<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8834, 28 Srpanj 1964

O PITANJU POSTANKA BOGA ČOVJEKOM U ISUSU…


Koliko vam je često već bilo dano znanje o Mojemu postanku čovjekom u Isusu. A ipak, ta misao nije bila prihvaćena od vas, jer vi ne možete shvatiti blisku vezu jednog čovjeka sa Mnom, vi ne držite mogućim da Se Bog… Kojeg smatrate neizmjerno udaljenim… može sjediniti s jednim čovjekom, da bi obukao njegovo duhovno ruho, i za vas vječno ostao postojan u ovoj formi. Vi stoga morate također primiti znanje o procesu deifikacije jednog čovjeka, tek onda ćete se vi zbližiti s tom idejom, i tek onda ćete vjerovati, kako u čovjeka Isusa Koji je došao na Zemlju u svrhu misije, tako i u Moj postanak čovjekom u Njemu. Uvijek iznova Ja govorim ljudima, i nastojim dostaviti razumijevanje za to onima, koji zaista ne žele povijesno poreći Isusa, ali koji nemaju znanje o Njegovoj misiji, za koju im Ja, međutim, ne mogu dati nikakav dokaz. To je stvar vjere, i stoga vam je teško podastrijeti (predstaviti) motiv Njegovog poslanja, jer vi ni ne želite znati o tome da ste jednom postali  grješni, i da je ovaj grijeh bio povod Njegovog dolaska na ovu Zemlju. Ipak, vaše vlastito nesavršenstvo kao čovjeka, moralo bi vam biti dokaz, jer Ja nisam iz Sebe iznio (eksternalizirao) ništa nesavršeno, vi se međutim osjećate kao biće moći, čim vi uopće promišljate o vašem stanju. A, ako sebi predočite vlastitu nedostatnost kao posljedicu grijeha, onda ćete vi također razumjeti zbog čega je Isus sišao na Zemlju… da vam donese izbavljenje (oslobođenje, spasenje).  To je bila Njegova istinska misija, a da ona sada međutim za sobom povlači potpunu deifikaciju… to će vam biti jednako nerazumljivo, ako vam i o tome ne bude dostavljeno znanje. Jer, smisao i cilj vašeg zemaljskog života je da vi jednako težite deifikaciji, a to također i možete kroz milost djela otkupljenja, koju je čovjek Isus za vas stekao  na križu. Ali, vi nikada ne možete postići deifikaciju na Zemlji, bez djela otkupljenja Isusa Krista… jer morate znati jedno, da je ovo djelo ostvarila Ljubav u čovjeku Isusu… da Sam međutim, Ljubav bio Ja Sam… da je to Moja izvorna supstanca, i ova Ljubav je u potpunosti ispunila čovjeka Isusa, tako da Sam dakle, Ja Osobno uzeo na Sebe vaše grijehe, i pošao putem do križa, samo Mi je poslužila jedna ljudska ljuska, koja je bila sposobna patiti, i tako Sam iskupio (podmirio, okajao) grijehe ljudi, kroz prekomjernu patnju i smrt na križu… Uvijek iznova nastojim ovaj problem učiniti razumljivim vama ljudima, ali uvijek iznova će to shvatiti jedino oni koji u sebi nose žudnju za Čistom Istinom, ali ne oni koji su tako ukorijenjeni u svijetu, da su nezainteresirani saznati koji je razlog njihovog utjelovljenja, i koji zadatak je u temelju njihovog postojanja na Zemlji. Jer, oni su potpuno u vlasti Mojega protivnika, te se neće ni osloboditi odatle. I tako krug onih koji žele biti obaviješteni, postaje sve manji, jer prevladavaju ljudi svijeta, koji ne žele ništa saznati ni o Isusu Kristu i Njegovom djelu otkupljenja, ni o Mojemu postanku čovjekom u Njemu, jer ih obavija duhovna tama, a u njoj će oni također ostaviti svoj život i ući u onostrano kraljevstvo. Ali, svima onima koji žude razjašnjenje, koji se s ovim pitanjem Mojega postanka čovjekom u Isusu nisu sasvim složili, njima Se Ja želim uvijek iznova objaviti, i nastojati im razriješiti ovaj problem, jer čak i ako to oni ne mogu shvatiti, njima će to iznenada doći u sjećanje, i oni će ući u kraljevstvo onostranoga sa malim svjetlom, kada dođe dan njihovog odvajanja od ove Zemlje.

AMEN

<<< nazad