<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8971, 2 Svibanj 1965

PORUKE ODOZGOR... I.

Vi možete znati da ste uvijek podržani od Mene, ako vas Ljubav nagoni da budete aktivni za Mene, budući je Ljubav snaga koja ne ostaje bez učinka. Ja ću onda uvijek moći djelovati, jer sam Ja Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i stoga će svako djelo Ljubavi također biti izvršeno od Mene Samoga. Zato vodite računa o svakome, tako da i oni nađu put k Meni. Pa čak ako vi to ne postignete odmah... to što su oni primili, njih više nikad neće pustiti, i oni će o tome razmišljati, jer čak i ako oni odbace Moju Riječ, ona ipak nije uzalud izgovorena, i ona će ih uvijek poticati da promišljaju o tome... Jedino ne smije nedostajati Ljubavi, jer to također jamči Moje prisustvo. I zato Ja mogu upotrijebiti samo takve navjestitelje, koji su voljni ljubiti, i svoje bližnje prepoznaju kao potrebite pomoći, te im žele donijeti spas, jer tek će rijetko jedan čovjek posjedovati Čistu Istinu, a ipak oni vjeruju da se kreću u ispravnom razmišljanju... Malobrojni međutim, koje Ja Osobno mogu podučiti i dovesti im Istinu, također kao 'samo ljudi' neće pronaći pravu vjeru. Ljudi se najčešće drže znanja, koje im je prišlo s neupućene strane… no ne mogu pribaviti nikakav dokaz za to da ono odgovara Istini. I tako je u svijetu često postavljeno pitanje: „Što je Istina?“ A na to se vama može odgovoriti samo jednim odgovorom: Što je od Samoga Boga, Koji je Vječna Istina… Ali, da Ja Sam ljudima posredujem ovu Istinu, oni ne žele vjerovati, budući nemaju nikakvo znanje o ovom procesu, i otuda njima više znače ljudske riječi (ljudsko znanje), kada su ih (ga) stekli kroz marljivo proučavanje. No, da razum može pogriješiti i da je također pogriješio, oni ne pomišljaju, i tako se čovječanstvo nalazi u duhovnom sljepilu, koje jedino Ja Sam mogu otkloniti, donoseći ljudima Čistu Istinu, dostavljajući im znanje, koje daleko nadmašuje njihovo racionalno razmišljanje. No, ovo znanje oni također moraju i prihvatiti, i tada se ljudi kreću u Istini… onda je njihovo razmišljanje ispravno vođeno. Posjedovati Čistu Istinu je znak bliskog savršenstva, i zato će se do Posljednjeg vremena samo nekolicina izjasniti za to, jer samo nekolicina već ima stupanj zrelosti koji je za to potreban, koji međutim u svako doba može biti postignut kroz ozbiljnu volju za Istinom i podređivanjem volje Mojoj. Dakle, ljudi smiju također u potpunom pouzdanju doći k Meni, i Mene moliti za dostavljanje Istine, koju ću Ja onda njima i dostaviti, ali oni ne smiju Istinu tražiti tamo, gdje je ona navodno ponuđena, budući se ishodište Istine treba tražiti i naći jedino kod Mene, a Ja to ne činim ovisnim o oštrini čovjekova razuma (pronicljivosti), nego jedino o stupnju Ljubavi, budući ova izvire iz srca, i jedina srce čini sposobnim za primanje Istine. Stoga, ako vi vjerujete da ispravno koristite vaš razum, onda najprije promislite o tome da Ja nikada ne mogu čovjeka suditi prema njegovoj oštrini razuma (pronicljivosti), nego da Mi on mora u susret donijeti Ljubav, Koju Ja zahtijevam kako bi od mene mogao biti opskrbljen Istinom… Promislite o tome da Ja „odbacujem umnost umnih, i uništavam mudrost mudrih, kako bih usrećio one koji u svoj jednostavnosti vjeruju u Mene…“. Uzmite u obzir sve ove Riječi, koje bi vam trebale objaviti o djelovanju Mojega Duha u čovjeku, onda ćete vi također naučiti razumjeti proces, i u vama više neće biti velika duhovna tama. Upravo je ovaj proces, kroz djelovanje Mojega protivnika, vama ljudima ostao neshvatljiv, a ipak bi vam on bio objašnjenje za sve, i vi biste bez dvojbi prihvatili Moje Objave odozgor. No, budući da vama ljudima najčešće nedostaje Ljubav, Koja bi vas prosvijetlila iznutra, vi sumnjate ili sve odbacujete, i tako se nikada ne možete približiti Istini. Jer, protivnik vas ima u svojoj vlasti, i nikada vas neće pustiti, dok god se vi sami ne oduprete, žudeći za Mnom, i prisno se povezujući sa Mnom. Jedino to vam može donijeti spas u vašoj nevolji, u kojoj se nalazite, jer stojite tik pred Krajem.

AMEN

<<< nazad