Kronološki poredane Objave:    Skini u PDF formatu 0001-3000: 0182 (Podstrek na ustrajnost... Duhovno znanje)
Autobiografija
Tematske knjižice 3001-6000 0183 (Fizički i psihološki sukobi... Obmanuti ljudi)
Ime
Biblijska Tumačenja 6001-9030 0184 (Iskušenja) O ovom Božanskom
Djelu
    0185 (Stari Zavjet)
    0186 (Čista Istina... Znaci... Čuda...)
    0187 (Posvećene dvorane... Blagoslov rada za duhovna bića) Bertha Dudde -
Gdje u Bibliji
piše o Njoj?
    0188 (Molitva)
    0189 (Zaštita od zablude... Podsjećanje na molitvu)
    0190 (Učinak na neobaviještena duhovna bića) Hanna Dudde
o
Berthi Dudde
    0191 (Učenjaci... Siromašni i bogati... Denar (Talent)
    0192 (Upute)
    0193 (Neprijatelji ljudske rase... Borba... "Pobjeda je vaša...")
    0194 (Silom provedena učenja...)
    0195 (Spasiteljeva Ljubav... Duhovna vizija) Revelations in English language
    0196 ("Mjera koju koristite će biti mjera koju primate...")
    0197 (Zemaljska kugla... Gromki glas...) CD ROM
    0198 (Borba svjetla sa tamom)
    0199 (Borba svjetla sa tamom)
    0200 (Borba svjetla sa tamom)  
    0201 (Spasiteljeve Riječi... Olujni oblaci)  
    0202 (Demoni tumaraju svemirom... Molitva)  
    0203 (Zbunjene duše u eteru... Svjetlo i tama... Onostrano... Svjetlo)  
    0204 (Zemlja mira... Gabrijel)  
    0205 (Nebeski svod...)  
    0206 (Glasnici... Molitva... Podsjećanje...)  
    0207 (Zle sile... Zemaljska blaga... Blaga za onostrano)  
    0208 (Buđenje iz noći... Primjer... Upute za djelovanje...)  
    0209 ("Trebam te...")  
    0210 (Izvor Ljubavi... Opasnosti... Sila Ljubavi)  
    0211 (Upozorenje... Ljubav Spasiteljeva)  
    0212 (Upozorenje glede zlih sila...)  
    0213 (Duhovna zaštita... Upozorenje...)  
    0214 (Pokoravanje volji Najuzvišenijeg...)  
    0215 (Djelovanje Božje Riječi...)  
    0216 (Ljudska manifestacija...)  
    0217 (Uvid u aktivnost svih bića...)  
    0218 (Naputak za stvaranje duhovnog blaga...)  
    0219 ("Ostanite aktivni u Ljubavi...")  
    0220 (Molite sa povjerenjem u Gospoda... Duhovna zaštita...)  
    0221 (Spasiteljeva Riječ... Zvijezda vodilja u tami noći...)  
    0222 (Blagotvorna aktivnost...)  
    0223 (Blaga...)  
    0224 (Božje sredstvo za spoznaju...)  
    0225 (Božje sredstvo za spoznaju...)  
    0226 (Naročita nadarenost... Kršćansko učenje pretvoreno u svjetovno)  
    0227 (Čas Kristova rođenja... Duhovni preporod...)  
    0228 (Lagano primanje... Blagoslovi vjerovanja...)  
    0229 (Zemaljski život za napredak... Žalost duhovnih prijatelja)  
    0230 (Teški dani u svrhu razvoja strpljenja - poniznosti - blagosti... Aktivnost Ljubavi u vrijeme milosti...)  
    0231 (Zadatak u onostranom... Snaga Ljubavi)  
    0232 (Ludendorffova smrt…)  
    0233 (Vjera - Nada - Ljubav... Briga za slabe i zalutale...)  
    0234 (Ove su Objave znak Božanske Ljubavi)  
    0235 (Povjerenje u Boga... Blagoslov molitve)  
    0236 (Svjetlo je život... Utjecaj Božjih glasnika... Božićna noć)  
    0237 (Sunce... Božanska svjetlosna snaga... Svjetlo i Ljubav)  
    0238 (Bića u onostranom... Obraćanje za pomoć)  
    0239 (Aktivnost u onostranom… Učinak na 'neznalce'…)  
    0240 (Bog i priroda... Svjesni rad na postignuću savršenstva )  
    0241 (Božji blagoslov zadobijen, sve je postignuto)  
    0242 (Božanska Istina… Nauka…)  
    0243 (Razmišljajte o smrti...)  
    0244 (Primanje vlastitom snagom... Bez stranog djelovanja)  
    0245 (Knjiga: Isusovo djetinstvo)  
    0246 (Dijete-štvo Božje... Otac - djeca... Savjet - zadatak)  
    0247 (Zablude... Kretanje samog Gospoda... Objava jednog mudrog učenika)  
    0248 (Prepoznavanje Istine ne ide bez molitve... "Pitajte i biti će vam dano...")  
    0249 (Bez Svjetla nema života... Tama u onostranom)  
    0250 (Patnja... Sudjelovanje u Djelu Spasenja... Patnja i radost kratkog su vijeka)  
    0251 (Nevolja i muka duša na Zemlji... Pomoć putem ove veze...)  
    0252 (Nevolja duše... Služenje i spremnost da se angažira... Nagrada...)  
    0253 (Borba za Istinu... Pomoć kroz molitvu)  
    0254 (Zvijezde... Prirodni zakon... Istraživanje beskorisno)  
    0255 (Zle sile... Dobra duhovna bića... Razlog i čudo Objava)  
    0256 (Upozorenje... Rad protiv Riječi Božje... Ozbiljna opomena)  
    0257 (Upravljanje životnim brodom bez kormilara... Božja Riječ... Divota)  
    0258 (Zvijezde... Prebivalište za duše... Sunčevo svjetlo)  
    0259 (Očeve Riječi... Objave)  
    0260 (Odjeljivanje od svijeta...)  
    0323 (Nevolja čovječanstva... Upozorenja i opomena za prihvaćanje Božje Riječi)  
    0324 (Riječ Božja...)  
    0325 (Božja Milost...)  
    0326 (Božanska Milost... Duh Boga)  
    0327 (Očitovanje samog Gospoda)  
    0328 (Odbijanje ideje o životu nakon smrti)  
    0329 (Riječi Oca za utjehu... Zabrana knjiga...)  
    0330 (Sudska vlast)  
    0331 (Čudnovati dokazi... Svrha istih za nevjerne...)  
    0332 (Božji blagoslov - zemaljski i duhovno...)  
    0333 (Opomena na slijeđenje unutarnjeg glasa... Temeljni stupovi Istine)  
    0334 (Napadi zlih sila... "Sprovedi nas kroz kušnju..." (igra riječi u naslovu daje također) "Ne uvedi nas u kušnju…")  
    0335 (Duhovni rad... Duhovna glad... Božanska milost)  
    0336 (Posuda za primanje... Organski udovi... Svrha srca)  
    0337 (Neprestani razvoj ka gore... Promašen stadij života)  
    0338 (Zašto Bog dopušta pritisak putem gramzivosti, laži i nepravde?)  
    0339 (Duhovni rad i plaća... Zemaljski posao i plaća... Posao u onostranom)  
    0340 (Sumnja u Božanstvo Krista... Učenje Krista... Postajanje čovjekom)  
    0341 (Božja milost... Duhovni prijatelji... Opasnost izvana... Pomoć)  
    0342 (Klonite se svjetskih veselja...)  
    0343 (Opasnost od sebičnosti - ljubav prema Bogu i čovjekovu bližnjemu)  
    0344 (Put razvoja je neprestana borba... Borba u prirodi)  
    0345 (Blagoslov bolesti i patnje...)  
    0346 ("I Riječ je tijelom postala...")  
    0347 (A najveće čudo od svih je Ljubav...)  
    0348 (Opomena...)  
    0349 (Tajna postajanja čovjekom... Božja milost i snaga...)  
    0350 (Kandidati za vječno Kraljevstvo...)  
    0351 (Problem naseljavanja...)  
    0352 (Problem naseljavanja...)  
    0353 (Spas duše ugrožen je od strane svijeta...)  
    0354 (Vjera...)  
    0355 (Hugo...)  
    0356 (Upozorenje na aktivnost... Božja volja... Sedam godina patnje... Očeve Riječi...)  
    0357 (1.4. Rođendan)  
    0359 (Stpljenje i blagost Gospodara... Njegova dobrota traje vječno...)  
    0360 (Organizirana opskrba...Nedostatak ljubavi prema bližnjemu...)  
    0361 (Očeve Riječi pune Ljubavi...)  
    0362 (Očeve riječi pune Ljubavi...)  
    0366 (Božji ratnici... Božja Riječ... Žitnica...)  
    0368 (Užareno srce...Oblici (oblikovanje) duše...Moć Ljubavi...)  
    0370 (Grupa Spasiteljevih učenika... Židovsko kraljevstvo...)  
    0371 (Antropozofi?... Pjesma...)  
    0373 (Smisao ljudske patnje, kušnje – Duh ljenosti/nemarnosti)  
    0374 (Božanske Zapovijedi... Rad duhovnih bića...)  
    0378 (Pročišćenje duše preduvjet za sjedinjenje s Bogom... Pomoć zalutalima...)  
    0382 (Odupiranje zlu kroz žudnju za Bogom... Duh Svjetla... Riječ Božja kao oružje)  
    0383 (Čistoća srca... Unutarnja poniznost... Samospoznaja)  
    0391 (Odvojenost od svijeta... Samostan?...)  
    0393 (Istraživanje - zabluda... Ljubav - Istina... Graditelj...)  
    0399 (Ljubavna aktivnost...Briga...Spasitelj prisutan u Ljubavi...)  
    0400 (Napuštanje majke crkve)  
    0401 (Odluka...Ljubav na Zemlji ili žrtva...)  
    0404 ("O, dođite svi k Meni..." Zabrinutost Gospoda da neće biti pozvan)  
    0405 (Nedostatnost kulturnog razvoja... Svjetovni mudraci... Prirodne sile... Dobrotvorne organizacije...)  
    0409 (Upućivanja na zemljotrese i katastrofe)  
    0414 (Ljubav...Riječ Božja...Polje...Sjeme...Božja zaštita...)  
    0415 (Djelovanje demona... Ljubav kao oružje... Poezija...)  
    0420 (Sadašnjost i prošlost... Otkupljenje)  
    0421 (Uspjeh istraživača... i Unutarnji Glas... Spona... Predskazanja)  
    0424 (Očeve riječi...Ljubav...Pojavljivanje...Sudjelovanje onih u onostranom...)  
    0425 (Odgoj mladih... Božje djelovanje...)  
    0429 (Ljubav...)  
    0434 (Volja-vjera-znanje)  
    0436 (Sekularizacija države...)  
    0437 (Žrtva i djela Ljubavi...)  
    0441 (Duh Božji...Sjeme Božje Ljubavi...)  
    0443 (Strasti (žestina)...)  
    0444 (Opraštanje grijeha... I.)  
    0445 (Opraštanje grijeha... II.)  
    0449 (Knjiga života... Sažete Zapovijedi...)  
    0451 ("Prepoznat ćete ih po plodovima..." Duhovna tromost)  
    0452 (Škola... Posljedice ne-vjere ... Čudo snažne vjere ...)  
    0458 (Sretno blaženstvo... Sjedinjenje s Bogom...)  
    0459 (Kristov Čin Spasenja... Krivnja grijeha...)  
    0460 (Ljubav Gospoda za Njegove...)  
    0461 (Božanska Milost … Nužnost molitve …)  
    0462 (Potpuna nevjera... Najdublji pad...)  
    0463 (Upozorenje na oholost i uobraženost)  
    0464 (Tajna ljubavi)  
    0467 ("Ja Sam među vama...")  
    0471 (Spoznaja samoga sebe...Ljubav...)  
    0472 (Služenje... Ljubav... Zadatak...)  
    0480 (Božji glasnici i njihov rad)  
    0481 (Krivi odnos s Ocem... Priznavanje Isusa Krista...)  
    0483 (Kušnje... Snaga otpora... Život ili smrt za Gospodara...)  
    0489 (Životinja i čovjek...Aktivnost...Snaga...)  
    0544 (Sjedinjenje duha s dušom … Odvajanje od tijela i zemaljske aktivnosti …)  
    0548 (Opominjanje na ujedinjenje... Miroljubivost... Ljubav)  
    0553 (Zaštita protiv zemaljske sile putem Božje snage...)  
    0556 (Svjetlo … Nanovo-rođenje duha …)  
    0557 (Utjeha... Indirektna pomoć duhovnih bića... U napuštanju duše...)  
    0566 (Laž i Istina)  
    0568 (Milosrđe...)  
    0569 (Svemoć i mudrost... Ne-proizvoljnost... Oholost)  
    0570 (Oslobađanje duha od tijela... Odgovor na sva pitanja... )  
    0572 (Moć molitve … Klonite se svjetovnih užitaka … Tijelo i duša … )  
    0578 (Prijelaz stoljeća... Božja snaga... Iscjeljivanje bolesnih...)  
    0579 (Raznolikost Zemaljskih uvjeta - Moliti za patnju...)  
    0583 (Unutarnja poniznost... Strah i panika tvrdoglavih)  
    0592 (Božji Duh...)  
    0594 (Odvajanje od materije... Oholost... Spoznaja nemoći)  
    0597 (Veliki u svijetu...Sigurnost za život...Borba duše...)  
    0599 (Depresija... Duhovna i fizička apatija)  
    0602 (Zemaljske odluke...Božje određenje...Nevolja i nesreća...)  
    0605 (Ljubavna djela prema neprijateljima)  
    0607 (Suradnici Gospodara... Preduvjeti... Odabrani ljudi...)  
    0608 (Istinski učenici i njihova sudbina... Pješčana pustinja... Izvor i vrelo života...)  
    0610 (Nepopravljivi... Prokletstvo mamona... Ljubav...)  
    0611 (Zemaljsko određenje (namjena,svrha,smisao)...Duhovni doživljaj...Molitva i voljnost...)  
    0616 (Riječ Božja... Tijelo i Krv)  
    0618 (Odbijanje i prihvaćanje duhovne istine...)  
    0619 (Slobodna volja... Spoznavanje... Podređivanje Božjoj volji...)  
    0621 (Oholost... Misli okrenute umrlima... Njihove molbe)  
    0623 (Molitva u ime Isusovo... Viđenje u snu... Ljubav i mudrost)  
    0625 (Formalna vjera... Krivo bogoslužje...)  
    0627 (Molitva...Zazovite me u nevolji...)  
    0629 (Hapšenje slugu Božjih...Zemaljska vlast...)  
    0630 (Svaki početak je težak...Snaga volje...Molitva kod rata...Borba za Riječ Božju...)  
    0632 (Samodopadnost... "Tko se uzvisuje bit će ponižen..." Taština)  
    0635 (Očeve Riječi... Zajedničko djelovanje... Božji ratnici...)  
    0639 (Lijenost...)  
    0640 ("Pustite dječicu da dođu k Meni...")  
    0641 (Predskazanje... Uništenje Božje Riječi i Svetih Pisama... Molitva...)  
    0646 (Ljudi bez patnje... Patnja je opet ljubav)  
    0648 (Strpljivo nošenje križa... "Gospode, neka bude Tvoja volja...")  
    0650 (Očeve Riječi: "Ja trebam vas, Moje sluge na Zemlji")  
    0654 (Plitka vjera... Bogosluženje u svako doba... Formalno držanje Zapovijedi...)  
    0659 (Čak je i patnja milost... "Oče, budi volja Tvoja")  
    0662 (Vječno trojstvo)  
    0663 (Preobličenje nekadašnjeg učenja Gospodara... Opasnost krutog nauka...)  
    0664 ("Dana Mi je sva vlast..." Sud... Hrpa ruševina)  
    0665 (Zloupotreba vlasti...)  
    0669 (Zauzimanje za jadne duše...)  
    0670 (Molitva za Božju pomoć pri podučavanju zbunjenih...)  
    0671 (Bezvrijednost i prolaznost zemaljskog dobra)  
    0672 (Vjera preduvjet za znanje... Nastavak života...)  
    0673 (Preporučiti se Milosti Gospodnjoj...)  
    0674 (Ispiti kao mjerač stupnja Ljubavi...)  
    0676 (Znanje je moć... Zemaljska mudrost... Duhovno znanje...)  
    0677 (Volja jedini put do istine i znanja... Poniznost... Oholost)  
    0683 (Molitva u Ime Isusa... Kušnje su potrebne za rast vjere i jačanje snage volje)  
    0684 (Molitva za pomoć duhovnih bića... Okajanje i oproštenje grijeha...)  
    0685 (Vuk u ovčjoj koži – Gospodov vjesnik pred Njegov dolazak)  
    0687 (Blagoslov lošeg zdravlja i patnje)  
    0688 (Zemaljski posjed i samoljublje... Duhovni posjed i Ljubav prema bližnjemu...)  
    0689 (Postajanje čovjekom... Most...)  
    0694 (Predskazanje razarajućeg događaja)  
    0697 (Spasitelj kao liječnik... Nauk današnjice... Nebeska poruka...)  
    0703 (Zemljino stanje mira zavisi o duhovnom stavu)  
    0704 (Ispunjenje Svetog Pisma... Erupcije... Ocean i kopno)  
    0706 (Nedostatak samospoznaje... Samoljublje... Tvrdoglavost...)  
    0709 ("Mnogi su pozvani..." ... Moć molitve za sposobnost za primanje)  
    0711 (Očeve Riječi... Diktat... Zvučni Glas)  
    0716 (Prolaženje kroz svaku formu je nužno... (Svijet u malome?))  
    0718 (Voljnost za ispisivanje... Primanje žive Riječi... Vjerodostojnost...)  
    0719 ("Kraljevstvo nebesko treba silu...")  
    0720 (Ozbiljna opomena... (Nesloga i neljubaznost))  
    0721 (Jedino Ljubav prepoznaje Božanstvo... Tražitelji Boga)  
    0723 (Osjećajne Očeve Riječi)  
    0730 (Božanski zakoni... Grijeh...)  
    0735 (Vrijednost Djela Otkupljenja... Isusova zemaljska patnja)  
    0736 (Pojam 'Milost')  
    0739 (Preoblikovanje i prekomjerna ekploatacija na Zemlji...)  
    0743 (Vidovitost)  
    0744 (Jamstvo za zaštitu Božjeg ratnika...)  
    0750 ("Početak svih stvari Sam Ja...")  
    0752 (Razlog Objavama... "Neće ostati kamen na kamenu...")  
    0754 (Trogodišnji test vjere... Kršćanstvo)  
    0756 (Obožavanje Djevice Marije... Kristovo rođenje)  
    0758 (Blagoslovi Djela Otkupljenja... Vjera u to je nužna)  
    0759 (Duhovni zadatak živih stvorenja … Unutarnje viđenje …)  
    0761 (Djetinje povjerenje... "Dođite k Meni")  
    0763 (Tumačenje imena - Bertha Dudde)  
    0764 (Posljednja Večera)  
    0765 (Ljubav... Mržnja)  
    0766 (Briga za tijelo i kult tijela … Manipuliranje prirodom … Starenje …)  
    0770 (Životni sukobi su nužni...)  
    0777 (Očeve Riječi... Riječ... Suradnja u borbi za duše...)  
    0778 (Očigledni dokaz milosti... Kruh s neba)  
    0783 (Kanonizacija)  
    0784 (Živa veza sa Bogom... Snaga vjere... Poniznost... Milost... Savršenstvo)  
    0786 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja... Učenje o reinkarnaciji)  
    0787 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja... Učenje o reinkarnaciji)  
    0788 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja... Učenje o reinkarnaciji)  
    0792 (Opominjanje na ljubav i mir... Nošenje križa... Dolazak u obliku...)  
    0793 (Božansko vođenje i upravljanje... Spiritizam... Istina)  
    0794 (Čas naplate... (Nakon govora o onima koji vjeruju u Krista) )  
    0800 (Pravo Bogosluženje...)  
    0801 (Duhovni kaos... Svjetski požar... Mesija... Gospodinov predvjesnik)  
    0808 (Zajednica na Zemlji i u onostranom za izbavljenje duša...)  
    0809 (Božja zaštita borcima za Njegovu Riječ...)  
    0818 (Božji odgojni mehanizam... Duhovna tromost... Svrha patnje...)  
    0820 (Opasnost postajanja mlakim... Nazadovanje... Ekstremna borba duše...)  
    0825 (Nasrtaji* podzemlja... Okorjeli nijekaoci Boga...)  
    0828 (Depresije... Patnja je Ljubav Oca...)  
    0833 (Oholost... Vjera udružena sa oštrinom uma)  
    0837 (Blažena sreća u onostranom... Kuća... Upozorenje o napretku ovog djela)  
    0838 (Duhovna samodisciplina... Svladavanje zemaljskog posla ovisno o duhovnom...)  
    0839 (Blagoslov hendikepiranih osoba)  
    0842 (Sud bez propasti svijeta... Transformacija Zemlje)  
    0843 (Zanemarivanje Zapovijedi... Ispunjavanje izražene Božje volje...)  
    0844 (Ljubav prema bližnjemu... Deset Zapovijedi)  
    0845 (Božanstvenost Isusa... Neobični znaci Isusove patnje i umiranja... Dopuštenje protiv Kršćanstva...)  
    0848 (Oholost... Pad... Duhovni most u opasnosti... Obmana)  
    0849 (Svrha djela stvaranja...Ne potpuno uništenje...)  
    0850 (Senzualna uzbuđenost... Začeće... Svrha...)  
    0852 (Izvor Istine... Duhovno zajedništvo... Duhovno svjetlo...)  
    0853 (Isusova smrt i patnja... Čas smrti)  
    0856 (Očinske Riječi... Zvučni Glas... Pouzdanje i snaga vjere)  
    0858 (Unutarnji Zvučni Glas)  
    0862 (Božji blagoslov... Molitva i uspjeh posla...)  
    0865 (Suzbijanje žudnji prednost za dušu... Zapovijedi... Odustajanje...)  
    0867 (Spas kroz Ljubav... Novo-rođenje duha... Prevazilaženje smrti...)  
    0869 (Sveto Pismo... Riječ Božja u neskrivenom obliku...)  
    0870 (Molitva za umrle... Pomoć putem ljubavi)  
    0873 (Razbludna/putena ljubav)  
    0879 (Borba duše...Molitva...Slobodna volja...Materija...)  
    0887 (Moć molitve... Snaga ljubavi...)  
    0889 (Zemaljski događaji... Fenomeni vremena... Lijenost duha...)  
    0890 (Pogled u onostrano... Vjera-Zrelost... Slobodna volja...)  
    0906 (Oprost grijeha...)  
    0909 ("Stanovi u Očevoj Kući..."... Stanje sreće... Bez počinka)  
    0911 ("Moje kraljevstvo dolazi odozgor...")  
    0915 (Nevjera... Kaos... Nevolja na Zemlji... Kormilar...)  
    0918 (Samo znanje nije dovoljno... Ispunjavanje Zapovijedi nužno...)  
    0919 (Poticaj za razglašavanje Riječi Božje svugdje...Dobri Pastir...)  
    0921 (Predavanje Božje Riječi... Zadatak... Zvučni Glas)  
    0922 (Vršenje Zapovijedi u stanju prisile)  
    0924 (Blagoslov duboke vjere... Ispunjenje molitve... Znanje...)  
    0927 (Manjak vjere... Moć molitve... Slučajnosti...)  
    0928 (Vjerska borba... Metoda.. .Kritika... Božja zaštita...)  
    0930 (Tajna Trojstva... Bog-Otac... Bog Sin)  
    0934 (Očinske Riječi Ljubavi... Zvučni Glas)  
    0938 (Zapostavljanje zemaljskog rada... Tromost... Lijenost...)  
    0943 (Neiskorišten zemaljski život... Svjesni rad... Stanje u onostranom...)  
    0944 (Neprolazno blago... Molitva za umrle... Snaga Ljubavi...)  
    0945 (Sudar Zemlje i Sunca... Istraživači... Zemljina jezgra)  
    0946 (Čistoća srca... Sreća sjedinjenja... Slabost vjere...)  
    0949 (Nužnost prirodnih katastrofa... Božji ratnici...)  
    0954 ("Bdijte i molite se…" Kušnje)  
    0955 ("Postanite poput djece"... Ispravan odnos sa Ocem...)  
    0956 (Izvanredni dokaz milosti... Oholost znanstvenika)  
    0957 (Erupcije... Djelo stvaranja... Istraživači)  
    0959 (Borba zbog Isusovog imena... Bijeg od Boga... Zemaljska moć...)  
    0963 (Predskazanja proroka... Kristov povratak)  
    0965 (Demoni... Kušnje... Ljubav prema materiji)  
    0968 (Isusova patnja na Križu... Zemaljsko tijelo)  
    0969 (Očeve Riječi...)  
    0972 (Svjetovni vladari...Niski pad...Milost...)  
    0973 (Sadržaj poruka... Večera (Pričest) )  
    0974a (Besmrtnost... Vječnost... Samoubojstvo)  
    0974b (Besmrtnost... Vječnost... Samoubojstvo)  
    0976 (Božanska volja...Zemaljske mjere...Služenje svega duhovnoga...)  
    0977 (Stanje svjetla)  
    0980 (Duhovno sunce... Sjedinjenje... Stapanje s Bogom...)  
    0984 (Molitva u vjeri zaštita protiv mračnih sila...)  
    0985 (Djela Ljubavi prema bližnjem... Bez Ljubavi... U prisili)  
    0988 ("Ne kao što vam daje svijet…")  
    0989 (Najava teške patnje... Moć molitve...)  
    0993 (Materijalisti... Pojam Boga... Vlastita volja...)  
    0995 (Dan razdvajanja....Divljanje elemenata...Prirodne pojave...)  
    1000 (Motiv Ljubavi prema bližnjemu...)  
    1002 (Nevjera povod svjetovnim događajima... Rok milosti... Okvir...)  
    1003 (Opomena u svezi prakticiranja samokontrole... Blagost... Miroljubivost...)  
    1004 ("Evo, Ja Sam sa vama sve dane...")  
    1008 (Saturn)  
    1010 (Promjene u stvaranju...Katastrofe potrebne...'  
    1016 (Vjera i Ljubav uvjet za spoznaju i znanje...)  
    1021 (Zajedništvo u Ljubavi... Lagana zemaljska staza)  
    1023 (Što je milost?)  
    1024 (Čudo snage vjere i moć molitve...)  
    1025 (Patnja Isusa na Križa)  
    1027 (Samostanski život?...)  
    1028 (Samostanski život?...)  
    1029 ("Moja je osveta"... Osvećivanje)  
    1032 (Milosrdnost... Bolesni i slabi ljudi)  
    1034 (Besmrtnost duše... Dar milosti...)  
    1037 ("Nitko ne može služiti dvojici gospodara...")  
    1047 (Poruke su dane specificiranim redom... Poduke)  
    1062 (Sreća nastanjivanja Gospodara u srcu...)  
    1063 (Izlijevanje Duha Svetoga...)  
    1066 (Ateizam... Božanska intervencija...)  
    1075 (Nastanjivanje Božanstva u srcu... .Alat...)  
    1077 (Vidljivo prisustvo Spasitelja... Stupanj Ljubavi)  
    1078 (Molitva u Duhu i u Istini prilikom nevolje...)  
    1079 (Podlaganje volje... Buđenje Božjeg duha...)  
    1081 (Formacija oblaka na nebu... Kristova patnja i smrt...)  
    1082 (Ispunjenje molitve... Uvjeti)  
    1083 (Mjesta za obožavanje Boga)  
    1085 (Riječ Božja...)  
    1086 (Svrha djela... Brojčano predskazanje... Transmisije od nezamislive važnosti)  
    1087 (Ulazak u Božju volju...(Nakon čitanja katoličke knjige o volji)...)  
    1090 (Vječna Domovina... Djela na Zemlji... Aktivnost Ljubavi...)  
    1094 (Prednost kontakta sa Zemlje u onostrano...)  
    1097 (Sile Zemljine unutrašnjosti...Prirodni zakoni..Ljudska volja...)  
    1102 (Poučavanje obmanutih... Blagoslov patnje... Prihvaćanje...)  
    1103 (Svrgavanje zemaljske vlasti)  
    1105 (Beskorisna aktivnost... Svjetovni problemi...)  
    1106 (Trnoviti put prema vječnoj domovini...)  
    1107 (Novo duhovno kraljevstvo... Prorok... Nova ljudska rasa)  
    1114 (Unutarnji glas... Glas savjesti... Zvučna Riječ...)  
    1124 (Molitva... Sila Duha...)  
    1125 (Duh i snaga … Molitva u Duhu i u Istini ...)  
    1127 (Odricanje u korist bližnjega... Ljubav prema bližnjemu)  
    1129 (Sposobnost razmišljanja i svjetovno razumijevanje... Osjećaj srca...)  
    1131 (Poniznost duha... Oholost)  
    1132 ("Sjetite se siromašnih u duhu...")  
    1133 (Podrška duši... Bez nje teška borba...)  
    1134 (Vjera je prvi uvjet za Istinu)  
    1138 (Sjedinjenje s Bogom...)  
    1140 (Blizina Božanskog Gospodara... Dolazak u oblacima nebeskim)  
    1143 (Snaga Ljubavi...)  
    1148 (Slijeđenje Zapovijedi pod prisilom...)  
    1149 (Sjedinjenje s Bogom...)  
    1150 (Razmišljanje razumom i srcem... Aktivnost podučavanja... Hipnoza..)  
    1152 (Taština... Samospoznavanje...)  
    1153 (Prirodni fenomen... Temperatura... Zvijezda... Predskazanja...)  
    1155 (Jezik...)  
    1160 (Djelovanje Duha... Božja snaga...)  
    1167 (Molitva...)  
    1168 (Božanski blagoslov... Stremljenje razvoju duše...)  
    1357 (Poduka... Zaštita od obmanjujućih učenja... Duh Božji)  
    1359 (Zahtjevi... Slijeđenje Isusa... Oprosti grijeha...)  
    1360 (Ljubav prema bližnjemu... Zemaljska i duhovna nevolja...)  
    1362 (Isusova smrt na Križu)  
    1363 (Ateisti...)  
    1368 ("I ne uvedi nas u kušnju..." Oče naš...)  
    1374 (Ispravni putevi... Rimokatolički)  
    1375 (Ljudske tradicije... Obavezno posjecivanje crkve)  
    1376 (Ceremonije... Postajanje djetetom Božjim)  
    1377 (Ceremonije... Postajanje djetetom Božjim)  
    1382 (Ocjenjuje se čovjekova volja, ne djelo... Rad na duši...)  
    1386 (Određivanja Providnosti su Božja volja... Garancija za najvišu zrelost)  
    1395 (Zvučna Riječ... Rezonantna podloga... Instrument...)  
    1398 (Katastrofa... Predskazanje...)  
    1402 (Tugovanje za umrlima...)  
    1404 (Neznanje po pitanju djelovanja Svetog Duha...)  
    1406 (Nedostatak poniznosti... Pogrešno razmišljanje)  
    1408 (Prijevremeno uništenje...Oslobađanje duhovnoga...)  
    1409 (Tok misli neprobuđenih... I sređene misli...)  
    1411 (Kult... Zajednice...?)  
    1415 (Božanski opominjući poziv... Pedesetnica)  
    1416 (Izlijevanje Sv. Duha... Ivan 14:13-26... Dan Pedesetnice)  
    1418 (Božanska Intervencija... Predskazanje)  
    1419 (Snaga Svetog Duha... Zračenje Božanske Ljubavi)  
    1421 (Poniznost... Božji borci... Božji putovi... Žeteoci)  
    1425 (Otvrdla srca...)  
    1427 (Ispunjavanje obaveze... Dragovoljno ili prisilno...)  
    1430 (Krist zagovornik... Oprosti grijeha... Potvrda djela otkupljenja...)  
    1431 (Služiti ili boriti se...)  
    1434 ("A svijet će biti otkupljen od svih grijeha...")  
    1435 (Nedostatak snage... Molitva... Uzdah...)  
    1443 (Spajanje duše s duho(vni)m...)  
    1451 (Nužnost molitve i snaga... Molitva dokaz vjere)  
    1453 (Utjecaj Ljubavnog djelovanja... Povećana snaga)  
    1455 (Poniznost... Milost)  
    1459 (Ljubav između dvoje ljudi...)  
    1463 (Oholost... Svjesno traženje Božanske snage)  
    1464 (Duh nemilosrđa... Božanska intervencija)  
    1468 (Ropstvo duše... Zauzimanje u Ljubavi pomaže izbavljenju...)  
    1473 (Pobješnjeli prirodni elementi)  
    1477 (Udaljenost od Boga... Samospoznaja... Sjedinjenje...)  
    1481 (Tjelesni užici … Staračka slabost (boležljivost)  …)  
    1482 (Opraštanje grijeha... Apsolutna pouzdanost poglavara Rimokatoličke crkve... Rutinske akcije)  
    1501 (Deset Zapovijedi... Obrazloženje davanja Zakona...)  
    1502 (Duh-Razum... Funkcije tijela... Duh iz Boga...)  
    1504 (Interes za spasenje duša: Potpuno nesebična Ljubav spram bližnjega)  
    1505 (Duhovno vjenčanje sa Bogom)  
    1511 ("Uzmite svu snagu iz ove Moje Riječi...")  
    1514 (Nepogrešivost poglavara rimske crkve... Crkvene zapovijedi)  
    1516 ("Ti si Petar, Stijena...")  
    1517 ("Idite i poučite sve narode...")  
    1519 (Deformirano razmišljanje... Dovođenje u zabludu)  
    1521 (Čas unutarnjeg promišljanja...)  
    1524 (Nisko duševno stanje... Odsustvo razumijevanja...)  
    1538 (Slijed katastrofalnog događaja)  
    1542 (Očeve Riječi... Povratak u Očevu kuću)  
    1545 (Prepreke... Ljubav prema bližnjemu...)  
    1553 (Božanska Ljubav... Najveći dar milosti... "Ja vam ne dajem kao što svije daje..."... Obmanjujuća svjetla)  
    1556 (Ljubiti i patiti za bližnjega...)  
    1563 (Bogatstvo i siromaštvo u onostranom...)  
    1565 (Glas savjesti)  
    1567 (Priznati Isusa pred svijetom... Božanska zaštita)  
    1569 (Razumsko istraživanje... Vjernici i nevjernici...)  
    1575 (Pravednost... Kraj svijeta... Nova Zemlja...)  
    1577 (Božji blagoslov za posao... Dobra i loša duhovna potpora...)  
    1578 (Podsjetnik na blagost, miroljubivost i ljubav...)  
    1580 (Utjecaj princa laži na razmišljanje...)  
    1585 (Milost... Duhovna vizija... Blaženo stanje)  
    1587 (Reinkarnacija... Duhovna viđenja)  
    1590 (Unutarnje razmatranje... Vrijeme odmora-samopromatranje...)  
    1595 (Vršenje Zapovijedi Ljubavi prema bližnjem bez Ljubavi)  
    1596 (Suradnja onih koji su istog Duha... Božja Riječ...)  
    1597 (Različite objave... Gdje je Istina...)  
    1602 (Raspoloženja... Depresije... Dokaz Ljubavi)  
    1610 („Postanite poput djece!“ – Dječja vjera)  
    1611a (Slobodna volja ne neizostavna za izbavljenje...(samoizbavljenje)...)  
    1611b (Sredstva milosti... Molitva i aktivnost ljubavi...)  
    1613 (Iskorjenjivanje krivih učenja...Otpor...Molitva...)  
    1618 (Duša i duhovna iskra u čovjeku)  
    1619 ("Dođite k Meni svi..." "Ja vam ne dajem kao što svijet daje...")  
    1736 (Molba za snagu u kušnjama... Duhovni napredak...)  
    1739 (Isusovo preobraženje... "Otac i Ja jedno smo")  
    1742 (Moja provizija... Pomoć potrebitima)  
    1744 (Služenje u Ljubavi je konačni cilj... Poniznost... Blaženstvo)  
    1747 (Tajna Vječne Ljubavi...)  
    1748 (Duhovna promjena... Priznavanje Isusa Krista)  
    1749 (Stanje u kojem se duša nalazi zahtjeva patnju... "Oče, budi volja Tvoja"...)  
    1753 ("Osveta je Moja...")  
    1762 (Borba protiv Kristovih učenja... Progonstva onih koji Ga priznaju)  
    1763 (Žudjeti Božanski Duh u svoj jednostavnosti...(1.Kor 1,19-21) )  
    1772 (Život u vječnosti... Povezivanja... Ponovni susret...)  
    1775 (Oprost grijeha... "Ako ne vidite znakove, ne verujete")  
    1776 (Pravično razmišljanje i postupanje...)  
    1781 (Božja Milost … Potraživanje Nje …)  
    1783 (Budući vladar po volji Boga...)  
    1787 (Unutarnje opiranje Bogu... Skriveni otpor...)  
    1792 (Nebesko blaženstvo... Vječna slava...)  
    1795 (Znaci... Katastrofa)  
    1797 (Dužnost distribuiranja Božanskih otkrovenja)  
    1798 (Zašto se mnogi ljudi boje trenutka umiranja?!)  
    1799 (Očeve Riječi... Istinska Kristova crkva... Tradicija...)  
    1802a (Izvor snage... Ateisti...)  
    1802b (Posljedice nepriznavanje božanstva kao bića...)  
    1804 (Mjere zemaljske vlasti protiv vjere u Isusa Krista...)  
    1805 (Kristovo učenje... Vršenje Deset Zapovijedi... Zapovijed Ljubavi...)  
    1806 (Nošenje križa u strpljenju i podložnosti...)  
    1814 (Javno crkveno služenje... Tradicija)  
    1816 (Borba protiv Krista... Ratnici Božji... Svjetonazor...)  
    1819 (Duh Istine... Stijena vjere... Božja milost...)  
    1823 (Erupcije... Raznolikost zvijezda)  
    1826 (Duhovno objašnjenje za erupcije)  
    1827 (Dolazak na oblacima... Uznešenje)  
    1829 (Ispunjenje službene dužnosti)  
    1834 (Slijediti Isusa...)  
    1835 (Prevladavanje materije... Uvećavanje duhovnog)  
    1840 (Preduvjeti za djelovanje Božanskog Duha...)  
    1842 (Ispunjenje predskazanja... Svjetovni događaji)  
    1849 ("Neka se čuva svetim Tvoje Ime...")  
    1851 (Erupcije... Aktivnost oslobođenih duhova)  
    1857 (Prigovor kako je Božja riječ zaključena)  
    1862 (Očeve Riječi... Vjerna molitva i zauzimanje za bližnjega...)  
    1863 ("Ne propitujte mrtve...")  
    1866 (Zemaljska vlast i mjere...Božanska zaštita...Čvrsta vjera...)  
    1868 (Demon mržnje i razdora... Užasni događaj)  
    1869 (Osjećaj za pravdu... Osudivanje bližnjega)  
    1870 (Svjetovna vlast...Pravedno vodstvo...)  
    1871 (Loše misli... Neljubavnost... Osjećaji)  
    1873 (Vjera u nastavak života... Utjecaj kroz Ljubav bližnjega...)  
    1874b (Besmrtnost duše...)  
    1875 (Novo-rođenje duha...)  
    1883 (Spoznaja Istine... Samoljublje - Ljubav prema bližnjemu...)  
    1884 (Unutarnji život... Viši razvoj... "Ljubav"...)  
    1886 (Znaci i potvrde...Molitva...Neobične pojave...)  
    1888 (Propadanje vegetacije... Oluje - Vremenske nepogode...)  
    1891 (Unutarnja suština...Vanjski prikaz...Molitva u Duhu i u Istini...)  
    1892 (Patnje svjetskog događaja čin Božanskog milosrđa...)  
    1894 (Zbunjeno razmišljanje – nevjerovanje… Vjera – milost…)  
    1897 (Vanjski oblik zapisa... Unutarnja istina...)  
    1899 (Kremiranje... Ubrz(av)anje postupka raspadanja)  
    1903 (Prevladavanje materije... Viši razvoj duše)  
    1904 (Utješne riječi...Molitva u Duhu i u Istini...)  
    1909 ("Vjerujte i molite se...")  
    1910 (Blagost i strpljivost... Učinak na bližnjega...)  
    1915 (Rad na duši bližnjega... Blagoslov na Zemlji...)  
    1919 (Zvijezde... Različita snaga svjetlosti... Njihova svrha...)  
    1923 (Utješne riječi)  
    1925 (Dopuštenje... "Izbavi nas od sveg zla...")  
    1926 (Navjestitelji Božanske Riječi... "Gdje su dvoje ili troje zajedno")  
    1933a (Nagoni pred-stadija presudni su za karakter...)  
    1933b (Nasljednost... Naklonost... Roditelji...)  
    1936 (Zemaljske odluke...Svjetovna vlast...)  
    1937 (Volja-Milost... (Primjedba na Filipljane 2:13)...)  
    1938 (Prapočetak - Cilj... Priznavanje - Vjera - Poniznost)  
    1940 ("Mjera kojom mjerite mjerit će vam se...")  
    1947 (Spašavanje duhovnoga... Svjetlonoše... Znanje - Svjetlo...)  
    1948 ("Mnogi su pozvani, rijetki odabrani..." ... Radnici u Vinogradu)  
    1949 (Buđenje duha … Ljubav …)  
    1950 (Mjere protiv Kršćanske vjere)  
    1951 (Samoubojstvo... Sudbina u onostranom)  
    1954 (Održavanje zajednice... Učenici... Duhovno djelovanje)  
    1959 (Borba Duha sa tijelom za prevlast nad dušom...)  
    1960 (Demonska aktivnost... Nužnost Božanske intervencije)  
    1963 ("Duh Božji puše gdje on hoće…")  
    1967 (Božja Riječ...'Dajte Bogu što je Božje' ... Vlast...)  
    2020 (Unutarnji Glas... Misao... Djelo...)  
    2021 (Duhovno novo-rođenje... Posrednik... Zadatak...)  
    2023 (Boravak u intimnoj molitvi... Izvorni odnos... Otac...)  
    2026 (Vjera u Kristovo otkupljujuće djelo...)  
    2031 (Ljubav, zaštita od zla)  
    2033 (Katastrofa... Ispunjenje Svetih Pisama... Božja ljubav prema čovječanstvu)  
    2034 (Učenje o predodređenju)  
    2035 (Zaštita za Njegove...)  
    2039a (Mentalna aktivnost)  
    2039b (Mentalna aktivnost)  
    2043 (Zloupotreba moći jačega... Nedostatak Ljubavi)  
    2044 (Božje dopuštenje... Ljudska slobodna volja)  
    2045 (Mlakost... Slabost volje... Popuštanje u molitvi...)  
    2046 ("Oni koji su čista srca..." Istina...)  
    2048 (Neustrašivo proglašavanje Božanske Riječi... Neobična snaga...)  
    2051 (Traženje duhovne snage ili umnožena Ljubav-na aktivnost)  
    2052 (Vjera - nevjera... Razumsko razmišljanje - znanje...)  
    2054 (Udaljenost od Boga... Hlađenje Ljubavi... Otpor protiv učenja Ljubavi)  
    2055 (Ponizna molitva uvjet za predavanje znanja)  
    2056 (Trojstvo)  
    2059 (Kršenje Božanskih Zapovijedi... Grijeh... Svezanost...)  
    2060 (Zaštitni zid... Duhovna borba... Kušnje)  
    2061 (Ispravna molitva… Ispunjenje…"Oče, budi tvoja volja…")  
    2063 (Intimna molitva... Vanjski utisci... Bog svugdje...)  
    2069 (Novi duhovni poredak)  
    2079 (Molitvom se premošćuje jaz koji razdvaja od Boga...)  
    2080 (Zemaljske mjere...Sljedbenici...)  
    2085 (Duhovna pričest (Zajedništvo) )  
    2086 (Svrha prirodnih katastrofa)  
    2088 ("Vidi, Ja stojim pred vratima i kucam...")  
    2090 (Isključivanje zemaljskog doživljaja...)  
    2091 (Opasnost prihvaćanja tradicionalnog nauka... Provjeravanje)  
    2092 (Svjetski događaji...Djelo i volja...Posljedice...)  
    2099 (Božji poziv na služenje... Unutarnji glas)  
    2100 (Stvaranje bića... Pogrešna volja)  
    2101 (Milosti djela otkupljenja)  
    2104 (Najunutarniji osjećaj kao vodeći princip za način života)  
    2105 (Proces prijenosa je jedan čin duhovnog izljeva snage)  
    2107 ("Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime...")  
    2110 (Primjena sile od strane bližnjega nad slobodnom voljom čovjeka...)  
    2113 (Vjerovanje u nastavak života... Posljedice zemaljskog života u onostranom…)  
    2117 (Božanska Providnost... Zavedena volja)  
    2118 (Životna snaga... Slobodna volja... Duhovno traženje snage...)  
    2121 (Kristov postanak čovjekom...)  
    2122 ("Uzmite i jedite..." "Činite to Meni u spomen…")  
    2125 (Put u vječnu domovinu s Bogom...Molitva...)  
    2128 (Stanje duše u onostranom... Razjašnjenje za patnju...)  
    2129 (Molitva-sjedinjenje s Bogom... Važan proces...)  
    2134 (Žudnja za Bogom...Snaga volje...(Do)tok snage...)  
    2137 (Unutarnja poniznost... Borba protiv duhovne oholosti)  
    2138 (Duše koje pate traže molitvu...)  
    2144 (Molitva u Ime Isusa Krista... Snažna vjera... Sumnje)  
    2145 (Strah od smrti… Trenutak umiranja patnja ili sreća …)  
    2147 ("Onaj koji ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu...")  
    2148 (Obzirnost prema slabosti drugih ljudi...)  
    2150 (Aktivnost duhovne iskre u čovjeku...)  
    2157 (Sjedinjenje duše i Duha kroz Ljubav-nu aktivnost...)  
    2162 (Prihvaćanje riječi istine zahtijeva vjerovanje i djelovanje u Ljubavi...)  
    2165 (Molitva za duše u onostranom koje nisu stekle Ljubav na Zemlji)  
    2166 (Božja Riječ - Učenje Ljubavi... Sljedbeništvo Isusa...)  
    2167 (Spoznaja onih koji žele služiti Bogu... Proturječje...)  
    2168a (Kršćanstvo-učenje Ljubavi... Spoznaja Božanstvenosti Isusa...)  
    2168b (Kršćanstvo-učenje Ljubavi... Prepoznavanje Isusove božanstvenosti...)  
    2172 (Zauzimanje za ljude koji su udaljeni od Boga)  
    2175 (Erupcije su jedan čin oslobađanja za duhovne supstance zavezane u krutoj formi)  
    2176 (Duhovni savez s Bogom lijek za svijet …)  
    2181 (Svjetlo... Djela Ljubavi u onostranom... Djelo Spasenja...)  
    2182 (Stanje svjetla ili tame u onostranom... Uvjeti za poboljšanje...)  
    2184 (Zvučna Riječ... Zemaljski zadatak... Preduvjet)  
    2185 (Ispravno razmišljanje... Odgojno sredstvo za to...)  
    2189 (Djelovanje Duha... Očeve Riječi)  
    2191 (Istina odozgor)  
    2193 (Najoštrije mjere... Neustrašivo govorenje... Snažna volja)  
    2194 (Mudrost, svjetlo i snaga su kao jedno…)  
    2201 (Znaci i čuda (laži spasitelji) )  
    2202 (Proizvoljni povratak na Zemlju nije svrsishodan...)  
    2203 (Knjiga nad knjigama... Svjetiljka bez ulja)  
    2204 (Varka Sotone... Maska... Materija...)  
    2208 (Duhovne poduke zahtijevaju molitvu za Božju milost...)  
    2211 (Posljednji Sud... Uznešenje)  
    2218 (Ljubav je ključ do Istine)  
    2221 (Petrovi nasljednici... Crkvena-svjetovna moć)  
    2223 (Sebičnost... Božja intervencija je posljednje sredstvo)  
    2231 (Duh laži i njegovi instrumenti...)  
    2233 (Nebesko blaženstvo)  
    2234 (Borba za opstanak... Borba u pred-stadijima... Borba kao čovjek...)  
    2237 (Rad na duši... Samonadvladavanje...)  
    2239 (Očeve Riječi - učenje Ljubavi... Vanjske forme...)  
    2245 (Prepoznavanje ljudi povezanih s Bogom...)  
    2246 (Katastrofa)  
    2247 (Prepoznavanje Istine povlači za sobom dužnost njezina zastupanja)  
    2260 (Vojska ratnika... "Ne bojte se...")  
    2268 (Sebična ljubav... Ne mnogo voljnosti za iskupiteljskim radom...)  
    2269 (Vjera u djelo Otkupljenja, Milosti, osnažena volja...)  
    2270 (Sila na vlasti podudarna s narodom...)  
    2274 (Borba za Isusa Krista... Vojska Božjih ratnika...)  
    2275 (Kristovo učenje i vjera na novoj Zemlji...)  
    2279 (Neprolazna blaga... Oskudan zemaljski život...)  
    2284 (Nebeska slava... Duhovna vizija...)  
    2286 (Mogućnosti za uspon u onostranom... Pomoć...)  
    2287 (Božanska Ljubavna iskra...Ispravna i naopaka ljubav...)  
    2289 (Bog je Ljubav... Tajna Ljubavi)  
    2292 (Kršćanstvo... Formalnosti... Bog dozvoljava borbu protiv različitih teoloških škola razmišljanja)  
    2294 (Najava posljednjeg suda... Rajsko stanje...)  
    2297 (Sloboda volje... Posljednji rok milosti... Proglašavanje Božanske Riječi...)  
    2298 (Lijenost... Kontrolirana aktivnost...)  
    2299 (Služenje... Grijeh lijenosti...)  
    2302 (Razmišljanje iz srca i iz razuma...)  
    2304 (Filozofija života sa Isusom Kristom)  
    2306 (Značenje Riječi "Moja Crkva")  
    2307 (Obećanja... Duh... Istina...)  
    2308 (Poruka od Boga ili od ljudi)  
    2314 (Buđenje duhovne iskre …)  
    2319 (Hram Gospodara...)  
    2321 (Predispozicija... Nagoni u pred-stadijima...)  
    2323 (Uređene misli... Aktivnost podučavanja... Božja zaštita...)  
    2325 (Duhovna aktivnost je važnija od Zemaljske aktivnosti...)  
    2327 (Božja volja ili dopuštenje...Slobodna volja...)  
    2329 (Svjetlo... Ljubavna aktivnost... Razvoj naviše...)  
    2330 (Životni uvjeti u skladu sa stupnjem zrelosti duše... Znanje bića o tome unaprijed)  
    2336 (Borba u onostranom... Ponovno utjelovljenje na Zemlji?!...)  
    2337 ("Bdijte i molite se...")  
    2339 (Zemaljska vlast...Fiasko...Nepravda i progoni...)  
    2342 (Isusova patnja i smrt na Križu... Žrtva pomirenja)  
    2344 (Duša - Nositelj svih djela stvaranja)  
    2345 (Isus je bio posvetio Bogu tijelo i dušu)  
    2348 (Čas smrti)  
    2351 (Povjerenje u Boga... Obećanje: "Molite i primit ćete...")  
    2353 (Lažni Kristi... Znamenja i čudesa)  
    2354 (Pravi sljedbenici Krista... Život Ljubavi...)  
    2355 (Bog hrani svoje u vrijeme nevolje...Milosti...)  
    2360 (Duhovno nanovo-rođenje)  
    2361 (Dokončavanje borbe između naroda)  
    2362 (Kruh nebeski, hrana za dušu... "Tražite najprije kraljevstvo nebesko...")  
    2363 (Misaoni aparat... Upliv dobre ili zle sile...)  
    2365 (Vrijeme odluke... Borba vjere i patnje...)  
    2372 (Obmanjujuća učenja su prepreka za tražitelja Boga)  
    2375 ("Mudrost će mudrih biti uništena...")  
    2377 (Suradnici Gospodara... Djelo Ljubavi za duše bližnjih...)  
    2378 (Samo Ljubav izbavlja... Oblikovanje srca)  
    2379 (Propovjednička služba... Pravi propovjednik... Primajuća posuda)  
    2380 (Darovi Duha... Božanski učitelj... Obećanje...)  
    2381 (Duše u nevolji preklinju za molitve)  
    2383a (Nepogrešivost poglavara rimske crkve)  
    2383b (Nepogrešivost poglavara rimske crkve)  
    2384 (Riječ Božja duhovno dobro ili mrtvo slovo...)  
    2388a (Nadolazeći događaj... Božja intervencija... Vrijeme nedaće)  
    2388b (Nadolazeći događaj... Božja intervencija... Vrijeme nedaće)  
    2392 (Pravda i pravednost... Hrabro zastupanje i zalaganje...)  
    2395 (Istinsko bogoslužje... Služenje u Ljubavi...)  
    2396 (Različiti rezultati … Nanovo-rođenje duha … Od Boga odabrani…)  
    2398 (Svetkovanje Subote... Zapovjedi)  
    2399 ("Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali dušu ne mogu ubiti...")  
    2400 (Patnja dolazi na pravedne i na nepravedne...)  
    2402 (Svjesno traženje milosti putem molitve... Ne htjeti vjerovati...)  
    2409 (Zašto je molitva nužna?)  
    2410 (Ljubav za bližnjega odgovara izvornom stanju suštine (biti) )  
    2411 (Neprolaznost Kristovog učenja... Božansko učenje Ljubavi...)  
    2412 (Duhovna prisila... Ljudske zapovijedi... Borba sa Kristovim učenjem Ljubavi)  
    2415 ("Oko nije vidjelo...")  
    2417 (Odgovornost duše u zemaljskom životu …)  
    2420 (Udaljenost od Boga... Odsustvo snage... Propast)  
    2421 (Istinska zajednica duša iz unutarnjeg poticaja...)  
    2425 (Suprostavljanje Bogu usporava utjelovljenje kao čovjek... Ne-Ljubav-nost... Nova Zemlja... Periodi Spasenja...)  
    2426 (Suprostavljanje Bogu usporava utjelovljenje kao čovjek... Ne-Ljubav-nost... Nova Zemalja... Periodi Izbavljenja...)  
    2431 (Udaljenost od Boga-odsustvo snage... Molitva i pomoć...)  
    2436 (Prosvjetljenje duha... Provjera učenja...)  
    2437 (Naznake prirodnog događaja... Isusove upute na Zemlji...)  
    2438 (Božanska mudrost... Svjetovno znanje...)  
    2441 (Životni je put unaprijed određen... Slobodna volja... Djelo i posljedica)  
    2442 (Prosljeđivanje duhovne hrane... Ljubav prema bližnjemu...)  
    2443 (Odgajanje djeteta u vjeri ili Božja pomoć...)  
    2444 (Neprepoznavanje nepravde...Zauzimanje za pravdu...)  
    2445 (Neljubav(nost)... Borba svijeta protiv učenja Ljubavi...)  
    2446a (Mudrost bez Ljubavi je nezamisliva... Nepropadljivo znanje...)  
    2446b (Mudrost bez Ljubavi je nezamisliva...)  
    2448 (Aktivnost unutrašnje Zemlje... Erupcije)  
    2452 (Isus Krist... Božji Sin)  
    2454 (Najbazičniji način života u nadolazećem vremenu... Sudbina pojedinačne osobe)  
    2456 (Duhovna vizija... Budući i prošli događaji...)  
    2457 (Vrijednost izravno primljene Riječi naspram viđenoga)  
    2459 (Kratka smjernica za život...)  
    2460 (Veličina i priroda vječnog Božanstva)  
    2461 (Nemoralnost... Nepisani zakoni)  
    2465 ("Blaženi siromašni duhom..." Neprepoznavanje Božanskog dara)  
    2466 (Voljnost za žrtvu... Kraljevska plaća... Nastanjivanje Gospodara...)  
    2467 (Djelovanje Duha... Izlijevanje Duha Svetoga...)  
    2468 (Volja i Milost... Što dolazi prije?)  
    2469 (Dar milosti... Pomoćno sredstvo... Volja... Molitva...)  
    2473 (Tjelesnost... Zemaljski zahtjevi... Ljubavna aktivnost)  
    2475 (Sjedinjenje duha s dušom ... )  
    2487 (Dar rječitosti (elokvencije)... Božji ratnici...)  
    2489 (Volja i djelo... Odgovornost...)  
    2494 (Materija i duh)  
    2498 (Obučavanje trpeljivosti... Rad u onostranom...)  
    2504 (Borba vjere... Izuzetno djelovanje vjernika...)  
    2505 ("Stojim na vratima i kucam...")  
    2507 (Božja Volja... Zapovijedi... Mir i red... Posljedice)  
    2508 (Oholost... Tama... Zraka svjetla... Istina)  
    2509 (Aktivnost u onostranom i mogućnost uspona...)  
    2510 (Tri načina priopćavanja Božanske Riječi)  
    2512 ("Iz Njegovih će bokova poteći bujice Žive Vode...")  
    2513 (Pret-povijesna ljudska bića... Odgovornost)  
    2515 (Sposobnosti... Zadatak... Nazadovanje... Nova Zemlja)  
    2516 (Očeve Riječi... "Pitajte, i bit će vam dano")  
    2519 (Duhovno djelovanje... Božji alat)  
    2521 (Obaviještenje o jednom događaju... Duhovna transformacija... (Rim?))  
    2522 (Volja se vrednuje pri ceremonijalnim postupcima...)  
    2523 (Molitva u Duhu i u Istini...)  
    2524 (Krivo tumačenje Svetih Pisama... Obmanjujuća učenja)  
    2525 (Misija... Izvođenje Božanskom snagom...)  
    2532 (Duh i tijelo nastoje pridobiti dušu...)  
    2533 (Samospoznaja... Taština... Poniznost)  
    2534 ("Doći ću kao kradljivac u noći...")  
    2544 (Vjera u besmrtnost duše je nužna za rad na sebi samome...)  
    2546 (Revolucija na Zemlji... Poziv u pomoć... Nova Zemlja...)  
    2555 (Nedostatak razumijevanja za proročanstva... Nužnost)  
    2556 (Preduvjeti za ulazak u Kraljevstvo Svjetla...)  
    2561 (Srce spremno za prijem... Dobri Pastir)  
    2562 (Ljubav prema materiji je nazadovanje...)  
    2566 (Lažni proroci... "Provjeravajte duhove")  
    2734 (Vidljiva pojava Gospoda... "Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime...")  
    2738 (Utješno ohrabrenje…)  
    2740 (Borba protiv raznih duhovnih pravaca odobrena od strane Boga)  
    2743 (Duhovno nisko stanje... Ateisti... Poučavanje istih...)  
    2747 (Upozorenje na Ljubav... Nevolja (ovog) vremena...)  
    2750 (Djelovanje u Ljubavi i molitva su sredstva milosti...)  
    2752 (Očinske Riječi Ljubavi)  
    2754 (Preobrazba Zemlje... Nova Zemlja... Zakon vremena...)  
    2755 (Nova era iskupljenja... Rajsko stanje... Obnovljena borba)  
    2758 (Dostava Božje snage u borbi vjere...)  
    2759 (Samokritika i samospoznaja...)  
    2760 (Svrha Božanskih Zapovijedi... Vječna blaženost...)  
    2767 (Vjerovanje u dušin život nakon mrti… Božje milosrđe…)  
    2768 (Značenje Isusova raspeća i posljedice odbacivanja)  
    2769 (Potraživanje snage... Milost-molitva...)  
    2772 (Preduvjet za unutarnje prosvjetljenje...)  
    2775 (Utjelovljenje... Instinkti... Pripremni stadiji...)  
    2776 (Volja za životom... Strah od smrti)  
    2778 (Kušnja u obliku svjetovnih zabava)  
    2783 (Žrtvena Ljubav)  
    2784 (Nedostatak duhovnog znanja…)  
    2785 (Razaranja uzrokovana ljudskom voljom...)  
    2787 (Slušanje na-unutra... Darovi odgore... Sve što je dobro je od Boga)  
    2792 (Ograničavanje slobode...Duhovni pravci...)  
    2795 (Volja za potomstvom... Duše koje čekaju)  
    2797 (Snaga Božanske Riječi... Prorok... Dolazak Gospodnji)  
    2800 (Misionari po zanimanju... Školsko znanje...)  
    2801 (Isusovo obećanje: "Tražite najprije Kraljevstvo Božje")  
    2802 ("Duh je voljan, ali tijelo je slabo...")  
    2803 (Kraj svjetovnog požara... Uspostavljanje Božanskog Reda)  
    2806 (Razumsko istraživanje… Djelovanje duha… Srce…)  
    2807 (Duhovni preokret...)  
    2809 (U Ljubav oblikovano srce kao Božje prebivalište...)  
    2810 (Mržnja i njezine posljedice...)  
    2811 (Bješnjenje prirodnih sila... Totalna promjena životnih uvjeta)  
    2812 (Milostivo vrijeme Kraja)  
    2814 (Iskra Božanske Ljubavi...)  
    2815 (Označavanje nepravde ... Nepoštivanje Božanskih Zapovijedi ...)  
    2816 (Božji ratnici nepobjedivi... Neuzdrmljiva vjera...)  
    2817 (Postanak Krista čovjekom)  
    2818 (Postanak Krista čovjekom)  
    2819 (Duhovni napredak - Stalna borba i nastojanje)  
    2829 (Uvjeti za primanje Božanske Riječi)  
    2830 (Stapanje kroz Ljubav...)  
    2831 (Misija onih koji žele služiti Bogu... Širenje Istine...)  
    2833 (Božji zahtjevi za čovjeka … Dotok Snage …)  
    2834 (Jezik prirode – stvaranje i stvoritelj…)  
    2837 (Progonstvo duhovnog u novom stvaranju...)  
    2842 (Razdjeljivanje primljenog duhovnog dobra je uvjet...)  
    2849 (Karakteristika Istine... Smisao Slova... Ispitivanje i sposobnost...)  
    2853 (Djela razaranja...Nespriječeno izražavanje oslobođene snage...)  
    2854 (Stupanj zrelosti pri smrti... Dijeteštvo Božje...)  
    2859 ("Dođite svi k Meni..." Isusovo obećanje)  
    2861 (Dokončavanje svjetskog događaja kroz Božansko djelovanje)  
    2866 (Duhovno nazadovanje... Kristovo učenje... Dodaci (izmjene)...)  
    2867 (Zauzimanje i uslišenje…)  
    2868 (Snaga zauzimanja...)  
    2872 (Djelovanje Duha... Svjesno osluškivanje na unutra)  
    2873 (Učenje o re-inkarnaciji je obmanjujuće... Zakon)  
    2874 (Obmane duše... Tek degeneracija duše u onostranom rezultira u re-inkarnaciji... Duhovna radna grupa)  
    2875 (Svaka razvojna faza je jedinstvena za vrijeme perioda spasenja... Utjelovljenje svjetlosnih bića... Misija - Dijete Božje)  
    2877 (Djelovanje Duha... Jamstvo za Čistu Istinu)  
    2878 (Znanje o djelovanju Duha u čovjeku... Izuzetna mogućnost za Boga da Sebe...)  
    2879 (Tolerancija i  poniznost…)  
    2880 (Podsjetnik da se ljudi obavijeste o vjerskoj borbi)  
    2881 (Utjelovljenje svjetlosnih bića... Zadatak)  
    2882 (Dijete-štvo Božje... Žestoka iskušenja)  
    2886 (Kristovo učenje Ljubavi... Pravi predstavnici... Vjerska borba...)  
    2891 (Vrijeme trajanja jednog perioda otkupljenja)  
    2893 (Nesebično djelovanje u Ljubavi... Ispravan hod pred Bogom...)  
    2894 (Prikladnost za pomno ispitivanje duhovnih darova)  
    2895 (Kušnje, unutarnje borbe... Ispiti volje...)  
    2902 (Milost djela otkupljenja... Osnažena volja...)  
    2903 (Uspon u onostranom... Prakticiranje Ljubavi...)  
    2904 (Protivnikova maska... "Poznat ćete ih po njihovim plodovima")  
    2912 (Razmišljajte o smrti)  
    2914 (Samoljublje u onostranom produžava stanje patnje... Voljnost za pomaganjem...  
    2915 (Uništenje čvrste forme...Početak procesa razvoja...)  
    2916 (Ispunjavanje Božanskih Zapovijedi... Svjetovne kušnje...)  
    2918 (Promjena životnih uvjeta... Vrijeme Kraja)  
    2919 (Snaga molitve...)  
    2921 (Preobrazba vanjske forme... Novi razvojni put...)  
    2923 (Borba ili služenje... Oholost... Poniznost)  
    2925 (Nadvladavanje mana i nedostataka... Borba i pobjeda...)  
    2927 (Protivnikovo napastvovanje i oružje...)  
    2929 (Okajanje grijeha bez Kristova Čina Spasenja)  
    2931a (Borba protiv radnika u vinogradu)  
    2932 (Znak za djelovanje za Boga i Njegovo kraljevstvo)  
    2978 (Potpuno uništenje i razlaganje Zemlje...)  
     
<<< nazad