti... Govornik - Predvjesnik Gospoda)  
    3277 (Da li je Isus iskupio sve ljude, ili da li su svi ljudi iskupljeni)  
    3281 ("Dođite k Meni svi...")  
    3282 ("Oče, budi volja Tvoja"... Borbe)  
    3283 (Božja pomoć... Ispravna molitva... Uslišenje...)  
    3284 (Rad za Kraljevstvo Božje...)  
    3285 (Molitva i djela Ljubavi su oružja protiv kušnji)  
    3288 (Riječ oživljena Duhom...)  
    3291 (Božji glas... Djelovanje sotone... Vjerska borba...)  
    3292 (Ljubav djece... Roditeljska Ljubav)  
    3293 (Grijeh...Volja...Molitva...)  
    3297 (Otpuštanje ili zadržavanje grijeha... Isusovi učenici)  
    3299 (Vjera u nastavak života duše...)  
    3300 (Uništavanje djela stvaranja i posljedice istoga...)  
    3301 (Opomena na Ljubav)  
    3305 (Molitva probuđenih... Ispunjenje...)  
    3308 (Unutarnje poticanje je Božja instrukcija ... Podređivanje volje)  
    3309 (Duhovne i zemaljske veze... Stupanj zrelosti...)  
    3310 (Ljubav... Naopaka... Božanska... Između dvoje ljudi)  
    3312 (Zajednica vjernika... Snaga vjere...)  
    3314 (Duhovna glad...Kratko vrijeme vjerske slobode...)  
    3316 (Različite sfere u duhovnom kraljevstvu)  
    3317 (Božja Ljubav određuje ljudsku sudbinu)  
    3318 (Silan Božji glas... Kraj borbe)  
    3319 (Izbavljenje iz materije... Lijenost... Aktivnost...)  
    3324 (Svjetlosne sfere... Ponovni susret... Blaženstvo)  
    3328 (Usklađenost duhovnih rezultata... Istina...)  
    3329 (Osobna odgovornost... Dogma)  
    3330 (Obnavljanje svijeta... "Neće ostati kamen na kamenu"...)  
    3332 (Božanska iskra... Ljubav... Plamen...)  
    3333 (Produhovljavanje čestica tijela...)  
    3334 (Uzrok teških životnih uvjeta)  
    3336 (Duhovna oholost... Poniznost... Milost)  
    3337 (Opomena za rad za Božje kraljevstvo...)  
    3339 (Duhovna snaga... Nebeski kruh... Glad)  
    3343 (Zajedničko Ljubavno djelovanje u posljednjim vremenima...)  
    3348 (Prirodna katastrofa... Dobri i loši ljudi će pasti žrtvom)  
    3352 (Dijete-štvo Božje... Ogromna patnja na Zemlji)  
    3354 (Mentalni utjecaj od strane svjetlosnih bića...)  
    3356 (Propovijedanje Ljubavi radi vlastite koristi...)  
    3357 (Ispunjavanje Božanskih Zapovijedi... Spoznaja Boga...)  
    3359 (Slobodna volja... Znanje o dobru i zlu... Nova Zemlja)  
    3361 (Duhovna bijeda...Zemaljska patnja...Molitva...)  
    3364 (Sukob tijela i duše... Njihova suradnja...)  
    3365 (Ispravna volja-ispravna molitva... Kratka misao...)  
    3366 (Nova škola razmišljanja... Ljudsko djelo)  
    3367 (Povećano napajanje životnom snagom od strane Božjeg protivnika)  
    3371 (Kraj borbe... Prostorno razdvajanje...)  
    3380 (Erupcije... Prirodne sile... Božanski Red)  
    3381 (Glasna Riječ)  
    3382 (Božja Ljubav... Patnja ili sreća... Uslišenje molitve...)  
    3383 (Božji ratnici...)  
    3389 (Mjere protiv Ljubavne aktivnosti)  
    3390 (Predavati dalje duhovno znanje je obaveza)  
    3391 (Utjelovljena svjetlosna bića... Misija duhovnih lidera)  
    3393 ("Radite i stvarajte dok je još dan...")  
    3396 (Period milosti do Božanske intervencije)  
    3398 (Sveprisutnost Boga... Suština-snaga...)  
    3404 (Lažni proroci... Vrijeme Kraja...)  
    3410 (Uređenost svijeta... Božanski zakon...)  
    3411 (Božje Zapovijedi... Smjernice)  
    3414 (Produhovljavanje duše... Prevladavanje materije...)  
    3419 (Primanje Riječi je jedan čin najviše snage volje)  
    3422 (Patnja... Sredstvo milosti...)  
    3427 (Molitva u Vjeri... Snaga vjere i molitve...)  
    3430 (Bog je Riječ... Neuništivost ovog djela...)  
    3435 (Božansko učenje Ljubavi... Nepoštivanje... Patnja...)  
    3439 (Raj nove Zemlje... Borba svjetla i tame...)  
    3443 (Uosobljavanje Boga)  
    3445 ("Tko u Mene vjeruje...")  
    3453 ("Kada ste okupljeni u Moje Ime...")  
    3454 (Zauzimanje za sirote duše...)  
    3459 (Sjedinjenje s Bogom...Izvorno stanje...)  
    3460 ("Blaženi su milosrdni...")  
    3465 („Moj Otac i Ja Smo Jedno…“)  
    3466a („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    3466b („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    3472 (Blagoslov patnje...)  
    3479 (Propast svijeta...)  
    3482 (Kontakt sa Bogom... Upliv snage)  
    3483 (Djelo Ljubavi za zalutale duše)  
    3485 (Utješne Očeve Riječi...)  
    3486 (Kraj Zemlje...)  
    3487 (Utješne Očeve Riječi...)  
    3494 (Zapovijed Ljubavi...)  
    3498 (Duhovni vođe...)  
    3504b (Zemaljski ispit... Nova Zemlja i njen nastanak...)  
    3507 (Povlačenje na unutra... Uslišenje molitve...)  
    3510 (Duhovna hrana... "Tražite najprije kraljevstvo")  
    3514 (Riječ Božja... Probuđeni učenici...)  
    3515 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    3517 (Božje djelovanje u čovjeku... Snaga...)  
    3519 (Kraj svijeta... Sudnji dan)  
    3526 (Usavršavanje... Božanski Red... Posljedice...)  
    3529 (Formalna vjera... Vjera iz uvjerenja...)  
    3530 (Duhovno ropstvo... Zapovijedi...)  
    3532 (Očeve Riječi Ljubavi...)  
    3537 ("Ja Sam koji Jesam...")  
    3544 (Provjeravanje porijekla duhovnog znanja...)  
    3546 (Traženje milosti... Vrijeme Kraja)  
    3547 (Razjašnjenje procesa zapisivanja... Istina)  
    3549 (Nije uništenje...Samo preoblikovanje...)  
    3555 (Samo Ljubav spašava na Zemlji i u onostranom)  
    3557 (Dolazak na oblacima... Uznešenje...)  
    3558 (Prava molitva... Uslišenje...)  
    3560 (Znanje o vremenu Kraja)  
    3562 (Pravo kršćanstvo... Jedino Ljubav spašava...)  
    3565 (Očeve Riječi utjehe)  
    3568 ("Prebacite sve brige na Mene...")  
    3569 (Vjerska borba... Dolazak Gospodnji...)  
    3571 ("Moj će Glas odjeknuti odgore...")  
    3573 (Vrijeme kušnji... Isus, nositelj križa...)  
    3579 (Posljednji dan... Budućnost-Sadašnjost)  
    3580 (Čuda... Lažni proroci)  
    3581 (Korištenje dara razuma...)  
    3582 (Zauzimanje od strane bližnjih...)  
    3584 (Bez milosti nema djela Ljubavi...)  
    3589 ("Vrata pakla..." Kristova Crkva)  
    3594 (Sve je Božja volja ili pak dopuštenje...)  
    3595 (Trajanje oblikovanja Nove Zemlje... Raj)  
    3596 (Bog je Riječ... Božje prisustvo... Različito priopćavanje Riječi)  
    3597 (Zamolba za unutarnje prosvjetljenje)  
    3601 (Sluge pozvani od Boga... Služba na Zemlji...)  
    3604 (Snažna vjera... Snaga vjere...)  
    3606 (Olujna vremena prije Posljednjeg Suda... Raj...)  
    3607 (Ispravno podučavanje djece… Volja…)  
    3610 (Uzrok i svrha patnje... Materijalna prolaznost)  
    3612 (Svjesno slušanje u vlastitoj nutrini... Glas Duha)  
    3613 (Božja Riječ... Nebeski Kruh... Tijelo i Krv)  
    3615 (Uvjeti za djelovanje Duha)  
    3616 (Traženje snage... Poniznost... Milost)  
    3618 (Slobodna odluka volje... Crkvene organizacije...)  
    3621 ("Tkogod vidi Mene vidi Oca")  
    3622 (Kristovo uznešenje... Preobraženje...)  
    3623 ("Tko Me prizna pred svijetom...")  
    3624 ("Budite poput male dječice...")  
    3625 (Kraj je određen od strane samih ljudi... Nizak stupanj)  
    3627 (Proces dušina pročišćavanja u onostranom)  
    3628 (Misli iz duhovnog kraljevstva)  
    3630 (Svemir...Promjene..Katastrofa...)  
    3631 (Vjenčanje duha s Očevim Duhom...)  
    3634 ("Zar niste znali da Ja moram biti u kući Moga Oca?...")  
    3635 (Značenje Čina Spasenja)  
    3636 (Veza Ljubavi... Sjedinjenje s Bogom)  
    3638 (Borba protiv Istine... Učitelji koji maše...)  
    3639 (Iskorištavanje vremena Kraja... Rad na duši...)  
    3642 (Priznavanje djela otkupljenja je nužno za sazrijevanje duše...)  
    3648 (Jezik stvaranja... Suština - stvaralačka sila...)  
    3649 (Ljubav - Mudrost... Sebična ljubav - zabluda - tama)  
    3652 (Postanak Boga čovjekom)  
    3653 (Mislite i postupajte ispravno)  
    3659 (Hitna opomena na rad na duši...)  
    3660 (Snaga vjere... Pomoć u svakoj potrebi)  
    3661 (Duševni rad)  
    3665 (Kralj nad kraljevima...)  
    3670 (Duhovne tvorevine... Blaženstvo... "Oko nije vidjelo")  
    3671 ("Što vi svežete na Zemlji...")  
    3672 (Antikrist... Kraj)  
    3675 (Život u Božanskom redu - Sređen život...)  
    3681 (Zazivajte Me u vremenima nužde...)  
    3682 (Moliti sa poniznošću)  
    3689 (Hitnost i blagoslov aktivnosti za Božje kraljevstvo...)  
    3690 (Borba svjetla protiv tame na Kraju...)  
    3691 (Nevolja i patnja za pročišćenje duše...)  
    3692 (Zemaljske predostrožnosti su zaludne...)  
    3694 (Buduća sudbina duše sukladna žudnjama...)  
    3697 (Ljudske zapovijedi... Ljubav spram bližnjega... Božja Zapovijed)  
    3698 (Božja Riječ odražava Duh Ljubavi)  
    3699 (Vjerovanje u besmrtnost duše… Istina…)  
    3701 (Božja duhovna i fizička skrb za Njegove Vlastite)  
    3703 (Zazivanje Božje pomoći je prijeko potrebno u Posljednjim Danima)  
    3704 (Duhovno preporođenje...)  
    3705 (Učiteljska služba učenika prije Kraja)  
    3707 (Dolazak na oblacima... Posljednji Dani)  
    3709 (Misija slugu na Zemlji nakon prirodne katastrofe)  
    3711 (Borba svjetla protiv tame i pobjeda...)  
    3712 (Razboritost i blagost)  
    3713 (Opominjanje na rad za Boga... Katastrofa)  
    3714 (Molitva za milost i snagu)  
    3716 (Opasnost ljenčarenja)  
    3717 (Živa vjera i njezina snaga)  
    3718 (Ograničene duše... Čin Spasenja)  
    3722 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje...")  
    3723 (Odvajanje od zemaljskih dobara...)  
    3724 (Snaga volje... Sila i moć...)  
    3727 (Izvođenje čuda u vremenu Kraja...)  
    3728 ("Tko jede Moje tijelo...")  
    3729 (Kristova Crkva - Vjera - Stijena...)  
    3730 (Dar podučavanja... Učiteljska služba)  
    3731 (Učiteljska aktivnost u vremenima nedaće... Posljednji dani)  
    3732 (Prakticiranje slušanja Glasa Duha)  
    3734 (Jednostavan oblik molitve)  
    3735 (Duhovno značenje Riječi)  
    3737 (Najteži uvjeti života nakon katastrofe)  
    3740 ("Činite ovo u sijećanju na Mene…" Posljednja Vecera... (Luka 22:19))  
    3741 (Ispunjenje predskazanja... Dokaz za nevjernike)  
    3744 (Kristova obećanja... Uvjeti - Ispunjenje)  
    3745 (Duh Istine...)  
    3746 (Duh Istine...)  
    3748 (Nastavak Čina Spasenja... Misija)  
    3749 (Nepozivi Kraj... Božanski Red i kršenje)  
    3750 (Snaga i Milost u Posljednjim Danima...)  
    3751 (Opseg Božanske Ljubavi...)  
    3752 (Borba za vjeru nije uzaludna...)  
    3753 (Najteže vrijeme nedaće prije Kraja...)  
    3755 (Zapovijed Ljubavi kao usmjeravajuće načelo u životu)  
    3756 (Božja volja ili dopuštenje... Slobodna volja)  
    3761 (Blaženstvo već na Zemlji...)  
    3762 (Važnost dostave Božje Riječi...)  
    3766 (Ispit vjere prije vjerske borbe...)  
    3767 ("Ja Sam Put, Istina, i Život...")  
    3768 (Kristov Drugi Dolazak)  
    3772 (Božji blagoslov (je) nad Njegovim radnicima...)  
    3773 (Božja intervencija)  
    3775 (Ljubavlju ispunjene Očeve Riječi...)  
    3776 (Najava katastrofe...)  
    3778 (Iskrenost molitve snaži vjeru...)  
    3787 (Priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja)  
    3788 ("Stvarajte i djelujte dok je još dan...")  
    3791 (Uznešenje u nebo... Iz svih pravaca... Evanđelje)  
    3792 (Volja za vjerom...Ispravna molitva...Djelovanje u Ljubavi..)  
    3793 (Tok svjetskih događaja u skladu sa razvojem...)  
    3795 ("Dajte mi da se uselim u srce...")  
    3797 (Pravo Bogosluženje-Dobročinstvo i milosrdnost...)  
    3799 (U Sotoninom ropstvu...)  
    3802 (Uvjeravajući savjet za imanjem vjere...)  
    3803 (Podređivanje volje... Natprirodna sila...)  
    3805 (Najniža duhovna točka... Kraj jednog perioda iskupljenja)  
    3808 (Stanovi u Očevoj kući... Vječna Domovina...)  
    3809 (Duhovni vođe... Zemaljski put... Putokazatelj(i)...)  
    3810 (Vrijeme teškoća...)  
    3811 (Kraj muka.. Sud... Nova Zemlja...)  
    3814 (Ljubav i patnja, sredstva pročišćenja...)  
    3816 ("Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni...")  
    3819 (Sudbina... Podređenost Božjoj volji...)  
    3821 (Najhitnije upozorenje za odvojiti se od materije…)  
    3901 (Dobro i zlo... Vječni zakon)  
    3902 (Znaci djelovanja Duha u čovjeku...)  
    3906 (Pravednost prema bližnjemu... Božji Red...)  
    3908 (Blažena duhovna bića potrebuju proces razvoja na Zemlji radi postajanja djetetom Božjim)  
    3909 (Teret grijeha u onostranom... Okajanje ili oproštenje)  
    3910 (Ljubav - Sila koja izgrađuje... Neljubav(nost) - sila koja razara...)  
    3915 (Nevolja bližnjega poticaj na Ljubavnu aktivnost)  
    3918 (Nesebično Služenje... Siromaštvo... Želja za davanjem)  
    3920 (Slijediti Isusa… Život Ljubavi i samo-negiranja)  
    3922 (Najstroža samokritika po pitanju toga da li se žude duhovne ili zemaljske misli... Vidjeoci...)  
    3924 (Ljubav - izgrađujući princip... Ne-Ljubav(nost) - uništavajući princip)  
    3927 (Ispunjenje molitve u čvrstom vjerovanju... "Oče, budi Tvoja volja...")  
    3929 („Ne bojte se, samo vjerujte…“)  
    3932 (Tijelo-duša-duh... Božanska iskra... Buđenje Duha...)  
    3935 (Nema odvajanja od Boga, samo smanjenje snage i umanjeno svjetlo...)  
    3936 (Božja volja da pomogne veća je od nevolje...)  
    3941 („Tko primi najmanjega od Moje braće, prima Mene…“)  
    3946 (Prilika za raspravu nužna prilikom proglašavanja Evanđelja)  
    3947 (Ujedinjenje različitih škola razmišljanja tijekom vjerske borbe)  
    3949 (Upućivanje na prirodnu katastrofu... Hitno opominjanje na pripremanje)  
    3950 (Razlog Zemljinog raspadanja i sile koje će ga prouzročiti... Nuklearna energija)  
    3951 (Duhovna depresija-nepoznavanje prirodnih zakona i njihovog učinka...)  
    3955 (Poduka od strane Boga Osobno... Zvučna Riječ... Isusovi učenici)  
    3958 (Sotonino bješnjenje tijekom posljednjih dana... Otpadništvo od vjere)  
    3963 (Usmjerenje misli i volje duše... Duh ili tijelo...)  
    3964 (Predskazanje hitro nadolazećeg Kraja... Slaba vjera u tom pogledu)  
    3965 (Pogrešni vjerski nauk - Istina iz Boga...)  
    3969 (Sudbina u vječnosti uvjetovana voljom... Materija pogrešna ljubav)  
    3971 (Srce - Hram Božji...)  
    3974 (Molitva za sirote duše...)  
    3981 (Svjetlosna bića su ljudski duhovni čuvari)  
    3983 (Božje prisustvo tijekom duhovnih razgovora)  
    3987 (Bog kao mentor... On dozvoljava ljudima da Ga pronađu)  
    3990 (Nastajanje Nove Zemlje u trenutku...)  
    3991 (Ispunjavanje Božje volje... Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi)  
    3992 (Živa veza...Ispravna molitva...)  
    3996 (Vršenje pritiska na svjetlonoše od strane protivnika... Božja pomoć)  
    3999 (Riječ Božja - Tijelo i Krv)  
    4000 (Biblijska poruka je učenje Ljubavi... Isusovo objašnjenje... Prijepisi)  
    4001 (Predskazanje... Prividno zakopavanje sjekire... Posljednja faza)  
    4005 (Dijeteštvo Božje... Ogromna patnja... Blaženo umiranje...)  
    4011 (Ljudsko određivanje vremena Kraja... Ni Isusovi učenici nisu znali... Skraćeni dani)  
    4012 (Priznavanje Krista... Živo kršćanstvo...)  
    4015 (Božansko otkrovenje je najveći izvor milosti)  
    4016 ("Ja kucam a vi Me ne primate...")  
    4017 (Što je vjera?)  
    4020 (Sumnja u Božanska otkrovenja... Elementi prirode)  
    4022 (Duševni potresi... Kušnje... Božja Ljubav...)  
    4027 (Siguran znak Kraja je malo stado boraca za Boga)  
    4028 (Kristova Crkva... "Petar, Stijena"... Svjetovne organizacije)  
    4029 (Antikrist - Spasitelj?... Anti-duhovni aktivizam)  
    4031 (Sjedinjenje duše i tijela s Duhom...)  
    4033 (Čas umiranja… Objašnjenje patnje...)  
    4034 (Proglašenja kroz vidjeoce i proroke...)  
    4037 (Maska Sotone... Svjetlosna ukazanja...)  
    4039 (Slabost ljudi... Grijeh... Ljubav...)  
    4040 (Period Spasenja sa Isusom Kristom...)  
    4041 (Obnavljanje svijeta...)  
    4042 (Osoba puna Ljubavi neće nikada biti izgubljena...)  
    4043 (Žrtvovanje Bogu...)  
    4047 (Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi zahtijeva se od svih...)  
    4048 (Milosti Božje tijekom posljednjeg vremena – Pojava glasnika)  
    4049 (Izlijevanje Duha... Učenici...)  
    4051 (Nositelj križa Isus... "Dođite k Meni svi..." )  
    4053 (Grijeh protiv Duha...)  
    4054 (Prenošenje Božanske Riječi na Novu Zemlju)  
    4055 (Očeve Riječi Njegovim slugama na Zemlji)  
    4056 (Zajednički rad za Božje Kraljevstvo... Osobno)  
    4058 (Teški životni uvjeti... Božje vođenje i pomoć)  
    4060 (Uvjeti za djelovanje duha… Sjedinjenje s Bogom kroz Ljubav…)  
    4061 (Rad Božjih slugu po pitanju formalnih vjernika... Kristova Crkva)  
    4065 (Pred-određeni kurs života - Sudbina korespondira volji)  
    4070 (Ljubav...)  
    4072 (Duhovno nanovo-rođenje...)  
    4073 (Svjetlosna pojava na nebu... Križ Isusa Krista)  
    4079 (Božja Riječ... Tijelo i Krv... "Kruh s neba..." Sjedinjenje)  
    4080 (Božja Ljubav i milosrđe u zadnje vrijeme pred Kraj...)  
    4081 (Kajanje duše u onostranom...)  
    4082 ("Kog Boga ništa nije nemoguće...")  
    4083 (Posljedice poštovanje kao i nepoštovanja Božanskog Reda...)  
    4086 (Potpuno razlaganje i preoblikovnje Zemlje...)  
    4089 (Čista Božanska Ljubav princip davanja... nije grijeh...)  
    4091 (Osobno...)  
    4096 (Ozbiljni savjeti u svezi kršćanske Ljubavi spram bližnjeg...)  
    4103 (Glas Duha Božjega... Zaštita od krivog razmišljanja...)  
    4104 (Božja Volja - Glas srca ... Unutarnje nagonjenje)  
    4105 (Samoljublje... "Ljubi bližnjeg kao samog sebe")  
    4107 ("Onaj koji vrši Moje Zapovijedi... Njemu ću doći i Sebe mu očitovati")  
    4108 (Upućivanje na događaje... Kaos... Brzi dolazak)  
    4109 (Bog kao Otac, prijatelj i brat nastoji privući Ljubav)  
    4115 ("Uzmite ovo i jedite... To je Moje tijelo i Moja krv")  
    4116 (Uništenje stare Zemlje... doživljaj u tijelu... Upozorenje)  
    4117 (Puno patnje - Puno milosti)  
    4120 (Ivan 14:15-26)  
    4122 (Služba naučavanja...Učiteljske snage...Znanje sukladno Istini...)  
    4125 (Posljednji Sud... Produhovljavanje Zemlje)  
    4126 (Zatišje pred oluju... Vidljiva pojava Gospoda)  
    4127 (Križ... "Jer je jaram Moj blag i breme Moje lagano…")  
    4128 ("Jedino onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni, i Ja u njemu...")  
    4131 (Pravednost... Jednaka prava... Uzvraćena Ljubav)  
    4135 (Osobno)  
    4136 (Gospodov glasnik prije Njegovog dolaska... Pomoć je očajno potrebna)  
    4138 (Duhovno ropstvo...)  
    4139 (Protivljenje Božjoj volji... Osobno)  
    4140 (Unutarnja Riječ - Dar milosti... Sumnja... Osobno)  
    4142 (Duhovna pričest... Proces... (Rođenje)...)  
    4143 (Proces prenošenja Božanske Riječi... Duh - duša - tijelo)  
    4149 (Žeti ćete kako sijete... 'Kako mjerite, biti...')  
    4150 (Nedostatak povjerenja... "Molite, i bit će vam dano...")  
    4153 (Odnos djeteta sa njegovim Ocem)  
    4159 (Dar proroštva...)  
    4162 (Odnos prema Bogu - Ljubav ili strahopoštovanje, poštovanje, obožavanje)  
    4163 (Duhovna hrana... "Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti")  
    4164 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    4166 (Čin opraštanja grijeha... Isus Krist kao Spasitelj...)  
    4167 (Vjerska borba... Krah onog što su izgradili ljudi... Kristova Crkva)  
    4169 (Božje Objave mogu biti prihvaćene bez provjere... Ljubav...)  
    4170 (Božji poziv unutar srca...)  
    4171 (Rad za Boga i Njegovo Kraljevstvo...)  
    4174 (Poziv za rad... Misija Božjih slugu)  
    4175 (Dječak Isus, Bog i čovjek)  
    4176 (Postanak Boga čovjekom...)  
    4289 ("Stvarajte i radite dok je još dan...")  
    4291 (Stvaranje i oblikovanje u kraljevstvu svjetla... "Ni jedno ljudsko oko")  
    4292 (Kraj perioda otkupljenja... Posljednji Sud...)  
    4294 (Dogma)  
    4295 (Dobri Pastir... "Moji Vlastiti prepoznaju Moj glas...")  
    4296 (Sudbina... "Oče, budi volja Tvoja...")  
    4301 ("Mnogo je pozvanih, malo odabranih...")  
    4304 (Pobjednička Crkva... "Jedno stado i jedan Pastir")  
    4305 (Molitva za jadne duše...)  
    4306 (Intervencija svjetlosnih bića u sudbini)  
    4307 ("Želim da postanete blaženi...")  
    4310 ("Blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali...")  
    4312 (Kristova crkva... "Ti si Petar stijena..")  
    4313 (Zvučna Riječ)  
    4315 (Duhovne rasprave su nužne radi razjašnjavanja)  
    4316 (Stapanje Duha sa dušom putem Ljubavi...)  
    4319 (Gospod će doći u vrijeme najveće nevolje)  
    4320 (Sadašnje vrijeme će voditi do Kraja)  
    4322 (Fatima... Nakon čitanja o tome...)  
    4324 (Duhovno vođenje... Istina odozgor...)  
    4325 (Značenje Glasa Duha... Blizu cilja)  
    4326 (Sklad tijela i duše)  
    4327 (Podsjećanje na Kraj... Pravi Božji predstavnici...)  
    4328 (Zajednica 'svetaca'... Posredovanje je besmisleno)  
    4335 (Održavanje tijela putem Božje Riječi...)  
    4339 (Život Ljubavi - Djelovanje Duha... Sv. Pismo...)  
    4340 ("Postanite poput djece..." Snažna vjera)  
    4341 (Psihička bića... "Izbavi nas od zla...")  
    4342 (Ljubav-blaženstvo... Davanje-namirivanje... Zajedničko djelovanje...)  
    4343 (Unutarnji život... Povlačenje u osamu...)  
    4345 (Zajedničko djelovanje za Boga...)  
    4346 (Nedostatak razumijevanja ljudi bez Ljubavi...)  
    4347 (Nisko duhovno stanje pred Kraj... Nužan marljiv rad...)  
    4348 (Zemljine rotacije... Podrhtavanja Zemlje)  
    4350 (Razn(olik)e misije Božjih radnika...)  
    4352 (Sjedinjenje s Bogom... Škola patnje...)  
    4353 (Dezintegracija... Djelo uništenja... Obnovljeno zarobljeništvo)  
    4355 (Nadopuna i objašnjenje u svezi br. 4348)  
    4357 (Brak… U Božjem prisustvu i ispred svijeta)  
    4358 (Ispravno usmjerenje volje... Zapovijed Ljubavi... Istina...)  
    4359 (Svjetlosni fenomen prije katastrofe)  
    4360 (Poredba o dobrom pastiru...)  
    4363 (Molitva: 'Poradi Isusa Krista', 'U Njegovo Ime...')  
    4365 (Slobodna volja... Sudbina...)  
    4368 (Transformacija Zemlje... Promjena... Dezintegracija)  
    4369 (Nova Zemlja... Djela stvaranja (tvorevine)... Raj...)  
    4371 (Znaci prije katastrofe... Uznemirenost ljudi i životinja)  
    4372 (Ispravna molitva... "Oče, budi volja Tvoja...")  
    4373 (Sposobnost prosudbe ovisi o životu Ljubavi)  
    4374 (Poplava... Posljednji dani... Svjetovni napredak...)  
    4378 (Unutarnji glas je teško čuti… Metež – tišina…)  
    4379 (Posljednja Večera... Duhovno značenje... Tijelo-Krv)  
    4380 ("Gdje je dvoje ili troje u Moje Ime...")  
    4384 (Istraživanje... Istina... Način života...)  
    4387 (Osobne riječi)  
    4388 (Unutarnja molitva...Božja pomoć...)  
    4389 (Snaga molitve...)  
    4390 (Duhovno opadanje... Znakovi Kraja... )  
    4393 (Istinska molitva u Duhu i u Istini...)  
    4395 (Različite škole razmišljanja... Kristovo učenje... )  
    4403 (Mjera Ljubavi prema bližnjemu: Samoljublje...)  
    4405 (Materijalne i duhovne tvorevine... Aktivnost stanovnika...)  
    4406 ("I vrata pakla neće je nadvladati...")  
    4407 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    4408 ("Nitko ne može služiti dvojici gospodara...")  
    4414 (Zemaljska briga nepotrebna... Božja očinska Ljubav... (Matej 6:31-34))  
    4419 (Ozbiljna opomena na rad na duši...)  
    4420 (Kršćanstvo... Nazovi-Kršćani... Djelo... Postajanje Boga čovjekom)  
    4421 (Duhovna oholost vođa)  
    4426 (Zemaljsko kraljevstvo i njegov gospodar... Ispunjavanje zemaljskih dužnosti... Duhovni rad...)  
    4427 (Istinski i lažni predstavnici... "Tko sluša Moje sluge, sluša Mene...")  
    4428 (Raskrižje... Ispit vjernih... Unutarnji konflikti...)  
    4429 (Antikrist... Brutalni zakoni...)  
    4431 (Naznaka duhovnog potresa (Rim?)... Prava Kristova crkva...)  
    4433 (Konačna borba... Iskreno priznati Krista pred svijetom)  
    4436 (Odustajanje od svijeta...Zemaljsko ispunjavanje obaveza i Božji blagoslov...)  
    4437 (Učenici vremena Kraja... Zemaljske vezanosti... Božja briga za obitelj...)  
    4441 (Opseg djela uništenja...)  
    4448 (Zvučna Riječ i uvjeti...)  
    4449 (Trenutak poziva... Najava Kraja...)  
    4451 ("Tko primi jednog od moje braće..." Božja nagrada – pomoć slugama...)  
    4457 (Najava Kraja... "Imate još samo malo vremena")  
    4461 (Most do Boga- molitva...Smanjivanje jaza...)  
    4462 (Sposobnost slušanja Božjeg glasa... Uvjeti)  
    4465 (Večera)  
    4468 (Sila Božje Riječi kao sredstvo protiv patnje)  
    4474 (Djelatna Ljubav prema bližnjemu... Sjedinjenje s Bogom...)  
    4480 ("Morate biti podučeni od strane Boga...")  
    4483 (Molitva u Duhu i u Istini preduvjet za djelovanje duha...)  
    4484 (Doktrina o Božjem trojstvu... )  
    4486 (Čisto Evanđelje... Ljudski dodaci... Zadatak učenika...)  
    4488 (Nebo i pakao)  
    4492 (Pričest)  
    4493 (Smrt svjetovnog vladara... Slijed događaja... )  
    4494 (Vjera i Ljubav... Stalno Božje prisustvo...)  
    4495 (Duhovna dostava snage putem molitve i Ljubav-nih djela...)  
    4497 (Duhovno područje ne može biti proučeno istraživačkim putem...)  
    4498 (Sposobnost primanja Božanske mudrosti kroz srce)  
    4502 (Nuđenje Božanske Riječi u Ljubavi... Uspjeh zajamčen...)  
    4504 (Duhovno povezivanje... Duše bez zemaljske vezanosti)  
    4507 ("Gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje Ime...")  
    4508 (Božja Riječ... Prispodobe... Slikoviti jezik... Nevoljnost ljudi...)  
    4514 (Duh daje Riječi život...)  
    4517 (Kraj perioda iskupljenja... Potpuna preobrazba Zemlje)  
    4518 (Ponizno trpljenje sudbine)  
    4519 (Tabernakul (Svetohranište)...)  
    4520 (Nepogrešiv znak duhovno niskog stupnja: odbacivanje Božanske Riječi)  
    4521 (Svemirske promjene)  
    4523 (Znaci Kraja...)  
    4524 (Svijet je u okovima... Božićna Objava)  
    4525 ("Ti si Petar, stijena..." Živa vjera - Kristova crkva...)  
    4528 (Upozorenje na prirodnu katastrofu... Iznenađenje)  
    4531 (Dolazak na oblacima... Uznešenje... Kraj... )  
    4533 (Duhovna promjena... Potpuna transformacija Zemlje)  
    4534 (Ispravna vrsta učitelja... Istina - zabluda... )  
    4536 (Moć zla... Snažna vjera... "Dođite k Meni")  
    4537 (Svjetovno znanje beznačajno naspram duhovnog znanja...)  
    4539 (Otpor volje ljudi prema Božanskoj Riječi...)  
    4541 (Postojanje Boga... Svjetovni naučnici... Srce i razum...)  
    4544 ("Slijedite Me")  
    4547 (Zaslužena kazna... Grijeh i okajanje... )  
    4548 (Božja iskra...Prosvjetljenje...Istina-Ljubav-Poduka...)  
    4550 (Isusovo otkupiteljsko djelo... 'Silazak u pakao')  
    4551 (Pitanje 'Zašto'... (Antropozofist Keln)... Pad anđela... Grijeh)  
    4553 (Nesavršeno stanje ljudskog bića korespondira njegovoj volji...)  
    4554 (Moliti milost za duhovne i zemaljske stvari...)  
    4555 (Zapovijed Ljubavi prema bližnjemu...)  
    4558 (Otpor prema Istini... "Tko traži, nalazi...")  
    4559 (Doktrina o re-inkarnaciji... (Tantrička poruka))  
    4561 (Predavati dalje Božanske Riječi... Knjižice... )  
    4566 (Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali nisu sposobni ubiti dušu... )  
    4570 (Duhovna suradnja...)  
    4572 (Duhovna i zemaljska suradnja u Kristovog djelu izbavljenja...)  
    4573 (Sudbina u skladu s ljudskom voljom)  
    4574 (Procjenjivanje dužnosti sukladno stupnju Ljubavi)  
    4575 ("Jeli si i pili..." Baš kao što je bilo prije poplave)  
    4576 (Predodređeni kurs život... Hirovi i sudbine... Božja ljubav... )  
    4578 (Blaženstvo u duhovnom kraljevstvu... )  
    4579 (Radnici u Vinogadu Gospodarevom... Aktivnost...)  
    4580 ("Poslać ću vam utješitelja" - Objašnjenje prividnih proturječja)  
    4582 (Duhovno sazrijevanje onih koji trebaju ispuniti Misiju)  
    4584 (Ozbiljno upozorenje (poticanje) na odani rad u Božjem Vinogradu...)  
    4585 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    4587 (Upozorenje protiv odbacivanja Božanske Riječi... "Sve provjeravajte i...")  
    4588 (Djelovanje duha... Pomno ispitivanje... Dokaz: govornički dar... Istina - zabluda... Božji glasnici)  
    4590 (Doktrina o re-inkarnaciji... Učenje koje obmanjuje... Nebeska tijela)  
    4593 (Misija zadnjih učenika u vrijeme Kraja... Proglašavanje Radosne Vijesti)  
    4597 (Prirodno i duhovno značenje poduka)  
    4598 (Zapovijed Ljubavi dokaz Istine... Sadržaj Božanske Riječi- Evanđenje...)  
    4599 (Držite se Moje Riječi... "Dođite svi k meni...")  
    4602 (Vječno prokletstvo... )  
    4604 (O zadobijanju Božje Ljubavi)  
    4605 (Lažni proroci... Svjetlo... Mrak i tamne prikaze...)  
    4607 ("Sotona hoda uokolo kao ričući lav..." "Bdijte i molite...")  
    4608 ("Neću vas ostaviti kao siročad..." Ivan 14:18)  
    4613 (Nejaki neće doživjeti Kraj)  
    4617 (Grijeh protiv Duha… "Svi grijesi bit će vam oprošteni, osim onoga protiv Duha…")  
    4618 (Grijesi otaca osvećuju se na djeci...)  
    4619 (Ljubav pobjeđuje...)  
    4620 (Djelovanje duha u budnom stanju... Dokaz: razlozi...)  
    4623 (Muka i patnja kao odgojna sredstva... Dotok snage)  
    4624 (Duhovna koncentracija prije primanja... Stroga samo kritika... )  
    4626 (Spasitelj duše i tijela)  
    4627 (Božji blagoslov za Njegove sluge...)  
    4628 (Učinak Božje Riječi na čovjeka... Prethodno duboko povezivanje...)  
    4629 (Ljubavno djelovanje... Korištenje Božje opskrbe snagom... "Tko ostaje u Ljubavi")  
    4630 (Posljednje Riječi umirućeg Spasitelja na Križu... Zvučna Riječ... Pojava na nebu)  
    4631 (Agonije obnovljenog prognanstva u krutu materiju... )  
    4633 (Smrtni strah u ljudi... Prirodna katastrofa i njezine posljedice)  
    4634 (Sila vjere... Očigledna pomoć... Posljednje sredstvo milosti...)  
    4635 (Vjerska borba... Javno priznavanje Krista... "Skratit ću dane..." )  
    4637 (Blagoslovljena aktivnost za Božje Kraljevstvo... Opomena na marljivu aktivnost...)  
    4638 (Molitva most do Boga...Misaoni most prema duhovnom kraljevstvu...)  
    4639 (Neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen... 'Velika nevolja')  
    4641 (Duhovno nanovo-rođenje... )  
    4642 (Večera... Gosti Gospoda...)  
    4643 (Vjerska borba... Snaga Isusova imena... Dolazak Gospoda... )  
    4644 (Iskustvo propasti kao u stanju sna... Podsjećanje... Nova Zemlja)  
    4646 (Božja volja-životna vodilja...)  
    4647 ("Vi ćete moći činiti još veće stvari..." Obećanje...)  
    4649 ("Neću vas ostaviti kao siročad..." Ivan 14)  
    4650 (Ogromna Božja Ljubav... U čemu se treba sastojati Ljubav prema Bogu?...)  
    4651 (Uništenje Zemlje čin Božjeg milosrđa... Vidjeoci i proroci...)  
    4653 (Podobnost za duhovni rad - odustajanje od svijeta ... )  
    4654 ("Budite poput dječice...")  
    4655 ("Što je Bog spojio čovjek neka ne rastavlja..." Veze blagoslovljene od strane Boga)  
    4660 (Posrednik djelovanja Duha (Pedesetnica)... Istine - Zablude... Poslanje)  
    4661 (Nagovještaj suda... Sumnje... Primicanje zvijezde)  
    4662 ("Bdijte i molite, da ne padnete u kušnju...")  
    4664 (Dokaz Ljubavi prema Bogu kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu...)  
    4665 (Svijet želi vidjeti čudesa a ne vidi najveće čudo od svih...)  
    4672 (Duša sazrijeva kroz patnju)  
    4674 (Ljubav je suština Božanstva... Naopaka Ljubav)  
    4675 ("Taj dan i čas ne zna ni jedan čovjek..." Lažni proroci posljednjih dana)  
    4679 (Duboka vjera u istinitost Božanske Riječi... "Molite, i bit će vam dano...")  
    4682 (Procjena čudesnog djelovanja... Groening?)  
    4684 (Sotonina moć... "Bdijte i molite...")  
    4685 (Utjelovljena svjetlosna bića... Zadatak... Dijeteštvo Božje)  
    4686 (Pravi vođe... Božji glasnici...)  
    4689 (Čisto Evanđelje... "Moja Rjieč ostaje do...")  
    4690 (Mala zajednica na Kraju... Patnja - vjernost...)  
    4692 (Preoblikovanje Zemlje u trenutku... Čuda stvaranja...)  
    4693 (Dobri Pastir... Vođa... Življenje bez brige...)  
    4700 (Slušanje Božanske Riječi... Misli)  
    4701 (Objašnjenje stigmi...)  
    4704 (Ljubavi puno Očeve Riječi... Vođenje... )  
    4705 (Želja za znanjem... Neograničeno znanje...)  
    4706 (Ljubav prema bližnjemu...)  
    4707 (Tradicionalna vjera. Formalna vjera. Obmanjujuća učenja)  
    4708 (Neodgovorni ljudski eksperimenti su razlog za uništenje Zemlje)  
    4710 (Duhovna izmjena misli... )  
    4712 (Suradništvo u Djelu Spasenja... Širenje Evanđelja...)  
    4719 (Razlaganje stare Zemlje i podizanje nove u trenutku...)  
    4720 (Sigurnosni štit vjere... Uzdanje... Božja zaštita...)  
    4721 (Krist glava Njegove crkve... Članovi istinske crkve...)  
    4723 (Besmrtnost duše... Pogrešni nauk)  
    4724 (Katastrofa i njezine posljedice... Ljubav prema bližnjemu... )  
    4726 ("Moje ovce poznaju moj glas"... Otpor... (Ivan 10:3-5, 27-28))  
    4728 (Antikristov bič... )  
    4730 ("Tko nije za Mene, protiv Mene je...")  
    4731 (Eksperimenti pred Kraj Zemlje... Aktiviranje sila)  
    4732 (Sjedinjenje duše s Duhom...)  
    4733 (Tolerancija)  
    4734 (Zemaljska aktivnost za sluge Božje... Zanimanje...)  
    4735 (Znaci vremena Kraja...)  
    4738 (“(Na)učite vjerovati …”)  
    4739 (Svaki put za sluge Božje je predviđen (skiciran) ...)  
    4740 (odgovornost za prihvaćanje obmanjujućih učenja... )  
    4742 (Podsjetnik za marljiv rad za Kraljevstvo Božje... )  
    4743 (Zauzimanje za duhovnu dobrobit...)  
    4744 ("Uništit ću mudrost mudrih...")  
    4746 (Molitva u Duhu i u Istini... )  
    4747 (Znak skorog Kraja: Duhovno opadanje... Prividno stanje mira... )  
    4748 (Astrologija... Sudbina u zvijezdama... )  
    4751 (Širenje učenja Ljubavi zadatak slugu Božjih...)  
    4752 (Obožavanje majke božje...)  
    4755 (Zajednica vjernika... Božje prisustvo... Njegova Crkva...)  
    4756 (Predodređeni kurs život... Hirovi i sudbine... Božja Ljubav... )  
    4757 (Tijelo - Duša - Duh - Objašnjenja)  
    4758 (Re-inkarnacija... Svjetlosna bića - Misija)  
    4759 (Vegetarijanska prehrana...)  
    4760 (Dokaz najavama... Naznaka spektakla...)  
    4763 (Duhovni vidjeoci... Učitelji i savjetovatelji bližnjih...)  
    4764 (Nevolja-ispit vjere... Bog pokriva potrebe tijela...)  
    4768 (Kolaps crkvenih organizacija... Istinska crkva... )  
    4769 (Blagoslov molitve...)  
    4771 (Božji instrumenti... Uvjeti... Svjetovno usmjerenje... Kontrolni duhovi...)  
    4773 (Reformatori... )  
    4774 (Značenje razdoblja... Kristovo utjelovljenje na Zemlji... )  
    4775 (Glas Duha je Istina… Učenje Isusa Krista… Unutarnji glas…)  
    4776 (Božja plaća za Njegove sluge na Zemlji...)  
    4777 (Novo prognanstvo duhova... Spasenje u jednoj eri... )  
    4781 (Ponovni susret u onostranom u stanju zrelosti)  
    4783 (Vidljivo pojavljivanje Gospoda)  
    4784 (Istinski radnici u Vinogradu Gospodarevom...)  
    4786 (Postoji samo jedna Istina... Osjećaj srca... )  
    4794 (Način života kod vođa i učitelja je odlučujući za Istinu…)  
    4799 (Zazivanje imena Isus... Zapis Mahlberg)  
    4801 (Blažena sudbina zrelih i stanje nesavršenih u onostranom...)  
    4802 (Kristov silazak na Zemlju i razlog... )  
    4803 (Utjelovljenje mnogih svjetlosnih bića tijekom posljednjih dana…)  
    4805 (Izlijevanje Duha...)  
    4806 (Boža Riječ dar milosti... Ne-vjerovanje u vezu sa Bogom...)  
    4807 (Ponor i most preko njega... Obnovljeno prognanstvo... Krug strujanja Ljubavi...)  
    4814 (Duhovni brak)  
    4815 (Učitelji moraju biti podučeni od samoga Boga...)  
    4817 (Izobličavanje čistog Kristovog učenja... Slobodna volja)  
    4825 (Nevjera i vragovi tijekom posljednjih dana... Vjerska borba... Dolazak Gospoda... )  
    4827 (Snažna vjera posljedica Ljubavi...)  
    4828 (Potreba za žetalacima za vrijeme žetve... )  
    4829 (Žrtvovanje vremena za Boga i duhovni rad...)  
    4831 (Ispovijedanje Isusa pred svijetom... Izgovaranje Isusovog imena... )  
    4832 (Provjera snage vjere... Čudesna iscjeljenja...)  
    4833 (Glas savjesti... Zapovijed Ljubavi... Znanje...)  
    4834 (Pravi, zakonski brak pred Bogom)  
    4837 (Nadoknada - Okajanje... Vječni Red... Oproštenje kroz Isusa Krista... )  
    4840 (Crkvene zapovijedi... )  
    4842 (Istinski učenici... Djelovanje duha... 'Razlog za' obmanjujuća učenja... )  
    4844 (Čišćenje Kristovog učenja...)  
    4845 (Sastav duše... Stvaranje u malom...)  
    4846 (Upućivanje na nadolazeće vrijeme nevolje... )  
    4847 (Proces Kristova povratka... Uzašće... )  
    4848 (Rad Božjih slugu u posljednjim danima... )  
    4850 ("Ja ću ostati sa vama..." "Poslat ću vam utješitelja...")  
    4851 (Drevni vidjeoci i proroci... Slike... Korespodencije...)  
    4854 (Slijepe vođe... Sprječavanje istine... Umišljenost...)  
    4855 (Pravo podučavanja... Sveta služba)  
    4857 (Direktiva za poduzimanje akcije... Posljednja opominjanja prije Kraja... )  
    4861 (Božji Glas se može čuti svugdje... Ozbiljnost vremena... )  
    4866 (Božje otkrovenje)  
    4867 ("Nitko ne može služiti dvojici gospodara...")  
    4868 (Ljubav prema bližnjemu (Matej 25:40))  
    4869 (Djelovanje duha... Duhovno ponovno rođenje)  
    4870 (Vidjeoci i proroci posljednjeg vremena... Malo razumijevanja...)  
    4871 (Sjedinjenje sa Bogom - Cilj ljudskog bića)  
    4872 (Molitva u duhu i istini)  
    4875 (Duhovna prekretnica nije preokret (promjena smjera) nego obnovljeno prognanstvo... )  
    4876 (Kristov put ka Križu...)  
    4877 (Nedokučivost Boga... Spoznaja Njegovog Bića...)  
    4878 (Isusov predvjesnik na Kraju... )  
    4879 (Ispunjenje proročanstava danih od strane vidovnjaka i proroka)  
    4881 (Stjecanje duhovnih dobara... Zemaljska aktivnost... Lijenost...)  
    4883 (Velika patnja prije Kraja...)  
    4886 (Duhovna povezanost... Pitanje i odgovor...)  
    4887 (Grizodušje duša koje su odbile božanske darove milosti... )  
    4889 (Upućivanje na Kraj... )  
    4890 (Nagrada za život Ljubavi, blažena sudbina u onostranom... )  
    4891 (Most do Boga - molitva u Duhu i u Istini...)  
    4892 („Tražite najprije kraljevstvo Božje…“)  
    4893 (Duhovno nanovo-rođenje... )  
    4895 ("Probudite se vi koji spavate...")  
    4899 (Utjelovljenje svjetlosnih bića... Predvjesnik... )  
    4902 (Korištenje snage Božanske Riječi...)  
    4903 (Obilježja pravih slugu Božjih...)  
    4905 ("Izlit ću Svoj Duh na svako tijelo...")  
    4907 (Proces dostavljanja Riječi od gore... )  
    4908 (Večera - Tijelo i krv)  
    4909 ("Ja Sam Riječ...")  
    4910 (Božji blagoslov radnicima u Vinogradu... Vrijeme bijede...)  
    4912 (Vjerni sluge... Đavoli posljednjeg vremena...)  
    4913 (Nazadovanje nikad Božja volja... Reinkarnacija... Obrnuti proces... Novo svezivanje... Svjetlosna bića)  
    4914 (Bog govori... Sam Bog je Riječ)  
    4915 (Sjedinjenje duha-duša i tijelo... Borba protiv materije...)  
    4916 (Odbijanje Božanske Riječi znak Kraja)  
    4918 (Spoznaja Boga znak promjene volje... Prekoračenje dopuštenog ovlaštenja...)  
    4919 (Poniznost - Umišljenost... Opasnost)  
    4920 ("Ja ću vam staviti Riječi u usta...")  
    4921 (Neopravdane dvojbe... Istinitost... Sluge Božje...)  
    4922 ("Svjetovi će proći, ali Moja Riječ će o(p)stati")  
    4924 (Nesposobnost za prepoznavanje objava... Rad za Boga...)  
    4925 (Duhovni ili doslovni smisao - Večera...)  
    4926 (Ključ za mudrost je Ljubav...)  
    4927 (Maloumni ljudi... Opsjednuće...)  
    4928 (Izvanredni događaji su znak predstojećeg Kraja... )  
    4930 (Ljubav prema Bogu - Ljubav prema bližnjemu... Radnici u Vinogradu)  
    4932 (Božja volja: vršenje Zapovijedi Ljubavi...)  
    4935 (Božanska snaga... Živa vjera... Čudesno djelovanje...)  
    4936 (Snaga vjere živog ali pogrešnog vjerovanja... )  
    4937 (Granice znanja (znanosti) ... Njihovo prelaženje...)  
    4939 ("U Ime Isusa Krista"… Naučavanje…)  
    4940 (Predkazanje prirodne katastrofe... Beživotna prostranstva Zemlje... )  
    4942 ("Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni ću izgraditi moju crkvu")  
    4944 (Snaga Riječi... Neučinkovitost)  
    4945 (Izvor života... Večera... Tijelo i Krv)  
    4947 (Antikrist... Vjera je u opasnosti... )  
    4948 (Bog govori ljudima... Snaga Božanske Riječi)  
    4950 (Svrha zemaljskog života: Služenje u Ljubavi slobodnom voljom)  
    4951 (Uslišenje molitve u Duhu i Istini...)  
    4955 (Malo stado na Kraju... Jaz se povećava... Božja pomoć)  
    4957 (Ljubav spram svijeta - Bolest... Nitko ne može služiti dva gospodara)  
    4958 (Aktivnost vlastite volje... Slijepi vođe i njihovi pratioci...)  
    4959 (Patnja dokazuje Božju Ljubav... Pročiščavajuća vatra... )  
    4961 (Ljubav prema Bogu i bližnjemu (Matej 7:12))  
    4963 (Riječi Ljubavi... Riječi mudrosti... Učiteljska služba... Kritika objave u tisku...)  
    4968 ("Provjeravajte duhove..." Sotonina velika moć prije Kraja... Sumnje)  
    4969 (Svjetlost - Sjena smrti... Lažno svjetlo - Bolest i patnja pomoć božja)  
    4970 (Utjelovljenja svjetlosna bića... Nedostatak prethodnog pamćenja... Predvjesnik... )  
    4973 (Blagoslov Božanskih Objava... "Ja Sam Put, Istina i Život")  
    4977 (Lažni kristi i lažni proroci...)  
    4978 (Deset Zapovijedi... Prva i druga Zapovijed... )  
    4979 (Treća, četvrta, peta i šesta Zapovijed)  
    4980 (Dogma: Marijino uznešenje na nebo)  
    4982 (Sedma i osma Zapovijed)  
    4983 (Deveta i deseta Zapovijed)  
    4984 (Odgovornost na dan suda... Iskupitelj Isus Krist... )  
    4985 ("Izbavi nas od zloga...")  
    4986 (Ljubav ... Gušt davanja... Uzvraćena Ljubav... Vjera u Kristov Čin Spasenja... )  
    4989 (Zajedničko djelovanje u onostranom kraljevstvu... Pomoć neupućenima...)  
    4990 (Ljubav... Primanje snage... "Ljubav se ohladila..." Ozbiljna opomena)  
    4992 (Istina mora potjecati direktno sa Izvora Istine... "Ja Sam Put, Istina i Život")  
    4993 (Duhovna prisila. Dogma)  
    4995 (Očeva skrb za Njegovu djecu... Dijete-štvo Božje)  
    4998 (Sile unutar Zemlje...Erupcija...Razjašnjenje...)  
    4999 (Pravi propovjednik mora biti pokretan Duhom Božjim...)  
    5001 (Bog govori uvijek i iznova)  
    5002 (Svjetlosna bića utjelovljena kao ljudska bića… Učenici posljednjih dana…)  
    5004 ("Učinit ću da stijena podrhtava..." )  
    5007 ("Što nijedno ljudsko oko nije vidjelo...")  
    5010 (Snaga Božanske Riječi…)  
    5012 (Vidovnjaci i proroci...)  
    5014 (Duhovno siromaštvo)  
    5016 (Put usavršavanja... Dijeteštvo Božje...)  
    5018 (Sudbina u skladu sa ljudskom voljom i otporom)  
    5019 (Zahvalnost)  
    5021 ("Tko se uzvisuje..." Oholost... Počasti)  
    5022 (Poziv na Vinogradarski rad... Širenje Evanđelja...)  
    5023 (Obilježje istine (ovih) objava: Ljubav, milost, milosrđe...)  
    5024 ("Tkogod ljubi svoj život, izgubit će ga...")  
    5027 (Kristov silazak na Zemlju onda i sada... Djelo Spasenja)  
    5028 (Vjerska borba - Ogromna nevolja - Priznavanje Krista... Spasitelj... )  
    5029 ("Sile će se nebeske poljuljati"... Poništenje prirodnih zakona... Uznešenje... )  
    5033 (Podobnost za učiteljsku službu... Probuđeni duh... Sposobnost prosudbe)  
    5038 (Djelovanje Sotone... "Ja Sam dobri Pastir"...)  
    5039 (Ljubav spram svijeta - Sljedbenici Sotone... Ljubav za Boga - Nadvladavanje Sotone)  
    5040 (Objave... Knjiga Otaca... Živa Riječ...)  
    5041 (Postizanje blaženstva... Slobodna volja... Vuk u ovčinjaku...)  
    5045 (Vizionari i proroci... Snaga volje i vjere...)  
    5046 (Božje obećanje... Zemaljski i duhovno...)  
    5048 (Objašnjenje i razlog za mukotrpnu sudbinu)  
    5049 (Mnogi putevi jedan cilj... Istinski pripadnici crkve)  
    5052 (Razjašnjenje o buđenju Duha... Slušanje Unutarnje Riječi)  
    5056 ("Gdje se dvoje ili troje okupe u Moje Ime...")  
    5057 (Srdačne Očeve Riječi utjehe... )  
    5058 (Objava Božje volje... Zapovijedi Ljubavi...)  
    5059 (Izlijevanje Duha...)  
    5061 (Opisivanje različitih karaktera primatelja Riječi... )  
    5062 (O re-inkarnaciji... Isusa Krista nije moguće zaobići)  
    5063 (Osobnost svake duše...)  
    5066 (Duhovna zajednica… Pojačano djelovanje…)  
    5067 (Volja usmjerena k Bogu...Lanci (sveze) Ljubavi...)  
    5068 (Prakticiranje Ljubavi jedini zadatak na Zemlji...)  
    5069 (Molitva u duhu i istini... Religijska ceremonija)  
    5072 (Nadvladavanje materije... Buđenje duha... )  
    5074 (Ime Isus ne smije biti uzeto uzalud...)  
    5076 (Sudjelovanje u Djelu Iskupljenja...)  
    5077 (Povratak Gospodnji... Sadašnje vrijeme... Svjedoci Nove Zemlje... )  
    5080 (Vjerska borba... Priznavanje mogućno jedino u Ljubavi)  
    5081 ("Vjera premješta planine...")  
    5082 (Suradnici u Kristovom radu iskupljenja... "Idite stoga i podučavajte")  
    5085 ("Ja trebam vas..." Briga domaćina za sluge...)  
    5087 (Svijet samo sredstvo za postizanje cilja... Nadvladavanje materije...)  
    5091 (Duhovna zajednica... Zajednički rad... )  
    5092 (Kristova patnja)  
    5094 (Duhovno bogatstvo... "Uzmite i jedite"... Rad u onostranom...)  
    5095 (Navješćivanje Evanđelja... Slušatelji - vršitelji... Učenje Ljubavi...)  
    5098 (Božje vodstvo...)  
    5099 (Dijete-štvo Božje... Uvjeti)  
    5106 (Samo-iskupljenje... Jedino s Isusom Kristom)  
    5107 (Božji govor od Oca djetetu... Riječi Ljubavi)  
    5111 (Odnos djeteta... Ljubav... Poniznost... Ispravna molitva)  
    5113 (Blagoslov Ljubavi... Cilj čovjeka...)  
    5114 ("Dođoh svojima a oni me ne primiše..." (Ivan 1:11; Otkrovenje 3:19))  
    5115 (Vjerska borba... Ispunjenje obećanja... )  
    5124 (Bog se trudi zadobiti Ljubav svojih stvorenja...)  
    5125 (Proces razvoja... Zakoni prisile... Etapa slobodne volje...)  
    5131 (Stupovi crkve... Vinogradarski rad... Radnici-Instrumenti)  
    5135 (Primanja duhovne prirode ili vlastito mentalno djelovanje?... Najozboljnije pomno ispitivanje... )  
    5136 (Sotonina moć)  
    5141 (Neopravdana primjedba: predodređen biti zao...)  
    5142 (Izvođenje čuda u doba Kraja... Lažni kristi i proroci...)  
    5143 (Neprijateljstva... Djelovanje u tajnosti... Veća aktivnost... )  
    5144 (Razvoj je stvar slobodne volje a ne Božje samovoljno korištenje sile…)  
    5148 (Isus... Postanak stvorenja djecom)  
    5150 (Tkogod je podučen od strane Boga ne potrebuje više dodatno izvanjsko znanje...)  
    5152 (Ispunjavanje Ljubavne zapovjedi... Svjetlo - Posredovanje/molitva - Onostrano)  
    5153 (Iskupljenje duša iz bezdana kroz Isusa Krista... Onostrano... )  
    5155 (Ispravan otac-dijete odnos... Slobodna volja)  
    5157 (Put Spasenja... Put Ljubavi... Isus Krist)  
    5158 (Snaga zauzimanja... Uspon putem Ljubavi... Slobodna volja i u onostranom...)  
    5161 (Snaga zauzimanja za druge)  
    5162 (Određivanje točnog vremena Kraja - Lažni proroci)  
    5163 (Biblija - Djelovanje Duha (Nakon izlaganja Jehovinih Svjedoka) )  
    5164 (Istraživanje Biblije... Razumsko znanje... (Nakon izlaganja Jehovinih Svjedoka) )  
    5167 (Prepoznavanje istine i primjenjivanje u ljubavi...)  
    5168 (Molitva za milost i snagu, za prosvjetljenje duha...)  
    5172 (Zemaljski život-Iluzorni život...)  
    5173 (Bezvjerno čovječanstvo... Kraj je blizu)  
    5174 (Karakteristike Kristove crkve: Djelovanje duha)  
    5175 (Djelovanje Sotone... Srdačna molitva za zaštitu)  
    5178 (Iskupljujuća pomoć ljudi za duše u obostranom)  
    5179 ("Mnogi su pozvani, malo je izabranih..." Učenici posljednjih vremena)  
    5182 (Božja Riječ... Primanje kroz medije... Prerušavanje... Znakovi...)  
    5183 (Molitva za Božji blagoslov... Snaga i učinak...)  
    5184 (Buđenje duhovne iskre u čovjeku - Ljubav...)  
    5186 ("Vrata paklena neće prevladati protiv nje...")  
    5187 (Navješćivati Evanđelje hitno je u vremenu Kraja...)  
    5188 (Reinkarnacija... Krivo učenje... Dijeteštvo Božje)  
    5193 (Zajednički rad u vinogradu Gospodara...)  
    5194 (Blagoslov bolesti i patnje... Potpuno sazrijevanje)  
    5195 (Savjet ljudima da se pripreme za Kraj... )  
    5198 (Čestice duše... Tijek razvoja na Zemlji i u onostranom...)  
    5199 (Intelektualna misao... Istina od Boga... )  
    5201 (Dar govorenja...)  
    5202 (Umnažanje snage putem djelovanja u ljubavi i putem molitve...)  
    5203 (Pomoć za jadne duše... Ljubav iskupljuje... )  
    5205 (Borci za istinu... Obmanjujuća učenja...)  
    5206 (Večera... "Vidi, Ja stojim pred vratima...")  
    5207 (Razjašnjenje o srodnim osjećajima... Čestice duše)  
    5209 ("Tko drži Moje Zapovijedi...")  
    5213 (Isus Krist... Otkupitelj - Bogočovjek)  
    5214 (Duhovna oholost... Najveća opasnost)  
    5215 (Ljubav je ostvarila djelo Otkupljenja)  
    5222 (Znanje u svezi cilja i svrhe... Dijete-štvo božje)  
    5223 (Duh Antikrista... )  
    5224 (Borba protiv Samog Sebe na Zemlji)  
    5228 (Odgovor na neugodne poruke iz Bietingheima)  
    5230 (Da li je beskrajno dugi put razvoja bio uzaludan?)  
    5233 (Deifikacija bića u djecu)  
    5234 (Vjera bez Ljubavi je mrtva)  
    5235 ("Gle, činim sve novo...")  
    5238 (Podređivanje volje... Useljavanje Boga u srce...)  
    5239 (Buđenje Božje iskre... "Tko ostaje u Ljubavi"...)  
    5243 (Oproštenje... Okajanje... Pravda... Zakon uzroka i posljedice)  
    5247 ("Morate biti podučeni od Boga...")  
    5249 (Pravo Bogoslužje...)  
    5252 (Beskrajna Božja Ljubav...)  
    5257 (Volju ne određuje predispozicija, nego Ljubav...)  
    5258 (Sklad na Novoj Zemlji...)  
    5259 (Bog potrebuje mnoge radnike u vrijeme Kraja... )  
    5264 (Promjena prirode... Postajanje bogom...)  
    5266 (Svjetovni sat... Konačni časovi... )  
    5268 (Djelovanje Duha... Poziv (Profesija) ili pozvan)  
    5269 (Životna energija - Duhovna energija... )  
    5270 (Oblici djelovanja duha... Liječenje... Govorenje u jezicima)  
    5271 (Veliki broj smrti… Opozivanje slabih… Odluka…)  
    5276 (Pričest… "Tko ostaje u Ljubavi…")  
    5277 (Pomoćna ruka Isusa Krista... Izbavljenje iz bezdana... )  
    5278 (Kraj perioda Spasenja... Božji Plan Spasenja... )  
    5279 (Spasitelj i Liječnik... )  
    5280 ("Oče naš...")  
    5281 (Sila Duha neposredno pred Kraj...)  
    5282 (Isus je došao slabima u tijelu i onima koji su u nevolji)  
    5285 (Vjerska borba... Vrijeme nevolje... Snaga vjere... )  
    5291 (Posljednji sud... Prethodni poziv na buđenje...)  
    5296 (Nastanjivanje Boga u srcu čovjeka...)  
    5299 (Božja iskra...)  
    5301 (Slobodna volja je temeljni vječni zakon… Postignuće blaženstva…)  
    5305 (Posljednji će dan doći iznenada i neočekivano... )  
    5307 (Novi Zavjet i dopuna)  
    5309 ("Ja sam Put, Istina i Život…")  
    5311 (Beskrajna Božja Ljubav i strpljenje pri razvoju duhovnoga...)  
    5312 ("Nitko ne može služiti dvojici gospodara...")  
    5313 (Promjena volje kroz zauzimanje... )  
    5314 (Ljubav je ključ za duhovno kraljevstvo... )  
    5318 (Bol duša u onostranom... Posredovanje... Promjena volje)  
    5320 (Provjera istinitosti Objava)  
    5322 (Posljedice okrutnosti u onostranom)  
    5323 (Pravednost... Poravnanje u onostranom)  
    5324 (Brutalna vjerska borba... Jačanje vjere... )  
    5327 (Borba vjere... Najsigurnija zaštita...)  
    5331 (Zemaljsko znanje u onostranom?...)  
    5332 (Stanje duša u onostranom... Kriva vjera - nevjera - Ljubav...)  
    5335 (Posebna misija: Borba za Istinu)  
    5336 ("Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta")  
    5339 (Spriječavanje Suda putem molitve... )  
    5341 (Oholost…)  
    5345 (Proces iscjeljenja... Slobodna volja...)  
    5348 (Pitanje Krista... Vidljivi Bog...)  
    5351 (Oslobađanje prirodnih sila... Erupcije... Period iskupljenja... )  
    5353 (Učinak ateizma u onostranom... )  
    5355 ("Stojim na vratima i kucam" ... Otkrovenja)  
    5356 (Postanak čovjekom i Isusovo djelo otkupljenja)  
    5358 (Snaga Ljubavi za iscjeljivanje bolesnih i izvođenje čuda)  
    5360 (Ponovni susret u onostranom... Stupanj zrelosti...)  
    5361 (Pad anđela... Poruka Velikog Petka...)  
    5363 (Uskršnja poruka...)  
    5364 (Malo stado u borbi na Kraju Zemlje...)  
    5365 (Ponovni susret u onostranom... Stupanj zrelosti)  
    5367 (Božja Riječ - Neprocjenjiva milost u posljednja vremena...)  
    5368 (Molitva u vjeri utječe na Božju volju...)  
    5369 (Bog preuzima brigu za zemaljske stvari...)  
    5370 ("Moje je kraljevstvo, moć i slava...")  
    5371 (Snaženje vjere kroz Ljubavno djelovanje...)  
    5372 (Riječ Božja... Knjiga Otaca... Podučeni od Boga...)  
    5373 (Srce kao Božje prebivalište... )  
    5374 (Obrazovanje od strane Boga za službu naučavanja... Misija...)  
    5376 ("Ja poznajem Moje..." Dobar Pastir)  
    5377 (Iskušavanja vjere za snaženje vjerovanja... )  
    5378 (Volja je suđena čak ako djelo ne može biti izvršeno…)  
    5381 (Velika nevolja radi nevjere (ateizam) )  
    5383 (Ozbiljna opomena... Konačna faza Zemlje... )  
    5384 (Pričest)  
    5386 (Služba naučavanja u vrijeme Kraja...Poteškoće...)  
    5387 (Hitna nužnost Misije - Istina)  
    5388 (Djelo preoblikovanja Zemlje treba uspostaviti red...)  
    5389 (Krivo/obmanjujuće učenje o trojstvu )  
    5390 ("Želim se nastaniti u vašim srcima...")  
    5391 (Božja Riječ može biti nagrđena... Ispit volje)  
    5393 (Opasnost ne-vjere i ne-istine...)  
    5394 (Prednost onih koji primaju Riječ (Milost) u usporedbi sa ateistima...)  
    5397 (Ozbiljan poziv na buđenje... )  
    5398 (Posljednji sud... )  
    5400 (Buđenje Božje iskre u čovjeku...)  
    5402 (Značajke unutarnje Riječi...)  
    5405 ("Uzak je put...")  
    5407 (Bog je jak u slabima...)  
    5409 (Duhovno slijepi ne podnose iznenadno svjetlo...)  
    5417 (Predavanje Evanđelja sirotim dušama...)  
    5420 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)  
    5427 (Maskiranje Sotone tamo gdje se svjetlo dostavlja na Zemlju)  
    5428 ("Oprosti nam grijehe/prijestupe naše...")  
    5430 (Izljevanje Duha znači duhovnu pomoć...)  
    5432 (Razmišljati i djelovati pravedno... "Ljubite vašeg neprijatelja,,,")  
    5434 ("Ostanite u Ljubavi, tada ostajete u Bogu...")  
    5435 ("Što tražite u Moje Ime…" Uslišenje molitve)  
    5444 (Ljubavna osoba ne može Boga nijekati iz uvjerenja...)  
    5448 (Duhovna iskra...Život...)  
    5449 ("U kući mojega Oca ima mnogo stanova...")  
    5450 (Ljubav prema bližnjemu je jamstvo Božjeg prisustva)  
    5456 (Jedina crkva koja omogućava blaženstvo… )  
    5457 (Val buđenja tijekom posljednjih dana... )  
    5459 ("Budite na oprezu i molite…" Neprestane kušnje…)  
    5460 (Bogu-naklonjena volja je uspješno prođen test na Zemlji...)  
    5461a (Unutarnja Riječ… Svjetlo… Istina… )  
    5461b (Unutarnja Riječ… Svjetlo… Istina… )  
    5465 (Duhovna nevolja može biti otklonjena jedino putem širenja čistog Evanđelja...)  
    5467 (Sotona bijesni sa povećanom silom... Posljednji dani... )  
    5469 (Svatko može čuti Božji govor u obliku misli)  
    5470 (Jamstvo za Božje prisustvo: Djela Ljubavi... Prihvaćanje Riječi...)  
    5478 (Kristova krv... Krivnja grijeha... )  
    5481 (Bog... Otac... )  
    5482 (Očeve Riječi blagoslova... )  
    5487 (Žudnja za svjetlom u onostranom... Duhovni razgovori... )  
    5488 (Upozorenje za prihvaćanje Božanske Riječi...)  
    5489 (Buđenje u život...)  
    5490 (Zadatak ljudskog bića na Zemlji... Dijete-štvo božje)  
    5491 (Zemaljska bijeda bi trebala rezultirati u kontaktiranju Boga)  
    5495 (Božanski princip - Ljubav... Odluka između Boga i protivnika)  
    5500 (Bog kao vladar... Sloboda volje... Zakon Reda...)  
    5502 (Siromaštvo duha... Poniznost... Milost...)  
    5508 ("Dođite k Meni" (Matej 11:28; Ivan 6:37))  
    5510 (Božje prisustvo... Vjera bez Ljubavi...)  
    5511 (Božje Biće je Ljubav...)  
    5513 (Borba u duhovnom svijetu... Zauzimanje i proglašavanje Evanđelja...)  
    5515 (Pročišćavanje srca kao Hrama Božjeg)  
    5517 (Ljubav prema svijetu... Ozbiljna opomena... )  
    5518 (Pobuđivanje duhovne gladi)  
    5522 (Dijeteštvo Božje... Daljnji razvoj u onostranome...)  
    5523 ("Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek...")  
    5526 (Duhovna bijeda veća od zemaljske... Djelovanje Protivnika)  
    5527 (Uvjereno ispovijedanje u borbi vjere...)  
    5528 (Proganjanje sljedbenika posljednjih dana)  
    5529 (Ljubav i vjera nedostaju ljudima... Propovijedanje u Ljubavi uspješno)  
    5534 (Sudjelovanje u Kristovom djelu oslobođenja... Slijeđenje Isusa...)  
    5535 (Djelovanje Sotone)  
    5543 (Otkupljujući rad... Uspjeh kroz Ljubav... Traženje blagoslova...)  
    5545 (Potpuna privrženost osigurava Očinsku brigu)  
    5546 (Duhovna prisila... Dogme... Istina...)  
    5547 (Istinsko kršćanstvo... Pratiti Isusa...)  
    5548 (Istinsko kršćanstvo... Pratiti Isusa...)  
    5549 (Preziranje snage Božje... (Njegove Riječi)...)  
    5550 (Ozbiljna opomena na rad na duši...)  
    5551 (Čudesno djelovanje djeteta Isusa... )  
    5552 (Tumačenje Kristovih Riječi... Dostava čistog Evanđelja...)  
    5562 ("Uzmite i jedite, to je Moje tijelo...")  
    5563 ("...i bi svjetlo...")  
    5564 (Očev glas…)  
    5569 (Kada je čista istina garantirana kroz djelovanje Duha)  
    5571a (Formalnosti, ceremonije... Istinska crkvena služba)  
    5571b (Formalnosti, ceremonije... Istinska crkvena služba)  
    5572 (On zna da nema još puno vremena... )  
    5574 (Paljenje Božje iskre u čovjeku... )  
    5575 (Prilike za postajanje Božjim djetetom)  
    5577 (Božji Duh u čovjeku Isusu)  
    5578a (Slobodna volja... (Nakon razgovora 'o postu i molitvi')...)  
    5578b (Slobodna volja... (Nakon pitanja 'o postu i molitvi')... )  
    5584 (Izbavljenje izgubljenih duša je rad sluga u vinogradu...)  
    5587 (Poniznost)  
    5588 (Lažni bogovi... Odavanje Božanske počasti... (Antikrist?)...)  
    5589 (Iznenadan Kraj sred ekstaze svjetovnog uživanja... )  
    5591 (Muka duša u bezdanu... Zauzimanje...)  
    5592 (“Ja sam Svjetlo Svijeta …”)  
    5593 (Bog ne osuđuje nego želi iskupiti... )  
    5595 (Volja određuje priliv milosti... Milost)  
    5597 (Ljubav je život Krista u čovjeku..."Moj jaram je sladak"...)  
    5598 (“Ja sam od vječnosti …”)  
    5603 (Dva različita svijeta...)  
    5604 ("Mnogo je pozvanih, ali malo odabranih...")  
    5605 (Oživljavanje mrtvih kroz Božju Riječ)  
    5606 (Antikristov utjecaj prije Kraja... )  
    5607 (Prenošenje (1 Solunjanima 4:17))  
    5610 (Sotonina priroda… Pad i iskupljenje)  
    5612 (Prvo-stvoreno biće. Svjetlonoša... Otpadništvo od Boga...)  
    5616 (Utješne Očinske Riječi... )  
    5617 (Očeva kuća i blaženstvo... )  
    5621 (Bitka za vjeru... Antikrist... Javno priznavanje... )  
    5623 (Božja suština vidljiva u Isusu Kristu)  
    5625 (Teret grijeha... Isus Krist Spasitelj...)  
    5627 ("Borite se sa mačem usta svojih...")  
    5628 (Svjetovno razmišljanje... Duhovno znanje... Srce...)  
    5630 (Duhovna prekretinica... Promjena ove Zemlje... )  
    5632 (Podređivanje volje Bogu... )  
    5635 (Sva voljnost za pomoći je blagoslovljena od strane Boga)  
    5636 (Iznošenje Evanđelja...)  
    5640 (Most prema duhovnom kraljevstvu... Isus)  
    5642 (Darovi Duha…)  
    5643 (Veliki Petak... Staza do Golgote... )  
    5647 (Onoga koga Bog voli... )  
    5648 (Zemaljska sudbina korespondira sa voljom)  
    5650 (Duhovno nanovo-rođenje... )  
    5653 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    5654 (Dan Spasenja ili dan suda?!... )  
    5655 (Totalna dezintegracija Zemlje... Produhovljavanje...)  
    5657 (Zašto Evanđelje naučava samo Ljubav?... Dublje znanje... (Vatra Ljubavi isijava svjetlo mudrosti...)  
    5661 (Prijenos duhovnih poruka... Ljubav i mudrost... Poniznost)  
    5663 (Duhovna ometanja... Iskušenja... Strpljenje...)  
    5666 (Blaženstvo u kraljevstvu svjetla... Zadovoljstva i užici... )  
    5668 (Istina - Laž... Svjetlo i tama...)  
    5669 (Djelovanje Duha u svim duhovnim vjeroispovjestima... Pravi zastupnici...)  
    5670 (Djela tijela će biti otkrivena... Onostrano)  
    5671 (Strani Bogovi... Ceremonije... Ljuska - Srž... Istina...)  
    5674 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    5675 (Zazivanje svjetlosnih bića... Prethodno povezivanje sa Ocem)  
    5677 (Lažni kristi i proroci... Sotonina maska... )  
    5678a (Ispunjenje predskazanja... Prethodna kataklizma... )  
    5678b (Ispunjenje predskazanja... Prethodna kataklizma... )  
    5683 (Izlijevanje Duha... Liječenje bolesnih... Izvođenje čuda)  
    5686 (Ispravna molitva je most do Boga… Isus Krist… Most do mene je molitva… )  
    5687 (Znak Kraja: Ohlađena Ljubav...)  
    5690 (Sazrijevanje jedino putem Ljubavi)  
    5691 (Buđenje duhovne iskre kroz Ljubav...)  
    5699 ("Vi doista imate Oca"... Odnos oca i djeteta... )  
    5700 (Što je Istina?... Gdje se ona može pronaći?...)  
    5701 ("Provjeravajte duhove"... Lažni kristi i proroci... )  
    5703 (Svrha stvaranja... Proces evolucije...)  
    5704 (Vlastita odgovornost... Postavljanje prema Istini...)  
    5705 (Ozbiljno upozorenje... Materijalistički stav...)  
    5707 ("Stvarajte i djelujte..." Beskrajno duga noć)  
    5708 (Odluka za ispravnog gospodara...)  
    5710 (Knjiga nad knjigama... Božja Riječ)  
    5712 (Iznenadan Kraj čak za vjernike... )  
    5715 (Riječ Božja... Zraka svjetla... Vrata našeg srca... Gost)  
    5719 (Snaga vjere... Antikrist... Protudjelovanje... )  
    5720 (Ispravna vrsta molitve... Odnos djeteta sa Ocem (Matej 7:7-11))  
    5723 (Znaci Kraja... )  
    5724 (Spasenje kroz Isusa Krista)  
    5725 ("Nosite moje Evanđelje u svijet..." )  
    5726 (Snažna vjera... Slijediti Isusa)  
    5727 ("Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski...")  
    5729 (Iskorištavanje vremena milosti pred Kraj... )  
    5733 (Isus Krist, predvodnik prema pravoj stazi... )  
    5737 (Pomoć za one u zabludi, na Zemlji, i u onostranom... Molitva)  
    5738 (Duhovni napredak kroz negiranje samoga sebe... )  
    5741 (Promjena volje u slobodi... Savršenstvo... )  
    5743 (Svjedoci Kraja na Novoj Zemlji za potomke... )  
    5744 (Ateistima...)  
    5745 (Božja se Riječ od strane duša u onostranom osjeća kao pritjecanje snage)  
    5746 (Širenje Evanđelja u ime Božje)  
    5747 (Vjera u misiju Isusa Krista... Istinita poduka... )  
    5751 (Slobodna volja... Božja volja... Božanski Red... )  
    5753 (Slušanje Božjeg Glasa...)  
    5754 (Stav intelektualaca spram duhovnih darova…)  
    5756 (Očeve Riječi... "Tražite najprije Kraljevstvo Božje")  
    5758 (Oblikovanje srca u hram Božji...)  
    5759 (Prava molitva...Dječji odnos...)  
    5760 (Slabiti unutarnji glas odupiranjem duhu… )  
    5761 (Život-Smrt... Darovi Duha...)  
    5763 (Istupanje za Istinu...)  
    5764 (Stav neupućenih i obmanutih ljudi spram Istine…)  
    5765 (Talenti... Denar... Odgovornost... Svjetlosna bića...)  
    5766 (Nagonjenje duha... Nezadovoljstvo)  
    5767 (Velika nevolja duša u onostranom)  
    5769 (Sotona zavezan... Nova Zemlja... )  
    5772 (Kristova crkva... Jedino život po Kristovom primjeru...)  
    5775 (Sluge Sotone...)  
    5776 (Tko obožava svijet, obožava Sotonu...)  
    5777 (Božansko vodstvo...)  
    5778 (Lažni kristi i proroci... )  
    5779 (Vjerska borba... )  
    5782 (Božanska iskra...Bezgranično znanje...)  
    5785 (Neprestani kontakt sa Bogom osigurava uspjeh... )  
    5786 (Sredstva milosti: Molitva... Božja Riječ)  
    5787 (Poticanje ne-vjernika na djela Ljubavi...)  
    5788 (Kristova crkva)  
    5789 (Nužno je objašnjenje Misije Isusa)  
    5791 (Put ka Golgoti... Slijeđenje Isusa...)  
    5793 (Širenje Božanskog učenja je nužno...)  
    5796 (Prevladavanje materije... Duhovno kraljevstvo)  
    5797 (Kraj će doći bez ikakve sumnje... )  
    5798 (Nevjerovanje po pitanju proglašenja... )  
    5799 (Dolazak Gospodnji… Uznešenje… )  
    5800 (Stvaranje čovjeka... Prvi grijeh)  
    5801 (Bezvrijednost zemaljskog znanja u onostranom)  
    5802 (Adam... Prvobitni duh... Luciferov test... Raspuknuće forme)  
    5803 (Pavlov doživljaj... Milost...)  
    5804 (Nalaženje utočišta u Ocu... )  
    5805 (Molitva za snagu i milost...)  
    5806 (Marijine utvare)  
    5808 (Obaveza distribuiranja... Upozorenje o nepoznatom znanju)  
    5809 (Ispravno razmišljanje primatelja objava...)  
    5810 (Pozivači i prekoritelji)  
    5820 (Duhovna oholost... Poniznost je milost)  
    5821 ("Tko Mene priznaje...")  
    5823 (Pomoć u zemaljskoj i duhovnoj nevolji... Uzvratna Ljubav)  
    5824 (Svjetlo istine... Svjetiljke bez ulja... Iznošena odjeća... )  
    5825 (Nitko tko svijetu iskazuje poštovanje neće ući u Kraljevstvo Nebesko)  
    5830 (Predvjesnik... Proglašavanje Isusa... )  
    5831 (Glasnici svjetla... Gorljivi rad u posljednjem vremenu...)  
    5832 (Rođenje Isusa... Svjetlo... Božić)  
    5833 (Dan Gospodnji... Zapovijed...?)  
    5835 (Djetešce Isus)  
    5838 (Moliti blagoslov za sve što se poduzima...)  
    5840 (Borba vjere... Božji ratnici...)  
    5843 (Snaga vjere... Liječenje bolesnih... Čuda)  
    5844 (Priznavanje ili odbacivanje... Isus Krist... )  
    5847 (Vjera u Isusa Krista... Kristova patnja... )  
    5849 (Zapovijedi Ljubavi... Nadvladavanje samoljublja...)  
    5851 (Mrtvi u Kristu... Uznesenje)  
    5852 ("Molite i bit će vam dano…" "Dođite k Meni svi…")  
    5854 (Stjecanje duhovnih blaga na Zemlji...)  
    5860 (Prevlast grijeha... Vjerska borba... Kraj... )  
    5861 (Lažni kristi i lažni proroci)  
    5862 (Božansko vodstvo...)  
    5863 (Očev glas... Božja zaštita Istine)  
    5865 (Dva različita svijeta... Glas dobrog Pastira)  
    5866 (Svjetlosne iskre...)  
    5869 (Bog govori ljudima u svako doba...)  
    5870 (Obećanje očuvanja tijela i duše u vremenu nevolje...)  
    5872 (Predskazanja svjetskih događaj... Lažni proroci...)  
    5873 (Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi... )  
    5879 (Bješnjenje prirodnih sila)  
    5880 (Božja Ljubav prati nevjernike...)  
    5881 ("Ja poznajem Moje...")  
    5884 (Isus Krist... Njegovo sveto ime)  
    5886 ("Što učinite najmanjem od Moje braće...")  
    5889 (Liječenje bolesnih u Isusovo Ime)  
    5890 (Živo ili mrtvo znanje...)  
    5898 ("Kraljevstvo nebesko trpi nasilje..."..."Jaram je Moj sladak...")  
    5901 (Propovijedajte Evanđelje dušama u onostranom...)  
    5904 (Blagoslov patnje... )  
    5905 ("Mjera kojom mjerite...")  
    5908 (Pravi odnos djeteta... Postanite poput dječice...)  
    5910 (Riječ Božja je snaga... Slova bez života...)  
    5911 (Odsustvo vjere svjetovnih ljudi (materijalista) )  
    5913 (Borba protiv sebe samoga ili služenje u Ljubavi... )  
    5914 (Pomoć od duhovnih bića samo u Božjoj volji... Zazivanje 'Svetaca')  
    5919 (Dobrovoljna djela Ljubavi... Ispunjenje Zakona...)  
    5920 (Božja Ljubav se može pronaći i u jadu/muci/boli)  
    5922 (Riječ odgore... Izlijevanje duha... )  
    5923 (Kristova crkva... Živa vjera )  
    5925 ("Vi trebate moliti Oca u Moje ime...")  
    5927 (Slijediti Isusa... Živjeti život Ljubavi...)  
    5934 (Uskrsnuće)  
    5937 (Iskra Božjeg duha...Veza s Bogom preduvjet...)  
    5939 (Odluka za ispravnog gospodara...)  
    5940 (Iskreno povjerenje osigurava Božju pomoć)  
    5941 (Vjera u Isusa Krista... Nevjerni Toma... )  
    5942 ("Tražite najprije Kraljevstvo Božje")  
    5943 (Milosrđe...)  
    5951 (Vjera bez dokaza u učenika posljednjih dana… )  
    5952 (‘Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni...’)  
    5956 ("Tražite najprije Kraljevstvo Božje")  
    5957 ("Slovo ubija... Duh oživljava...")  
    5959 ("Ja poznajem Moje...")  
    5961 (Božja veza Ljubavi... )  
    5963 (Ljubav: "Onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni... ")  
    5964 (Iskupljujući rad za duše u onostranom u Božjoj volji)  
    5965 (Probuđeni propovjednici)  
    5966 (Ozdravljenje bolesnih, znaci i čuda... Dokaz...)  
    5967 (Nasljedni grijeh...)  
    5972 (Prividni mir... Izuzetna snaga... Dolazak Gospodnji... )  
    5975 (Dar razlučivanja duhova...)  
    5976 ("Proglasite Moju Riječ svijetu...")  
    5977 (Važna misija... Širenje Evanđelja... )  
    5978 (Ispravna poduka... Ispravna volja... Zapovijed Ljubavi...)  
    5982 (Izmjenjena doktrina - Zapovijed Ljubavi)  
    5983 (Posljednji sud je također čin Božje Ljubavi)  
    5985 ("Ja Sam Put, Istina i Život...")  
    5987 (Upozorenje glede lažnih proroka...)  
    5999 (Božja pomoć molitelju punom povjerenja...)  
     
<<< nazad