<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8839, 12 Kolovoza 1964

PRAVI PROGLAŠIVAČI KRISTOVOG NAUKA ….

Od najvećeg je značaja da ste upoznati sa Isusom Kristom i Njegovim Djelom Spasenja. To uputstvo ne može vam biti dano dovoljno često, jer ono što propustite na Zemlji, to nije više nadoknadivo u onostranom, čak i ako i tamo još budete privedeni Onome Koji vas prima u Njegovo Kraljevstvo …. no to još može trajati vječnostima ako sa Zemlje odete skroz nevjerni …. a ako i u najkraćem vremenu dođete k Njemu, i pored toga ne možete postići Dijeteštvo Božje, koje je najviši cilj ….

Kad bi vam samo moglo biti dostavljeno znanje o vašoj pra-krivnji grijeha koja je bila poticaj za dolazak Isusa na Zemlju …. kad bi se samo dali podučiti o duhovnom obrazloženju Njegova dolaska. No vama ljudima nedostaje ikakva vjera, pošto ni crkveni vjernici ne znaju da se radi o daleko više od spasenja od vremenske krivice grijeha, jer znanje o tome propovjednike bi potaklo na to da daleko silnije i hitnije govore ljudima. No to znanje može biti dostavljeno samo onome tko ima živu vjeru, a ona mora zaživjeti putem Ljubavi.   

E sad, ne treba nijekati postojanje propovjednikā duboke vjere. No svim tim propovjednicima nedostaje vjera u “djelovanje Duha u čovjeku”. Potpuno su u neznanju i ne cijene to što im se predstavlja sa odgovarajuće strane. Ne osluškuju na unutra, inače bi i oni znali …. a nedostaje im i težnja za Istinom. Bez razmišljanja prihvaćaju ono što im je bilo servirano kao Istina, bez da su ijednom prema tome ozbiljno zauzeli stav. I tada jedino preostaje mrtvo znanje, sve to postaje forma koju međutim bez razmišljanja prihvaćaju, i tako je nastalo Kršćanstvo koje je nemoćno i koje ni jednom čovjeku ne može dati ono što bi mu pomoglo postati blaženim ….

Vi još za zemaljskoga života morate živo vjerovati u Isusa Krista i Njegovo Djelo Spasenja. Jer tko za to ima mogućnost, tko ima veliku milost da mu taj nauk bude dostavljen, njega će jednog dana teško pogoditi optužba da se s tim nije podrobnije pozabavio, jer ako u vezi toga želi razjašnjenje i dobiti će ga …. Mora se prikloniti Križu, svoju krivicu grijeha mora svjesno ponijeti pod Križ i izmoliti oproštenje, jer mora uvijek biti svjestan svoga manjkavog stanja i stoga i znati da su njegovi promašaji bili uzrok njegovog manjkavog stanja, i znati da postoji Jedan Koji ga može osloboditi njegovog manjkavog stanja, ali da taj Jedan mora i biti zazvan u živoj vjeri.

No vjera prvo mora biti oživljena putem Ljubavi, tako da prije toga mora biti prakticirana Ljubav, koja čovjeku onda i daje svjetlo o svemu što se tiče Božanskog Spasitelja. Vi ljudi! Koristite kratko vrijeme zemaljskog života koje vam je svima još dozvoljeno kako biste postigli razjašnjenje o tome tko je bio Isus Krist i u kojem odnosu vi stojite spram Njega.

A vi, koji znate za Knjigu nad knjigama, vi se trebate i obavijestiti o tome što znači “djelovanje Duha”! Neznanje čini da vam ono najbolje promiče, inače rezultatima djelovanja Duha ne biste pružali otpor kad ste s njima upoznati. Jedino putem takvog jednog razjašnjenja možete primiti znanje koje vam za Djelo Spasenja pruža puno razumijevanje, tako da možete i prepoznati veliki značaj Djela Spasenja Isusa Krista, tako da na Zemlji učinite sve kako bi se domogli Dijeteštva Božjeg, za što je preduvjet spasenje putem Isusa Krista već na Zemlji  ….

AMEN

<<< nazad